Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

21-05-2019 | Onderzoeksartikel | Uitgave 3-4/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3-4/2019

Onderzoek naar motieven van vaccinatie weigerende ouders in gemeente Edam-Volendam

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 3-4/2019
Auteurs:
E. Vlaanderen, A. Van Woudenberg-de Groot

Samenvatting

Inleiding: Volgens gegevens uit 2017 is in de gemeente Edam-Volendam de vaccinatiegraad tegen bof-mazelen-rodehond (BMR) gedaald van 94,4 % voor kinderen geboren in 2011 tot 81,3 % voor kinderen geboren in 2014. Wij onderzochten wat de beweegredenen van ouders zijn om hun kind niet de BMR-vaccinatie te geven.
Methode: Er werden semigestructureerde diepte-interviews gehouden met de ouders van acht kinderen, geboren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2016, die het consultatiebureau van de gemeente bezochten en hun kinderen niet met BMR hadden laten vaccineren. Onderwerpen waren: kennis over de ziekten waartegen gevaccineerd wordt, kennis over bijwerkingen van de vaccinaties, de invloed van de sociale omgeving op het besluit om te vaccineren, gebruik van informatiebronnen en praktische barrières.
Resultaten: Vier gesprekken werden met beide ouders gevoerd, vier met alleen de moeder. Ouders noemden als belangrijkste argumenten voor het niet vaccineren: weinig angst voor ziekten, zowel wat betreft de ernst als de kans om deze ziekten te krijgen, angst voor langetermijnbijwerkingen van de vaccinaties en een gebrek aan vertrouwen in de informatie en motieven van de Nederlandse overheid.
Conclusies: In vergelijking met wat reeds bekend is uit onderzoeken bij niet-vaccinerende groepen noemden ouders geen nieuwe argumenten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Groepsimmuniteit speelde geen rol in hun overwegingen. De lage BMR-vaccinatiegraad was niet te wijten aan een specifieke weerstand tegen de BMR-vaccinatie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3-4/2019

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3-4/2019 Naar de uitgave