Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Het Omaha System

Auteurs : Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontstaansgeschiedenis van het Omaha System omdat dit bepalend is geweest voor de manier waarop het is opgebouwd en uitgewerkt. Ook staan we kort stil bij andere theorieën en experts die van invloed zijn geweest op de invulling van het Omaha System. We gaan dieper in op de structuur van het Omaha System en op de samenhang tussen de onderdelen Problem Classification Scheme, Problem Rating Scale for Outcomes en Intervention Scheme. Elk onderdeel wordt stap voor stap uitgewerkt en toegelicht. Tussendoor laten we met casuïstiek zien hoe de vertaling naar de praktijk er uitziet. Vervolgens leggen we de verbinding tussen klinisch redeneren en het Omaha System aan de hand van de zes onderdelen van het verpleegkundig proces. Tot slot volgen er nog tips en uitwerkingen uit de dagelijkse praktijk voor het werken met het Omaha System.
Literatuur
go back to reference Benner, P. (1984). From Novice to expert: Excellence and power in Clinical Nursing Practice. Menlo Park: Addison-Wesley. Benner, P. (1984). From Novice to expert: Excellence and power in Clinical Nursing Practice. Menlo Park: Addison-Wesley.
go back to reference Conrick, M. (2005). The international classification for nursing practice: A tool to support nursing practice? Collegian, 12(3), 9–13.CrossRefPubMed Conrick, M. (2005). The international classification for nursing practice: A tool to support nursing practice? Collegian, 12(3), 9–13.CrossRefPubMed
go back to reference Donabedian, A. (1966). Evaluating the quality of medical care. Milbank Memorial Fund quarterly, 44(2), 166–206.CrossRef Donabedian, A. (1966). Evaluating the quality of medical care. Milbank Memorial Fund quarterly, 44(2), 166–206.CrossRef
go back to reference Martin, K. S., & Scheet, N. J. (1992). The Omaha system: Applications for community health nursing. Philadelphia: Saunders. Martin, K. S., & Scheet, N. J. (1992). The Omaha system: Applications for community health nursing. Philadelphia: Saunders.
go back to reference Martin, K. S. (2005). The Omaha system. A key to practice, documentation, and information management. Omaha: Health Connections Press. Martin, K. S. (2005). The Omaha system. A key to practice, documentation, and information management. Omaha: Health Connections Press.
go back to reference Koster, N., & Harmsen, J. (2015). Het omaha system. Een introductie. Utrecht: Stichting Omaha System Support. Koster, N., & Harmsen, J. (2015). Het omaha system. Een introductie. Utrecht: Stichting Omaha System Support.
go back to reference Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN.
go back to reference V&VN. (2014). Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Utrecht: V&VN. V&VN. (2014). Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Utrecht: V&VN.
go back to reference Adriaansen, M. (2004). Praktijkverhalen zijn veel belangrijker dan het model, interview met P. Benner. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 6, 28–30. Adriaansen, M. (2004). Praktijkverhalen zijn veel belangrijker dan het model, interview met P. Benner. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 6, 28–30.
go back to reference Benner, P. (2004). Using the dreyfus model of skill acquisition to describe and interpret skill acquisition and clinical judgment in nursing practice nd education. Bulletin of Science, Technology & Society, 24(3), 188–199.CrossRef Benner, P. (2004). Using the dreyfus model of skill acquisition to describe and interpret skill acquisition and clinical judgment in nursing practice nd education. Bulletin of Science, Technology & Society, 24(3), 188–199.CrossRef
go back to reference Bunt, C. E. van de, & Hellema, F. G. (2006). Van beginner naar expert. Excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Bunt, C. E. van de, & Hellema, F. G. (2006). Van beginner naar expert. Excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Clark, J., & Lang, N. (1992). Nursing’s next advance: An international classification for nursing practice. International Nursing Review, 39(4), 109–111.PubMed Clark, J., & Lang, N. (1992). Nursing’s next advance: An international classification for nursing practice. International Nursing Review, 39(4), 109–111.PubMed
go back to reference Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? Journal of the American Medical Association, 121(11), 1145–1150. Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? Journal of the American Medical Association, 121(11), 1145–1150.
go back to reference Donabedian, A. (2003). An introduction to quality assurance in health care (1st ed.). New York: Oxford University Press. Donabedian, A. (2003). An introduction to quality assurance in health care (1st ed.). New York: Oxford University Press.
go back to reference Dreyfus, S. E., & Dreyfus, H. L. (1980). A five-stage model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition (PDF). Washington, DC: Storming Media. Retrieved June 13, 2010. Dreyfus, S. E., & Dreyfus, H. L. (1980). A five-stage model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition (PDF). Washington, DC: Storming Media. Retrieved June 13, 2010.
go back to reference Gao, G., Kerr, M., Lindquist, R., & Monsen, K. (2016). Documentation of patient problems and strengths in electronic health records. Internal Medicine: Open Access, 6(3), 1–10. Gao, G., Kerr, M., Lindquist, R., & Monsen, K. (2016). Documentation of patient problems and strengths in electronic health records. Internal Medicine: Open Access, 6(3), 1–10.
go back to reference Goossen, W., Epping, P., & Abraham, I. (1996). Classification systems in nursing: formalizing nursing knowledge and implications for nursing information systems. Methods of Information in Medicine, 35, 59–71.PubMed Goossen, W., Epping, P., & Abraham, I. (1996). Classification systems in nursing: formalizing nursing knowledge and implications for nursing information systems. Methods of Information in Medicine, 35, 59–71.PubMed
go back to reference Heeswijk, E., & Wijck, F. van. (2014). Verpleegkundige overdracht. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 5, 15. Heeswijk, E., & Wijck, F. van. (2014). Verpleegkundige overdracht. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 5, 15.
go back to reference Huber, M., et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. British Medical Journal Open, 6, e 010091. Huber, M., et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. British Medical Journal Open, 6, e 010091.
go back to reference Huber, M., Vliet, M. van., & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160, A7720.PubMed Huber, M., Vliet, M. van., & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160, A7720.PubMed
go back to reference ICN– International Council of Nurses. (2009). Nursing matters: Nursing sensitive outcome indicators. Geneve: ICN. ICN– International Council of Nurses. (2009). Nursing matters: Nursing sensitive outcome indicators. Geneve: ICN.
go back to reference Koster, N., Harmsen, J., & Palen, J. van der. (2015). Analyzing client characteristics and needs in home health care. Enschede: University of Twente. Koster, N., Harmsen, J., & Palen, J. van der. (2015). Analyzing client characteristics and needs in home health care. Enschede: University of Twente.
go back to reference Lambregts, J., & Grotendorst, A. (Red.). (2020). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen en Verzorgenden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., & Grotendorst, A. (Red.). (2020). Leren van de toekomst. Verpleegkundigen en Verzorgenden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference LOC Zeggenschap in zorg. (2015). Eindverslag vooronderzoek (zorg) leef[plan “waardigheid en trots”. Utrecht: LOC. LOC Zeggenschap in zorg. (2015). Eindverslag vooronderzoek (zorg) leef[plan “waardigheid en trots”. Utrecht: LOC.
go back to reference Mast, J. (2014). Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg. Utrecht: Vilans. Mast, J. (2014). Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg. Utrecht: Vilans.
go back to reference Mast, J. (2015). Het omaha system. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 125(2), 20–23. Mast, J. (2015). Het omaha system. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 125(2), 20–23.
go back to reference Ministerie VWS van. (2015). Brief samenhang hervormingen langdurende zorg. Den Haag: Directoraat generaal langdurige zorg directie langdurige zorg. Kenmerk 188415–115983-Z, 8–12. Ministerie VWS van. (2015). Brief samenhang hervormingen langdurende zorg. Den Haag: Directoraat generaal langdurige zorg directie langdurige zorg. Kenmerk 188415–115983-Z, 8–12.
go back to reference Ministerie VWS van. (2015). Brief bekostiging wijkverpleging. Den Haag: VWS. Kenmerk 765400–136437-CZ. Ministerie VWS van. (2015). Brief bekostiging wijkverpleging. Den Haag: VWS. Kenmerk 765400–136437-CZ.
go back to reference Monsen, K. A., Foster, D. L., Gomez, T., Poulsen, J. K., Mast, J., Westra, B. L., et al. (2011). Evidence-based standardized care plans for use internationally to improve home care practice and population health. Applied clinical informatics, 2(3), 373–383.CrossRefPubMedPubMedCentral Monsen, K. A., Foster, D. L., Gomez, T., Poulsen, J. K., Mast, J., Westra, B. L., et al. (2011). Evidence-based standardized care plans for use internationally to improve home care practice and population health. Applied clinical informatics, 2(3), 373–383.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Monsen, K. A., Holland, D. E., Fung-Houger, P. W., & Vanderboom, C. E. (2014). Seeing the whole person: Feasability of using the omaha system to describe strenghts of older adults with chronic illness. Research and Theory for Nursing Practice: An international journal, 28(4), 299–315.CrossRef Monsen, K. A., Holland, D. E., Fung-Houger, P. W., & Vanderboom, C. E. (2014). Seeing the whole person: Feasability of using the omaha system to describe strenghts of older adults with chronic illness. Research and Theory for Nursing Practice: An international journal, 28(4), 299–315.CrossRef
go back to reference Monsen, K. A., Peters, J., Schlesner, S., et al. (2015). The gap in big data: Getting to Wellbeing, Strengths and a Whole-person Perspective. Global Advances in Health and Medicine, 3, 31–39.CrossRef Monsen, K. A., Peters, J., Schlesner, S., et al. (2015). The gap in big data: Getting to Wellbeing, Strengths and a Whole-person Perspective. Global Advances in Health and Medicine, 3, 31–39.CrossRef
go back to reference Neuman, B., & Fawcett, J. (2011). The Neuman Systems model (5th ed.). Upper Sadle River: Pearson. Neuman, B., & Fawcett, J. (2011). The Neuman Systems model (5th ed.). Upper Sadle River: Pearson.
go back to reference Nictiz. (2013). Informatiestandaarden in de zorg. Utrecht: Nictiz. Nictiz. (2013). Informatiestandaarden in de zorg. Utrecht: Nictiz.
go back to reference Nictiz. (2015). Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg. Utrecht: Nictiz. Nictiz. (2015). Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg. Utrecht: Nictiz.
go back to reference Schuurmans, M. (2014). Omaha: Een eenduidige terminologie in de wijk. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 124(15), 38–41. Schuurmans, M. (2014). Omaha: Een eenduidige terminologie in de wijk. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 124(15), 38–41.
go back to reference Stichting Omaha System Support. (2014a). Visiedocument: Een assessment op basis van het Omaha System. Utrecht: Stichting Omaha System support. Stichting Omaha System Support. (2014a). Visiedocument: Een assessment op basis van het Omaha System. Utrecht: Stichting Omaha System support.
go back to reference Stichting Omaha System Support. (2014b). Handleiding voor de implementatie van het Omaha System. Utrecht: Stichting Omaha System support. Stichting Omaha System Support. (2014b). Handleiding voor de implementatie van het Omaha System. Utrecht: Stichting Omaha System support.
go back to reference Stichting Omaha System Support. (2015). Intramuraal werken; Ervaringen en tips uit de pilots. Utrecht: Stichting Omaha System support. Stichting Omaha System Support. (2015). Intramuraal werken; Ervaringen en tips uit de pilots. Utrecht: Stichting Omaha System support.
go back to reference Straalen, L. van, & Schuurmans, M. (Red.) (2016). Klinisch redeneren voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Straalen, L. van, & Schuurmans, M. (Red.) (2016). Klinisch redeneren voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Stuurgroep Bachelor Nursing 2020 (2015). Bachelor Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Digitale versie. Stuurgroep Bachelor Nursing 2020 (2015). Bachelor Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Digitale versie.
go back to reference Topaz, M., Golfenshtein, N., & Bowles, K. H. (2014). The Omaha System: A systematic review of the recent literature. Journal of American Medicine Informatics Association, 21, 163–170.CrossRef Topaz, M., Golfenshtein, N., & Bowles, K. H. (2014). The Omaha System: A systematic review of the recent literature. Journal of American Medicine Informatics Association, 21, 163–170.CrossRef
go back to reference Vaalburg, A. (2015). Heeft de cliënt invloed? Onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden naar gebruik van het zorgleefplan. Utrecht: V&VN. Vaalburg, A. (2015). Heeft de cliënt invloed? Onderzoek onder verpleegkundigen en verzorgenden naar gebruik van het zorgleefplan. Utrecht: V&VN.
go back to reference Verberk, F., & Kuiper, M. de. (2002). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems model, vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Verberk, F., & Kuiper, M. de. (2002). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems model, vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Vereniging Hogescholen. (2015). Inspiratie brief voor alle Hoger Gezondheid-zorgopleidingen in Nederland. Digitale versie. Vereniging Hogescholen. (2015). Inspiratie brief voor alle Hoger Gezondheid-zorgopleidingen in Nederland. Digitale versie.
go back to reference Verstraeten, M. (2016). Digitaal classificeren, hoe staat het ermee? Nursing, 22(5), 38–41.CrossRef Verstraeten, M. (2016). Digitaal classificeren, hoe staat het ermee? Nursing, 22(5), 38–41.CrossRef
go back to reference Vilans (2016). Overzicht wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg. Utrecht: Vilans. Vilans (2016). Overzicht wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg. Utrecht: Vilans.
go back to reference Wijck, F. van. (2014a). Patiëntgegevens: gedeelde verantwoordelijkheid patiënt en verpleegkundige. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 5, 12–14. Wijck, F. van. (2014a). Patiëntgegevens: gedeelde verantwoordelijkheid patiënt en verpleegkundige. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 5, 12–14.
go back to reference Wijck, F. van. (2014b). De winst van digitale verslaglegging. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 5, 17–19. Wijck, F. van. (2014b). De winst van digitale verslaglegging. TvZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 5, 17–19.
Metagegevens
Titel
Het Omaha System
Auteurs
Elly van Haaren
Jennie Mast
Helen de Graaf-Waar
Rens Martijn
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1708-0_4