Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Eenheid van taal

Auteurs : Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan we stil bij het belang van eenheid van taal in de zorg. Allereerst definiëren we enkele kernbegrippen uit de zorg. We laten daarna in een kort historisch overzicht zien welke ontwikkelingen rond taal in het verleden plaatsvonden en ook nu nog spelen. De lijn naar de toekomst is duidelijk en eenheid van taal is van groot belang de komende tijd. We leggen de relatie tussen eenheid van taal en het werken met classificaties. Tot slot besteden we aandacht aan eenheid van taal als basis voor professioneel werken op individueel en collectief niveau en als basis voor het bieden van kwaliteit in de verpleging.
Literatuur
go back to reference Bakens, P. (2015). Verpleegkundige diagnostiek? Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 3, 40–41. Bakens, P. (2015). Verpleegkundige diagnostiek? Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 3, 40–41.
go back to reference Bakker, J. H., & le Grand-van den Boorgaard, M. J. M. (1988). Verpleegkundig beroepsprofiel. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Bakker, J. H., & le Grand-van den Boorgaard, M. J. M. (1988). Verpleegkundig beroepsprofiel. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
go back to reference Bosch, A. (2005). Health literacy, Werken aan een gezondheidsvaardig Nederland. Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap. Enschede: Universiteit Twente. Bosch, A. (2005). Health literacy, Werken aan een gezondheidsvaardig Nederland. Afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap. Enschede: Universiteit Twente.
go back to reference Brug, Y. van der, & Achterberg, Th. van. (2003). ICF in de verpleegkunde II; aan het werk met het internationaal classificatiesysteem. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Brug, Y. van der, & Achterberg, Th. van. (2003). ICF in de verpleegkunde II; aan het werk met het internationaal classificatiesysteem. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Donabedian, A. (1980). Explorations in quality assessment and monitoring. Michigan: Health Administration Press. Donabedian, A. (1980). Explorations in quality assessment and monitoring. Michigan: Health Administration Press.
go back to reference Eliens, A. (2015). Worstelen met eenheid van taal. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 13(3), 24. Eliens, A. (2015). Worstelen met eenheid van taal. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 13(3), 24.
go back to reference Goossen, W. T., Epping, P. J., Feuth, T., Heuvel, W. J. van den, Hasman, A, & Dassen, T. W. (2001). Using the nursing minimum data set for the Netherlands (NMDSN) to illustrate differences in patient populations and variations in nursing activities. International Journal of Nursing Studies, 38(3), 243–257. Goossen, W. T., Epping, P. J., Feuth, T., Heuvel, W. J. van den, Hasman, A, & Dassen, T. W. (2001). Using the nursing minimum data set for the Netherlands (NMDSN) to illustrate differences in patient populations and variations in nursing activities. International Journal of Nursing Studies, 38(3), 243–257.
go back to reference Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Vakmedianet. Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Vakmedianet.
go back to reference Huber, M., et al. (2016a). Towards a ‘patient-centred’ operationalization of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. British Medical Journal Open, 6(1), e 010091. Huber, M., et al. (2016a). Towards a ‘patient-centred’ operationalization of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. British Medical Journal Open, 6(1), e 010091.
go back to reference Kerstens, J. A. M. (Red.) (2015). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kerstens, J. A. M. (Red.) (2015). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Merwijk, C. van. (Red.) (2012). V&V 2020 Deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige. Utrecht: V&V2020. Merwijk, C. van. (Red.) (2012). V&V 2020 Deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige. Utrecht: V&V2020.
go back to reference Ministerie van VWS. (2015a). Brief samenhang hervormingen langdurende zorg. Kenmerk 188415–115983-Z Pagina 8 van 12. Den Haag: Directoraat Generaal Langdurige Zorg Directie Langdurige Zorg. Ministerie van VWS. (2015a). Brief samenhang hervormingen langdurende zorg. Kenmerk 188415–115983-Z Pagina 8 van 12. Den Haag: Directoraat Generaal Langdurige Zorg Directie Langdurige Zorg.
go back to reference Ministerie van VWS (2015b). Brief bekostiging wijkverpleging. Kenmerk 765400–136437-CZ. Den Haag: VWS. Ministerie van VWS (2015b). Brief bekostiging wijkverpleging. Kenmerk 765400–136437-CZ. Den Haag: VWS.
go back to reference Nationale Raad voor de Volksgezondheid. (1991). Advies eenduidig verpleegkundig begrippenkader. Zoetermeer: NRV. Nationale Raad voor de Volksgezondheid. (1991). Advies eenduidig verpleegkundig begrippenkader. Zoetermeer: NRV.
go back to reference Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259–267. Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259–267.
go back to reference Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-van Vugt, F., & Vogel, S. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-van Vugt, F., & Vogel, S. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
go back to reference Speet, M., & Francke, A. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL. Speet, M., & Francke, A. (2004). Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk. Utrecht: NIVEL.
go back to reference Arend, A. J. G. van der. (2011). Literatuurstudie met betrekking tot een definiëring van het begrip “individuele professionalisering van de verpleegkunde”. Notitie ten behoeve van de Nieuwe Unie ‘91. Maastricht: Nieuwe Unie ‘91. Arend, A. J. G. van der. (2011). Literatuurstudie met betrekking tot een definiëring van het begrip “individuele professionalisering van de verpleegkunde”. Notitie ten behoeve van de Nieuwe Unie ‘91. Maastricht: Nieuwe Unie ‘91.
go back to reference Benner, P., Bunt, C. E. van & Hellema F. G. (bew. en vert. 2006). Van beginner naar expert: excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Benner, P., Bunt, C. E. van & Hellema F. G. (bew. en vert. 2006). Van beginner naar expert: excellentie en invloed in de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Cashen, M. S., Mendonca, E., O’Brien, A., & Zieniewicz, J. (2000). Representing Nursing Activities within a Concept-Oriented Terminological System. Evaluation of a Type Definition. Journal of American Medical Informatics Association, 7(1), 81–90. Cashen, M. S., Mendonca, E., O’Brien, A., & Zieniewicz, J. (2000). Representing Nursing Activities within a Concept-Oriented Terminological System. Evaluation of a Type Definition. Journal of American Medical Informatics Association, 7(1), 81–90.
go back to reference Hardiker, N. R., Hoy, D., & Casey, A. (2000). Standards for nursing terminology. Journal of American Medicial Informatics Association, 7(6), 523–528. Hardiker, N. R., Hoy, D., & Casey, A. (2000). Standards for nursing terminology. Journal of American Medicial Informatics Association, 7(6), 523–528.
go back to reference Huber, M., et al. (2011). How should we define health?. British Medical Journal, 343, d4163. Huber, M., et al. (2011). How should we define health?. British Medical Journal, 343, d4163.
go back to reference Huber, M. van, Vliet, M., & Boers, I. (2016b). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 160, A7720. Huber, M. van, Vliet, M., & Boers, I. (2016b). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 160, A7720.
go back to reference Kieft, R. (2015). De Nationale Kernset. De beroepsstandaard voor het vastleggen van zorggegevens. Utrecht: V&VN. Kieft, R. (2015). De Nationale Kernset. De beroepsstandaard voor het vastleggen van zorggegevens. Utrecht: V&VN.
go back to reference Mast, J. (2014). Zoeken naar de gouden standaard. Utrecht: Vilans. Mast, J. (2014). Zoeken naar de gouden standaard. Utrecht: Vilans.
go back to reference Müller Staub, M. (2006). Evaluation of the implementation of nursing diagnostics. Academisch proefschrift. Müller Staub, M. (2006). Evaluation of the implementation of nursing diagnostics. Academisch proefschrift.
go back to reference Nictiz (2012). ICT-standaarden in de zorg. Een praktisch overzicht. Utrecht: Nictiz. Nictiz (2012). ICT-standaarden in de zorg. Een praktisch overzicht. Utrecht: Nictiz.
go back to reference Nictiz (2015). Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg. Utrecht: Nictiz. Nictiz (2015). Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg. Utrecht: Nictiz.
go back to reference Paans, W. (2015). Verpleegkundige diagnostiek in Nederland. Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 1, 38–41. Paans, W. (2015). Verpleegkundige diagnostiek in Nederland. Tijdschrift voor verpleegkundig experts, 1, 38–41.
go back to reference Putter, I. D. de, et al. (2014). Kennissynthese. De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Utecht: NIVEL. Putter, I. D. de, et al. (2014). Kennissynthese. De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Utecht: NIVEL.
go back to reference Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (2011). Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN.
go back to reference Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (2014). Visie. Eenheid in begrip. Utrecht: V&VN. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (2014). Visie. Eenheid in begrip. Utrecht: V&VN.
go back to reference Verstraeten, M. (2016). Digitaal classificeren: Hoe staat het ermee? Nursing, 22(5), 38–41. Verstraeten, M. (2016). Digitaal classificeren: Hoe staat het ermee? Nursing, 22(5), 38–41.
Metagegevens
Titel
Eenheid van taal
Auteurs
Elly van Haaren
Jennie Mast
Helen de Graaf-Waar
Rens Martijn
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1708-0_1