Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Klinisch redeneren en classificaties

Auteurs : Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

Gepubliceerd in: Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De basis van de verpleegkunde is klinisch redeneren. Verpleegkundige methodieken en classificaties kunnen de verpleegkundigen ondersteunen bij dat redeneren. Maar wat is klinisch redeneren? En wat is de relatie tussen klinisch redeneren en classificaties? Klinisch redeneren bestaat uit facetten die elkaar voortdurend beïnvloed: het denk- en redeneerproces, de verpleegkundige besluitvorming en het verpleegkundige proces. Het is de basis van verpleegkundig handelen; een classificatie is een gestandaardiseerde terminologie en een geordend kenniskader. Het helpt je om gegevens te ordenen en te structureren. Klinisch redeneren en het werken met classificaties vergt kennis en vaardigheden. We bespreken die kennis en vaardigheden die in landelijke documenten zoals Bachelor of Nursing 2020 worden genoemd.
Literatuur
go back to reference Adams, B. L. (1999). Nursing education for critical thinking: An integrative review. Journal of Nursing Education, 38(3), 111–119.PubMed Adams, B. L. (1999). Nursing education for critical thinking: An integrative review. Journal of Nursing Education, 38(3), 111–119.PubMed
go back to reference Bakker, M., & Heycop ten Ham, C. van. (2015). Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Bakker, M., & Heycop ten Ham, C. van. (2015). Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
go back to reference Carpenito-Moyet, L. J. (2015). Zakboek verpleegkundige diagnosen (4e druk). Houten: Noordhoff Uitgevers. Carpenito-Moyet, L. J. (2015). Zakboek verpleegkundige diagnosen (4e druk). Houten: Noordhoff Uitgevers.
go back to reference Cingel, C. J. M. van der. (2014). Klinisch redeneren. Methodiek voor professioneel handelen door verpleegkundige en (ver)zorgdende beroepsbeoefenaars (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Cingel, C. J. M. van der. (2014). Klinisch redeneren. Methodiek voor professioneel handelen door verpleegkundige en (ver)zorgdende beroepsbeoefenaars (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Gordon, M. (2014). Handleiding verpleegkundige diagnostiek (4e druk). Amsterdam: Reed Business Education. Gordon, M. (2014). Handleiding verpleegkundige diagnostiek (4e druk). Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference Jong, J. de, & Salentijn, C. (2010). Verpleegkunde in perspectief. Theorievorming, modellen en theorieën, praktische toepassingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Jong, J. de, & Salentijn, C. (2010). Verpleegkunde in perspectief. Theorievorming, modellen en theorieën, praktische toepassingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Kerstens, J. A. M. (Red.) (2015). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Kerstens, J. A. M. (Red.) (2015). Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (2012). Leren van de toekomst: verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (2012). Leren van de toekomst: verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Lambregts, J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (2016). Bachelor of Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Lambregts, J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (2016). Bachelor of Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Paans, W. (2011). Denkwerker in de zorg. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Paans, W. (2011). Denkwerker in de zorg. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Peet, R. van der. (2016). Klinisch redeneren – een handleiding. Amsterdam: Pearson Benelux. Peet, R. van der. (2016). Klinisch redeneren – een handleiding. Amsterdam: Pearson Benelux.
go back to reference Straalen, L. van, & Schuurmans, M. (Red.) (2016). Klinisch redeneren voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Straalen, L. van, & Schuurmans, M. (Red.) (2016). Klinisch redeneren voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference V&VN. (2011). Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN. V&VN. (2011). Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht: V&VN.
go back to reference V&VN. (2015a). De professionele standaard, een uitwerking. Visie van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Utrecht: V&VN. V&VN. (2015a). De professionele standaard, een uitwerking. Visie van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Utrecht: V&VN.
go back to reference V&VN. (2015b). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: V&VN. V&VN. (2015b). Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: V&VN.
go back to reference Wilkinson, J. M., Nieweg, R. M. B., & Paans, W. (2013). Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces. Amsterdam: Pearson Benelux. Wilkinson, J. M., Nieweg, R. M. B., & Paans, W. (2013). Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces. Amsterdam: Pearson Benelux.
Metagegevens
Titel
Klinisch redeneren en classificaties
Auteurs
Elly van Haaren
Jennie Mast
Helen de Graaf-Waar
Rens Martijn
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1708-0_3