Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2015

01-09-2015

Het goed van de jongere

Finaliseren als sleutelbegrip in de jeugdzorg

Auteurs: Dr. Judith Leest, Prof. dr. Andries Baart

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel wil een bijdrage leveren aan het debat over de (toekomst van) de jeugdzorg door het begrip finalisatie te introduceren. Dat gebeurt aan de hand van enkele uitkomsten uit een kwalitatief onderzoek binnen een Brabantse jeugdhulpinstelling. De auteurs werken het begrip finaliseren uit aan de hand van Aristotelische opvattingen dat sociale instituties een inherent doeleinde hebben. De fundamentele vraag ‘waar het in de jeugdzorg uiteindelijk om te doen is’ komt ten tonele als een kritische uitnodiging om, in weerwil van actuele en dominante discoursen, op een andere manier naar het werk te kijken. De Brabantse praktijk van jeugdzorgaanbieder Bijzonder Jeugdwerk verschijnt als een voorbeeld waaruit blijkt dat het ook daadwerkelijk realiseerbaar is.
Voetnoten
1
Details en eigennamen uit de oorspronkelijke casus zijn veranderd vanwege de anonimiteit.
 
2
De organisatie was tot voor kort bekend als BJ Brabant. Omdat zij intussen ook actief in delen van Limburg is, heet de organisatie nu BJ, Bijzonder Jeugdwerk.
 
3
De auteurs zijn onderzoekers bij Stichting Presentie www.​presentie.​nl. Het artikel is gebaseerd op een kwalitatief onderzoek dat we binnen BJ uitvoerden. Met dank aan Marjanneke Ouwerkerk voor het meelezen.
 
4
Dit wordt in de presentiebenadering vertaald in een grote nadruk op open waarnemen en voor de ‘onderdompeling’ in iemands leefwereld: zo leer je om van perspectief te wisselen.
 
5
‘Diagnostiek’ komt van het Griekse diágnōsis, dat ‘door en door kennen, beoordelen’ betekent. Het is alleen de vraag in hoeverre we iemand ‘door en door kennen’ op het moment dat een diagnose in de huidige betekenis is gesteld.
 
Literatuur
go back to reference Baart, A. (2001/2011). Een theorie van de presentie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. (3 e druk). Baart, A. (2001/2011). Een theorie van de presentie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. (3 e druk).
go back to reference Baart, A. (2004). Gebroken goed in ongebroken relaties. Theoretische notities voor de beroepspraktijk van maatschappelijke opvang. In M. Nuy en F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven. Een bezinning op thuisloosheid (S 137–174). Amsterdam: SWP. Baart, A. (2004). Gebroken goed in ongebroken relaties. Theoretische notities voor de beroepspraktijk van maatschappelijke opvang. In M. Nuy en F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven. Een bezinning op thuisloosheid (S 137–174). Amsterdam: SWP.
Metagegevens
Titel
Het goed van de jongere
Finaliseren als sleutelbegrip in de jeugdzorg
Auteurs
Dr. Judith Leest
Prof. dr. Andries Baart
Publicatiedatum
01-09-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-015-0086-2

Andere artikelen Uitgave 3/2015

Jeugdbeleid 3/2015 Naar de uitgave

Publicaties

Publicaties

Het estafettestokje

Nu de transformatie Jeugd