Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2015

01-09-2015

Hard sturen op zachte resultaten

Auteurs: Drs. Willie van Eijs, Drs. Rob in ’t Zand

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een aanpak waarbij op basis van de dialoog met de cliënt invulling wordt gegeven aan het principe: de cliënt heeft de regie en staat daardoor centraal. Daarbij gaan we uit van wat iemand wél kan, houden we rekening met het systeem, focussen we op wat er toe doet en oriënteren we ons vooral op kleine stapjes, dus op kortcyclisch en kortdurend werken. En dat alles in een meetbaar model.
Dit model is breed toepasbaar in de publieke sector, zowel bij zorgaanbieders als bij gemeenten. De meest recente trajecten zijn uitgevoerd bij de gemeente Waalwijk, RIBW Brabant, Prisma (intramurale setting, ambulant, gezinsbegeleiding) en woningcorporaties in Tilburg. De in dit artikel gebruikte voorbeelden komen dan ook uit deze trajecten.
Door hard te sturen op zachte resultaten kan worden ontsnapt aan de nekklem van de bureaucratie met haar standaarden, protocollen en procedures, en aan het risicomijdend gedrag van organisaties en hun professionals met weinig ruimte voor creativiteit en veel regels en eisen van verantwoording.
Voetnoten
1
In het vervolg van dit artikel spreken we over cliënt.
 
Literatuur
go back to reference Friedman, M. (2005). Trying hard is not good enough. How to produce measurable improvements for customers and communities. Cheshire: Trafford Publishing. Friedman, M. (2005). Trying hard is not good enough. How to produce measurable improvements for customers and communities. Cheshire: Trafford Publishing.
Metagegevens
Titel
Hard sturen op zachte resultaten
Auteurs
Drs. Willie van Eijs
Drs. Rob in ’t Zand
Publicatiedatum
01-09-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-015-0091-5

Andere artikelen Uitgave 3/2015

Jeugdbeleid 3/2015 Naar de uitgave

Publicaties

Publicaties

Het estafettestokje

Nu de transformatie Jeugd