Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2015

01-09-2015

Geen land voor jongeren?

Huidige ontwikkelingen en vooruitzichten van het jeugdbeleid in Italië

Auteur: Giuseppina Rossi

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van enkele van de meest recente beleidsmaatregelen ten behoeve van jeugdwerkloosheid, die de sterke en zwakke punten van het Italiaanse jeugdbeleid duidelijk laten zien. Door de belangrijkste historische mijlpalen te beschrijven wordt gereflecteerd op de oorzaken van de noodzaak tot diep structurele hervormingen. Een belangrijk gegeven in de analyse is dat jeugdbeleid in Italië vooral op lokaal niveau wordt ontwikkeld, waar het zijn ideale omvang heeft gevonden, terwijl tegelijkertijd al vele jaren een algemene strategie op nationaal niveau ontbreekt. Dit verklaart de rijke diversiteit van benaderingen die we kunnen vinden in Italië en de belangrijke aanwezigheid van vrijwilligerswerk naast de overheid. Ten slotte beschrijft het artikel de inzichten over de nieuwe innovatieve diensten en programma’s en laat het de best practices zien op het gebied van jongerencreativiteit en jongerenzelfbestuur.
Voetnoten
1
Volgens het laatste Eurostat-onderzoek van 2014.
 
Literatuur
go back to reference Directorate of Youth and Sport, European Youth Centre (2008) Have your say! Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Directorate of Youth and Sport, European Youth Centre (2008) Have your say! Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
go back to reference Eurofound (2014). Mapping youth transitions in Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Eurofound (2014). Mapping youth transitions in Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
go back to reference European Communities (2011). Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union. European Communities (2011). Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
go back to reference PES Group Committee of the Regions (2013). Youth employment. Making it happen! Luxembourg: Publications Office of the European Union. PES Group Committee of the Regions (2013). Youth employment. Making it happen! Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Metagegevens
Titel
Geen land voor jongeren?
Huidige ontwikkelingen en vooruitzichten van het jeugdbeleid in Italië
Auteur
Giuseppina Rossi
Publicatiedatum
01-09-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-015-0089-z

Andere artikelen Uitgave 3/2015

Jeugdbeleid 3/2015 Naar de uitgave

Het estafettestokje

Nu de transformatie Jeugd

Publicaties

Publicaties