Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2005

01-09-2005 | Artikelen

Het gelijk van Freud … over de oorsprong van abnormaal gedrag

Auteur: Prof. Dr. Peter Muris

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De psychodynamische theorie van Freud is grotendeels gebaseerd op gevalsbeschrijvingen van abnormaal menselijk gedrag. Wetenschappelijk gezien zijn de analyses die Freud van deze gevallen maakt onacceptabel, omdat de belangrijkste bouwstenen van zijn theorie niet empirisch getoetst kunnen worden. In één opzicht had Freud echter gelijk: de oorsprong van abnormaal gedrag ligt veelal in de jeugd. In dit artikel worden factoren besproken die een rol spelen bij het ontstaan van abnormaal gedrag bij kinderen en adolescenten. Verder wordt betoogd dat meer aandacht moet worden besteed aan de vroege detectie van psychische problemen bij kinderen, zodat eerder kan worden geïntervenieerd. De basisschool kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat de leerkrachten over meer kennis van zaken beschikken.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision. Washington, dc: Author. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision. Washington, dc: Author.
go back to reference Angold, A., Costello, E. J., Farmer, E. M., Burns, B. J., & Erkanli, A. (1999). Impaired but undiagnosed. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 129-137.CrossRefPubMed Angold, A., Costello, E. J., Farmer, E. M., Burns, B. J., & Erkanli, A. (1999). Impaired but undiagnosed. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 129-137.CrossRefPubMed
go back to reference Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2003). Validity of Big Five personality judgments in childhood: A 9-year longitudinal study. European Journal of Personality, 17, 1-17.CrossRef Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2003). Validity of Big Five personality judgments in childhood: A 9-year longitudinal study. European Journal of Personality, 17, 1-17.CrossRef
go back to reference Bandura, A. (1976). Social learning analysis of aggression. In A. Bandura, & E. Ribes-Inesta (Eds.), Analysis of delinquency and aggression (pp. 3-21). Oxford: Lawrence Erlbaum. Bandura, A. (1976). Social learning analysis of aggression. In A. Bandura, & E. Ribes-Inesta (Eds.), Analysis of delinquency and aggression (pp. 3-21). Oxford: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Barbaranelli, C., Caprara, G. V., Rabasca, A., & Pastorelli, C. (2003). A questionnaire for measuring the Big Five in late childhood. Personality and Individual Differences, 34, 645-664.CrossRef Barbaranelli, C., Caprara, G. V., Rabasca, A., & Pastorelli, C. (2003). A questionnaire for measuring the Big Five in late childhood. Personality and Individual Differences, 34, 645-664.CrossRef
go back to reference Barkley, R. A. (1997). Defiant children: A clinician’s manual for assessment and parent training. New York: Guilford. Barkley, R. A. (1997). Defiant children: A clinician’s manual for assessment and parent training. New York: Guilford.
go back to reference Barrett, P. M., Duffy, A., Dadds, M. R., & Rapee, R. (2001). Cognitive-behavioural treatment of anxiety disorders in children: Long term (6 year) follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 135-141.CrossRefPubMed Barrett, P. M., Duffy, A., Dadds, M. R., & Rapee, R. (2001). Cognitive-behavioural treatment of anxiety disorders in children: Long term (6 year) follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 135-141.CrossRefPubMed
go back to reference Barrett, P. M., & Ollendick, T. H. (2004). Handbook of interventions that work with children and adolescents. Chichester: Wiley.CrossRef Barrett, P. M., & Ollendick, T. H. (2004). Handbook of interventions that work with children and adolescents. Chichester: Wiley.CrossRef
go back to reference Burke, K. C., Burke, J. D., Regier, D. A., & Rae, D. S. (1990). Age at onset of selected mental disorders in five community populations. Archives of General Psychiatry, 47, 511-518.PubMed Burke, K. C., Burke, J. D., Regier, D. A., & Rae, D. S. (1990). Age at onset of selected mental disorders in five community populations. Archives of General Psychiatry, 47, 511-518.PubMed
go back to reference Burkhardt, K., Loxton, H., & Muris, P. (2003). Fears and fearfulness in South-African children. Behaviour Change, 20, 94-102.CrossRef Burkhardt, K., Loxton, H., & Muris, P. (2003). Fears and fearfulness in South-African children. Behaviour Change, 20, 94-102.CrossRef
go back to reference Calkins, S. D., & Fox, N. A. (2002). Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression. Development and Psychopathology, 14, 477-498.CrossRefPubMed Calkins, S. D., & Fox, N. A. (2002). Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression. Development and Psychopathology, 14, 477-498.CrossRefPubMed
go back to reference Champion, L. A., Goodall, G., & Rutter, M. (1995). Behavior problems in childhood and stressors in early life: A 20-year follow-up of London school children. Psychological Medicine, 25, 231-246.CrossRefPubMed Champion, L. A., Goodall, G., & Rutter, M. (1995). Behavior problems in childhood and stressors in early life: A 20-year follow-up of London school children. Psychological Medicine, 25, 231-246.CrossRefPubMed
go back to reference Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Archives of General Psychiatry, 60, 837-844.CrossRefPubMed Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Archives of General Psychiatry, 60, 837-844.CrossRefPubMed
go back to reference Cuffe, S. P., McKeown, R. E., Addy, C. L., & Garrison, C. Z. (2005). Family and psychosocial risk factors in a longitudinal epidemiological study of adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 121-129.CrossRefPubMed Cuffe, S. P., McKeown, R. E., Addy, C. L., & Garrison, C. Z. (2005). Family and psychosocial risk factors in a longitudinal epidemiological study of adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 121-129.CrossRefPubMed
go back to reference Ehrler, D. J., Evans, J. G., & McGhee, R. L. (1999). Extending the Big Five theory into childhood: A preliminary investigation into the relationship between Big Five personality traits and behavior problems in children. Psychology in the Schools, 36, 451-458.CrossRef Ehrler, D. J., Evans, J. G., & McGhee, R. L. (1999). Extending the Big Five theory into childhood: A preliminary investigation into the relationship between Big Five personality traits and behavior problems in children. Psychology in the Schools, 36, 451-458.CrossRef
go back to reference En kiezen voor het kind (2005, 16 maart). De Volkskrant. En kiezen voor het kind (2005, 16 maart). De Volkskrant.
go back to reference Eysenck, H. J. (1985). Decline and fall of the Freudian empire. New York: Viking Penguin. Eysenck, H. J. (1985). Decline and fall of the Freudian empire. New York: Viking Penguin.
go back to reference Eysenck, H. J. (1990). Genetic and environmental contributions to individual differences: The three major dimensions of personality. Journal of Personality, 58, 245-261.CrossRef Eysenck, H. J. (1990). Genetic and environmental contributions to individual differences: The three major dimensions of personality. Journal of Personality, 58, 245-261.CrossRef
go back to reference Field, A. (2004, november). Indirect pathways to fear in children: Are fear information and vicarious learning viable pathways to fear? Paper presented at the 38th Annual Convention of the Association for the Advancement of Behavior Therapy, New Orleans. Field, A. (2004, november). Indirect pathways to fear in children: Are fear information and vicarious learning viable pathways to fear? Paper presented at the 38th Annual Convention of the Association for the Advancement of Behavior Therapy, New Orleans.
go back to reference Freud, S. (1909/1953a). Analysis of a phobia in a five-year-old boy. In J. Strachey (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. 10 (pp. 3-149). London: Hogarth Press. Freud, S. (1909/1953a). Analysis of a phobia in a five-year-old boy. In J. Strachey (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. 10 (pp. 3-149). London: Hogarth Press.
go back to reference Freud, S. (1909/1953b). Some remarks on a case of obsessive-compulsive neurosis. In J. Strachey (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. 10 (pp. 150-209). London: Hogarth Press. Freud, S. (1909/1953b). Some remarks on a case of obsessive-compulsive neurosis. In J. Strachey (Ed.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol. 10 (pp. 150-209). London: Hogarth Press.
go back to reference Gable, S., & Lutz, S. (2000). Household, parent, and child contributions to childhood obesity. Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 49, 293-300. Gable, S., & Lutz, S. (2000). Household, parent, and child contributions to childhood obesity. Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 49, 293-300.
go back to reference Gerull, F. C., & Rapee, R. M. (2002). Mother knows best: effects of maternal modelling on the acquisition of fear and avoidance behaviour in toddlers. Behaviour Research and Therapy, 40, 279-287.CrossRefPubMed Gerull, F. C., & Rapee, R. M. (2002). Mother knows best: effects of maternal modelling on the acquisition of fear and avoidance behaviour in toddlers. Behaviour Research and Therapy, 40, 279-287.CrossRefPubMed
go back to reference Gevangen tussen ouders en kind (2005, 15 maart). De Volkskrant. Gevangen tussen ouders en kind (2005, 15 maart). De Volkskrant.
go back to reference Greenfield, P. M. (2004). Inadvertent exposure to pornography on the Internet: Implications of peer-to-peer file sharing networks for child development and families. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 741-750.CrossRef Greenfield, P. M. (2004). Inadvertent exposure to pornography on the Internet: Implications of peer-to-peer file sharing networks for child development and families. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 741-750.CrossRef
go back to reference Helft van pabo’s krijgt waarschuwing (2005, 5 februari). nrc Handelsblad. Helft van pabo’s krijgt waarschuwing (2005, 5 februari). nrc Handelsblad.
go back to reference Heringa, M. S. (2003). A longitudinal study of childhood risk factors for hospitalization under a depression-related diagnosis. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 63, 3865. Heringa, M. S. (2003). A longitudinal study of childhood risk factors for hospitalization under a depression-related diagnosis. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 63, 3865.
go back to reference Hermanns, J. (2003, november). Het bureau van geleerde dreuzels met wonderbaarlijke oplossingen voor probleemkinderen. Lezing gehouden tijdens symposium ‘Minder boos en opstandig, een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedragsstoornissen en hun ouders’, Utrecht. Hermanns, J. (2003, november). Het bureau van geleerde dreuzels met wonderbaarlijke oplossingen voor probleemkinderen. Lezing gehouden tijdens symposium ‘Minder boos en opstandig, een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedragsstoornissen en hun ouders’, Utrecht.
go back to reference Huey, S., & Weisz, J. R. (1997). Ego control, ego resilience, and the Five-Factor model as predictors of behavioral and emotional problems in clinic-referred children and adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 106, 404-415.CrossRefPubMed Huey, S., & Weisz, J. R. (1997). Ego control, ego resilience, and the Five-Factor model as predictors of behavioral and emotional problems in clinic-referred children and adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 106, 404-415.CrossRefPubMed
go back to reference Jansen, A., Merckelbach, H., & Van den Hout, M. (1992). Experimentele psychopathologie. Assen: Van Gorcum. Jansen, A., Merckelbach, H., & Van den Hout, M. (1992). Experimentele psychopathologie. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Jeugdzorg kan in klantvriendelijkheid nog hoop winnen (2004, 20 april). De Volkskrant. Jeugdzorg kan in klantvriendelijkheid nog hoop winnen (2004, 20 april). De Volkskrant.
go back to reference John, O. P., Caspi, A., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1994). The ‘Little Five’: Exploring the nomological network of the five-factor model of personality in adolescent boys. Child Development, 65, 160-178.CrossRefPubMed John, O. P., Caspi, A., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1994). The ‘Little Five’: Exploring the nomological network of the five-factor model of personality in adolescent boys. Child Development, 65, 160-178.CrossRefPubMed
go back to reference Jonkman, L. M., Kemner, C., Verbaten, M. N., Koelenga, H. S., Camfferman, G., Van der Gaag, R. J., Buitelaar, J. K., & Van Engeland, H. (1997). Event-related potentials and performance of attention-deficit hyperactivity disorder: Children and normal controls in auditory and visual selective attention tasks. Biological Psychiatry, 41, 595-611.CrossRef Jonkman, L. M., Kemner, C., Verbaten, M. N., Koelenga, H. S., Camfferman, G., Van der Gaag, R. J., Buitelaar, J. K., & Van Engeland, H. (1997). Event-related potentials and performance of attention-deficit hyperactivity disorder: Children and normal controls in auditory and visual selective attention tasks. Bio­logical Psychiatry, 41, 595-611.CrossRef
go back to reference Kendall, P. C. (1994). Treatment of anxiety disorders in children: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 100-110.CrossRefPubMed Kendall, P. C. (1994). Treatment of anxiety disorders in children: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 100-110.CrossRefPubMed
go back to reference Lewinsohn, P. M., Clarke, G. N., Hops, H., & Andrews, J. A. (1990). Cognitive-behavioral treatment for depressed children. Behavior Therapy, 21, 385-401.CrossRef Lewinsohn, P. M., Clarke, G. N., Hops, H., & Andrews, J. A. (1990). Cognitive-behavioral treatment for depressed children. Behavior Therapy, 21, 385-401.CrossRef
go back to reference Lonigan, C. J., & Phillips, B. M. (2001). Temperamental influences on the development of anxiety disorders. In M. W. Vasey, & M. R. Dadds (Eds.), The developmental psychopathology of anxiety (pp. 60-91). New York: Oxford University Press. Lonigan, C. J., & Phillips, B. M. (2001). Temperamental influences on the development of anxiety disorders. In M. W. Vasey, & M. R. Dadds (Eds.), The developmental psychopathology of anxiety (pp. 60-91). New York: Oxford University Press.
go back to reference Manly, T., Anderson, V., Nimmo-Smith, I., Turner, A., Watson, P., & Robertson, I. H. (2001). The differential assessment of children’s attention: The Test of Everyday Attention for Children (tea-ch), normative sample, and adhd performance. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 1065-1081.CrossRefPubMed Manly, T., Anderson, V., Nimmo-Smith, I., Turner, A., Watson, P., & Robertson, I. H. (2001). The differential assessment of children’s attention: The Test of Everyday Attention for Children (tea-ch), normative sample, and adhd performance. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 1065-1081.CrossRefPubMed
go back to reference Menig kind in de knel op basisschool (2005, 14 januari). De Volkskrant. Menig kind in de knel op basisschool (2005, 14 januari). De Volkskrant.
go back to reference Muris, P. (2004). De rol van temperament bij het ontstaan van psychopathologie bij kinderen. De Psycholoog, 39, 478-484. Muris, P. (2004). De rol van temperament bij het ontstaan van psychopathologie bij kinderen. De Psycholoog, 39, 478-484.
go back to reference Muris, P., Bodden, D., Merckelbach, H., Ollendick, T. H., & King, N. J. (2003). Fear of the beast: A prospective study on the effects of negative information on childhood fear. Behaviour Research and Therapy, 41, 195-208.PubMed Muris, P., Bodden, D., Merckelbach, H., Ollendick, T. H., & King, N. J. (2003). Fear of the beast: A prospective study on the effects of negative information on childhood fear. Behaviour Research and Therapy, 41, 195-208.PubMed
go back to reference Muris, P., Bögels, S., Meesters, C., Van der Kamp, N., & Van Oosten, A. (1996). Parental rearing practices, fearfulness, and problem behaviour in clinically referred children. Personality and Individual Differences, 21, 813-818.CrossRef Muris, P., Bögels, S., Meesters, C., Van der Kamp, N., & Van Oosten, A. (1996). Parental rearing practices, fearfulness, and problem behaviour in clinically referred children. Personality and Individual Differences, 21, 813-818.CrossRef
go back to reference Muris, P., De Jong, P. J., & Engelen, S. (2004). Relationships between neuroticism, attentional control, and anxiety disorders symptoms in non-clinical children. Personality and Individual Differences, 37, 789-797CrossRef Muris, P., De Jong, P. J., & Engelen, S. (2004). Relationships between neuroticism, attentional control, and anxiety disorders symptoms in non-clinical children. Personality and Individual Differences, 37, 789-797CrossRef
go back to reference Muris, P., Loxton, H., Neumann, A., & Du Plessis, M. (in druk). dsm-defined anxiety disorders symptoms in South African youths: Their assessment and relationship with perceived parental rearing behaviours. Behaviour Research and Therapy. Muris, P., Loxton, H., Neumann, A., & Du Plessis, M. (in druk). dsm-defined anxiety disorders symptoms in South African youths: Their assessment and relationship with perceived parental rearing behaviours. Behaviour Research and Therapy.
go back to reference Muris, P., Meesters, C., Merckelbach, H., & Hülsenbeck, P. (2000). Worry in children is related to perceived parental rearing and attachment. Behaviour Research and Therapy, 38, 487-497.CrossRefPubMed Muris, P., Meesters, C., Merckelbach, H., & Hülsenbeck, P. (2000). Worry in children is related to perceived parental rearing and attachment. Behaviour Research and Therapy, 38, 487-497.CrossRefPubMed
go back to reference Muris, P., Meesters, C., & Rompelenberg, L. (ter publicatie aangeboden). Attention control in middle childhood: Relations to psychopathological symptoms and threat perception distortions. Muris, P., Meesters, C., & Rompelenberg, L. (ter publicatie aangeboden). Attention control in middle childhood: Relations to psychopathological symptoms and threat perception distortions.
go back to reference Muris, P., Meesters, C., Schouten, E., & Hoge, E. (2004). Effects of perceived control on the relationship between perceived parental rearing behaviors and symptoms of anxiety and depression in non-clinical pre-adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33, 51-58.CrossRef Muris, P., Meesters, C., Schouten, E., & Hoge, E. (2004). Effects of perceived control on the relationship between perceived parental rearing behaviors and symptoms of anxiety and depression in non-clinical pre-adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33, 51-58.CrossRef
go back to reference Muris, P., Meesters, C., Van de Blom, W., & Mayer, B. (2005). Biological, psychological, and sociocultural correlates of body change strategies and eating problems in adolescent boys and girls. Eating Behaviors, 6, 11-22.CrossRefPubMed Muris, P., Meesters, C., Van de Blom, W., & Mayer, B. (2005). Biological, psychological, and sociocultural correlates of body change strategies and eating problems in adolescent boys and girls. Eating Behaviors, 6, 11-22.CrossRefPubMed
go back to reference Muris, P., Meesters, C., & Van den Berg, S. (2003). Internalizing and Externalizing Problems as Correlates of Self-reported Attachment Style and Perceived Parental Rearing in Normal Adolescents. Journal of Child and Family Studies, 12, 171-183.CrossRef Muris, P., Meesters, C., & Van den Berg, S. (2003). Internalizing and Externalizing Problems as Correlates of Self-reported Attachment Style and Perceived Parental Rearing in Normal Adolescents. Journal of Child and Family Studies, 12, 171-183.CrossRef
go back to reference Muris, P., Meesters, C., & Van Melick, M. (2002). Treatment of childhood anxiety disorders: A preliminary comparison between cognitive-behavioral group therapy and a psychological placebo intervention. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 143-158.CrossRefPubMed Muris, P., Meesters, C., & Van Melick, M. (2002). Treatment of childhood anxiety disorders: A preliminary comparison between cognitive-behavioral group therapy and a psychological placebo intervention. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33, 143-158.CrossRefPubMed
go back to reference Muris, P., & Ollendick, T. H. (ter publicatie aangeboden). The role of temperament in the etiology of child psychopathology. Muris, P., & Ollendick, T. H. (ter publicatie aangeboden). The role of temperament in the etiology of child psychopathology.
go back to reference Muris, P., Schmidt, H., Engelbrecht, P., & Perold, M. (2002). dsm-iv defined anxiety disorder symptoms in South-African children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 1360-1368.CrossRefPubMed Muris, P., Schmidt, H., Engelbrecht, P., & Perold, M. (2002). dsm-iv defined anxiety disorder symptoms in South-African children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 1360-1368.CrossRefPubMed
go back to reference Muris, P., Winands, D., & Horselenberg, R. (2003). Defense styles, personality traits, and psychopathological symptoms in non-clinical adolescents. Journal of Nervous and Mental Disease, 191, 771-780.CrossRefPubMed Muris, P., Winands, D., & Horselenberg, R. (2003). Defense styles, personality traits, and psychopathological symptoms in non-clinical adolescents. Journal of Nervous and Mental Disease, 191, 771-780.CrossRefPubMed
go back to reference Mussell, M. P., Mitchell, J. E., Weller, C., Raymond, N., Crow, S. J., & Crosby, R. D. (1995). Onset of binge eating, dieting, obesity, and mood disorders among subjects seeking treatment for binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 17, 395-401.CrossRefPubMed Mussell, M. P., Mitchell, J. E., Weller, C., Raymond, N., Crow, S. J., & Crosby, R. D. (1995). Onset of binge eating, dieting, obesity, and mood disorders among subjects seeking treatment for binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 17, 395-401.CrossRefPubMed
go back to reference Newcorn, J. H., & Strain, J. (1992). Adjustment disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 318-326.CrossRefPubMed Newcorn, J. H., & Strain, J. (1992). Adjustment disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 318-326.CrossRefPubMed
go back to reference Opvoeding steeds meer taak school (2004, 21 december). De Volkskrant. Opvoeding steeds meer taak school (2004, 21 december). De Volkskrant.
go back to reference Overheid laat het kind in de steek (2005, 18 maart). De Volkskrant. Overheid laat het kind in de steek (2005, 18 maart). De Volkskrant.
go back to reference Rapee, R. M. (1997). Potential role of childrearing practices in the development of anxiety and depression. Clinical Psychology Review, 17, 47-67.CrossRefPubMed Rapee, R. M. (1997). Potential role of childrearing practices in the development of anxiety and depression. Clinical Psychology Review, 17, 47-67.CrossRefPubMed
go back to reference Ricciardelli, L. A., & McCabe, M. P. (2001). Children’s body image concerns and eating disturbance: A review of the literature. Clinical Psychology Review, 21, 325-344.CrossRefPubMed Ricciardelli, L. A., & McCabe, M. P. (2001). Children’s body image concerns and eating disturbance: A review of the literature. Clinical Psychology Review, 21, 325-344.CrossRefPubMed
go back to reference Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (1998). Temperament. In N. Eisenberg, & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology: Volume 3. Social, emotional, and personality development (pp. 105-176). New York: Wiley. Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (1998). Temperament. In N. Eisenberg, & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology: Volume 3. Social, emotional, and personality development (pp. 105-176). New York: Wiley.
go back to reference Rutter, M., Silberg, J., O’Conner, T., & Siminoff, E. (1999). Genetics and child psychiatry: II. Empirical research findings. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 19-55.CrossRefPubMed Rutter, M., Silberg, J., O’Conner, T., & Siminoff, E. (1999). Genetics and child psychiatry: II. Empirical research findings. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 19-55.CrossRefPubMed
go back to reference Tiet, Q. Q., Bird, H. R., Hoven, C. W., Moore, R., Wu, P., Wicks, J., Jensen, P. S., Goodman, S., & Cohen, P. (2001). Relationship between specific adverse life events and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 153-164.CrossRefPubMed Tiet, Q. Q., Bird, H. R., Hoven, C. W., Moore, R., Wu, P., Wicks, J., Jensen, P. S., Goodman, S., & Cohen, P. (2001). Relationship between specific adverse life events and psychiatric disorders. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 153-164.CrossRefPubMed
go back to reference Twenge, J. M. (2000). The age of anxiety? Birth cohort changes in anxiety and neuroticism, 1952-1993. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 1007-1021.CrossRefPubMed Twenge, J. M. (2000). The age of anxiety? Birth cohort changes in anxiety and neuroticism, 1952-1993. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 1007-1021.CrossRefPubMed
go back to reference Wenar, C., & Kerig, P. (2000). Developmental psychopathology: From infancy through adolescence. New York: McGraw-Hill. Wenar, C., & Kerig, P. (2000). Developmental psychopathology: From infancy through adolescence. New York: McGraw-Hill.
Metagegevens
Titel
Het gelijk van Freud … over de oorsprong van abnormaal gedrag
Auteur
Prof. Dr. Peter Muris
Publicatiedatum
01-09-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060953

Andere artikelen Uitgave 3/2005

Kind en adolescent 3/2005 Naar de uitgave

Artikelen

Pesten

Boeken: ontvangen

Ontvangen