Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2023

21-11-2023

Het effect van zelfregulatie en partnerregulatie op de kwaliteit van de partnerrelatie

Auteurs: Elizabeth K. Ferguson, Gery C. Karantzas

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2023

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onderzoek naar zelfregulatie- en partnerregulatiestrategieën volgde tot op heden twee parallelle onderzoekslijnen, en dus is het moeilijk om vast te stellen wat de relatieve bijdrage is van beide vormen van regulatie op relatie-uitkomsten. Het is dan ook de vraag welke regulatievorm sterker gecorreleerd is met de kwaliteit van de relatie; is het voor relatie beter om je te richten op adaptieve zelfregulatie, of op de adaptieve strategieën voor de regulatie van je partner? In dit onderzoek willen we deze belangrijke kloof dichten door de relatieve correlatie van adaptieve zelfregulatiestrategieën te vergelijken met de adaptieve partner-regulatiestrategieën voor de kwaliteit van de partnerrelatie. Een bevolkingssteekproef van koppels van verschillend geslacht (N = 114) – koppels die voor het merendeel tevreden waren met hun relatie, maar die soms toch een conflict in hun relatie hadden –, kreeg een zelfrapportage vragenlijst voorgelegd over verschillende zelfregulatie- en partnerregulatiestrategieën en over de kwaliteit van hun relatie. De koppels voerden daarnaast een gesprek over een onopgelost relatieprobleem, een gesprek dat werd opgenomen op video en dat door getrainde codeerders werd gecodeerd voor verbale en non-verbale indicatoren van zelfregulatie- en partnerregulatiestrategieën. Uit actor-partner interdependence modellen blijkt dat voor zowel mannen als vrouwen geldt dat adaptieve zelfregulatiestrategieën positief gecorreleerd zijn met hun eigen evaluatie van de kwaliteit van de relatie en met de evaluatie van de relatiekwaliteit door hun partner. Adaptieve partnerregulatiestrategieën zijn daarentegen niet significant gecorreleerd met de zelf ervaren kwaliteit van de eigen relatie van mannen en vrouwen of met die van hun partner. Uit deze bevindingen blijkt het belang van zelfregulatiestrategieën binnen relaties, omdat deze strategieën een positiever effect hebben op de kwaliteit van de relatie van koppels die in het algemeen tevreden zijn over hun relatie dan partnerregulatiestrategieën.
Voetnoten
1
Voor de betrouwbaarheidsanalyse hebben we gebruik gemaakt van de H-coëfficiënt omdat deze er in tegenstelling tot Cronbachs alfa (α) niet vanuit gaat dat alle items van een factor gelijk geladen zijn (aanname van tau-equivalentie). De H‑coëfficiënt geeft een index voor interne consistentie op basis van een congeneriek model (d.w.z. de factorladingen worden verondersteld verschillend te zijn). Omdat de aanname van tau-equivalentie vaak niet terecht is, geeft de H-coëfficiënt een betere index voor betrouwbaarheid (McNeish 2018; Trizano-Hermosilla en Alvarado 2016).
 
2
Vanwege de noodzaak tot onderlinge afhankelijkheid ontstaan er verzadigde padmodellen. Daarom wordt door Kenny et al. (2006) aangeraden om de fit statistiek niet te rapporteren omdat deze een weergave zijn van onjuiste interpretatie van de modelfit. Daarom is het volgens de richtlijnen voor de rapportage van APIM met padanalyse beter om de rapportage van de statistiek te beperken tot de padcoëfficiënten en berekeningen voor de verklaring van de variantie in de uitkomstvariabelen (Kenny et al. 2006).
 
Literatuur
go back to reference Abbott, B. V. (2005). Emotion dysregulation and re-regulation: predictors of relationship intimacy and distress. Texas A&M University). Doctoral dissertation Abbott, B. V. (2005). Emotion dysregulation and re-regulation: predictors of relationship intimacy and distress. Texas A&M University). Doctoral dissertation
go back to reference Aloni, J., & Karantzas, G. C. (2017). Accommodation behavioral coding scheme [Unpublished manuscript]. Aloni, J., & Karantzas, G. C. (2017). Accommodation behavioral coding scheme [Unpublished manuscript].
go back to reference Arbuckle, J. L. (2020). Amos (Version 26.0). IBM SPSS. Computer Program Arbuckle, J. L. (2020). Amos (Version 26.0). IBM SPSS. Computer Program
go back to reference Ben-Naim, S., Hirschberger, G., Ein-Dor, T., & Mikulincer, M. (2013). An experimental study of emotion regulation during relationship conf lict interactions: The moderating role of attachment orientations. Emotion, 13(3), 506.CrossRefPubMed Ben-Naim, S., Hirschberger, G., Ein-Dor, T., & Mikulincer, M. (2013). An experimental study of emotion regulation during relationship conf lict interactions: The moderating role of attachment orientations. Emotion, 13(3), 506.CrossRefPubMed
go back to reference Cameron, L. D., & Overall, N. C. (2018). Suppression and expression as distinct emotion-regulation processes in daily interactions: Longitudinal and meta-analyses. Emotion, 18(4), 465.CrossRefPubMed Cameron, L. D., & Overall, N. C. (2018). Suppression and expression as distinct emotion-regulation processes in daily interactions: Longitudinal and meta-analyses. Emotion, 18(4), 465.CrossRefPubMed
go back to reference Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2000). On the structure of behavioral self-regulation. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (red.), Handbook of self-regulation (pag. 41–84). Academic Press.CrossRef Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2000). On the structure of behavioral self-regulation. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (red.), Handbook of self-regulation (pag. 41–84). Academic Press.CrossRef
go back to reference Gottman, J. M. (1999). The marriage clinic: A scientifically based marital therapy. W.W. Norton.. Gottman, J. M. (1999). The marriage clinic: A scientifically based marital therapy. W.W. Norton..
go back to reference Gurman, A. S., Lebow, J. L., & Snyder, D. K. (red.). (2015). Clinical handbook of couple therapy (5e druk.). Guilford. Gurman, A. S., Lebow, J. L., & Snyder, D. K. (red.). (2015). Clinical handbook of couple therapy (5e druk.). Guilford.
go back to reference Jayamaha, S. D., & Overall, N. C. (2015). Agents’ self-esteem moderates the effectiveness of negative-direct partner regulation strategies. Personal Relationships, 22(4), 738–761.CrossRef Jayamaha, S. D., & Overall, N. C. (2015). Agents’ self-esteem moderates the effectiveness of negative-direct partner regulation strategies. Personal Relationships, 22(4), 738–761.CrossRef
go back to reference Kelley, H. H., & Thibaut, J. W. (1978). Interpersonal relations: A theory of interdependence. New York: Wiley. Kelley, H. H., & Thibaut, J. W. (1978). Interpersonal relations: A theory of interdependence. New York: Wiley.
go back to reference Kenny, D. A., Kashy, D. A., & Cook, W. (2006). Dyadic data analysis. New York: Guilford. Kenny, D. A., Kashy, D. A., & Cook, W. (2006). Dyadic data analysis. New York: Guilford.
go back to reference McNulty, J. K., & Russell, V. M. (2010). When “negative” behaviors are positive: a contextual analysis of the long-term effects of problem-solving behaviors on changes in relationship satisfaction. Journal of personality and social psychology, 98(4), 587.CrossRefPubMedPubMedCentral McNulty, J. K., & Russell, V. M. (2010). When “negative” behaviors are positive: a contextual analysis of the long-term effects of problem-solving behaviors on changes in relationship satisfaction. Journal of personality and social psychology, 98(4), 587.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Overall, N. C., & Simpson, J. A. (2013). Regulation processes in close relationships. In J. A. Simpson & L. Campbell (red.), The Oxford handbook of close relationships (pag. 427–451). Oxford University Press. Overall, N. C., & Simpson, J. A. (2013). Regulation processes in close relationships. In J. A. Simpson & L. Campbell (red.), The Oxford handbook of close relationships (pag. 427–451). Oxford University Press.
go back to reference Overall, N. C., Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., & Sibley, C. G. (2009). Regulating partners in intimate relationships: the costs and benefits of different communication strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 96(3), 620–639. https://doi.org/10.1037/a0012961.CrossRefPubMed Overall, N. C., Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., & Sibley, C. G. (2009). Regulating partners in intimate relationships: the costs and benefits of different communication strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 96(3), 620–639. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0012961.CrossRefPubMed
go back to reference Ross, J. M., Karney, B. R., Nguyen, T. P., & Bradbury, T. N. (2019). Communication that is maladaptive for middle-class couples is adaptive for socioeconomically disadvantaged couples. Journal of Personality and Social Psychology, 116(4), 582.CrossRefPubMed Ross, J. M., Karney, B. R., Nguyen, T. P., & Bradbury, T. N. (2019). Communication that is maladaptive for middle-class couples is adaptive for socioeconomically disadvantaged couples. Journal of Personality and Social Psychology, 116(4), 582.CrossRefPubMed
go back to reference Rusbult, C. E., Bissonnette, V. L., Arriaga, X. B., Cox, C. L., & Bradbury, T. N. (1998). Accommodation processes during the early years of marriage. In T. N. Bradbury (red.), The developmental course of marital dysfunction (pag. 74–113). Cambridge University Press.CrossRef Rusbult, C. E., Bissonnette, V. L., Arriaga, X. B., Cox, C. L., & Bradbury, T. N. (1998). Accommodation processes during the early years of marriage. In T. N. Bradbury (red.), The developmental course of marital dysfunction (pag. 74–113). Cambridge University Press.CrossRef
go back to reference Tani, F., Pascuzzi, D., & Raffagnino, R. (2015). Emotion regulation and quality of close relationship: the effects of emotion dysregulation processes on couple intimacy. Applied Psychology Bulletin, 272(63), 3–15. Tani, F., Pascuzzi, D., & Raffagnino, R. (2015). Emotion regulation and quality of close relationship: the effects of emotion dysregulation processes on couple intimacy. Applied Psychology Bulletin, 272(63), 3–15.
go back to reference Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (red.). (2016). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (3e druk.). Guilford. Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (red.). (2016). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (3e druk.). Guilford.
Metagegevens
Titel
Het effect van zelfregulatie en partnerregulatie op de kwaliteit van de partnerrelatie
Auteurs
Elizabeth K. Ferguson
Gery C. Karantzas
Publicatiedatum
21-11-2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2023
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-023-00207-2

Andere artikelen Uitgave 4/2023

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2023 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide