Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1999

01-12-1999 | Commentaar

Het domein van de jeugd-GGZ is de gehele jeugdzorg!

Commentaar bij het artikel ‘Het domein van de jeugd-GGZ: recht van overpad’ van C. Konijn, E. Berben, F. Verheij en M. Donker

Auteurs: Drs. P. Overduin, Drs. A. van de Wakker

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1999

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In een reactie op het in dit nummer verschenen artikel van Konijn, Berben, Verheij en Donker betogen de auteurs dat de onderzoekers er onvoldoende in slagen hun conclusie met betrekking tot de toekomst van de jeugd-GGZ als apart domein binnen het totale veld van de jeugdzorg te staven vanuit hun eigen bevindingen. De vraag is of de jeugd-GGZ zelfstandig dient te blijven of dient mee te werken aan één jeugdzorg die functioneel is geordend en interdisciplinaire samenwerking voorstaat in toegang en zorguitvoering. Dit laatste is volgens de commentatoren een beter model om toeval in de jeugdzorg terug te dringen.
Literatuur
go back to reference Konijn, C., Berben, E., Verheij, F., & Donker, M. (1999). Het domein van de jeugd-GGZ: recht van overpad. Kind en Adolescent, 20, 276-291.CrossRef Konijn, C., Berben, E., Verheij, F., & Donker, M. (1999). Het domein van de jeugd-GGZ: recht van overpad. Kind en Adolescent, 20, 276-291.CrossRef
go back to reference Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1994). Regie in de jeugdzorg: standpunt van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Justitie. Rijswijk: Ministerie van WVC. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1994). Regie in de jeugdzorg: standpunt van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Justitie. Rijswijk: Ministerie van WVC.
Metagegevens
Titel
Het domein van de jeugd-GGZ is de gehele jeugdzorg!
Commentaar bij het artikel ‘Het domein van de jeugd-GGZ: recht van overpad’ van C. Konijn, E. Berben, F. Verheij en M. Donker
Auteurs
Drs. P. Overduin
Drs. A. van de Wakker
Publicatiedatum
01-12-1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1999
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060747

Andere artikelen Uitgave 4/1999

Kind en adolescent 4/1999 Naar de uitgave

Artikelen

Boeken