Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/1999

01-12-1999 | Artikelen

Het domein van de jeugd-GGZ: recht van overpad

Auteurs: Mevr. drs. C. Konijn, Mevr. Drs. E. Berben, Prof. Dr. F. Verheij, Mevr. Prof. Dr. M. Donker

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/1999

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het domein van de jeugd-GGZ wordt gedefinieerd wat betreft problematiek van de cliënten en het hulpaanbod. Uit een Vignettenonderzoek onder 272 hulpverleners blijkt dat jeugdigen met ernstige cognitieve en emotionele problemen, lichte lichamelijke (zoals psychosomatische) problemen in combinatie met vrijetijdsproblemen, en bij wie protectieve factoren aanwezig zijn het meest in aanmerking komen voor jeugd-GGZ (en niet voor jeugdhulpverlening en jeugdbescherming). Daarnaast heeft een panel van twaalf deskundigen aangegeven welk hulpaanbod kenmerkend is voor jeugd-GGZ: psychiatrisch onderzoek, (spel)psychotherapie en gezins(psycho)therapie. Geconcludeerd wordt dat in het beschreven domein de psychiater een belangrijke plaats inneemt en de behandelbaarheid van de problematiek voorop staat.
Literatuur
go back to reference Bastiaansen, J.C.A. (1976). Het plaatsen van jeugdigen in tehuizen. Roermond: pow Limburg. Bastiaansen, J.C.A. (1976). Het plaatsen van jeugdigen in tehuizen. Roermond: pow Limburg.
go back to reference Berben, E., Konijn, C., Verheij, F., & Donker, M. (1997). Recht van overpad. Een onderzoek naar het domein van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en de grensvlakken met de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, iBMG, Sophia Kinderziekenhuis, afd. kinder- en jeugdpsychiatrie. Berben, E., Konijn, C., Verheij, F., & Donker, M. (1997). Recht van overpad. Een onderzoek naar het domein van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en de grensvlakken met de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, iBMG, Sophia Kinderziekenhuis, afd. kinder- en jeugdpsychiatrie.
go back to reference Brook, R. H. (1994). The rand/UCLA Appropriateness Method. In K. A. McCormick, et al. (Eds.), Clinical Practice Guideline Development Methodology Perspectives. AHCPR Pub. No. 95-0009. Brook, R. H. (1994). The rand/UCLA Appropriateness Method. In K. A. McCormick, et al. (Eds.), Clinical Practice Guideline Development Methodology Perspectives. AHCPR Pub. No. 95-0009.
go back to reference Dijkman, T., & Terpstra, J. (1993). Besluitvorming in de jeugdhulpverlening bij plaatsing in residentiële voorzieningen. Een onderzoek in het spanningsveld tussen substitutie en hulp op maat. Nijmegen: ITS. Dijkman, T., & Terpstra, J. (1993). Besluitvorming in de jeugdhulpverlening bij plaatsing in residentiële voorzieningen. Een onderzoek in het spanningsveld tussen substitutie en hulp op maat. Nijmegen: ITS.
go back to reference Konijn, C., & Schuur, A. (1992). Hoe uitzonderlijk is de riagg -jeugdzorg. Een onderzoek naar problematiek van cliënten, hulpverlening en samenwerking. Utrecht: NcGv. Konijn, C., & Schuur, A. (1992). Hoe uitzonderlijk is de riagg -jeugdzorg. Een onderzoek naar problematiek van cliënten, hulpverlening en samenwerking. Utrecht: NcGv.
go back to reference McDonell, J., Meijler, P. M., Kahan, J. P., Bernstein, S. J., & Rigter, H. (1996). Panellist consistency in the assessment of medical appropriateness. Health Policy, 37, 139-152.CrossRef McDonell, J., Meijler, P. M., Kahan, J. P., Bernstein, S. J., & Rigter, H. (1996). Panellist consistency in the assessment of medical appropriateness. Health Policy, 37, 139-152.CrossRef
go back to reference Nosanchuk, T. A. (1972). The vignette as an experimental approach to the study of social status: an exploratory study. Social Science Research, 1, 107-120.CrossRef Nosanchuk, T. A. (1972). The vignette as an experimental approach to the study of social status: an exploratory study. Social Science Research, 1, 107-120.CrossRef
go back to reference Scholte, E. M., Messing, C. T. H. M., Nijkerk, J. H., & Van der Ploeg, J. D. (1992). Probleemgedrag en interventie Adviesbureau, (gezins)voogdij en riagg -jeugdafdeling onderzocht. Leiden: dswo Press. Scholte, E. M., Messing, C. T. H. M., Nijkerk, J. H., & Van der Ploeg, J. D. (1992). Probleemgedrag en interventie Adviesbureau, (gezins)voogdij en riagg -jeugdafdeling onderzocht. Leiden: dswo Press.
go back to reference Steketee, M., Roede, E., & De Savornin Lohman, J. (1997). Op het scherp van de snede. Een onderzoek naar de grensvlakproblematiek in de jeugdzorg. Amsterdam: sco Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam. Steketee, M., Roede, E., & De Savornin Lohman, J. (1997). Op het scherp van de snede. Een onderzoek naar de grensvlakproblematiek in de jeugdzorg. Amsterdam: sco Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Van der Ploeg, J. D. (1979). Elfhonderd jeugdigen in tehuizen. Utrecht: wijn. Van der Ploeg, J. D. (1979). Elfhonderd jeugdigen in tehuizen. Utrecht: wijn.
go back to reference Van Esch, G., & Heidweiller, M. (1991). Jeugdbescherming in Noord-Brabant en Limburg. Samenvatting onderzoeksresultaten. Nijmegen: Bureau Van Esch. Van Esch, G., & Heidweiller, M. (1991). Jeugdbescherming in Noord-Brabant en Limburg. Samenvatting onderzoeksresultaten. Nijmegen: Bureau Van Esch.
go back to reference Van Yperen, T. A. , Van Rest, E., & Vermunt, Ch. (1999). Definitie van kernbegrippen. Programma's in de jeugdzorg. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. A. , Van Rest, E., & Vermunt, Ch. (1999). Definitie van kernbegrippen. Programma's in de jeugdzorg. Utrecht: nizw.
go back to reference Verhulst, F. C., & Van der Ende, J. (1997). Factors associated with child mental health service use in the community. Journal American Academy Child and Adolescent Psychiatry, 36, 901-909.CrossRef Verhulst, F. C., & Van der Ende, J. (1997). Factors associated with child mental health service use in the community. Journal American Academy Child and Adolescent Psychiatry, 36, 901-909.CrossRef
Metagegevens
Titel
Het domein van de jeugd-GGZ: recht van overpad
Auteurs
Mevr. drs. C. Konijn
Mevr. Drs. E. Berben
Prof. Dr. F. Verheij
Mevr. Prof. Dr. M. Donker
Publicatiedatum
01-12-1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/1999
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060746

Andere artikelen Uitgave 4/1999

Kind en adolescent 4/1999 Naar de uitgave

Artikelen

Boeken