Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Het Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) en het Canadian Practice Process Framework (CPPF)

Auteurs : PhD Margo van Hartingsveldt, PhD Barbara Piškur

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het CMOP-E zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een inhoudsmodel dat gericht is op de uitvoering en/of betrokkenheid in het dagelijks handelen van personen, organisatie en populaties in een omgeving. Het bijbehorende CPPF, beschreven als procesmodel/raamwerk, geeft de cliëntgecentreerde, op dagelijks handelen gerichte, evidence-based ergotherapie-interventie vorm. In het CPPF staat in acht actiepunten de samenwerking met de cliënt centraal binnen de directe praktijkcontext en de grotere maatschappelijke context. Beschreven wordt ook de Fit Chart waarin de fit tussen de persoon, het handelen en de omgeving gevisualiseerd wordt.
Literatuur
go back to reference AOTA. (2014). Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68(2):1–48. AOTA. (2014). Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68(2):1–48.
go back to reference Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc.
go back to reference Baum, C., Christiansen, C. A., & Bass, J. D. (2015). The Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) Model. In C. Christiansen, C. Baum, & J. Bass (Eds.), Occup Ther: Per Participation and Well-being. Slack: Thorofare, NJ. Baum, C., Christiansen, C. A., & Bass, J. D. (2015). The Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) Model. In C. Christiansen, C. Baum, & J. Bass (Eds.), Occup Ther: Per Participation and Well-being. Slack: Thorofare, NJ.
go back to reference Bendixen, H. J., Kroksmark, U., Magnus, E., Jakobsen, K., Alsaker, S., & Nordell, K. (2006). Occupational pattern: A renewed definition of the concept. Journal of Occupational Science, 13(1), 3–10. CrossRef Bendixen, H. J., Kroksmark, U., Magnus, E., Jakobsen, K., Alsaker, S., & Nordell, K. (2006). Occupational pattern: A renewed definition of the concept. Journal of Occupational Science, 13(1), 3–10. CrossRef
go back to reference Brown, T., Rodger, S., Brown, A., & Roever, C. (2007). A profile of Canadian pediatric occupational therapy practice. Occupational Therapy in Health Care, 21(4), 39–69. CrossRefPubMed Brown, T., Rodger, S., Brown, A., & Roever, C. (2007). A profile of Canadian pediatric occupational therapy practice. Occupational Therapy in Health Care, 21(4), 39–69. CrossRefPubMed
go back to reference Burgman, I. (2010). Enabling children’s spirituality in occupational therapy practice. In S. Rodger (Ed.), Occup-centered practice with children – A practical guide for occupational therapists. Wiley-Blackwell: West-Sussex. Burgman, I. (2010). Enabling children’s spirituality in occupational therapy practice. In S. Rodger (Ed.), Occup-centered practice with children – A practical guide for occupational therapists. Wiley-Blackwell: West-Sussex.
go back to reference Burck, D. (2005). Alles naar wens? Rapportage stichting cliënt en veiligheid. Nieuwegein: Stichting cliënt en kwaliteit. Burck, D. (2005). Alles naar wens? Rapportage stichting cliënt en veiligheid. Nieuwegein: Stichting cliënt en kwaliteit.
go back to reference CAOT. (1991). Occup ther guidelines for client-centered practice. Toronto ON: CAOT Publications ACE. CAOT. (1991). Occup ther guidelines for client-centered practice. Toronto ON: CAOT Publications ACE.
go back to reference CAOT. (1997). Enabling occupation: An occupational therapy perspective. Ontario: CAOT Publications ACE. CAOT. (1997). Enabling occupation: An occupational therapy perspective. Ontario: CAOT Publications ACE.
go back to reference Craik, J., Davis, J., & Polatajko, H. J. (2013). Introducing the Canadian Practice Process Framework (CPPF): Amplifying the context. In Enabling occup II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (pag. 229–246). Ottawa: CAOT Publications ACE. Craik, J., Davis, J., & Polatajko, H. J. (2013). Introducing the Canadian Practice Process Framework (CPPF): Amplifying the context. In Enabling occup II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (pag. 229–246). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Csíkszentmihályi, M. (1999). Flow: Psychologie van de optiumale ervaring. Amsterdam: Boom. Csíkszentmihályi, M. (1999). Flow: Psychologie van de optiumale ervaring. Amsterdam: Boom.
go back to reference Davis, J., Craik, J., & Polatajko, H. J. (2013). Using the Canadian Practice Process Framework: Amplifying the process. In Enabling Occup II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (pag. 247–282). Ottawa: CAOT Publications ACE. Davis, J., Craik, J., & Polatajko, H. J. (2013). Using the Canadian Practice Process Framework: Amplifying the process. In Enabling Occup II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (pag. 247–282). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Davis, J. A., & Polatajko, H. (2010). Don’t forget the repertoire: The meta occupational issue. OT Now, 12(3), 20–22. Davis, J. A., & Polatajko, H. (2010). Don’t forget the repertoire: The meta occupational issue. OT Now, 12(3), 20–22.
go back to reference Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2011). Occupational development. In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occuption, the art and science of living (pag. 135–174). New Yersey: Pearson Education Inc. Davis, J. A., & Polatajko, H. J. (2011). Occupational development. In C. H. Christiansen & E. A. Townsend (Eds.), Introduction to occuption, the art and science of living (pag. 135–174). New Yersey: Pearson Education Inc.
go back to reference Fearing, V. G., & Clark, J. (2000). Individuals in context: A practical guide to client-centered practice. Thorofare, NJ: Slack. Fearing, V. G., & Clark, J. (2000). Individuals in context: A practical guide to client-centered practice. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Fearing, V. G., Law, M., & Clark, J. (1997). An occupational performance process model: Fostering client and therapist alliances. Canadian Journal of Occupational Therapy, 64(1), 7–15. CrossRef Fearing, V. G., Law, M., & Clark, J. (1997). An occupational performance process model: Fostering client and therapist alliances. Canadian Journal of Occupational Therapy, 64(1), 7–15. CrossRef
go back to reference Fisher, A. G., & Jones, K. B. (2011). Assessment of Motor and Process Skills, Vol. 1: Development, Standardization, and Administra- tion Manual (7th ed., Vol. 1). Ft. Collins, CO: Three Star Press. Fisher, A. G., & Jones, K. B. (2011). Assessment of Motor and Process Skills, Vol. 1: Development, Standardization, and Administra- tion Manual (7th ed., Vol. 1). Ft. Collins, CO: Three Star Press.
go back to reference Hammell, K. R. (2013). Client-centered practice in occupational therapy: Critical reflections. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(3), 174–181. CrossRefPubMed Hammell, K. R. (2013). Client-centered practice in occupational therapy: Critical reflections. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(3), 174–181. CrossRefPubMed
go back to reference Hammell, K. R. (2015). Client-centered occupational therapy: The importance of critical perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, (0), 1–7. Hammell, K. R. (2015). Client-centered occupational therapy: The importance of critical perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, (0), 1–7.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Piškur, B., & Stomph, M. (2008). Het Canadian Practice Process Framework (CPPF): van procesmodel naar framework. Wetenschappelijk tijdschrift voor Ergotherapie, 1(2), 11–16. Hartingsveldt, M. J. van, Piškur, B., & Stomph, M. (2008). Het Canadian Practice Process Framework (CPPF): van procesmodel naar framework. Wetenschappelijk tijdschrift voor Ergotherapie, 1(2), 11–16.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Hasselkus, B. R. (2011). The meaning of everyday occupation. Thorofare, NJ: Slack. Hasselkus, B. R. (2011). The meaning of everyday occupation. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Hiemstra, D., & Bohlmeijer E. (2013). De sterkekantenbenadering. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J. A. Walburg (Red.), Handboek Positieve Psychologie – Theorie, onderzoek, toepassingen (pag. 123–138). Amsterdam: Uitgeverij Boom. Hiemstra, D., & Bohlmeijer E. (2013). De sterkekantenbenadering. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof & J. A. Walburg (Red.), Handboek Positieve Psychologie – Theorie, onderzoek, toepassingen (pag. 123–138). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Hinojosa, J., & Kramer, P. (2009). Frames of reference for pediatric occupational therapy (3rd ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins. Hinojosa, J., & Kramer, P. (2009). Frames of reference for pediatric occupational therapy (3rd ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins.
go back to reference Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed
go back to reference Huber, M., Knottnerus, A. J., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, 235–237. CrossRef Huber, M., Knottnerus, A. J., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, 235–237. CrossRef
go back to reference Iwama, M. (2006). The Kawa model: Culturally relevant occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. Iwama, M. (2006). The Kawa model: Culturally relevant occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
go back to reference Jonsson, H. (2008). A new direction in the conceptualization and categorization of occupation. Journal of Occupational Science, 15(1), 3–8. CrossRef Jonsson, H. (2008). A new direction in the conceptualization and categorization of occupation. Journal of Occupational Science, 15(1), 3–8. CrossRef
go back to reference Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins.
go back to reference Landelijk Platform GGz. (2011). Handreiking patientveiligheid vanuit cliënten- en familieperspectief. Utrecht: Landelijk Platform GGz. Landelijk Platform GGz. (2011). Handreiking patientveiligheid vanuit cliënten- en familieperspectief. Utrecht: Landelijk Platform GGz.
go back to reference Law, M. (1991). The environment: A focus for occupational therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy, 58(4), 171–179. CrossRef Law, M. (1991). The environment: A focus for occupational therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy, 58(4), 171–179. CrossRef
go back to reference Law, M. (1998). Client-centered occup ther. Thorofare, NJ: Slack. Law, M. (1998). Client-centered occup ther. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. J., & Pollock, N. (2014). Canadian Occup Per Meas (COPM). Ottawa: CAOT Publications ACE. Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. J., & Pollock, N. (2014). Canadian Occup Per Meas (COPM). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Logister-Proost, I. (2004). Spiritualiteit in de ergotherapie: Van theorie naar concrete praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie 32 (4 en 5). Logister-Proost, I. (2004). Spiritualiteit in de ergotherapie: Van theorie naar concrete praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie 32 (4 en 5).
go back to reference Maley, C. M., Pagana, N. K., Velenger, C. A., & Humbert T. K. (2016). Dealing with major life events and transitions: A systematic literature review on and occupational analysis of spirituality. American Journal of Occupational Therapy, 70(4), 7004260010p1–7004260010p6. CrossRefPubMed Maley, C. M., Pagana, N. K., Velenger, C. A., & Humbert T. K. (2016). Dealing with major life events and transitions: A systematic literature review on and occupational analysis of spirituality. American Journal of Occupational Therapy, 70(4), 7004260010p1–7004260010p6. CrossRefPubMed
go back to reference McColl, M. A. (2011). Spirituality and occupational therapy. Ottawa: CAOT. McColl, M. A. (2011). Spirituality and occupational therapy. Ottawa: CAOT.
go back to reference Mroz, T. M., Pitonyak, J. S., Fogelberg, D., & Leland, N. E. (2015). Client centeredness and health reform: Key issues for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 69(5), 6905090010p1–6905090010p8. CrossRefPubMed Mroz, T. M., Pitonyak, J. S., Fogelberg, D., & Leland, N. E. (2015). Client centeredness and health reform: Key issues for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 69(5), 6905090010p1–6905090010p8. CrossRefPubMed
go back to reference Pierce, D. (2001). Untangling occupation and activity. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 138–146. CrossRefPubMed Pierce, D. (2001). Untangling occupation and activity. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 138–146. CrossRefPubMed
go back to reference Piškur, Barbara, Zalmstra, Annerie, Jakobs, Marluuke, & Daniëls, Ramon. (2015). Application of the enabling occupation II guidelines in a non-Canadian context. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(4), 325–326. CrossRefPubMed Piškur, Barbara, Zalmstra, Annerie, Jakobs, Marluuke, & Daniëls, Ramon. (2015). Application of the enabling occupation II guidelines in a non-Canadian context. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(4), 325–326. CrossRefPubMed
go back to reference Polatajko, H. J. (1992). Naming and framing occupational therapy: A lecture dedicated to the life of Nancy B. Canadian Journal of Occupational Therapy, 59(4), 189–199. CrossRef Polatajko, H. J. (1992). Naming and framing occupational therapy: A lecture dedicated to the life of Nancy B. Canadian Journal of Occupational Therapy, 59(4), 189–199. CrossRef
go back to reference Polatajko, H. J., Backman, C. L., Baptiste, S., Davis, J., Eftekhar, P., Harvey, A., et al. (2013a). Human Occupation in context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Backman, C. L., Baptiste, S., Davis, J., Eftekhar, P., Harvey, A., et al. (2013a). Human Occupation in context. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie L. (2013b). Specifying the domain of concern: Occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2nd ed., pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie L. (2013b). Specifying the domain of concern: Occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2nd ed., pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Polatajko, H. J., Davis, J. A., Cantin, N., Dubouloz-Wilner, C., & Trentham B. (2013c). Occupation-based practice: The essential elelements. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 203–228). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Davis, J. A., Cantin, N., Dubouloz-Wilner, C., & Trentham B. (2013c). Occupation-based practice: The essential elelements. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 203–228). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Rodger, S. (2010). Becoming more occupation-centered when working with children. In S. Rodger (Ed.). Occupational-Centered Practice with Children – A Practical Guide for Occupational Therapists (pag. 21–44). Oxford: Wiley-Blackwell. Rodger, S. (2010). Becoming more occupation-centered when working with children. In S. Rodger (Ed.). Occupational-Centered Practice with Children – A Practical Guide for Occupational Therapists (pag. 21–44). Oxford: Wiley-Blackwell.
go back to reference Rogers, C. R. (1942). Counseling and psychotherapy. New concepts in practice. Boston: Hougthon Mifflin. Rogers, C. R. (1942). Counseling and psychotherapy. New concepts in practice. Boston: Hougthon Mifflin.
go back to reference RVZ. (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. RVZ. (2010). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Sprundel, T. van, & Bijsterveldt, M. van. (2014). Eigen regie een sociaal begrip – sleutel in de transitie naar echte participatie. ActiZ: Position paper eigen regie. Amsterdam. Sprundel, T. van, & Bijsterveldt, M. van. (2014). Eigen regie een sociaal begrip – sleutel in de transitie naar echte participatie. ActiZ: Position paper eigen regie. Amsterdam.
go back to reference Stacey, D., Bennett, C. L., Barry, M. J., Col, N. F., Eden, K. B., Holmes-Rovner, M., et al. (2011). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD001431. Stacey, D., Bennett, C. L., Barry, M. J., Col, N. F., Eden, K. B., Holmes-Rovner, M., et al. (2011). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD001431.
go back to reference Steultjens, E. M. J., Cup, E. H. C., Zajec, J., & Hees, S. van. (2013). Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland. Steultjens, E. M. J., Cup, E. H. C., Zajec, J., & Hees, S. van. (2013). Ergotherapierichtlijn CVA. Nijmegen/Utrecht: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland.
go back to reference Sturkenboom, I. H. W. M., Thijssen, M. C. E., Gons-van de Elsacker, J. J., Jansen, I. J. H., Maasdam, A., Schulten, M., et al. (2008). Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson, een richtlijn van Ergotherapie Nederland. Utrecht/Den Haag: Ergotherapie Nederland/Uitgeverij Lemma. Sturkenboom, I. H. W. M., Thijssen, M. C. E., Gons-van de Elsacker, J. J., Jansen, I. J. H., Maasdam, A., Schulten, M., et al. (2008). Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson, een richtlijn van Ergotherapie Nederland. Utrecht/Den Haag: Ergotherapie Nederland/Uitgeverij Lemma.
go back to reference Townsend, E. A. (1993). Occupational therapy’s social vision. Canadian Journal of Occupational Therapy, 60(4), 174–184. CrossRef Townsend, E. A. (1993). Occupational therapy’s social vision. Canadian Journal of Occupational Therapy, 60(4), 174–184. CrossRef
go back to reference Townsend, E. A. (2002). Enabling occupation, An occup ther perspective. Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A. (2002). Enabling occupation, An occup ther perspective. Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Townsend, E. A., & Polatajko, H. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., & Polatajko, H. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Townsend, E. A., Cockburn, L., Letts, L., Thibeault, R., & Trentham, B. (2013a). Enabling social change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 53–176). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Cockburn, L., Letts, L., Thibeault, R., & Trentham, B. (2013a). Enabling social change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 53–176). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C., Pentland, W., Doble, S., et al. (2013b). Enabling individual change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C., Pentland, W., Doble, S., et al. (2013b). Enabling individual change. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Trentham, B. (2001). Different no longer: Building structures for a proud profession CAOT in the 1980’s. Occupational Therapy Now, 3, 3–7. Trentham, B. (2001). Different no longer: Building structures for a proud profession CAOT in the 1980’s. Occupational Therapy Now, 3, 3–7.
go back to reference Trombly, C. (1993). Anticipating the future: Assessment of occupational function. American Journal of Occupational Therapy, 47(3), 253–257. CrossRefPubMed Trombly, C. (1993). Anticipating the future: Assessment of occupational function. American Journal of Occupational Therapy, 47(3), 253–257. CrossRefPubMed
go back to reference Whiteford, G., & Wright-St Claire, V. (2005). Occupation & Practice in Context. Sydney: Elsevier Churchill Livingstone. Whiteford, G., & Wright-St Claire, V. (2005). Occupation & Practice in Context. Sydney: Elsevier Churchill Livingstone.
go back to reference WHO. (2001). International Classification of Function, Disability and Health (ICF). Geneve: World Health Organization. WHO. (2001). International Classification of Function, Disability and Health (ICF). Geneve: World Health Organization.
go back to reference Wong, S. R., & Fisher, G. (2015). Comparing and using occupation-focused models. Occupational Therapy in Health Care, 29(3), 297–315. CrossRefPubMed Wong, S. R., & Fisher, G. (2015). Comparing and using occupation-focused models. Occupational Therapy in Health Care, 29(3), 297–315. CrossRefPubMed
go back to reference Wright, R., & Sugarman, L. (2009). Occupational Therapy and life course development: A workbook for professional practice. Oxford: Wiley/Blackwell. Wright, R., & Sugarman, L. (2009). Occupational Therapy and life course development: A workbook for professional practice. Oxford: Wiley/Blackwell.
Metagegevens
Titel
Het Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) en het Canadian Practice Process Framework (CPPF)
Auteurs
PhD Margo van Hartingsveldt
PhD Barbara Piškur
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_18