Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2013 | Beschouwing | Uitgave 5/2013

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 5/2013

Herziene standaard diabetes type 2

Tijdschrift:
TPO - De Praktijk > Uitgave 5/2013
Auteur:
Dr. Paul Janssen
Belangrijke opmerkingen
Auteursgegevens
Nederlands Huisartsengenootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap: dr. P.G.H. Janssen, huisarts, wetenschappelijk medewerker, en een van de auteurs van de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.
Correspondentie: p.janssen@nhg.org Mogelijke belangenverstrengeling: niets gemeld.

Samenvatting

In oktober 2013 is de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 verschenen, die de vorige standaard uit 2006 vervangt. Wat betreft de medicamenteuze behandeling adviseert de standaard te starten met metformine. De tweede stap bestaat uit het voorschrijven van een sulfonylureumderivaat. Hierbij gaat de voorkeur uit naar gliclazide dat ook kan worden toegepast bij patiënten met verslechterende nierfunctie. De derde stap bestaat uit insulinetherapie (bij voorkeur NPH-insuline).
Het beleid voor de HbA1c-streefwaarden is drastisch veranderd. Voor patiënten met diabetes type 2 die jonger zijn dan 70 jaar, is de HbA1c-streefwaarde kleiner dan 53 mmol/mol. De HbA1c-streefwaarde voor patiënten van 70 jaar en ouder hangt af van de diabetesduur en de intensiteit van de medicamenteuze behandeling. De herziene standaard adviseert om in samenspraak met de patiënt te komen tot een individueel behandelplan wat betreft de te behalen streefwaarden en -doelen: HbA1c, gewicht, leefgewoonten, bloeddruk en lipiden.
Vanwege deze geïndividualiseerde aanpak is het belangrijk dat de huisarts de diabeteszorg niet geheel delegeert aan de praktijkondersteuner, maar minstens eenmaal per jaar de patiënt zelf ziet.
De nieuwe standaard bevat ook nieuwe onderwerpen en aanpassingen: gebitscontrole, verandering van het screeninginterval na zwangerschapsdiabetes (gedurende 5 jaar jaarlijks screenen, daarna elke 3 jaar), vitamine-B12-deficiëntie (niet daarop screenen), bariatrische chirurgie (onder voorwaarden geadviseerd) en fundusscreening (tweejaarlijks).

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

TPO De Praktijk

TPO De Praktijk is het tijdschrift voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die zich graag ontwikkelen in hun vak. In het tijdschrift vindt u casuïstiek, achtergrondartikelen over aandoeningen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook brengt de redactie actualiteiten, inspirerende interviews en reportages over interessante projecten.
Het tijdschrift wordt samengesteld door een vakkundige reactie, die bestaat uit praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die dagelijks in de praktijk werken.
TPO De Praktijk is een uitgave van het Nederlands Huisartsengenootschap en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, in samenwerking met de afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners van V&VN.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2013

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 5/2013 Naar de uitgave

Redactioneel

Protocol maken?