Skip to main content
Top

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Principes en methoden

Auteur : Marjo van Hal

Gepubliceerd in: Maatschappelijke gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er is de laatste jaren veel aandacht voor goede en veilige zorg die voldoet aan de wensen en behoeften van patiënten. De MGZ-verpleegkundige heeft hiervoor specifieke methoden en hulpmiddelen tot haar beschikking. De volgende daarvan worden in dit hoofdstuk behandeld:
 • Classificatiesystemen: ICD, ICF en Omaha-systeem.
 • Wijk- en praktijkscan die helpen om inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de gezondheidstoestand van de wijkbewoners.
 • Verschillende manieren van werken die aansluiten bij de patiënt: vraaggerichte zorg, dialooggestuurde zorg en belevingsgerichte zorg.
 • Motivational interviewing, de belevingspeiler en levensverhalen zijn interventies die gebruikt kunnen worden bij psychosociale ondersteuning.
 • Stressmanagement, adaptieve opgaven en stresscoping zijn begrippen die een rol spelen bij psychosociale ondersteuning, een belangrijke taak van de verpleegkundige.
 • De zorgvraag verandert en dat vraagt om nieuwe concepten: het Chronic Care Model, Diseasemanagement, Casemanagement en Zelfmanagement.
 • Zorgstandaarden, zorgpaden, zorgprogramma’s en zorgplannen helpen om professioneel te werken en de zorg af te stemmen op de behoeften van patiënten.
 • Risicomanagement, risicosignalering en veiligheidsprogramma’s zorgen voor veilige zorg.
 • Verschillende preventiemodellen.
Literatuur
go back to reference Altena, R., Kolk, N., Koningsberger, K., Meulmeester, M., & Wigersma, L. (2008). Op weg naar dialooggestuurde zorg. Verbindend Vernieuwen. Utrecht: NPCF, KNMG, V & VN. Altena, R., Kolk, N., Koningsberger, K., Meulmeester, M., & Wigersma, L. (2008). Op weg naar dialooggestuurde zorg. Verbindend Vernieuwen. Utrecht: NPCF, KNMG, V & VN.
go back to reference Baan, C., & Struijs, J. (red.) (2010). Wat is diseasemanagement? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM. Baan, C., & Struijs, J. (red.) (2010). Wat is diseasemanagement? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Bakker, D., Polder, J., Sluijs, E., Treurniet, H., Hoeijmans, N., Hingstman, L. et al, (red). (2005). Op één lijn. Toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020. Bilthoven: RIVM Bakker, D., Polder, J., Sluijs, E., Treurniet, H., Hoeijmans, N., Hingstman, L. et al, (red). (2005). Op één lijn. Toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020. Bilthoven: RIVM
go back to reference Becket, C., & Taylor, H. (2010). Human Growth and Development. Londen: Sage Publications Ltd. Becket, C., & Taylor, H. (2010). Human Growth and Development. Londen: Sage Publications Ltd.
go back to reference Bensing, J.M., Schreurs, K.M.G., Ridder, D.T.D. de, & Hulsman, R.L. (2002). Adaptive Tasks in Multiple Sclerosis. Development of an Instrument to identify the Focus of Patients’ Coping Efforts. Psychology and Health, 17(4), 475–488.CrossRef Bensing, J.M., Schreurs, K.M.G., Ridder, D.T.D. de, & Hulsman, R.L. (2002). Adaptive Tasks in Multiple Sclerosis. Development of an Instrument to identify the Focus of Patients’ Coping Efforts. Psychology and Health, 17(4), 475–488.CrossRef
go back to reference Berg, M. van den, & Schoemaker, C.G. (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010. Van gezond naar beter. RIVM rapport. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Berg, M. van den, & Schoemaker, C.G. (2010). Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010. Van gezond naar beter. RIVM rapport. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Berg, M. van den, Post, N.A.M., Hamberg-van Reenen, H.H., Baan, C.A., & Schoemaker C.G. (red.) (2013). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM. Berg, M. van den, Post, N.A.M., Hamberg-van Reenen, H.H., Baan, C.A., & Schoemaker C.G. (red.) (2013). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Bjelland, I., Dahl, A.A., Haug, T.T., & Neckelman, D. (2002). The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. Journal of Psychosomatic Research, 52:69–77.PubMedCrossRef Bjelland, I., Dahl, A.A., Haug, T.T., & Neckelman, D. (2002). The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. Journal of Psychosomatic Research, 52:69–77.PubMedCrossRef
go back to reference Boesveld, I. (2013). Documentatie Wijk- en Praktijkscan. Almere: Jan van Es-Instituut. Boesveld, I. (2013). Documentatie Wijk- en Praktijkscan. Almere: Jan van Es-Instituut.
go back to reference Bouma, M. (2003). Begeleiding van chronisch zieken: Jaar in jaar uit, en dan nog een poosje. Huisarts en wetenschap, 46(2),110.CrossRef Bouma, M. (2003). Begeleiding van chronisch zieken: Jaar in jaar uit, en dan nog een poosje. Huisarts en wetenschap, 46(2),110.CrossRef
go back to reference Bouman, S., & Welling, A. (red.) (2011). Casemanagement: van idee naar model. Leeuwarden: Frieslab. Bouman, S., & Welling, A. (red.) (2011). Casemanagement: van idee naar model. Leeuwarden: Frieslab.
go back to reference Boxtel, R. van, Mastboom, F., & Hooft van Huijsduijnen, J. (2012). De ROS Wijkscan: startpunt voor samenwerking. De Eerstelijns 2011; april: 40–41. Boxtel, R. van, Mastboom, F., & Hooft van Huijsduijnen, J. (2012). De ROS Wijkscan: startpunt voor samenwerking. De Eerstelijns 2011; april: 40–41.
go back to reference Chick, N., & Meleis, A. (1986). Transitions: A Nursing Concern. In Chinn P. (ed.), Nursing research methodology: issues and implementation, 237–257. Chick, N., & Meleis, A. (1986). Transitions: A Nursing Concern. In Chinn P. (ed.), Nursing research methodology: issues and implementation, 237–257.
go back to reference Committee on Quality of health Care in America, Institute of medicine. (1999). To err is human. Washington DC: National Academy press. Committee on Quality of health Care in America, Institute of medicine. (1999). To err is human. Washington DC: National Academy press.
go back to reference Committee on Quality of health Care in America, Institute of medicine. (2001). Crossing the Quality Chasm: A new Health care system for the 21 st century. Washington DC: National Academy press. Committee on Quality of health Care in America, Institute of medicine. (2001). Crossing the Quality Chasm: A new Health care system for the 21 st century. Washington DC: National Academy press.
go back to reference Dingemans, D., & Rutgers, E. (red.) (2011). Risicomanagement in de Zorg. een praktische invulling voor een integrale aanpak. Arnhem: Q-Consult. Dingemans, D., & Rutgers, E. (red.) (2011). Risicomanagement in de Zorg. een praktische invulling voor een integrale aanpak. Arnhem: Q-Consult.
go back to reference Engels, J., & Dijcks, B. (red.) (2010). Zelfmanagement: verkenning en agendasetting. Oriënterend onderzoek onder patiëntvertegenwoordigers, professionals en onderzoekers naar de betekenis van zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Utrecht: Vilans. Engels, J., & Dijcks, B. (red.) (2010). Zelfmanagement: verkenning en agendasetting. Oriënterend onderzoek onder patiëntvertegenwoordigers, professionals en onderzoekers naar de betekenis van zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Utrecht: Vilans.
go back to reference Erp, J. van, Hinnen, C., & Sanderman, R. (2006). Psychosociale zorg bij hart- en vaatziekten. Bilthoven: Nederlandse Hartstichting. Erp, J. van, Hinnen, C., & Sanderman, R. (2006). Psychosociale zorg bij hart- en vaatziekten. Bilthoven: Nederlandse Hartstichting.
go back to reference Faber, M., Harmsen, M., Burg, S. van den & Weijden, T. van der (2013). Gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement. Een literatuuronderzoek naar effectiviteit en voorwaarden voor succes. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St. Radboud. Faber, M., Harmsen, M., Burg, S. van den & Weijden, T. van der (2013). Gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement. Een literatuuronderzoek naar effectiviteit en voorwaarden voor succes. Nijmegen: IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St. Radboud.
go back to reference Gast, G.C.M., Spijkerman, A.M.W., & Schoemaker C.G. (2011). Preventie van chronische ziekten in risicogroepen. Bilthoven: RIVM. Gast, G.C.M., Spijkerman, A.M.W., & Schoemaker C.G. (2011). Preventie van chronische ziekten in risicogroepen. Bilthoven: RIVM.
go back to reference GGZ Nederland (2012). Handreiking veiligheidscultuur. Amersfoort: GGZ Nederland. GGZ Nederland (2012). Handreiking veiligheidscultuur. Amersfoort: GGZ Nederland.
go back to reference GGZ Nederland (2013). Handreiking risicomanagement in de GGZ. Amersfoort: GGZ Nederland. GGZ Nederland (2013). Handreiking risicomanagement in de GGZ. Amersfoort: GGZ Nederland.
go back to reference Gijsen, B.C.M., & Veenstra, M.Y. (2003). Revalidatieprogramma Herstel & Balans biedt perspectief. Maastricht: Integraal Kankercentrum Limburg. Gijsen, B.C.M., & Veenstra, M.Y. (2003). Revalidatieprogramma Herstel & Balans biedt perspectief. Maastricht: Integraal Kankercentrum Limburg.
go back to reference Grundmeier, H. (2002). Preventie in de huisartsengeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomst. Huisarts en wetenschap, 45, 76–80. Grundmeier, H. (2002). Preventie in de huisartsengeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomst. Huisarts en wetenschap, 45, 76–80.
go back to reference Haes, J.C.J.M., Gualtherie van Weezel, L.M., Sanderman, R., & Weil, H.B.M. van der (2001). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. Haes, J.C.J.M., Gualtherie van Weezel, L.M., Sanderman, R., & Weil, H.B.M. van der (2001). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
go back to reference Heerkens, Y.F. & Beer, J. de (2007). International Classification of Functioning, Disability and Health. Gebruik van de ICF in de logopedie. Logopedie en Foniatrie, 4, 112–119. Heerkens, Y.F. & Beer, J. de (2007). International Classification of Functioning, Disability and Health. Gebruik van de ICF in de logopedie. Logopedie en Foniatrie, 4, 112–119.
go back to reference Heijmans, M., Rijken, M., Foets, M., Ridder, D. de, Schreurs, K., & Bensing, J. (2004).The Stress of Being Chronically Ill: From Disease-Specific to Task-Specific Aspects. Journal of Behavioral Medicine, 27(3), 255–271. Heijmans, M., Rijken, M., Foets, M., Ridder, D. de, Schreurs, K., & Bensing, J. (2004).The Stress of Being Chronically Ill: From Disease-Specific to Task-Specific Aspects. Journal of Behavioral Medicine, 27(3), 255–271.
go back to reference Hirs, W.M. et al. (2011). Internationale Classificaties in Nederland. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven: RIVM Rapport 270553004/2011. Hirs, W.M. et al. (2011). Internationale Classificaties in Nederland. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bilthoven: RIVM Rapport 270553004/2011.
go back to reference Hopman, A. (2011). Standpuntrapport Casemanagement. Diemen: College voor Zorgverzekeringen. Hopman, A. (2011). Standpuntrapport Casemanagement. Diemen: College voor Zorgverzekeringen.
go back to reference Huijben, M. (2011). Het Chronic Care Model in Nederland. Achtergrondstudie. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Huijben, M. (2011). Het Chronic Care Model in Nederland. Achtergrondstudie. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Integraal Kankercentrum Nederland (2013). De Lastmeter. Amsterdam: Integraal Kankercentrum Nederland. Integraal Kankercentrum Nederland (2013). De Lastmeter. Amsterdam: Integraal Kankercentrum Nederland.
go back to reference Integraal Kankercentrum Nederland (2014). Oncoline. Richtlijnen oncologische zorg. Amsterdam: Integraal Kankercentrum Nederland. Integraal Kankercentrum Nederland (2014). Oncoline. Richtlijnen oncologische zorg. Amsterdam: Integraal Kankercentrum Nederland.
go back to reference Jan van Es-instituut (2012). Op weg naar populatiegerichte Zorg. Whitepaper. Almere: JvE-instituut. Jan van Es-instituut (2012). Op weg naar populatiegerichte Zorg. Whitepaper. Almere: JvE-instituut.
go back to reference Jan van Es-instituut (2013). Op weg naar populatiegerichte zorg. Almere: JvE-instituut. Jan van Es-instituut (2013). Op weg naar populatiegerichte zorg. Almere: JvE-instituut.
go back to reference Jan van Es-instituut (2013). Persoonlijke Preventie, samenwerken in de regio voor optimaal resultaat. White paper. Almere: JvE-instituut. Jan van Es-instituut (2013). Persoonlijke Preventie, samenwerken in de regio voor optimaal resultaat. White paper. Almere: JvE-instituut.
go back to reference Kennisbundel Vraaggericht werken in de langdurige zorg. (2013).Utrecht: Vilans. Kennisbundel Vraaggericht werken in de langdurige zorg. (2013).Utrecht: Vilans.
go back to reference Kok, E. de, Garssen, B., Kruijver, I.P.M., Kuiper, A.J., & Visser, A.P. (2006). Het gebruik van signaleringslijsten voor psychosociale problematiek in de oncologie. Utrecht: Helen Downing Instituut. Kok, E. de, Garssen, B., Kruijver, I.P.M., Kuiper, A.J., & Visser, A.P. (2006). Het gebruik van signaleringslijsten voor psychosociale problematiek in de oncologie. Utrecht: Helen Downing Instituut.
go back to reference Kommer, K. (2013). Gebiedsanalyse met kenniscyclus. De Eerstelijns, juli, 32–34. Kommer, K. (2013). Gebiedsanalyse met kenniscyclus. De Eerstelijns, juli, 32–34.
go back to reference Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (2011). Verkennend onderzoek Zelfmanagement 2010. Bevindingen en adviezen vanuit de ziektespecifieke werkgroepen van het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement. Utrecht: NPCF CBO. Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (2011). Verkennend onderzoek Zelfmanagement 2010. Bevindingen en adviezen vanuit de ziektespecifieke werkgroepen van het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement. Utrecht: NPCF CBO.
go back to reference Lange, J. de, & Staa, A. van (2003). Transities in ziekte en zorg. Op zoek naar nieuw evenwicht. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. Lange, J. de, & Staa, A. van (2003). Transities in ziekte en zorg. Op zoek naar nieuw evenwicht. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.
go back to reference Lange, J. de (2013). Transities in ziekte en zorg: kern van verplegen? In: Omgaan met familieleden van mensen met dementie. Rotterdam: Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam. Lange, J. de (2013). Transities in ziekte en zorg: kern van verplegen? In: Omgaan met familieleden van mensen met dementie. Rotterdam: Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam.
go back to reference Mahler, M., Ruhl, A., & Cuijpers, M. (2013). Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij. Utrecht: Vilans. Mahler, M., Ruhl, A., & Cuijpers, M. (2013). Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij. Utrecht: Vilans.
go back to reference Martin, K.S., & Scheet, N.J. (1992). The Omaha System: Applications for community health nursing. Philadelphia: Saunders. Martin, K.S., & Scheet, N.J. (1992). The Omaha System: Applications for community health nursing. Philadelphia: Saunders.
go back to reference Meleis, A. (2010). Transitions Theory. Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing research and Practice. New York: Springer Publishing Company. Meleis, A. (2010). Transitions Theory. Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing research and Practice. New York: Springer Publishing Company.
go back to reference Merwijk C. van Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. (2012). Deel 3. Beroepsprofiel verpleegkundigen. Utrecht: V & VN. Merwijk C. van Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. (2012). Deel 3. Beroepsprofiel verpleegkundigen. Utrecht: V & VN.
go back to reference Mies, L. (2007). Levensverhalen in de praktijk. Interventies in gezondheidszorg en welzijn. In: E. Bohlmeyer, L. Mies & G. Westerhof (red.), De betekenis van levensverhalen: Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 271-281). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Mies, L. (2007). Levensverhalen in de praktijk. Interventies in gezondheidszorg en welzijn. In: E. Bohlmeyer, L. Mies & G. Westerhof (red.), De betekenis van levensverhalen: Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 271-281). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Nationaal Kompas Volksgezondheid (2014). Preventie. Versie 4.15. Bilthoven: RIVM. Nationaal Kompas Volksgezondheid (2014). Preventie. Versie 4.15. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre (2002). ICF: Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum. Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre (2002). ICF: Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.
go back to reference Nictiz (2012). ICT-standaarden in de zorg. Een praktisch overzicht. Den Haag: Nictiz. Nictiz (2012). ICT-standaarden in de zorg. Een praktisch overzicht. Den Haag: Nictiz.
go back to reference Patiëntenfederatie NPCF. Mijnzorgveilig.nl (website) Patiëntenfederatie NPCF. Mijnzorgveilig.nl (website)
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2011). Naar een meer vraaggerichte zorg. Zoetermeer: RVZ. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2011). Naar een meer vraaggerichte zorg. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference Ridder, D.T.D. de (2003). Coping en sociale steun. In: C.W. Aakster & J.W. Groothoff (red). Medische Sociologie. Sociologische perspectieven in ziekte en zorg (pp. 65-74). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. Ridder, D.T.D. de (2003). Coping en sociale steun. In: C.W. Aakster & J.W. Groothoff (red). Medische Sociologie. Sociologische perspectieven in ziekte en zorg (pp. 65-74). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Ridder, D.T.D. de, Schreurs K.M.G. & Meyboom de Jong B. (1996). Coping en sociale steun van chronisch zieken. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 140(14), 804–805. Ridder, D.T.D. de, Schreurs K.M.G. & Meyboom de Jong B. (1996). Coping en sociale steun van chronisch zieken. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 140(14), 804–805.
go back to reference Rijdt, van de-van de Ven, A.H.J. (2014). Samenhangende zorg in de eerste lijn. De as huisartsen-wijkverpleegkundigen. Bilthoven: LVG, ROS Wijkscan, RIVM. Rijdt, van de-van de Ven, A.H.J. (2014). Samenhangende zorg in de eerste lijn. De as huisartsen-wijkverpleegkundigen. Bilthoven: LVG, ROS Wijkscan, RIVM.
go back to reference Rijken, P.M., Heijmans, M.J.W.M., & Bensing, J.M. (2004). Adaptieve opgaven als uitgangspunt voor psychosociale zorg voor somatisch chronisch zieken. In: P.P. Groenewegen, G.A.M.B. Bos & P.J. Megchelen (red.), Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken (pp. 19-32). Assen: Van Gorcum. Rijken, P.M., Heijmans, M.J.W.M., & Bensing, J.M. (2004). Adaptieve opgaven als uitgangspunt voor psychosociale zorg voor somatisch chronisch zieken. In: P.P. Groenewegen, G.A.M.B. Bos & P.J. Megchelen (red.), Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken (pp. 19-32). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler C.C. (2009). Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Gorinchem: Ekklesia. Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler C.C. (2009). Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Gorinchem: Ekklesia.
go back to reference Rosendal, H., Ahaus, K., Huisman, R., & Raad, C. (2009). Ketenzorg. Praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier gezondheidzorg. Rosendal, H., Ahaus, K., Huisman, R., & Raad, C. (2009). Ketenzorg. Praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier gezondheidzorg.
go back to reference Saucier Lundy, K., & Janes, S. (2009). Epidemiology: The Science of Public Health. In: Community Health Nursing. Caring for the Public’s Health. Burlington: Jones & Bartlett Learning. Saucier Lundy, K., & Janes, S. (2009). Epidemiology: The Science of Public Health. In: Community Health Nursing. Caring for the Public’s Health. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
go back to reference Schaap-Visser, A., Veer, A. de, & Hamming, A. (2013). Werken met zorgpaden in de eerstelijns gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw. Schaap-Visser, A., Veer, A. de, & Hamming, A. (2013). Werken met zorgpaden in de eerstelijns gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Schippers, G.M., & Jonge, J. de (2002). Motiverende gespreksvoering. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 250–265. Schippers, G.M., & Jonge, J. de (2002). Motiverende gespreksvoering. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 57, 250–265.
go back to reference Schnabel, P. (2011). Prikkels in preventie. Utrecht: KNMG. Schnabel, P. (2011). Prikkels in preventie. Utrecht: KNMG.
go back to reference Schrijvers, G., Spreeuwenberg, C., Laag, H. van der, Rutten, G., Nabarro, G., Schene, A., Linden, B. van der & Acampo, M. (2005). Diseasemanagement in de Nederlandse context. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services. Schrijvers, G., Spreeuwenberg, C., Laag, H. van der, Rutten, G., Nabarro, G., Schene, A., Linden, B. van der & Acampo, M. (2005). Diseasemanagement in de Nederlandse context. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services.
go back to reference Schumacher, J., & Mostert, H. (2011). Sturen op ruimte voor dialoog. Utrecht: Vilans. Schumacher, J., & Mostert, H. (2011). Sturen op ruimte voor dialoog. Utrecht: Vilans.
go back to reference Schumacher, J., Mostert, H., & Pool, I.A. (2004). De kunst van het afstemmen. Utrecht: Vilans. Schumacher, J., Mostert, H., & Pool, I.A. (2004). De kunst van het afstemmen. Utrecht: Vilans.
go back to reference Schumacher, K.l., & Meleis, A.I. (1994). Transitions: a Central Concept in Nursing. Journal of Nursing Scholarship, 26(2),119–127. Schumacher, K.l., & Meleis, A.I. (1994). Transitions: a Central Concept in Nursing. Journal of Nursing Scholarship, 26(2),119–127.
go back to reference Staa, A. van (2012). Op Eigen Benen. Jongeren met chronische aandoeningen en hun preferenties en competenties voor de zorg. [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Staa, A. van (2012). Op Eigen Benen. Jongeren met chronische aandoeningen en hun preferenties en competenties voor de zorg. [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Star, M. (red). (2012). Zorgstandaarden in Nederland, de balans opgemaakt. Utrecht: Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Star, M. (red). (2012). Zorgstandaarden in Nederland, de balans opgemaakt. Utrecht: Coördinatieplatform Zorgstandaarden.
go back to reference Steenkamer, B. (2013). Positionpaper ‘Samenwerking rondom gegevensvoorziening en informatiekenniscyclus’. Bilthoven: LVG, ROS Wijkscan, RIVM. Steenkamer, B. (2013). Positionpaper ‘Samenwerking rondom gegevensvoorziening en informatiekenniscyclus’. Bilthoven: LVG, ROS Wijkscan, RIVM.
go back to reference VV & T (2010). Kwaliteitskader verantwoorde zorg. Den Haag: VV & T. VV & T (2010). Kwaliteitskader verantwoorde zorg. Den Haag: VV & T.
go back to reference Tahey, A. (2005). Psychosociale zorg: Ons een zorg…? Een onderzoek naar de psychosociale begeleiding door verpleegkundigen aan oncologiepatiënten. Adviesnota. Diemen: Hogeschool Inholland. Tahey, A. (2005). Psychosociale zorg: Ons een zorg…? Een onderzoek naar de psychosociale begeleiding door verpleegkundigen aan oncologiepatiënten. Adviesnota. Diemen: Hogeschool Inholland.
go back to reference Terpstra, J., & Moerman, M. (2013). Doorontwikkelen van een wijkprofiel. AMPHI project: proces en resultaat van de ontwikkeling van een gezondheidsprofiel. Nijmegen: GGD Rivierenland, GGD Nijmegen. Terpstra, J., & Moerman, M. (2013). Doorontwikkelen van een wijkprofiel. AMPHI project: proces en resultaat van de ontwikkeling van een gezondheidsprofiel. Nijmegen: GGD Rivierenland, GGD Nijmegen.
go back to reference Themanummer Risicosignalering (red.) (2012). Inzorg: juni 2012. Themanummer Risicosignalering (red.) (2012). Inzorg: juni 2012.
go back to reference Verhaag, S. (2013). Kantelen als je krap bij kas zit, kan dat? Aandacht voor iedereen. Utrecht: Vilans. Verhaag, S. (2013). Kantelen als je krap bij kas zit, kan dat? Aandacht voor iedereen. Utrecht: Vilans.
go back to reference Vilans (2014). Toolbox patiëntveiligheid in de zorgketen. Utrecht: Vilans. Vilans (2014). Toolbox patiëntveiligheid in de zorgketen. Utrecht: Vilans.
go back to reference Visser, A., & Wildenbeest, M. (2012). Psychosociale begeleiding voor mensen met kanker. Pallium, 1, 8–10.CrossRef Visser, A., & Wildenbeest, M. (2012). Psychosociale begeleiding voor mensen met kanker. Pallium, 1, 8–10.CrossRef
go back to reference Visser, A., Wildenbeest, M., & Nieuwenhuizen, L. (2012). Evaluation of Psychosocial Support for People with Cancer. Medical Encounte, 26, 21. Visser, A., Wildenbeest, M., & Nieuwenhuizen, L. (2012). Evaluation of Psychosocial Support for People with Cancer. Medical Encounte, 26, 21.
go back to reference Voorham, A. (2007). De toekomst van de eerstelijn in Rotterdam: meer wijkgericht! Openbare les. Rotterdam: Kenniskring Eerstelijnszorg, Hogeschool Rotterdam. Voorham, A. (2007). De toekomst van de eerstelijn in Rotterdam: meer wijkgericht! Openbare les. Rotterdam: Kenniskring Eerstelijnszorg, Hogeschool Rotterdam.
go back to reference Vries, C. de, Hagenaars, L., Kiers, H., & Schmitt, M. (2014). Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Amersfoort: KNGF. Vries, C. de, Hagenaars, L., Kiers, H., & Schmitt, M. (2014). Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Amersfoort: KNGF.
go back to reference Wal, G. van der, & Wagner, C. (2005). Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. In: Wagner C. et al. (red.), Patiëntveiligheid in Nederland. Verbeterinitiatieven en innovaties in de Zorg (pp. 1–19). Assen: Koninklijke Van Gorcum. Wal, G. van der, & Wagner, C. (2005). Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. In: Wagner C. et al. (red.), Patiëntveiligheid in Nederland. Verbeterinitiatieven en innovaties in de Zorg (pp. 1–19). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
go back to reference Walters, B., Adams, S., Nieboer, A., & Bal R. (2012). Disease management projects and the Chronic Care Model in action: baseline qualitative research. BMC Healthservices Research, 12, 114.CrossRef Walters, B., Adams, S., Nieboer, A., & Bal R. (2012). Disease management projects and the Chronic Care Model in action: baseline qualitative research. BMC Healthservices Research, 12, 114.CrossRef
go back to reference WHO (2013). How to use the ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure draft for comment. Geneva: WHO. WHO (2013). How to use the ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure draft for comment. Geneva: WHO.
go back to reference WHO-FIC (2006). ICD-10: Internationale Statische Classificaties van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen: Tiende Revisie. Versie 2006. Bilthoven: WHO–FIC. WHO-FIC (2006). ICD-10: Internationale Statische Classificaties van Ziekten en met Gezondheid verband houdende Problemen: Tiende Revisie. Versie 2006. Bilthoven: WHO–FIC.
go back to reference Wildenbeest, M.B.W. (2013). Effectiviness of Psychosocial Support for People with Cancer offered at De Vruchtenburg. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. Wildenbeest, M.B.W. (2013). Effectiviness of Psychosocial Support for People with Cancer offered at De Vruchtenburg. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
go back to reference Willemse, J. (2012). Zorgstandaarden Zeldzame Aandoeningen. Transitiezorg bij zeldzame aandoeningen. Soest: Vereniging samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties. Willemse, J. (2012). Zorgstandaarden Zeldzame Aandoeningen. Transitiezorg bij zeldzame aandoeningen. Soest: Vereniging samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties.
go back to reference Zigmond, A.S., & Snaith, R.P. (1983).The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361–370.PubMedCrossRef Zigmond, A.S., & Snaith, R.P. (1983).The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361–370.PubMedCrossRef
go back to reference Zijlstra, W. (2012). ISO 31000: Raamwerk voor riskmanagement. Ede: ZBC kennisbank. Zijlstra, W. (2012). ISO 31000: Raamwerk voor riskmanagement. Ede: ZBC kennisbank.
go back to reference ZorgSaam (2009). Belevingsgericht werken binnen ZorgSaam. Terneuzen: ZorgSaam. ZorgSaam (2009). Belevingsgericht werken binnen ZorgSaam. Terneuzen: ZorgSaam.
Metagegevens
Titel
Principes en methoden
Auteur
Marjo van Hal
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0594-0_7