Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2001

01-03-2001 | Praktisch bekeken

Gezinsdiagnostische instrumenten in de praktijk

Wat hebben zij diagnosticus en cliënt te bieden?

Auteur: Noëlle K. Pameijer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel bespreekt principes van handelingsgerichte diagnostiek, toegepast in de gezinsdiagnostiek. Inmiddels zijn enkele bruikbare gezinsdiagnostische instrumenten beschikbaar voor de praktijk. Praktische mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten worden in dit kader belicht. Hierbij wordt het perspectief ingenomen van de diagnosticus die te maken heeft met ouders die vragen stellen als: wat is er met mijn kind aan de hand en hoe pakken wij de problemen aan? De conclusie is dat gebruik van gezinsdiagnostische instrumenten de kwaliteit van gezinsdiagnostiek en hulpverlening ten goede kan komen.
Literatuur
go back to reference Carr, A. (1999). Handbook Child and Adolescent Clinical Psychology: a contextual approach. London: Routledge. Carr, A. (1999). Handbook Child and Adolescent Clinical Psychology: a contextual approach. London: Routledge.
go back to reference De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M (1995). Diagnostische besluitvorming: handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco. De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M (1995). Diagnostische besluitvorming: handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco.
go back to reference Jansma, J. B. M., & De Coole, R. L. (1996). GKS-II. Handleiding GezinsKlimaatSchaal. Lisse: Swets & Zeitlinger. Jansma, J. B. M., & De Coole, R. L. (1996). GKS-II. Handleiding GezinsKlimaatSchaal. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Koot, H. M. (1997). Handleiding bij de vragenlijst voor gezinsproblemen. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis/Eramus Universiteit. Koot, H. M. (1997). Handleiding bij de vragenlijst voor gezinsproblemen. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis/Eramus Universiteit.
go back to reference Lange, A. (2000). De Ouder-Kind-Interactie Vragenlijst-Revised. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Lange, A. (2000). De Ouder-Kind-Interactie Vragenlijst-Revised. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Lange, A., Blonk, R., Wiers, R., & Van der Schaar, D. (1997). De Ouder-Kind-Interactie Vragenlijst. Kind en Adolescent, 18, 15-34.CrossRef Lange, A., Blonk, R., Wiers, R., & Van der Schaar, D. (1997). De Ouder-Kind-Interactie Vragenlijst. Kind en Adolescent, 18, 15-34.CrossRef
go back to reference Langemeijer, K. Pijnenburg, H. M., & Veerman, J. W. (1997a).Standaardisatie van de gezinsdiagnostiek: een inventarisatie van Nederlandstalige gezinsdiagnostische instrumenten. Nijmegen: Stichting De waarden, afdeling Onderzoek & Ontwikkeling. Langemeijer, K. Pijnenburg, H. M., & Veerman, J. W. (1997a).Standaardisatie van de gezinsdiagnostiek: een inventarisatie van Nederlandstalige gezinsdiagnostische instrumenten. Nijmegen: Stichting De waarden, afdeling Onderzoek & Ontwikkeling.
go back to reference Langemeijer, K. Pijnenburg, H. M., & Veerman, J. W. (1997b). Het gebruik van vragenlijsten in de gezinsdiagnostiek: begeleiding van het keuzeproces. In H. M. Pijnenburg, C. van Rijswijk, A. J. J. M. Ruijssenaars, & J. W. Veerman (Red.), Pedologisch Jaarboek 1997 (pp. 25-40). Delft: Eburon. Langemeijer, K. Pijnenburg, H. M., & Veerman, J. W. (1997b). Het gebruik van vragenlijsten in de gezinsdiagnostiek: begeleiding van het keuzeproces. In H. M. Pijnenburg, C. van Rijswijk, A. J. J. M. Ruijssenaars, & J. W. Veerman (Red.), Pedologisch Jaarboek 1997 (pp. 25-40). Delft: Eburon.
go back to reference Nota, P. H., Van der Schaft, R. A., & Van Yperen, T. A. (1999).Eindadvies Toegang tot de jeugdzorg. Utrecht:NIZW. Nota, P. H., Van der Schaft, R. A., & Van Yperen, T. A. (1999).Eindadvies Toegang tot de jeugdzorg. Utrecht:NIZW.
go back to reference Oud, H., & Welzen, K. (1989). Handleiding Nijmeegse Gezinsrelatie Test: kinderversie. Lisse: Swets & Zeitlinger. Oud, H., & Welzen, K. (1989). Handleiding Nijmeegse Gezinsrelatie Test: kinderversie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Pameijer, N. K (2000). Richtlijnen voor handelingsgerichte diagnostiek. In P. J. M. Prins, & N. K. Pameijer (Red.), Protocollen in de jeugdzorg (pp. 15-39). Lisse: Swets & Zeitlinger. Pameijer, N. K (2000). Richtlijnen voor handelingsgerichte diagnostiek. In P. J. M. Prins, & N. K. Pameijer (Red.), Protocollen in de jeugdzorg (pp. 15-39). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Van der Kooij, R., Calkhoven, E., & Lutje Spelberg, H. (1995). Een operationalisatie van opvoedingsbeleving bij het expertmodel voor emotioneel en sociaal probleemgedrag. Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 1, 4-21. Van der Kooij, R., Calkhoven, E., & Lutje Spelberg, H. (1995). Een operationalisatie van opvoedingsbeleving bij het expertmodel voor emotioneel en sociaal probleemgedrag. Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 1, 4-21.
go back to reference Van der Kooij, R., & Neukäter, H. (1993). Vragenlijst Opvoedingsstijlen. Rijksuniversiteit Groningen: Vakgroep Orthopedagogiek. Van der Kooij, R., & Neukäter, H. (1993). Vragenlijst Opvoedingsstijlen. Rijksuniversiteit Groningen: Vakgroep Orthopedagogiek.
go back to reference Van der Maas, J. J. (1996). Het diagnostisch gezinsinterview. In Th. Kievit, J. de Wit, J. H. A. Groenendaal, & J. A. Tak (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen(pp. 126-141). Utrecht: De Tijdstroom. Van der Maas, J. J. (1996). Het diagnostisch gezinsinterview. In Th. Kievit, J. de Wit, J. H. A. Groenendaal, & J. A. Tak (Red.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen(pp. 126-141). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Wels, P., & Robbroeckx, L. (1996).NVOS : Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Lisse: Swets & Zeitlinger. Wels, P., & Robbroeckx, L. (1996).NVOS : Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Metagegevens
Titel
Gezinsdiagnostische instrumenten in de praktijk
Wat hebben zij diagnosticus en cliënt te bieden?
Auteur
Noëlle K. Pameijer
Publicatiedatum
01-03-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060788

Andere artikelen Uitgave 1/2001

Kind en adolescent 1/2001 Naar de uitgave

Opmerkelijk

Wie u bent