Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-2001 | Artikelen

De Vragenlijst VoorlopersADHD

Ontwikkeling en enkele psychometrische kenmerken

Auteurs: Mariëlle Kroes, Jos G. M. Hendriksen, Jean Steyaert, Ariane C. Kalff, Frans J. M. Feron, Thea M. C. B. van Zeben-van der Aa, Jelle Jolles, Jaap Troost, Johan S. H. Vles

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sommige van de symptomen die kenmerkend zijn voor de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) behoren tot de normale gedragingen in de kleuterperiode. Het is daarom moeilijk te bepalen wie van de kleuters met een dergelijk gedrag ‘at risk’ zijn voor de classificatie ADHD op latere leeftijd. Om deze reden is de Vragenlijst Voorlopers ADHD (VVA) ontwikkeld. Door middel van een principale componentenanalyse, bij een groep van 1317 kleuters, is de vragenlijst gereduceerd tot zestien vragen verdeeld over vier componenten: sociaal inadequaat gedrag, impulsiviteit, hyperactiviteit en aandachtsproblemen. Het onderzoek laat zien dat het instrument een betrouwbare en valide bijdrage levert aan de opsporing van kleuters met een verhoogde kans op het ontwikkelen van ADHD.
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1983). Manual for the child Behavior Checklist and Revised Child Behavior Profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1983). Manual for the child Behavior Checklist and Revised Child Behavior Profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed.). Washington D.C: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed.). Washington D.C: American Psychiatric Association.
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington D.C: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington D.C: American Psychiatric Association.
go back to reference Applegate, B., Lahey, B. B., Hart, E. L., Biederman, J., Hynd, G. W., Barkley, R. A., Ollendick, T., Frick, P. J., Greenhill, L., McBurnett, K., Newcorn, J. H., Kerdyk,L., Garfinkel, B., Waldman, I., & Shaffer, D. (1997). Validity of age-of-onset criterion for ADHD: A report from the DSM-IV field trials. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1211-1221.CrossRef Applegate, B., Lahey, B. B., Hart, E. L., Biederman, J., Hynd, G. W., Barkley, R. A., Ollendick, T., Frick, P. J., Greenhill, L., McBurnett, K., Newcorn, J. H., Kerdyk,L., Garfinkel, B., Waldman, I., & Shaffer, D. (1997). Validity of age-of-onset criterion for ADHD: A report from the DSM-IV field trials. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 1211-1221.CrossRef
go back to reference Bouter, L. M., & Van Dongen, M. C. J. M. (1995). Epidemiologisch onderzoek, opzet en interpretatie (3de druk). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bouter, L. M., & Van Dongen, M. C. J. M. (1995). Epidemiologisch onderzoek, opzet en interpretatie (3de druk). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Campbell, S. B. (1987). Parent-referred problem three-year-olds: developmental changes in symptoms. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 28, 835-845.CrossRef Campbell, S. B. (1987). Parent-referred problem three-year-olds: developmental changes in symptoms. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 28, 835-845.CrossRef
go back to reference Cantwell, D. P. (1996). Attention Deficit Disorder: A review of the past 10 years. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 978-87.CrossRef Cantwell, D. P. (1996). Attention Deficit Disorder: A review of the past 10 years. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 978-87.CrossRef
go back to reference Conners, C. K. (1973). Rating scales for use in drug studies with children. Psychopharmacology Bulletin: Special Issue, Pharmacotherapie in children, 24-84. Conners, C. K. (1973). Rating scales for use in drug studies with children. Psychopharmacology Bulletin: Special Issue, Pharmacotherapie in children, 24-84.
go back to reference Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.CrossRef Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.CrossRef
go back to reference De Heus, P., Van der Leeden, R., & Gazendam, B. (1995).Toegepaste data-analyse, Technieken voor niet-experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen. Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V. De Heus, P., Van der Leeden, R., & Gazendam, B. (1995).Toegepaste data-analyse, Technieken voor niet-experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen. Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V.
go back to reference Deyo, R. A., Diehr, P., & Patrick, D. L. (1991). Reproducibility and responsiveness of health status measures. Statistics and strategies for evaluation. Controlled Clinical Trials, 12, 142S-158S.CrossRefPubMed Deyo, R. A., Diehr, P., & Patrick, D. L. (1991). Reproducibility and responsiveness of health status measures. Statistics and strategies for evaluation. Controlled Clinical Trials, 12, 142S-158S.CrossRefPubMed
go back to reference Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening (1989). Handleiding voor de functieanalyse. Den Haag: SDU uitgeverij. Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening (1989). Handleiding voor de functieanalyse. Den Haag: SDU uitgeverij.
go back to reference Gomes, R., Harvey, J., Quick, C., Scharer, I., & Harris, G. (1999). DSM-4 AD/HD: Confimatory factor models, prevalence and gender and age differences based on parent and teacher ratings of australian primary school children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines, 40, 265-274.CrossRef Gomes, R., Harvey, J., Quick, C., Scharer, I., & Harris, G. (1999). DSM-4 AD/HD: Confimatory factor models, prevalence and gender and age differences based on parent and teacher ratings of australian primary school children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines, 40, 265-274.CrossRef
go back to reference Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1983). A method of comparing the areas under Receiver Operating Characteristic Curve derived from the same case.Radiology, 148, 839-843.PubMed Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1983). A method of comparing the areas under Receiver Operating Characteristic Curve derived from the same case.Radiology, 148, 839-843.PubMed
go back to reference Hendriksen, J. G. M., & Steyaert, J. (1999). Ontwikkeling van de Vragenlijst Voorlopers ADHD. Interne publicatie: Maastricht: Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hendriksen, J. G. M., & Steyaert, J. (1999). Ontwikkeling van de Vragenlijst Voorlopers ADHD. Interne publicatie: Maastricht: Academisch Ziekenhuis Maastricht.
go back to reference Herjanic, B., & Campbell, W. (1977). Differentiating psychiatric disturbed children on the basis of a structured interview. Journal of Abnormal Child Psychology, 5, 127-134.CrossRefPubMed Herjanic, B., & Campbell, W. (1977). Differentiating psychiatric disturbed children on the basis of a structured interview. Journal of Abnormal Child Psychology, 5, 127-134.CrossRefPubMed
go back to reference Kortenbout van der Sluijs, M. J., De Levita, D. J., De Manen, R., & Defares, B. P. (1993). ADIKA , Amsterdams diagnostisch interview voor kinderen en adolescenten. Lisse: Swets & Zeitlinger. Kortenbout van der Sluijs, M. J., De Levita, D. J., De Manen, R., & Defares, B. P. (1993). ADIKA , Amsterdams diagnostisch interview voor kinderen en adolescenten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Lambert, N. M., & Hartsough, C. S. (1984). Contribution of predispositional factors to the diagnosis of hyperactivity. American Journal of Orthopsychiatry, 54, 97-109.PubMedCrossRef Lambert, N. M., & Hartsough, C. S. (1984). Contribution of predispositional factors to the diagnosis of hyperactivity. American Journal of Orthopsychiatry, 54, 97-109.PubMedCrossRef
go back to reference Marakovitz, S. E., & Campbell, S. B. (1998). Inattention, impulsivity, and hyperactivity from preschool to school age: performance of hard-to-manage boys on laboratory measures. Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines, 39, 841-851.CrossRef Marakovitz, S. E., & Campbell, S. B. (1998). Inattention, impulsivity, and hyperactivity from preschool to school age: performance of hard-to-manage boys on laboratory measures. Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines, 39, 841-851.CrossRef
go back to reference McGee, R., Partridge, F., Williams, S., & Silva, P. A. (1991). A twelve-year follow-up of preschool hyperactive children. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 224-32.CrossRef McGee, R., Partridge, F., Williams, S., & Silva, P. A. (1991). A twelve-year follow-up of preschool hyperactive children. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 224-32.CrossRef
go back to reference Palfrey, J. S., Levine, M. D., Walker, D. K., & Sullivan, M. (1985). The emergence of attention deficits in early childhood: a prospective study. Developmental and Behavioral Pediatrics, 6, 339-348.CrossRef Palfrey, J. S., Levine, M. D., Walker, D. K., & Sullivan, M. (1985). The emergence of attention deficits in early childhood: a prospective study. Developmental and Behavioral Pediatrics, 6, 339-348.CrossRef
go back to reference Pierce, E. W., Ewing, L. J., & Campbell, S. B. (1999). Diagnostic status and symptomatic behavior of hard-to-manage preschool children in middle childhood and early adolescence. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 44-57.CrossRefPubMed Pierce, E. W., Ewing, L. J., & Campbell, S. B. (1999). Diagnostic status and symptomatic behavior of hard-to-manage preschool children in middle childhood and early adolescence. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 44-57.CrossRefPubMed
go back to reference Rappaport, G. C., Ornoy, A., & Tenenbaum, A. (1998). Is early intervention effective in preventing ADHD? The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 35, 271-279.PubMed Rappaport, G. C., Ornoy, A., & Tenenbaum, A. (1998). Is early intervention effective in preventing ADHD? The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 35, 271-279.PubMed
go back to reference Reich, W. (2000). Diagnostic Interview for Children and Adolescents (DICA). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 59-66.CrossRefPubMed Reich, W. (2000). Diagnostic Interview for Children and Adolescents (DICA). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 59-66.CrossRefPubMed
go back to reference Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (1999). De ontwikkeling en toetsing van de ADHD-vragenlijst. Kind en Adolescent, 20, 76-92. Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J. D. (1999). De ontwikkeling en toetsing van de ADHD-vragenlijst. Kind en Adolescent, 20, 76-92.
go back to reference Sonuga Barke, E., Stevenson, J., & Thompson, M. J. J. (1996). Mental health of preschool children and their mothers in a mixed urban/ rural population. II. Family and maternal factors and child behaviour. British Journal of Psychiatry, 168, 21-25.CrossRefPubMed Sonuga Barke, E., Stevenson, J., & Thompson, M. J. J. (1996). Mental health of preschool children and their mothers in a mixed urban/ rural population. II. Family and maternal factors and child behaviour. British Journal of Psychiatry, 168, 21-25.CrossRefPubMed
go back to reference Still, G.F. (1902). Some abnormal psychical conditions in children.Lancet, 1, 1008-1012, 1077-1082, 1163-1168. Still, G.F. (1902). Some abnormal psychical conditions in children.Lancet, 1, 1008-1012, 1077-1082, 1163-1168.
go back to reference Vandermeulen, J. A. M. (1997). Testbespreking: Amsterdams Diagnostisch Interview voor Kinderen (ADIKA). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 52, 135-138. Vandermeulen, J. A. M. (1997). Testbespreking: Amsterdams Diagnostisch Interview voor Kinderen (ADIKA). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 52, 135-138.
go back to reference Verhulst, F. C. (1996). Persoonlijke communicatie. Verhulst, F. C. (1996). Persoonlijke communicatie.
go back to reference Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996).Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit Rotterdam. Verhulst, F. C., Van der Ende, J., & Koot, H. M. (1996).Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Afdeling Kinder en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Westererich, S. (1998). Amsterdams Diagnostisch Interview voor Kinderen en Adolescenten, ADHD -deel o.b.v. DSM-IV. Interne Publicatie. Brussel: Vrije Universiteit. Westererich, S. (1998). Amsterdams Diagnostisch Interview voor Kinderen en Adolescenten, ADHD -deel o.b.v. DSM-IV. Interne Publicatie. Brussel: Vrije Universiteit.
Metagegevens
Titel
De Vragenlijst VoorlopersADHD
Ontwikkeling en enkele psychometrische kenmerken
Auteurs
Mariëlle Kroes
Jos G. M. Hendriksen
Jean Steyaert
Ariane C. Kalff
Frans J. M. Feron
Thea M. C. B. van Zeben-van der Aa
Jelle Jolles
Jaap Troost
Johan S. H. Vles
Publicatiedatum
01-03-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060787

Andere artikelen Uitgave 1/2001

Kind en adolescent 1/2001 Naar de uitgave

Opmerkelijk

Wie u bent