Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2011 | Praktijkgerichte geriatrische bijdrage | Uitgave 6/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011

Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartspraktijk

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 6/2011
Auteurs:
Dr. A. Vijfvinkel, Y. Pankenb, F. A. Gerritsen, C. A. C. A. Koenen, J. M. G. A. Schols
Belangrijke opmerkingen
specialist ouderengeneeskunde
specialist ouderengeneeskunde
specialist ouderengeneeskunde huisartsgeneeskunde

Samenvatting

Beschreven wordt een innovatief project waarin huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde en een thuiszorgorganisatie samenwerken. Doel was kwetsbare ouderen op te sporen, adequaat te behandelen en te ondersteunen, zodat ze zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Opsporing van kwetsbare ouderen vond plaats met het Easycare instrument.
De resultaten, verzameld tussen 1 oktober 2007 en 1 juli 2009, tonen dat vooral mensen met dementieverschijnselen zijn opgespoord en behandeld. Bij hen lag het accent op het verlenen van zorgplangestuurde zorg, het geven van adviezen met betrekking tot de psychogeriatrische zorgverlening en de inzet van thuiszorg op maat. Bij ouderen met somatische problematiek vonden vooral eenmalige consulten door de specialist ouderengeneeskunde plaats. De tevredenheid over de geboden zorg bij ouderen zelf en ook de betrokken professionals was groot.
In de pilot werd voorts een tendens gevonden van minder verwijzingen naar de 2elijn en een reductie van het aantal acute opnames in het verpleeghuis.
Geriatric consulting by a qualified elderly care physician in general practice
An innovative project is presented, in which general practitioners, an elderly care physician and specialized nurses work together.
The primary aim of the project was early detecting of frail community dwelling elderly and to give them adequate treatment and support, to enable them to stay in their own home situation as long as possible. The detection of frail elderly was performed by mean of the Easycare instrument.
Results collected from October 2007 - July 2009 are presented in this article.
The findings show that particularly elderly with symptoms of dementia have been detected. The main actions were provision of integrated psychogeriatric care according to a tailormade integral care plan and starting or extending home care. Elderly with somatic problems were seen mostly in one time consultations.
The satisfaction about the care provided in the project was high, both for participating patients and professionals. In the pilot a tendency was also found towards fewer referrals to hospital (specialists) and towards a reduction of the number of acute admissions to the nursing home.
Tijdschr Gerontol Geriatr 2011; 42: 263-270

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011 Naar de uitgave

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Announcement

Signalementen