Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011

01-12-2011 | Praktijkgerichte geriatrische bijdrage

Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartspraktijk

Auteurs: Dr. A. Vijfvinkel, Y. Pankenb, F. A. Gerritsen, C. A. C. A. Koenen, J. M. G. A. Schols

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Beschreven wordt een innovatief project waarin huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde en een thuiszorgorganisatie samenwerken. Doel was kwetsbare ouderen op te sporen, adequaat te behandelen en te ondersteunen, zodat ze zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Opsporing van kwetsbare ouderen vond plaats met het Easycare instrument.
De resultaten, verzameld tussen 1 oktober 2007 en 1 juli 2009, tonen dat vooral mensen met dementieverschijnselen zijn opgespoord en behandeld. Bij hen lag het accent op het verlenen van zorgplangestuurde zorg, het geven van adviezen met betrekking tot de psychogeriatrische zorgverlening en de inzet van thuiszorg op maat. Bij ouderen met somatische problematiek vonden vooral eenmalige consulten door de specialist ouderengeneeskunde plaats. De tevredenheid over de geboden zorg bij ouderen zelf en ook de betrokken professionals was groot.
In de pilot werd voorts een tendens gevonden van minder verwijzingen naar de 2elijn en een reductie van het aantal acute opnames in het verpleeghuis.
Geriatric consulting by a qualified elderly care physician in general practice
An innovative project is presented, in which general practitioners, an elderly care physician and specialized nurses work together.
The primary aim of the project was early detecting of frail community dwelling elderly and to give them adequate treatment and support, to enable them to stay in their own home situation as long as possible. The detection of frail elderly was performed by mean of the Easycare instrument.
Results collected from October 2007 - July 2009 are presented in this article.
The findings show that particularly elderly with symptoms of dementia have been detected. The main actions were provision of integrated psychogeriatric care according to a tailormade integral care plan and starting or extending home care. Elderly with somatic problems were seen mostly in one time consultations.
The satisfaction about the care provided in the project was high, both for participating patients and professionals. In the pilot a tendency was also found towards fewer referrals to hospital (specialists) and towards a reduction of the number of acute admissions to the nursing home.
Tijdschr Gerontol Geriatr 2011; 42: 263-270
Literatuur
1.
go back to reference Gezondheidsraad.Ouderdom komtmet gebreken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/01 Gezondheidsraad.Ouderdom komtmet gebreken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr. 2008/01
2.
go back to reference RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.20, 10 december 2009:Dementie.Omvang van het probleem RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.20, 10 december 2009:Dementie.Omvang van het probleem
3.
go back to reference Gezondheidsraad.Multimorbiditeit bij ouderen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/20 Gezondheidsraad.Multimorbiditeit bij ouderen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr. 2007/20
4.
go back to reference Deeg JHD e.a., Het kwetsbare succes van ouder worden. Tijdschr Verpleeghuisgeneeskd 2007;32:147–151 Deeg JHD e.a., Het kwetsbare succes van ouder worden. Tijdschr Verpleeghuisgeneeskd 2007;32:147–151
5.
go back to reference Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis. Handreiking in opdracht van LHV. KNMP,NHG en NVVA .Utrecht, 2009 Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis. Handreiking in opdracht van LHV. KNMP,NHG en NVVA .Utrecht, 2009
6.
go back to reference Sociaal en Cultureel Planbureau. Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP, 2011; scp-publicatie 2011- 10 Sociaal en Cultureel Planbureau. Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP, 2011; scp-publicatie 2011- 10
7.
go back to reference NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 1 , juni 2009. Resultaten van de laatste peilingmet de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 1 , juni 2009. Resultaten van de laatste peilingmet de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie
8.
go back to reference NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 2, oktober 2007. Problemen en wensen vanmensen met dementie NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 2, oktober 2007. Problemen en wensen vanmensen met dementie
9.
go back to reference NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 2, oktober 2009. Resultaten van de peilingenmet de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Motieven en belasting vanmantelzorgers vanmensen met dementie NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 2, oktober 2009. Resultaten van de peilingenmet de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. Motieven en belasting vanmantelzorgers vanmensen met dementie
10.
go back to reference NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 3, oktober 2007.Welke groepenmantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting NIVEL, ALzheimer Nederland, Factsheet 3, oktober 2007.Welke groepenmantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting
11.
go back to reference NHG en NVVA, Landelijke Eerstelijn Samenwerkingsafspraak (LESA) Dementie.Utrecht, maart 2009 NHG en NVVA, Landelijke Eerstelijn Samenwerkingsafspraak (LESA) Dementie.Utrecht, maart 2009
12.
go back to reference Schols JMGA. In en vanuit het verpleeghuis, Proefschrift UniversiteitMaastricht, 24–3-2000 Schols JMGA. In en vanuit het verpleeghuis, Proefschrift UniversiteitMaastricht, 24–3-2000
13.
go back to reference Schols JMGA. Verpleeghuisgeneeskunde al langer officieel erkend; maar ook herkend en gekend? Oratie, 26 september 2008,Universiteit Maastricht Schols JMGA. Verpleeghuisgeneeskunde al langer officieel erkend; maar ook herkend en gekend? Oratie, 26 september 2008,Universiteit Maastricht
14.
go back to reference Van EijkenMIJ. Strategies for improving health care for the elderly. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 1–6-2007 Van EijkenMIJ. Strategies for improving health care for the elderly. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 1–6-2007
15.
go back to reference Melis RJF. Caring for vulnerable older people who live in the community. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. 28–1-2008 Melis RJF. Caring for vulnerable older people who live in the community. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. 28–1-2008
16.
go back to reference Mol JAC,De ziekte van Alzheimer en de organisatie van zorg. Dementie Actueel 2008, 5(1) Mol JAC,De ziekte van Alzheimer en de organisatie van zorg. Dementie Actueel 2008, 5(1)
17.
go back to reference Koenen CACA e.a.,De kloof tussen generalist en specialist overbrugd. Tijdschr Ouderengeneeskd 2010;35:219–222 Koenen CACA e.a.,De kloof tussen generalist en specialist overbrugd. Tijdschr Ouderengeneeskd 2010;35:219–222
18.
go back to reference Nieuwe inspirerende voorbeelden voor specialisten ouderengeneeskunde.Utrecht: Verenso, 2009 Nieuwe inspirerende voorbeelden voor specialisten ouderengeneeskunde.Utrecht: Verenso, 2009
19.
go back to reference Koenen CACA e.a.,De aanvullende waarde van ambulante multidisciplinaire ziekte- en zorgdiagnostiek in een geriatrisch centrum. Tijdschr Verpleeghuisgeneeskd 2005;30(5):6–11 Koenen CACA e.a.,De aanvullende waarde van ambulante multidisciplinaire ziekte- en zorgdiagnostiek in een geriatrisch centrum. Tijdschr Verpleeghuisgeneeskd 2005;30(5):6–11
Metagegevens
Titel
Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartspraktijk
Auteurs
Dr. A. Vijfvinkel
Y. Pankenb
F. A. Gerritsen
C. A. C. A. Koenen
J. M. G. A. Schols
Publicatiedatum
01-12-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0045-y

Andere artikelen Uitgave 6/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011 Naar de uitgave

Announcement

Signalementen

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur