Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011

01-12-2011

Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen

Auteurs: S. Egging, A. H. de Boer, N. L. Stevens

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Deze studie vergelijkt mantelzorg aan oudere uitwonende volwassenen door vrienden en buren met mantelzorg door (schoon)kinderen. Aan de hand van de gegevens van een representatieve steekproef onder mantelzorgers in Nederland, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau, werden mantelzorgers die hulp verleenden aan een vriend (n=133), buurman/ vrouw (n=108) of (schoon)ouder (n=1.008) met elkaar vergeleken om zo meer inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van de hulp door vrienden en buren. In het licht van de omvang van de subpopulaties betreft het hier een exploratief onderzoek. Negen procent van de mantelzorg aan uitwonende oudere volwassenen (van 55 jaar of ouder) werd gegeven door een vriend(in) van de hulpbehoevende en nog eens negen procent door een buurman/vrouw. Vrienden gaven, net als kinderen, vaak langdurig zorg, ongeveer vier à vijf jaar. Wat betreft de intensiteit van de geboden hulp lijken vrienden juist weer op buren. Zowel vrienden als buren ervaren een lagere belasting dan kinderen. De kans op een hogere belasting nam toe voor kinderen en vrienden bij het vervullen van meerdere zorgtaken. Vrienden die hulp kregen van andere mantelzorgers waren iets minder belast. Vrienden en buren dienen erkend te worden als mantelzorgers door beleidsmakers en zij verdienen evenals mantelzorgers van familie aandacht en ondersteuning.
Caring friends and neighbors as informal caregivers of older adults: A comparison with offspring
This study compared informal care to older, non-coresiding adults provided by friends and neighbours and informal care by children or their partners. Using data from a Dutch representative survey among informal caregivers conducted by CBS and SCP, caregivers of friends (n=133), neighbours (n=108) and parents (n=1,008) were compared with one another to investigate care that friends and neighbours provide to the elderly non-coresiding adults (age 55 and over). Nine percent of those providing care to someone outside the household were friends and nine percent were neighbours. Friends, like children, usually provide long-lasting care, up to four or five years. Friends are similar to neighbours in the number of hours that they provide care. Friends and neighbours experience a lower caregiver burden than children. However, when fulfilling multiple caring tasks, both friends and children, have a greater chance of experiencing higher levels of burden. When there were other caregivers to help, friends experienced a small reduction in burden. Friends and neighbours deserve to be recognized as informal caregivers by policy makers and they deserve attention and support along with family caregivers.
Tijdschr Gerontol Geriatr 2011; 42: 243-255
Literatuur
1.
go back to reference Campen C van, KlerkMMY de. Zorggebruik. In KlerkMMY de. Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004: 35–63. Campen C van, KlerkMMY de. Zorggebruik. In KlerkMMY de. Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004: 35–63.
2.
go back to reference Barker JC.Neighbors, friends, and other nonkin caregivers of community-living dependent elders. Journal of Gerontology: Social sciences 2002; 57B (3): 158–167.CrossRef Barker JC.Neighbors, friends, and other nonkin caregivers of community-living dependent elders. Journal of Gerontology: Social sciences 2002; 57B (3): 158–167.CrossRef
3.
go back to reference Cloïn M, Souren M. Onbetaalde arbeid en de combinatie van arbeid en zorg. In:Merens A (SCP) en Hermans B (CBS). Emancipatiemonitor 2008.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 115–158. Cloïn M, Souren M. Onbetaalde arbeid en de combinatie van arbeid en zorg. In:Merens A (SCP) en Hermans B (CBS). Emancipatiemonitor 2008.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 115–158.
4.
go back to reference KlerkMde, Boer A de. Veranderingen in de informele zorg, 1991–2003. In: Boer A de (red). Kijk op informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005. KlerkMde, Boer A de. Veranderingen in de informele zorg, 1991–2003. In: Boer A de (red). Kijk op informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005.
5.
go back to reference Oudijk O, Boer A de,Woittiez I: et al.Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010. Oudijk O, Boer A de,Woittiez I: et al.Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.
6.
go back to reference Sadiraj K, Timmermans J, Ras M: et al.De toekomst van demantelzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009. Sadiraj K, Timmermans J, Ras M: et al.De toekomst van demantelzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
7.
go back to reference Kalwij A, Giacomo P,Wu M. Home care for the elderly: family, friends, and the State. Netspar 2009.Discussion Paper 07/2009 – 018, July 16. Kalwij A, Giacomo P,Wu M. Home care for the elderly: family, friends, and the State. Netspar 2009.Discussion Paper 07/2009 – 018, July 16.
8.
go back to reference Noccon A, PearsonM. The roles of friends and neighbors in providing support for older people. Ageing and Society 2000; 20: 341–367.CrossRef Noccon A, PearsonM. The roles of friends and neighbors in providing support for older people. Ageing and Society 2000; 20: 341–367.CrossRef
9.
go back to reference Himes CL, Reidy EB. The role of friends in caregiving. Res Aging 2000; 22: 315–336.CrossRef Himes CL, Reidy EB. The role of friends in caregiving. Res Aging 2000; 22: 315–336.CrossRef
10.
go back to reference Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009. Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
11.
go back to reference Hoefman R. Aanbieders vanmantelzorg. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 29–44. Hoefman R. Aanbieders vanmantelzorg. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 29–44.
12.
go back to reference Bamford C, Gregson B, Farrow G: et al. Mental and physical frailty in older people: the costs and benefits of informal care. Ageing and Society 1998; 18: 317–354. Bamford C, Gregson B, Farrow G: et al. Mental and physical frailty in older people: the costs and benefits of informal care. Ageing and Society 1998; 18: 317–354.
13.
go back to reference Crohan SE, Antonucci TC. Friends as a source of social support in old age. In: Adams RG en Blieszner R, eds. Older adult friendships.Newbury Park: Sage publications, 1989: 129–147. Crohan SE, Antonucci TC. Friends as a source of social support in old age. In: Adams RG en Blieszner R, eds. Older adult friendships.Newbury Park: Sage publications, 1989: 129–147.
14.
go back to reference Wenger GC. The special role of friends and neighbors. Journal of aging studies 1990; 4: 149–169.CrossRef Wenger GC. The special role of friends and neighbors. Journal of aging studies 1990; 4: 149–169.CrossRef
15.
go back to reference Davis LL. Building a science of caring for caregivers. Fam Community Health 1992; 15: 1–9. Davis LL. Building a science of caring for caregivers. Fam Community Health 1992; 15: 1–9.
16.
go back to reference Walker AJ, Pratt CC, Eddy L. Informal caregiving to aging family members.A critical review. FamRelat 1995; 44: 402–411. Walker AJ, Pratt CC, Eddy L. Informal caregiving to aging family members.A critical review. FamRelat 1995; 44: 402–411.
17.
go back to reference Broese van Groenou M, Boer A de. Uitkomst: ervaren zorgbelasting. In Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J.Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 144–166. Broese van Groenou M, Boer A de. Uitkomst: ervaren zorgbelasting. In Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J.Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 144–166.
18.
go back to reference Boer A de, Campen C. Ondersteuning vanmantelzorgers. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J.Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 130–143. Boer A de, Campen C. Ondersteuning vanmantelzorgers. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J.Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009: 130–143.
19.
go back to reference KlerkMde, Boer A de. Participatie en ondersteuning vanmantelzorgers. In: KlerkMde, Gilsing R, Timmermans J, red.Op weg met de Wmo. Evaluatie van deWetmaatschappelijke ondersteuning 2007–2009.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010: 249–262. KlerkMde, Boer A de. Participatie en ondersteuning vanmantelzorgers. In: KlerkMde, Gilsing R, Timmermans J, red.Op weg met de Wmo. Evaluatie van deWetmaatschappelijke ondersteuning 2007–2009.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010: 249–262.
20.
go back to reference Pearlin LI,Mullan JT, Semple SJ et al. Caregiving and the stress process: an overview of concepts and their measures. The Gerontologist 1990; 30: 582–594.CrossRef Pearlin LI,Mullan JT, Semple SJ et al. Caregiving and the stress process: an overview of concepts and their measures. The Gerontologist 1990; 30: 582–594.CrossRef
21.
go back to reference Chappell NL, Reid RC. Burden and well-being among caregivers: examining the distinction. The Gerontologist 2002; 42: 772–780.PubMedCrossRef Chappell NL, Reid RC. Burden and well-being among caregivers: examining the distinction. The Gerontologist 2002; 42: 772–780.PubMedCrossRef
22.
go back to reference YatesME, Tennstedt S, Chang B. Contributors to andmediators of psychological well-being for informal caregivers. Journal of Gerontology 1999; 54B: 12–22.CrossRef YatesME, Tennstedt S, Chang B. Contributors to andmediators of psychological well-being for informal caregivers. Journal of Gerontology 1999; 54B: 12–22.CrossRef
23.
go back to reference Schellingerhout R. De mantelzorger. In: Timmermans JM, red.Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003: pp 33–57. Schellingerhout R. De mantelzorger. In: Timmermans JM, red.Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003: pp 33–57.
24.
go back to reference Gallicchio L, Siddiqi N, Langenberg P et al. Gender differences in burden and depression among informal caregivers of demented elders in the community. Int J Geriatr Psych 2002; 17: 154–163.CrossRef Gallicchio L, Siddiqi N, Langenberg P et al. Gender differences in burden and depression among informal caregivers of demented elders in the community. Int J Geriatr Psych 2002; 17: 154–163.CrossRef
25.
go back to reference Miller B,Montgomery A. Family caregivers and limitations in social activities. Res Aging 1990; 12: 72–93.PubMedCrossRef Miller B,Montgomery A. Family caregivers and limitations in social activities. Res Aging 1990; 12: 72–93.PubMedCrossRef
26.
go back to reference Mui AC. Caring for frail elderly parents: A comparison of adult sons and daughters. In: Gerontologist 1995; 35: 86–93.CrossRef Mui AC. Caring for frail elderly parents: A comparison of adult sons and daughters. In: Gerontologist 1995; 35: 86–93.CrossRef
27.
go back to reference Koker B de.Mantelzorg binnen het huishouden. In: Jacobs T, Lodewijckx E, red.Grensen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg. Brussel: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS), 2006: 115–143. Koker B de.Mantelzorg binnen het huishouden. In: Jacobs T, Lodewijckx E, red.Grensen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg. Brussel: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS), 2006: 115–143.
28.
go back to reference Boer A de. Het sociale netwerk vanmantelzorgers. In: Timmermans JM, red.Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003: 59–108. Boer A de. Het sociale netwerk vanmantelzorgers. In: Timmermans JM, red.Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003: 59–108.
29.
go back to reference Timmermans JM, red.Over de hulp van en aan mantelzorgers.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003. Timmermans JM, red.Over de hulp van en aan mantelzorgers.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2003.
30.
go back to reference Knipscheer CPM, Broese van GroenouMI.Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen met fysieke gezondheidsproblemen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 96–106.PubMed Knipscheer CPM, Broese van GroenouMI.Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen met fysieke gezondheidsproblemen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 96–106.PubMed
31.
go back to reference Molenaar IW, Sijtsma K.User’s Manualmsp5 forWindows: a program forMokkenscale analysis for polytomous items, Version 5.0. Programming: Boer P Groningen: IEC Programma 2000. Molenaar IW, Sijtsma K.User’s Manualmsp5 forWindows: a program forMokkenscale analysis for polytomous items, Version 5.0. Programming: Boer P Groningen: IEC Programma 2000.
32.
go back to reference Timmermans JM(red), Boer AH de, Campen C van, KlerkMMY de,Wit JSJ de,Woittiez IB. Vrij om te helpen; verkenning betaald langdurig zorgverlof.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2001. Timmermans JM(red), Boer AH de, Campen C van, KlerkMMY de,Wit JSJ de,Woittiez IB. Vrij om te helpen; verkenning betaald langdurig zorgverlof.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2001.
Metagegevens
Titel
Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen
Auteurs
S. Egging
A. H. de Boer
N. L. Stevens
Publicatiedatum
01-12-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0043-0

Andere artikelen Uitgave 6/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011 Naar de uitgave

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

Announcement

Signalementen