Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2011

Uitgave 6/2011

Inhoudsopgave ( 7 Artikelen )

01-12-2011 | Redactioneel | Uitgave 6/2011

Kwaliteitsindicatoren: Grote vraagtekens bij waarnemingsmethoden

Prof. Dr. G. P. A. Braam

01-12-2011 | Uitgave 6/2011

Zorgzame vrienden en buren als mantelzorgers van oudere volwassenen: een vergelijking met kinderen

S. Egging, A. H. de Boer, N. L. Stevens

01-12-2011 | Uitgave 6/2011

Bespreken van het reanimatiebeleid op een afdeling geriatrie: de ervaring van patiënt en familie

J. P. A. Bressers, A. Algra, P. L. J. Dautzenberg, J. J. M. van Delden

01-12-2011 | Praktijkgerichte geriatrische bijdrage | Uitgave 6/2011

Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartspraktijk

Dr. A. Vijfvinkel, Y. Pankenb, F. A. Gerritsen, C. A. C. A. Koenen, J. M. G. A. Schols

01-12-2011 | Recente onderzoeksliteratuur | Uitgave 6/2011

Recente onderzoeksliteratuur

Han Diesfeldt

01-12-2011 | Uitgave 6/2011

Proefschriften in discussie

Dorothea Touwen, Madeleine Timmermann

01-12-2011 | Uitgave 6/2011

Signalementen

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties