Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2009 | Artikel | Uitgave 6/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2009

Gelukkig en gezond ouder worden: welbevinden, hulpbronnen en zelfmanagementvaardigheden

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 6/2009
Auteur:
Dr N. Steverink
Belangrijke opmerkingen
Senior onderzoeker en docent, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Afdeling Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Groningen Correspondentie: Dr. N. Steverink, Sectie Health Psychology / Afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen. T: 050-3633051. F: 050-3632406 E: b.j.m.steverink@med.umcg.nl

Samenvatting

Deze bijdrage schetst een overzicht van het onderzoeksprogramma onder leiding van de auteur. Eerst worden de specifieke en geïntegreerde theoretische kaders van het programma, incluis deeltheorieën, besproken. Centraal staan de volgende theoretische uitgangspunten: (a) er zijn fysieke en sociale basisbehoeften die, als ze niet vervuld worden, tot onwelbevinden leiden; (b) voor de vervulling van basisbehoeften zijn zowel externe hulpbronnen als zelfmanagementvaardigheden (interne hulpbronnen) nodig; (c) zelfmanagementvaardigheden en externe hulpbronnen beïnvloeden elkaar, waardoor gerichte interventies mogelijk zijn. Deze uitgangspunten maken het mogelijk criteria voor gelukkig en gezond ouder worden te formuleren en de belangrijkste (sociale) omstandigheden aan te geven die van invloed zijn op het al dan niet kunnen vervullen van de basisbehoeften. Het artikel schetst verder de belangrijkste empirische onderzoekingen en interventiestudies die op basis van de theoretische inzichten zijn uitgevoerd, evenals de eerste stappen op weg naar implementatie van de bevindingen in de praktijk. Sinds kort wordt in het programma meer nadruk gelegd op een levensloopperspectief, omdat belangrijke invloeden op gelukkig en gezond ouder worden vaak al op jonge(re) leeftijd ontstaan. Inzicht in de ontwikkeling in externe hulpbronnen en zelfmanagementvaardigheden is van groot belang om uiteindelijk beter te begrijpen wat gelukkig en gezond ouder worden inhoudt en hoe het beïnvloed kan worden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2009 Naar de uitgave