Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2009

01-12-2009 | Artikel

Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie

Auteur: G. I. J. M. Kempen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een centrale vraag binnen de sociale gerontologie betreft hoe het is te verklaren dat sommige ouderen tot op hoge leeftijd – ongeacht de aanwezigheid van ziekte - op een redelijk niveau blijven functioneren, terwijl dit voor andere ouderen niet het geval is. Dit artikel schetst een conceptueel model dat inzicht geeft in de individuele uitwerking van (voornamelijk) chronische gezondheidsproblemen en daardoor aanknopingspunten biedt voor gerichte interventies voor het bevorderen van zelfredzaamheid bij ouderen. Meer specifiek wordt ingegaan op de rol die gevoelens van competentie en controle hierbij spelen. Uit het beschreven onderzoek blijkt dat gevoelens van competentie en controle weliswaar niet overheersend maar wel consistent in positieve zin bijdragen aan zelfredzaamheid en het functioneren van ouderen. Daarmee is een basis gelegd voor de ontwikkeling en evaluatie van psychosociale interventies die beide concepten en zelfredzaamheid in positieve zin kunnen beïnvloeden. Twee van dergelijke interventies worden gepresenteerd: vermindering van angst om te vallen en zelfmanagement bij chronisch hartfalen. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling en de bewijskracht van dergelijke interventies pas in de kinderschoenen staan maar potentie hebben. Een verdere stimulans ervan kan bijdragen aan een meer adequate ouderenzorg omdat deze aansluit bij ouderen zelf en mogelijk de zorgvraag zal verminderen.
Literatuur
go back to reference Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009. Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009.
go back to reference WHO. International Classification of Impairments, Disability and Handicaps. Genèva: World Health Organization, 1980. WHO. International Classification of Impairments, Disability and Handicaps. Genèva: World Health Organization, 1980.
go back to reference Verbrugge LM, Jette AM. The disablement process. Soc Sci Med 1994; 38: 1-14. Verbrugge LM, Jette AM. The disablement process. Soc Sci Med 1994; 38: 1-14.
go back to reference Kempen GIJM. Preventie en ouder worden: mogelijkheden voor zelfmanagement. Epidemiologisch Bulletin 2006; 41: 27-32. Kempen GIJM. Preventie en ouder worden: mogelijkheden voor zelfmanagement. Epidemiologisch Bulletin 2006; 41: 27-32.
go back to reference Kempen GIJM. Een beetje mens vergrijst niet. Maastricht: Inaugurele rede Universiteit Maastricht, 2003. Kempen GIJM. Een beetje mens vergrijst niet. Maastricht: Inaugurele rede Universiteit Maastricht, 2003.
go back to reference Verburg D, Kempen GIJM, Sipsma D. Sociale geriatrie, contextuele geneeskunde voor de oudere mens. In: Handboek Sociale Geriatrie, pp 13-23. Edited by HJ Luijendijk and AJB Verkaaik. Utrecht: De Tijdstroom, 2006. Verburg D, Kempen GIJM, Sipsma D. Sociale geriatrie, contextuele geneeskunde voor de oudere mens. In: Handboek Sociale Geriatrie, pp 13-23. Edited by HJ Luijendijk and AJB Verkaaik. Utrecht: De Tijdstroom, 2006.
go back to reference Gool CH van, Kempen GIJM, Penninx BWJH, Deeg DJH, Beekman ATF, Eijk JThM van. Impact of depression on disablement in late middle aged and older persons. Results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Soc Sci Med 2005; 60: 25-36. Gool CH van, Kempen GIJM, Penninx BWJH, Deeg DJH, Beekman ATF, Eijk JThM van. Impact of depression on disablement in late middle aged and older persons. Results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Soc Sci Med 2005; 60: 25-36.
go back to reference Kempen GIJM, Ormel J (redactie). Dagelijks functioneren van ouderen.Assen: Van Gorcum, 1996. Kempen GIJM, Ormel J (redactie). Dagelijks functioneren van ouderen.Assen: Van Gorcum, 1996.
go back to reference Kempen GIJM, Brilman EI, Ormel J. Groningen Longitudinal Aging Study. Een onderzoek naar het dagelijks functioneren, het welbevinden en de zorgbehoefte van ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1998; 29: 141-9. Kempen GIJM, Brilman EI, Ormel J. Groningen Longitudinal Aging Study. Een onderzoek naar het dagelijks functioneren, het welbevinden en de zorgbehoefte van ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1998; 29: 141-9.
go back to reference Bandura A. Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman, 1997. Bandura A. Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman, 1997.
go back to reference Kempen GIJM, Jelicic M, Ormel J. Personality, chronic medical morbidity, and health related quality of life among older persons. Health Psychology 1997; 16: 539-46. Kempen GIJM, Jelicic M, Ormel J. Personality, chronic medical morbidity, and health related quality of life among older persons. Health Psychology 1997; 16: 539-46.
go back to reference Kempen GIJM, Ranchor AV, Ormel J, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Perceived control and long-term changes in disability in late middle-aged and older persons. An eight-year follow-up study. Psychol Health 2005; 20: 193-206. Kempen GIJM, Ranchor AV, Ormel J, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Perceived control and long-term changes in disability in late middle-aged and older persons. An eight-year follow-up study. Psychol Health 2005; 20: 193-206.
go back to reference Kempen GIJM, Ranchor AV, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Risk and protective factors of different functional trajectories in older persons. Are these the same? J Gerontol Psy Sci 2006; 61B: 95-101. Kempen GIJM, Ranchor AV, Sonderen E van, Jaarsveld CHM van, Sanderman R. Risk and protective factors of different functional trajectories in older persons. Are these the same? J Gerontol Psy Sci 2006; 61B: 95-101.
go back to reference Kempen GIJM, Sonderen E van, Ormel J. The impact of psychological attributes on changes in disability among low-functioning older persons. J Gerontol Psy Sci 1999; 54B: P23-P29. Kempen GIJM, Sonderen E van, Ormel J. The impact of psychological attributes on changes in disability among low-functioning older persons. J Gerontol Psy Sci 1999; 54B: P23-P29.
go back to reference Kempen GIJM, Heuvelen MJG van, Sonderen E van, Brink RHS van den, Kooijman AC, Ormel J. The relationship of functional limitations to disability and the moderating effects of psychological attributes in community-dwelling older persons. Soc Sci Med 1999; 48: 1161-72. Kempen GIJM, Heuvelen MJG van, Sonderen E van, Brink RHS van den, Kooijman AC, Ormel J. The relationship of functional limitations to disability and the moderating effects of psychological attributes in community-dwelling older persons. Soc Sci Med 1999; 48: 1161-72.
go back to reference Kempen GIJM, Sanderman R, Miedema I, Meyboom-de Jong B, Ormel J. Functional decline after congestive heart failure and acute myocardial infarction and the impact of psychological attributes. A prospective study. Qual Life Res 2000; 9: 439-50. Kempen GIJM, Sanderman R, Miedema I, Meyboom-de Jong B, Ormel J. Functional decline after congestive heart failure and acute myocardial infarction and the impact of psychological attributes. A prospective study. Qual Life Res 2000; 9: 439-50.
go back to reference Kempen GIJM, Ormel J, Scaf-Klomp W, Sonderen E van, Ranchor AV, Sanderman R. The role of perceived control in the process of older peoples’ recovery of physical functions after fall-related injuries. A prospective study. J Gerontol Psy Sci 2003; 58B: 35-41. Kempen GIJM, Ormel J, Scaf-Klomp W, Sonderen E van, Ranchor AV, Sanderman R. The role of perceived control in the process of older peoples’ recovery of physical functions after fall-related injuries. A prospective study. J Gerontol Psy Sci 2003; 58B: 35-41.
go back to reference Jaarsveld CHM van, Ranchor AV, Sanderman R, Ormel J, Kempen GIJM. The role of premorbid psychological attributes in short- and long-term adjustment after cardiac disease. A prospective study in the elderly in The Netherlands. Soc Sci Med 2005; 60: 1035-1045. Jaarsveld CHM van, Ranchor AV, Sanderman R, Ormel J, Kempen GIJM. The role of premorbid psychological attributes in short- and long-term adjustment after cardiac disease. A prospective study in the elderly in The Netherlands. Soc Sci Med 2005; 60: 1035-1045.
go back to reference Bosma H, Jaarsveld CHM van, Tuinstra J, Sanderman R, Ranchor AV, Eijk JThM van, Kempen GIJM. Low control beliefs, classical coronary risk factors, and socioeconomic differences in heart disease in older persons. Soc Sci Med 2005; 60: 737-45. Bosma H, Jaarsveld CHM van, Tuinstra J, Sanderman R, Ranchor AV, Eijk JThM van, Kempen GIJM. Low control beliefs, classical coronary risk factors, and socioeconomic differences in heart disease in older persons. Soc Sci Med 2005; 60: 737-45.
go back to reference Barbareschi G, Sanderman R, Kempen GIJM, Ranchor AV. The mediating role of perceived control on the relationship between socioeconomic status and functional changes in older patients with coronary heart disease. J Gerontol Psy Sci 2008; 63B: 353-61. Barbareschi G, Sanderman R, Kempen GIJM, Ranchor AV. The mediating role of perceived control on the relationship between socioeconomic status and functional changes in older patients with coronary heart disease. J Gerontol Psy Sci 2008; 63B: 353-61.
go back to reference Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003; 26: 1-7. Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003; 26: 1-7.
go back to reference Zijlstra GAR. Managing concerns about falls. Fear of falling and avoidance of activity in older people. Maastricht: Proefschrift Universiteit Maastricht, 2007. Zijlstra GAR. Managing concerns about falls. Fear of falling and avoidance of activity in older people. Maastricht: Proefschrift Universiteit Maastricht, 2007.
go back to reference Dorresteijn TAC, Zijlstra GAR, Vlaeyen JWS, Kempen GIJM (abstract). Vermindering van psychisch dysfunctioneren en angst om te vallen bij kwetsbare ouderen: ontwikkeling van een cognitief-gedragsmatige training. Tijdschr Gerontol Geriatr 2008; 39: 43. Dorresteijn TAC, Zijlstra GAR, Vlaeyen JWS, Kempen GIJM (abstract). Vermindering van psychisch dysfunctioneren en angst om te vallen bij kwetsbare ouderen: ontwikkeling van een cognitief-gedragsmatige training. Tijdschr Gerontol Geriatr 2008; 39: 43.
go back to reference Elzen HA. Self-management for chronically ill older people. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2006. Elzen HA. Self-management for chronically ill older people. Groningen: Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2006.
go back to reference Smeulders ESTF. Heart failure self-management: balancing between medical and psychosocial needs. Evaluation of a cognitive-behavioural self-management group programme. Maastricht: Proefschrift Universiteit Maastricht. In druk. Smeulders ESTF. Heart failure self-management: balancing between medical and psychosocial needs. Evaluation of a cognitive-behavioural self-management group programme. Maastricht: Proefschrift Universiteit Maastricht. In druk.
go back to reference Lorig KR, Sobel DS, Stewart AL, Brown BW Jr, Bandura A, Ritter PL, Gonzalez VM, Laurent DD, Holman HR. Evidence suggesting that a chronic disease self-management program can improve health status while reducing hospitalization: a randomized trial. Med Care 1999; 37: 5-14. Lorig KR, Sobel DS, Stewart AL, Brown BW Jr, Bandura A, Ritter PL, Gonzalez VM, Laurent DD, Holman HR. Evidence suggesting that a chronic disease self-management program can improve health status while reducing hospitalization: a randomized trial. Med Care 1999; 37: 5-14.
go back to reference Lorig KR, Ritter P, Stewart AL, Sobel DS, Brown BW, Bandura A, Gonzalez VM, Laurent DD, Holman HR. Chronic disease self-management program: 2-year health status and health care utilization outcomes. Med Care 2001; 39: 1217-23. Lorig KR, Ritter P, Stewart AL, Sobel DS, Brown BW, Bandura A, Gonzalez VM, Laurent DD, Holman HR. Chronic disease self-management program: 2-year health status and health care utilization outcomes. Med Care 2001; 39: 1217-23.
go back to reference Lorig KR, Sobel DS, Ritter PL, Laurent DD, Hobbs M. Effect of a self-management program on patients with chronic disease. Eff Clin Pract 2001; 4: 256-62. Lorig KR, Sobel DS, Ritter PL, Laurent DD, Hobbs M. Effect of a self-management program on patients with chronic disease. Eff Clin Pract 2001; 4: 256-62.
go back to reference Bilsen PMA. Care for the elderly. An exploration of perceived needs, demands and service use. Maastricht: Proefschrift Universiteit Maastricht, 2007. Bilsen PMA. Care for the elderly. An exploration of perceived needs, demands and service use. Maastricht: Proefschrift Universiteit Maastricht, 2007.
Metagegevens
Titel
Psychosociale aspecten van gezondheid en zelfredzaamheid bij ouderen: van determinanten naar interventie
Auteur
G. I. J. M. Kempen
Publicatiedatum
01-12-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2009
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088519

Andere artikelen Uitgave 6/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2009 Naar de uitgave