Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Neuropraxis 4/2014

01-08-2014 | Gelezen

Gehersenspoeld

Sally Satel & Scott O. Lilienfeld, Gehersenspoeld: over de verleiding alles met neurowetenschap te verklaren. Amsterdam: Scriptum, 2014. ISBN: 978-90-5594-836-9, 262 pagina’s, € 22,50.

Auteur: Rob Haaxma

Gepubliceerd in: Neuropraxis | Uitgave 4/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De auteurs Sally Satel, een psychiater werkzaam in de verslavingszorg en tevens verbonden aan het American Enterprise Institute for Public Policy Research en Scott O. Lilienfeld, hoogleraar klinische psychologie aan de Emory University richten in dit boek hun pijlen op een eendimensionaal neurobiologisch mensbeeld waardoor de laatste tijd een aantal neurowetenschappers, filosofen, de media en het grote publiek gehersenspoeld lijken. Een vals geloof in dit verklaringsmodel, dat zij neurocentrisme noemen, heeft geleid tot een reeks misvattingen op een aantal maatschappelijke terreinen. Het succes om met fMRI (functionele-magnetische-resonantiebeeldvorming) cognitieve, emotionele en motorische netwerken af te beelden en geheel nieuwe loten aan het gedragsonderzoek toe te voegen heeft daar enorm aan bijgedragen. Denk daarbij aan verslavingen agressie, en de opkomst van geheel nieuwe disciplines zoals neurorecht, neuro-economie en neuromarketing. Als klap op de vuurpijl heeft de hersenwetenschap ook de vrije wil weggeredeneerd en het onbewuste op een voetstuk geplaatst. Hoewel fel omstreden, heeft deze visie al diepgaande maatschappelijke gevolgen. Door dit alles dreigen technisch hersenonderzoek, de genetica, netwerktheorieën, fysisch-chemische hersenprocessen en het onbewuste een leidende rol te krijgen in het verklaren van gewenst en ongewenst gedrag. En of dit alles nog niet genoeg impact heeft op het denkklimaat, voedt dit de misvatting dat het nog maar een kleine stap is totdat de hersenwetenschap een alomvattende verklaring van gedrag zal kunnen geven en psychologische en sociologische verklaringen, gezond verstand en mensenkennis er niet meer toe doen. …
Metagegevens
Titel
Gehersenspoeld
Sally Satel & Scott O. Lilienfeld, Gehersenspoeld: over de verleiding alles met neurowetenschap te verklaren. Amsterdam: Scriptum, 2014. ISBN: 978-90-5594-836-9, 262 pagina’s, € 22,50.
Auteur
Rob Haaxma
Publicatiedatum
01-08-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Neuropraxis / Uitgave 4/2014
Print ISSN: 1387-5817
Elektronisch ISSN: 1876-5785
DOI
https://doi.org/10.1007/s12474-014-0057-9

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Neuropraxis 4/2014 Naar de uitgave