Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Neuropraxis 4/2014

01-08-2014 | Artikel

Belichaamd (be)handelen

Auteur: Otto Dellemann

Gepubliceerd in: Neuropraxis | Uitgave 4/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Uit het psychologische en neurowetenschappelijke onderzoek van de afgelopen decennia blijkt het beeld dat we ons gehele handelen bewust overzien en aansturen een illusie. (Dellemann, 2008; Dijksterhuis, 2007; Lamme, 2010) We reageren in de praktijk van alledag vaak onbewust, functioneren als het ware op de automatische piloot. (Kahneman, 2011) Men spreekt van belichaamde cognitie. Onze waarneming van de omgeving is gericht op het onbewust herkennen van patronen en intenties, gelet op eerdere ervaringen. Ons bewustzijn wordt er alleen expliciet bijgehaald om nieuwe patronen aan te leren en in situaties die gecompliceerd zijn, waarin geen passend patroon van eerder handelen beschikbaar is. Toch houden we graag vast aan de illusie dat we ons handelen bewust overzien en aansturen, omdat die aansluit bij onze subjectieve beleving. Passend bij deze overwaardering van de bijdrage van het bewust overzien, kiezen en handelen is er in de hulpverlening sprake van een overwaardering van een verbale, cognitieve, bewuste benadering boven een non-verbale, belichaamde, onbewuste focus. In een beeld uitgedrukt, zien we een piramide met verbale cognitieve bewuste interventies dominant aan de top en belichaamde onbewuste interactieve processen ondergeschikt aan de basis. (Heller, 2012) In dit artikel wil ik de piramide eens omdraaien en aan de basis beginnen, kijken naar mogelijkheden voor belichaamd behandelen in de ggz.
Literatuur
1.
go back to reference Dellemann, O.R.J. (2008). Proefschrift: Naar een integrale psychiatrie. De psychiater als specialist van gemankeerde zingeving en de patiënt als vormgever van het herstelproces. Oisterwijk: Boxpress. Dellemann, O.R.J. (2008). Proefschrift: Naar een integrale psychiatrie. De psychiater als specialist van gemankeerde zingeving en de patiënt als vormgever van het herstelproces. Oisterwijk: Boxpress.
2.
go back to reference Dijksterhuis (2007). Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker Dijksterhuis (2007). Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker
3.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom. Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: de Tijdstroom.
4.
go back to reference Hart, van der, O., Nijenhuis, E. & Steele, K. (2010). Het belaagde zelf. Structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering. Amsterdam: Boom Hart, van der, O., Nijenhuis, E. & Steele, K. (2010). Het belaagde zelf. Structurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering. Amsterdam: Boom
5.
go back to reference Heller, M.C. (2012). Body psychotherapy. History, concepts, methods. New York: W.W. Norton & Company. Heller, M.C. (2012). Body psychotherapy. History, concepts, methods. New York: W.W. Norton & Company.
6.
go back to reference Kahneman (2011). Ons feilbare denken. Amsterdam: Business Contact Kahneman (2011). Ons feilbare denken. Amsterdam: Business Contact
7.
go back to reference Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein. Amsterdam: Bert Bakker. Lamme, V. (2010). De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein. Amsterdam: Bert Bakker.
8.
go back to reference Ogden, P., Minton, K. & Pain, C. (2006). Trauma and the Body. A sensorimotor approach to psychotherapy. New York: W.W. Norton & Company. Ogden, P., Minton, K. & Pain, C. (2006). Trauma and the Body. A sensorimotor approach to psychotherapy. New York: W.W. Norton & Company.
9.
go back to reference Ogden, P.(2009). Emotion, Mindfulness, and Movement: Expanding the regulatory Boundaries of the Window of Affect Tolerance. In: Fosha, D., Siegel, D.J. & Solomon, M.F. (2009). The healing power of emotion. Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W.W. Norton & Company Ogden, P.(2009). Emotion, Mindfulness, and Movement: Expanding the regulatory Boundaries of the Window of Affect Tolerance. In: Fosha, D., Siegel, D.J. & Solomon, M.F. (2009). The healing power of emotion. Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W.W. Norton & Company
10.
go back to reference Panksepp, J. (2009). Brain Emotional Systems and Qualities of Mental Life: From Animal Models of Affect to Implications for Psychotherapeutics. In: Fosha, D., Siegel, D.J., Solomon, M.F. (2009). The healing power of emotion. Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W.W. Norton & Company Panksepp, J. (2009). Brain Emotional Systems and Qualities of Mental Life: From Animal Models of Affect to Implications for Psychotherapeutics. In: Fosha, D., Siegel, D.J., Solomon, M.F. (2009). The healing power of emotion. Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W.W. Norton & Company
11.
go back to reference Porges, S.W., (2009). Reciprocal Omfluences Between Body and Brain in the Perception and Expression of Affect: A Polyvagal Perspective. In: Fosha, D., Siegel, D.J., Solomon, M.F. (2009). The healing power of emotion. Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W.W. Norton & Company Porges, S.W., (2009). Reciprocal Omfluences Between Body and Brain in the Perception and Expression of Affect: A Polyvagal Perspective. In: Fosha, D., Siegel, D.J., Solomon, M.F. (2009). The healing power of emotion. Affective Neuroscience, Development & Clinical Practice. New York: W.W. Norton & Company
Metagegevens
Titel
Belichaamd (be)handelen
Auteur
Otto Dellemann
Publicatiedatum
01-08-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Neuropraxis / Uitgave 4/2014
Print ISSN: 1387-5817
Elektronisch ISSN: 1876-5785
DOI
https://doi.org/10.1007/s12474-014-0055-y

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Neuropraxis 4/2014 Naar de uitgave