Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/2014

01-02-2014 | Artikelen

Gedragsproblemen bij jeugdigen met een motorische en verstandelijke beperking: relaties met persoonlijkheidskenmerken en huwelijksstress van ouders

Auteurs: Cis Vrijmoeth, MSc, Dr. Elegast Monbaliu, PhD, Emmy Lagast, MSc, Dr. Peter Prinzie

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze studie is onderzocht hoe vaak gedragsproblemen voorkomen bij jeugdigen met een motorische en verstandelijke beperking. Daarnaast is de relatie met sekse, leeftijd, maladaptieve persoonlijkheidskenmerken en stress in de huwelijksrelatie nagegaan. Deelnemers waren 101 Vlaamse jeugdigen met een motorische en verstandelijke beperking. Ouders en begeleiders vulden vragenlijsten in over het gedrag en de persoonlijkheid van jeugdigen. Ouders vulden een vragenlijst in over huwelijksstress. Prevalenties voor totale gedragsproblemen varieerden van 8% tot 18% gebaseerd op ouder- en begeleiderrapportages. Volgens ouders vertoonden 27% van de jeugdigen angstproblemen. Oudere jeugdigen lieten minder gedragsproblemen zien. Maladaptieve persoonlijkheidskenmerken (lage Compulsiviteit, hoge Emotionele Instabiliteit en hoge Onwelwillendheid) en huwelijksstress waren positief geassocieerd met gedragsproblemen. Deze studie benadrukt de aanwezigheid van gedragsproblemen bij jeugdigen met een motorische en verstandelijke beperking en toont relaties aan met theoretisch relevante risicofactoren in het individu en in de onmiddellijke context. Aandachtspunten voor klinische interventies worden besproken.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Achenbach, T. M. (1991). Manual for the cbcl /4-18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry. Achenbach, T. M. (1991). Manual for the cbcl /4-18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.
go back to reference Aman, M. G. (1991). Review and evaluation of instruments for assessing emotional and behavioral disorders. Australian and New Zealand Journal of Developmental Disorders, 17, 127-145. Aman, M. G. (1991). Review and evaluation of instruments for assessing emotional and behavioral disorders. Australian and New Zealand Journal of Developmental Disorders, 17, 127-145.
go back to reference Amato, P. R., & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.PubMedCrossRef Amato, P. R., & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.PubMedCrossRef
go back to reference Belsky, J., & Jaffee, S. R. (2006). The multiple determinants of parenting. In D. Cicchetti & D. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (pp. 38-85). ny: Wiley. Belsky, J., & Jaffee, S. R. (2006). The multiple determinants of parenting. In D. Cicchetti & D. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (pp. 38-85). ny: Wiley.
go back to reference Bongers, I. L., Koot, H. M., Van der Ende, J., & Verhulst, F. C. (2003). The normative development of child and adolescent problem behavior. Journal of Abnormal Psychology, 112, 179-192.PubMedCrossRef Bongers, I. L., Koot, H. M., Van der Ende, J., & Verhulst, F. C. (2003). The normative development of child and adolescent problem behavior. Journal of Abnormal Psychology, 112, 179-192.PubMedCrossRef
go back to reference Brossard-Racine, M., Hall, N., Majnemer, A., Shevell, M. I., Law, M., Poulin, C., & Rosenbaum, P. (2012a). Behavioural problems in school age children with cerebral palsy. European Journal of Paediatric Neurology, 16, 35-41.CrossRef Brossard-Racine, M., Hall, N., Majnemer, A., Shevell, M. I., Law, M., Poulin, C., & Rosenbaum, P. (2012a). Behavioural problems in school age children with cerebral palsy. European Journal of Paediatric Neurology, 16, 35-41.CrossRef
go back to reference Brossard-Racine, M., Waknin, J., Shikako-Thomas, K., Shevell, M., Poulin., C., Lach, L., … Majnemer, A. (2012b). Behavioral difficulties in adolescents with cerebral palsy. Journal of Child Neurology, 28, 27-33.CrossRef Brossard-Racine, M., Waknin, J., Shikako-Thomas, K., Shevell, M., Poulin., C., Lach, L., … Majnemer, A. (2012b). Behavioral difficulties in adolescents with cerebral palsy. Journal of Child Neurology, 28, 27-33.CrossRef
go back to reference Chen, M., & Johnston, C. (2012). Interparent childrearing disagreement, but not dissimilarity, predicts child problems after controlling for parenting effectiveness. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 41, 189-201.CrossRef Chen, M., & Johnston, C. (2012). Interparent childrearing disagreement, but not dissimilarity, predicts child problems after controlling for parenting effectiveness. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 41, 189-201.CrossRef
go back to reference Colver, A. (2010). Why are children with cerebral palsy more likely to have emotional and behavioral difficulties? Developmental Medicine & Child Neurology, 52, 986-986.CrossRef Colver, A. (2010). Why are children with cerebral palsy more likely to have emotional and behavioral difficulties? Developmental Medicine & Child Neurology, 52, 986-986.CrossRef
go back to reference Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised neo personality inventory and five-factor inventory professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised neo personality inventory and five-factor inventory professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
go back to reference Cui, M., Donnellan, M. B., & Conger, R. D. (2007). Reciprocal influences between parents’ marital problems and adolescent internalizing and externalizing behavior. Developmental Psychology, 43, 1544-1552.PubMedCrossRef Cui, M., Donnellan, M. B., & Conger, R. D. (2007). Reciprocal influences between parents’ marital problems and adolescent internalizing and externalizing behavior. Developmental Psychology, 43, 1544-1552.PubMedCrossRef
go back to reference De Brock, A. A., Vermulst, J. R. M., Gerris, R. R., & Abidin, R. R. (1992). NOSI: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Lisse: Swets & Zeitlinger. De Brock, A. A., Vermulst, J. R. M., Gerris, R. R., & Abidin, R. R. (1992). NOSI: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference De Clercq, B., De Fruyt, F., & Mervielde, I. (2003). Construction of the Dimensional Personality Symptom Item Pool in children ( dipsi ).Unpublished Manuscript, Ghent University, Ghent. De Clercq, B., De Fruyt, F., & Mervielde, I. (2003). Construction of the Dimensional Personality Symptom Item Pool in children ( dipsi ).Unpublished Manuscript, Ghent University, Ghent.
go back to reference De Clercq, B., De Fruyt, F., Van Leeuwen, K., & Mervielde, I. (2006). The structure of maladaptive personality traits in childhood: A step toward an integrative developmental perspective for dsm-v. Journal of Abnormal Psychology, 115, 1-19.CrossRef De Clercq, B., De Fruyt, F., Van Leeuwen, K., & Mervielde, I. (2006). The structure of maladaptive personality traits in childhood: A step toward an integrative developmental perspective for dsm-v. Journal of Abnormal Psychology, 115, 1-19.CrossRef
go back to reference De Clercq, B., De Fruyt, F, & Widiger, T. A. (2009). Integrating a developmental perspective in dimensional models of personality disorders. Clinical Psychology Review, 29, 154-162.PubMedCrossRef De Clercq, B., De Fruyt, F, & Widiger, T. A. (2009). Integrating a developmental perspective in dimensional models of personality disorders. Clinical Psychology Review, 29, 154-162.PubMedCrossRef
go back to reference Dekker, M. C., Nunn, R., & Koot, H. M. (2002). Psychometric properties of the revised Developmental Behavior Checklist scales in Dutch children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 46, 61-75.PubMedCrossRef Dekker, M. C., Nunn, R., & Koot, H. M. (2002). Psychometric properties of the revised Developmental Behavior Checklist scales in Dutch children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 46, 61-75.PubMedCrossRef
go back to reference De Ruiter, K. P., Dekker, M. C., Douma, J. C. H., Verhulst, F. C., & Koot, H. (2008). Development of parent- and teacher-reported emotional and behavioural problems in young people with intellectual disabilities: Does level of intellectual disability matter? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 70-80. De Ruiter, K. P., Dekker, M. C., Douma, J. C. H., Verhulst, F. C., & Koot, H. (2008). Development of parent- and teacher-reported emotional and behavioural problems in young people with intellectual disabilities: Does level of intellectual disability matter? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 70-80.
go back to reference Einfeld, S. L., & Tonge, B. J. (1995). The Developmental Behavior Checklist: The development and validation of an instrument to assess behavioral and emotional disturbance in children and adolescents with mental retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 25, 81-104.PubMedCrossRef Einfeld, S. L., & Tonge, B. J. (1995). The Developmental Behavior Checklist: The development and validation of an instrument to assess behavioral and emotional disturbance in children and adolescents with mental retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 25, 81-104.PubMedCrossRef
go back to reference Grietens, H., Onghena, P., Prinzie, P., Gadeyne, E., Van Assche, V., Ghesquière, P., & Hellinckx, W. (2004). Comparison of mothers’, fathers’, and teachers’ reports on problem behavior in 5- to 6-year-old children. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 137-146. Grietens, H., Onghena, P., Prinzie, P., Gadeyne, E., Van Assche, V., Ghesquière, P., & Hellinckx, W. (2004). Comparison of mothers’, fathers’, and teachers’ reports on problem behavior in 5- to 6-year-old children. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 137-146.
go back to reference Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J. (2000). Twenty years’ research on peer victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 441-455.PubMedCrossRef Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J. (2000). Twenty years’ research on peer victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 441-455.PubMedCrossRef
go back to reference Hendriks, A. H. C., De Moor, J. M. H., Oud, J. H. L., Franken, W. M., & Savelsberg, M. H. W. (2001). Behavior problems of young motor disabled children at home and in the therapeutic toddler class. European Journal of Special Needs Education, 16, 15-28.CrossRef Hendriks, A. H. C., De Moor, J. M. H., Oud, J. H. L., Franken, W. M., & Savelsberg, M. H. W. (2001). Behavior problems of young motor disabled children at home and in the therapeutic toddler class. European Journal of Special Needs Education, 16, 15-28.CrossRef
go back to reference Koot, H. M., & Dekker, M. C. (2001). Handleiding voor de VOG (ouder en leerkracht versie). Rotterdam: Afdeling Kinder- en Adolescent Psychiatrie, Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit Rotterdam. Koot, H. M., & Dekker, M. C. (2001). Handleiding voor de VOG (ouder en leerkracht versie). Rotterdam: Afdeling Kinder- en Adolescent Psychiatrie, Erasmus Medisch Centrum, Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit Rotterdam.
go back to reference Mitchell, D. B., & Hauser-Cram, P. (2009). Early predictors of behavior problems: Two years after early intervention. Journal of Early Intervention, 32, 3-16.CrossRef Mitchell, D. B., & Hauser-Cram, P. (2009). Early predictors of behavior problems: Two years after early intervention. Journal of Early Intervention, 32, 3-16.CrossRef
go back to reference O’Leary, S. G., & Vidair, H. B. (2005). Marital adjustment, child-rearing disagreements, and overreactive parenting: Predicting child behavior problems. Journal of Family Psychology, 19, 208-216.PubMedCrossRef O’Leary, S. G., & Vidair, H. B. (2005). Marital adjustment, child-rearing disagreements, and overreactive parenting: Predicting child behavior problems. Journal of Family Psychology, 19, 208-216.PubMedCrossRef
go back to reference Palisano, R. J., Rosenbaum, P. L., Walter, S., Russell, D., Wood, E., & Galuppi, B. (1997). Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 39, 214-233.PubMedCrossRef Palisano, R. J., Rosenbaum, P. L., Walter, S., Russell, D., Wood, E., & Galuppi, B. (1997). Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 39, 214-233.PubMedCrossRef
go back to reference Parkes, J., White-Koning, M., Dickinson, H. O., Thyen, U., Arnaud, C., Beckung, E., ... Colver, A. (2008). Psychological problems in children with cerebral palsy: A cross-sectional European study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 405-413.PubMedCrossRef Parkes, J., White-Koning, M., Dickinson, H. O., Thyen, U., Arnaud, C., Beckung, E., ... Colver, A. (2008). Psychological problems in children with cerebral palsy: A cross-sectional European study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 405-413.PubMedCrossRef
go back to reference Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesquière, P., & Colpin, H. (2003). The additive and interactive effects of parenting and children’s personality on externalizing behavior. European Journal of Personality, 17, 95-117.CrossRef Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesquière, P., & Colpin, H. (2003). The additive and interactive effects of parenting and children’s personality on externalizing behavior. European Journal of Personality, 17, 95-117.CrossRef
go back to reference Prinzie, P., Van der Sluis, C. M., De Haan, A. D., & Deković, M. (2010). The mediational role of parenting on the longitudinal relation between child personality and externalizing behavior. Journal of Personality, 78, 1301-1324.PubMed Prinzie, P., Van der Sluis, C. M., De Haan, A. D., & Deković, M. (2010). The mediational role of parenting on the longitudinal relation between child personality and externalizing behavior. Journal of Personality, 78, 1301-1324.PubMed
go back to reference Rosenbaum, P., Paneth, N., Leviton, A., Goldstein, M., Bax, M., Damiano, D., ... Jacobsson, B. (2007). A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006. Developmental Medicine & Child Neurology, 109, 8-14. Rosenbaum, P., Paneth, N., Leviton, A., Goldstein, M., Bax, M., Damiano, D., ... Jacobsson, B. (2007). A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006. Developmental Medicine & Child Neurology, 109, 8-14.
go back to reference Sameroff, A. J. (1995). General systems theories and developmental psychopathology. In D. Cichetti & D. J. Cohen (Eds.). Developmental psychopathology, Vol 1: Theory and methods (pp. 659-695). New York: Wiley. Sameroff, A. J. (1995). General systems theories and developmental psychopathology. In D. Cichetti & D. J. Cohen (Eds.). Developmental psychopathology, Vol 1: Theory and methods (pp. 659-695). New York: Wiley.
go back to reference Saudino, K. J., Ronald, A., & Plomin, R. (2005). The etiology of behavior problems in 7-year-old twins: Substantial genetic influence and negligible shared environmental influence for parent ratings and ratings by same and different teachers. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 113-130.PubMedCrossRef Saudino, K. J., Ronald, A., & Plomin, R. (2005). The etiology of behavior problems in 7-year-old twins: Substantial genetic influence and negligible shared environmental influence for parent ratings and ratings by same and different teachers. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 113-130.PubMedCrossRef
go back to reference Schafer, J. L., & Graham, J. W. (2002). Missing data: Our view of the state of the art. Psychological Methods, 7, 147-177.PubMedCrossRef Schafer, J. L., & Graham, J. W. (2002). Missing data: Our view of the state of the art. Psychological Methods, 7, 147-177.PubMedCrossRef
go back to reference Sigurdardottir, S., Indredavik, M. S., Eiriksdottir, A., Einarsdottir, K., Gudmundsson, H. S., & Vik, T. (2010). Behavioral and emotional symptoms of preschool children with cerebral palsy: A population based study. Developmental Medicine & Child Neurology, 52, 1056-1061.CrossRef Sigurdardottir, S., Indredavik, M. S., Eiriksdottir, A., Einarsdottir, K., Gudmundsson, H. S., & Vik, T. (2010). Behavioral and emotional symptoms of preschool children with cerebral palsy: A population based study. Developmental Medicine & Child Neurology, 52, 1056-1061.CrossRef
go back to reference Sipal, R. F., Schuengel, C., Voorman, J. M., Van Eck, M., & Becher, J. G. (2010). Course of behavior problems of children with cerebral palsy: The role of parental stress and support. Child: Care, Health and Development, 36, 74-84. Sipal, R. F., Schuengel, C., Voorman, J. M., Van Eck, M., & Becher, J. G. (2010). Course of behavior problems of children with cerebral palsy: The role of parental stress and support. Child: Care, Health and Development, 36, 74-84.
go back to reference Sniekers, S., Grietens, H., & Maes, B. (2002). Prevalentie van gedragsproblemen bij kinderen met een motorische handicap. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 27,162-175. Sniekers, S., Grietens, H., & Maes, B. (2002). Prevalentie van gedragsproblemen bij kinderen met een motorische handicap. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 27,162-175.
go back to reference Tackett, J. L. (2006). Evaluating models of the personality-psychopathology relationship in children and adolescents. Clinical Psychology Review, 26, 584-599.PubMedCrossRef Tackett, J. L. (2006). Evaluating models of the personality-psychopathology relationship in children and adolescents. Clinical Psychology Review, 26, 584-599.PubMedCrossRef
go back to reference Van Leeuwen, K. G., Mervielde, I., Braet, C., & Bosmans, G. (2004). Child personality and parental behavior as moderators of problem behavior: Variable- and person-centered approaches. Developmental Psychology, 40, 1029-1046.CrossRef Van Leeuwen, K. G., Mervielde, I., Braet, C., & Bosmans, G. (2004). Child personality and parental behavior as moderators of problem behavior: Variable- and person-centered approaches. Developmental Psychology, 40, 1029-1046.CrossRef
go back to reference Widiger, T. A. (2011). Personality and psychopathology. World Psychiatry, 10, 103-106. Widiger, T. A. (2011). Personality and psychopathology. World Psychiatry, 10, 103-106.
go back to reference Widiger, T. A., & Costa, P. T. (2012). Integrating normal and abnormal personality structure: The five-factor model. Journal of Personality, 80, 1471-1506.PubMedCrossRef Widiger, T. A., & Costa, P. T. (2012). Integrating normal and abnormal personality structure: The five-factor model. Journal of Personality, 80, 1471-1506.PubMedCrossRef
go back to reference Woolfson, L. (2004). Family well-being and disabled children: A psychosocial model of disability-related child behavior problems. British Journal of Health Psychology, 9, 1-13.PubMedCrossRef Woolfson, L. (2004). Family well-being and disabled children: A psychosocial model of disability-related child behavior problems. British Journal of Health Psychology, 9, 1-13.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Gedragsproblemen bij jeugdigen met een motorische en verstandelijke beperking: relaties met persoonlijkheidskenmerken en huwelijksstress van ouders
Auteurs
Cis Vrijmoeth, MSc
Dr. Elegast Monbaliu, PhD
Emmy Lagast, MSc
Dr. Peter Prinzie
Publicatiedatum
01-02-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-014-0002-y

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Kind en adolescent 1/2014 Naar de uitgave

Abstract

Summaries