Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

18-01-2018 | Onderzoeksartikel | Uitgave 1/2018

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2018

Gebruik van commerciële stappentellers bij 3‑ en 4‑jarigen: het effect van feedback geven aan ouders

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 1/2018
Auteurs:
C. A. Dogger, S. Y. M. Mérelle, R. Rip

Samenvatting

Onderzocht is of 3‑ en 4‑jarigen meer gaan lopen als hun ouders feedback krijgen over het aantal stappen met een Vivofit Activity Tracker (VAT). In een randomized controlled trial (RCT) werden kinderen aan een interventie- of controlegroep toegewezen. In de interventiegroep was de VAT in de 1e week afgeplakt met tape, in de 2e en 3e week was het aantal stappen zichtbaar. De controlegroep liep 3 weken met een afgeplakte VAT. Lineaire regressieanalyse is uitgevoerd met het gemiddeld aantal stappen van week 3 als afhankelijke variabele en het aantal stappen van week 1 als onafhankelijke variabele. Van de 99 kinderen die zijn aangemeld, hebben 38 kinderen het volledige onderzoeksprotocol doorlopen. Deze groep kinderen zette gemiddeld 7.309 stappen (SD: 1.732) per dag. Het gemiddelde aantal stappen per dag van 3‑ en 4‑jarigen is lager dan de 11.500 stappen die aanbevolen wordt. Regressieanalyse laat geen significant verschil zien in het aantal stappen per dag in week 3 tussen de interventie- en controlegroep (ß = −222,3, p = 0,6). Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van een activity tracker zonder begeleiding niet leidt tot een toename in aantal stappen per dag. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om activity trackers te valideren bij deze leeftijdsgroep en meer begeleiding te geven bij een interventie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2018

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2018 Naar de uitgave