Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020

17-01-2020 | Onderzoeksartikel

Een instrument om interdisciplinaire samenwerking te onderzoeken binnen de Nederlandse zorg voor jeugd

Auteurs: E. J. van ’t Hoff, S. J. Benjamins, A. Haveman-Nies

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Sinds de transitie in de jeugdhulp wordt interdisciplinair samenwerken binnen de zorg voor jeugd steeds belangrijker. Op de Noord-Veluwe werd de Amerikaanse Index of Interdisciplinary Collaboration (IIC) vertaald om samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te onderzoeken. Dit artikel beschrijft het proces van vertaling en validatie van de vragenlijst.
Methode: De IIC bestaat uit 42 vragen, verdeeld over vijf ‘componenten’. De vragenlijst werd vertaald naar het Nederlands, gevolgd door terugvertaling en aanpassing aan de CJG-context. Aangevuld met demografische items werd de vragenlijst verspreid onder alle 133 CJG-medewerkers van de regio Noord-Veluwe. Zij konden hun antwoorden geven op een vijfpuntslikertschaal. Constructvaliditeit en interne consistentie werden gemeten via een exploratieve factoranalyse (EFA) en Cronbach’s alfa.
Resultaten: Het responspercentage van de vragenlijst was 91 %. De EFA leverde acht factoren op, met een duidelijke clustering voor twee van de vijf componenten en een diffuse lading over meerdere factoren voor de overige drie. Alle componenten van de vertaalde IIC lieten een hoge (>0,70) Cronbach’s alfa zien, met uitzondering van Flexibiliteit (0,53).
Conclusie: De vertaalde IIC lijkt een bruikbaar en valide instrument om interdisciplinaire samenwerking in de zorg voor jeugd in Nederland te meten. De component Flexibiliteit behoeft verdere aanpassing. Voor een sterkere onderbouwing van de validiteit en bruikbaarheid is aanvullend onderzoek nodig, met meer en mogelijk andere respondenten.
Literatuur
2.
go back to reference Bronstein LR. Index of interdisciplinary collaboration.(Instrument Development). Soc Work Res. 2002;26(2):113–27.CrossRef Bronstein LR. Index of interdisciplinary collaboration.(Instrument Development). Soc Work Res. 2002;26(2):113–27.CrossRef
3.
go back to reference Bronstein LR. A model for interdisciplinary collaboration. Social Work. 2003;48(3):297–306.CrossRef Bronstein LR. A model for interdisciplinary collaboration. Social Work. 2003;48(3):297–306.CrossRef
4.
go back to reference Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186–91.CrossRef Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186–91.CrossRef
5.
go back to reference Holwerda A, Fokkens A, Engbers C, Brouwer S. Samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneesk. 2015;23(8):350–5.CrossRef Holwerda A, Fokkens A, Engbers C, Brouwer S. Samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneesk. 2015;23(8):350–5.CrossRef
6.
go back to reference Holwerda A, Fokkens AS, Engbers C, Brouwer S. Collaboration between mental health and employment services to support employment of individuals with mental disorders. Disabil Rehab. 2016;38(13):1250–6.CrossRef Holwerda A, Fokkens AS, Engbers C, Brouwer S. Collaboration between mental health and employment services to support employment of individuals with mental disorders. Disabil Rehab. 2016;38(13):1250–6.CrossRef
Metagegevens
Titel
Een instrument om interdisciplinaire samenwerking te onderzoeken binnen de Nederlandse zorg voor jeugd
Auteurs
E. J. van ’t Hoff
S. J. Benjamins
A. Haveman-Nies
Publicatiedatum
17-01-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-019-00204-4

Andere artikelen Uitgave 1/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020 Naar de uitgave

Redactioneel

#Nurses2020