Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020

23-01-2020 | Onderzoeksartikel

Beknopt instrument om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis tijdig te herkennen

Auteurs: F. B. Diepeveen, P. van Dommelen, A. M. Oudesluys-Murphy, P. H. Verkerk

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Dit onderzoek had als doel een beknopt instrument te ontwikkelen voor het tijdig herkennen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), dat een acceptabele voorspellende validiteit heeft.

Methode

In een nested case-controlonderzoek werden leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 11 jaar, van een school voor speciaal onderwijs cluster 2 (voor kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden) met bewezen TOS gematcht op geboortedatum en geslacht met kinderen die het reguliere basisonderwijs volgden. Vervolgens analyseerden wij de voorspellende validiteit voor het hebben van TOS op grond van combinaties van de scores op de taalkenmerken van het Van Wiechenonderzoek op de leeftijd van 24, 36 en 45 maanden. We konden gebruikmaken van de gegevens van 253 paren van kinderen met en zonder TOS.

Resultaten

Bij een combinatie van uitval op twee taalkenmerken op één leeftijdsmoment varieerde de specificiteit van 85 tot 100 % en de sensitiviteit van 32 tot 78 %. Wanneer vijf taalkenmerken op de drie verschillende leeftijden werden gecombineerd, werd een specificiteit van 96 % (95 %-betrouwbaarheidsinterval (BI) 94–99 %) en een sensitiviteit van 71 % (95 %-BI 66–77 %) gevonden.

Conclusie

De gevonden combinatie van vijf taalkenmerken kan beschouwd worden als een beknopt instrument met een acceptabele voorspellende validiteit om kinderen met TOS tijdig te kunnen herkennen.
Literatuur
1.
go back to reference Leonard LB. Children with specific language impairment. Cambridge: MIT Press; 2014.CrossRef Leonard LB. Children with specific language impairment. Cambridge: MIT Press; 2014.CrossRef
2.
go back to reference Law J, Boyle J, Harris F, Harkness A, Nye C. Prevalence and natural history of primary speech and language delay: findings from a systematic review of the literature. Int J Lang Commun Disord. 2000;35(2):165–88.CrossRef Law J, Boyle J, Harris F, Harkness A, Nye C. Prevalence and natural history of primary speech and language delay: findings from a systematic review of the literature. Int J Lang Commun Disord. 2000;35(2):165–88.CrossRef
3.
go back to reference Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Zhang X, Smith E, O’Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. J Speech Lang Hear Res. 1997;40:1245–60.CrossRef Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Zhang X, Smith E, O’Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. J Speech Lang Hear Res. 1997;40:1245–60.CrossRef
4.
go back to reference Clegg J, Hollis C, Mawhood L, Rutter M. Developmental language disorders—a follow-up in later adult life. Cognitive, language and psychosocial outcomes. J Child Psychol Psychiatry. 2005;46(2):128–49.CrossRef Clegg J, Hollis C, Mawhood L, Rutter M. Developmental language disorders—a follow-up in later adult life. Cognitive, language and psychosocial outcomes. J Child Psychol Psychiatry. 2005;46(2):128–49.CrossRef
5.
go back to reference Conti-Ramsden G, Mok PLH, Pickles A, Durkin K. Adolescents with a history of specific language impairment (SLI): strengths and difficulties in social, emotional and behavioral functioning. Res Dev Disabil. 2013;34(11):4161–9.CrossRef Conti-Ramsden G, Mok PLH, Pickles A, Durkin K. Adolescents with a history of specific language impairment (SLI): strengths and difficulties in social, emotional and behavioral functioning. Res Dev Disabil. 2013;34(11):4161–9.CrossRef
6.
go back to reference St. Clair MC, Pickles A, Durkin K, Conti-Ramsden G. A longitudinal study of behavioral, emotional and social difficulties in individuals with a history of specific language impairment (SLI). J Commun Disord. 2011;44(2):186–99.CrossRef St. Clair MC, Pickles A, Durkin K, Conti-Ramsden G. A longitudinal study of behavioral, emotional and social difficulties in individuals with a history of specific language impairment (SLI). J Commun Disord. 2011;44(2):186–99.CrossRef
7.
go back to reference Conti-Ramsden G, Durkin K. Language development and assessment in the preschool period. Neuropsychol Rev. 2012;22(4):384–401.CrossRef Conti-Ramsden G, Durkin K. Language development and assessment in the preschool period. Neuropsychol Rev. 2012;22(4):384–401.CrossRef
8.
go back to reference Reilly S, McKean C, Morgan A, Wake M. Identifying and managing common childhood language and speech impairments. BMJ. 2015;350:h2318.CrossRef Reilly S, McKean C, Morgan A, Wake M. Identifying and managing common childhood language and speech impairments. BMJ. 2015;350:h2318.CrossRef
9.
go back to reference Law J. The efficacy of treatment for children with developmental speech and language delay/disorder: a meta-analysis. J Speech Lang Hear Res. 2004;47(4):924–43.CrossRef Law J. The efficacy of treatment for children with developmental speech and language delay/disorder: a meta-analysis. J Speech Lang Hear Res. 2004;47(4):924–43.CrossRef
10.
go back to reference Berkman ND, Wallace I, Watson L, Coyne-Beasley T, Cullen K, Wood C, et al. Screening for speech and language delays and disorders in children age 5 years or younger: a systematic evidence review for the U.S. preventive services task forcex. 2015. https://doi.org/10.1542/peds.2014-3889.CrossRef Berkman ND, Wallace I, Watson L, Coyne-Beasley T, Cullen K, Wood C, et al. Screening for speech and language delays and disorders in children age 5 years or younger: a systematic evidence review for the U.S. preventive services task forcex. 2015. https://​doi.​org/​10.​1542/​peds.​2014-3889.CrossRef
11.
go back to reference Siu AL. Screening for speech and language delay and disorders in children aged 5 years or younger: US preventive services task force recommendation statement. Pediatrics. 2015;136(2):e474–81.CrossRef Siu AL. Screening for speech and language delay and disorders in children aged 5 years or younger: US preventive services task force recommendation statement. Pediatrics. 2015;136(2):e474–81.CrossRef
12.
go back to reference Council on Children with Disabilities, Section on Developmental Behavioral Pediatrics, Bright Futures Steering Committee, Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics. 2006;118(1):405–20.CrossRef Council on Children with Disabilities, Section on Developmental Behavioral Pediatrics, Bright Futures Steering Committee, Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics. 2006;118(1):405–20.CrossRef
13.
go back to reference Lanting CI, Wolff MS de, Wiefferink K, Uilenburg N. JGZ Richtlijn Taalontwikkeling. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg; 2018. Lanting CI, Wolff MS de, Wiefferink K, Uilenburg N. JGZ Richtlijn Taalontwikkeling. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg; 2018.
14.
go back to reference Diepeveen FB, Dusseldorp E, Bol GW, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Failure to meet language milestones at two years of age is predictive of specific language impairment. Acta Paediatr. 2016;105(3):303–10.CrossRef Diepeveen FB, Dusseldorp E, Bol GW, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Failure to meet language milestones at two years of age is predictive of specific language impairment. Acta Paediatr. 2016;105(3):303–10.CrossRef
15.
go back to reference Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wet op de expertisecentra. Den Haag: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 1982. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wet op de expertisecentra. Den Haag: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 1982.
16.
go back to reference Diepeveen FB, Dommelen P van, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Concise tool based on language milestones identifies children with specific language impairment at 24–45 months of age. Acta Paediatr. 2018;107(12):2125–30.CrossRef Diepeveen FB, Dommelen P van, Oudesluys-Murphy AM, Verkerk PH. Concise tool based on language milestones identifies children with specific language impairment at 24–45 months of age. Acta Paediatr. 2018;107(12):2125–30.CrossRef
17.
go back to reference Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk P. Ontwikkeling van de D‑score. Een samenvattende maat voor het Van Wiechenonderzoek. JGZ. 2008;40(1):11–4. Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk P. Ontwikkeling van de D‑score. Een samenvattende maat voor het Van Wiechenonderzoek. JGZ. 2008;40(1):11–4.
18.
go back to reference Buuren S van. Flexible imputation of missing data. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press; 2012.CrossRef Buuren S van. Flexible imputation of missing data. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press; 2012.CrossRef
19.
go back to reference Diepeveen FB, Dusseldorp E, Carmiggelt EC, Uilenburg N, Verkerk PH. De predictieve validiteit van de handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden.’ JGZ. 2016;48(2):26–31. Diepeveen FB, Dusseldorp E, Carmiggelt EC, Uilenburg N, Verkerk PH. De predictieve validiteit van de handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden.’ JGZ. 2016;48(2):26–31.
Metagegevens
Titel
Beknopt instrument om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis tijdig te herkennen
Auteurs
F. B. Diepeveen
P. van Dommelen
A. M. Oudesluys-Murphy
P. H. Verkerk
Publicatiedatum
23-01-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-019-00206-2

Andere artikelen Uitgave 1/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020 Naar de uitgave

Redactioneel

#Nurses2020