Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020

17-01-2020 | Onderzoeksartikel

Inzet van video’s om gezond gedrag bij jongeren te bevorderen

Auteurs: B. P. Conijn, I. de Graaf, M. A. van Kessel, MSc, C. R. M. Baillieux, MSc, A. G. Korver, MSc, I. T. Schramel, Arts M&G

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Veel adolescenten hebben vragen en problemen over hun gezondheid en welzijn. YouTube-video’s en vlogs zijn bijzonder populair onder deze doelgroep. Vanuit de jeugdgezondheidszorg ontstond zo de vraag of, en zo ja, op welke wijze YouTubers en hun video’s kunnen worden ingezet bij campagnes rondom leefstijl om jongeren bewust te maken van hun gezondheid en deze te bevorderen.
Methode: Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een literatuuronderzoek, interviews met experts en een praktijkonderzoek waarin video’s zijn ontwikkeld en in focusgroepen met jongeren zijn geëvalueerd.
Resultaten: De resultaten laten zien dat de authenticiteit van een YouTuber cruciaal is bij het overbrengen van een boodschap en dat er weinig bekend is over de effecten van video’s op gezondheidsgedrag bij jongeren. De jongeren zelf vinden de kwaliteit, de (korte) lengte van de video en de geloofwaardigheid van de YouTuber het belangrijkst. De experts benadrukken het belang van een goede doelgroepanalyse gekoppeld aan de inhoud van de video bij het inzetten van video’s over gezondheid voor jongeren. Het bereik van jongeren via video’s is groot.
Conclusie: Het gebruik van video’s om jongeren voor te lichten sluit aan bij de huidige ontwikkelingen. De YouTubers maakten gebruik van eigen ervaringen en sluiten hiermee optimaal aan bij de leefwereld van jongeren.
Literatuur
1.
go back to reference Heerwaarden Y van. Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2013. Heerwaarden Y van. Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ); 2013.
2.
go back to reference Kruip J, Room M van. Leerlingen over Jouw GGD-Check. Amsterdam: RadarAdvies; 2016. Kruip J, Room M van. Leerlingen over Jouw GGD-Check. Amsterdam: RadarAdvies; 2016.
3.
go back to reference Abdallah S, Kooijmans M, Raven T. Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk. Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot; 2013. Abdallah S, Kooijmans M, Raven T. Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk. Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot; 2013.
4.
go back to reference Romer D, Jamieson PE, Jamieson KH, Jones C, Sherr S. Counteracting the influence of peer smoking on YouTube. J Health Commun. 2017;22(4):337–45.CrossRef Romer D, Jamieson PE, Jamieson KH, Jones C, Sherr S. Counteracting the influence of peer smoking on YouTube. J Health Commun. 2017;22(4):337–45.CrossRef
5.
go back to reference Lee J, Watkins B. YouTube vloggers’ influence on consumer luxury brand perceptions and intentions. J Bus Res. 2016;69(12):5753–60.CrossRef Lee J, Watkins B. YouTube vloggers’ influence on consumer luxury brand perceptions and intentions. J Bus Res. 2016;69(12):5753–60.CrossRef
6.
go back to reference Berryman R, Kavka M. ‘I guess a lot of people see me as a big sister or a friend’: the role of intimacy in the celebrification of beauty vloggers. J Gend Stud. 2017;26(3):307–20.CrossRef Berryman R, Kavka M. ‘I guess a lot of people see me as a big sister or a friend’: the role of intimacy in the celebrification of beauty vloggers. J Gend Stud. 2017;26(3):307–20.CrossRef
7.
go back to reference Morris M, Anderson E. ‘Charlie is so cool like’: authenticity, popularity and inclusive masculinity on YouTube. Sociology. 2015;49(6):1200–17.CrossRef Morris M, Anderson E. ‘Charlie is so cool like’: authenticity, popularity and inclusive masculinity on YouTube. Sociology. 2015;49(6):1200–17.CrossRef
8.
go back to reference Huh J, Liu LS, Neogi T, Inkpen K, Pratt W. Health vlogs as social support for chronic illness management. ACM Trans Comput Hum Interact. 2014;21(4):23.CrossRef Huh J, Liu LS, Neogi T, Inkpen K, Pratt W. Health vlogs as social support for chronic illness management. ACM Trans Comput Hum Interact. 2014;21(4):23.CrossRef
9.
go back to reference Jawad M, Abass J, Hariri A, Akl EA. Social media use for public health campaigning in a low resource setting: the case of waterpipe tobacco smoking. Biomed Res Int. 2015;2015:562586.PubMedPubMedCentral Jawad M, Abass J, Hariri A, Akl EA. Social media use for public health campaigning in a low resource setting: the case of waterpipe tobacco smoking. Biomed Res Int. 2015;2015:562586.PubMedPubMedCentral
10.
go back to reference Nour M, Yeung SH, Partridge S, Allman-Farinell M. A narrative review of social media and game-based nutrition interventions targeted at young adults. J Acad Nutr Diet. 2017;117(5):735–52.CrossRef Nour M, Yeung SH, Partridge S, Allman-Farinell M. A narrative review of social media and game-based nutrition interventions targeted at young adults. J Acad Nutr Diet. 2017;117(5):735–52.CrossRef
11.
go back to reference Bandura A. Social cognitive theory in cultural context. Appl Psychol. 2002;51(2):269–90.CrossRef Bandura A. Social cognitive theory in cultural context. Appl Psychol. 2002;51(2):269–90.CrossRef
12.
go back to reference Bandura A. Going global with social cognitive theory: from prospect to paydirt. In: Donaldson SI, Berger DE, Pezdek K, redactie. The rise of applies psychology: new frontiers and rewarding careers. Mahwah: Lawrence Erlbaum; 2006. pag. 53–70. Bandura A. Going global with social cognitive theory: from prospect to paydirt. In: Donaldson SI, Berger DE, Pezdek K, redactie. The rise of applies psychology: new frontiers and rewarding careers. Mahwah: Lawrence Erlbaum; 2006. pag. 53–70.
13.
go back to reference Lee JL, Frey M, Frey P, Hollin IL, Wu AW. Seeing is engaging: vlogs as a tool for patient engagement. Patient. 2017;10(3):267–70.CrossRef Lee JL, Frey M, Frey P, Hollin IL, Wu AW. Seeing is engaging: vlogs as a tool for patient engagement. Patient. 2017;10(3):267–70.CrossRef
14.
go back to reference Hamberg-Van Reenen HH, Meijer SA. Gezond opgroeien. Verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2014. Hamberg-Van Reenen HH, Meijer SA. Gezond opgroeien. Verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2014.
15.
go back to reference Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Hopman-Rock M, redactie. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven; 2008. Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Hopman-Rock M, redactie. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven; 2008.
16.
go back to reference Must A, Strauss RS. Risks and consequences of childhood and adolescent obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999;23(Suppl 2):2–11.CrossRef Must A, Strauss RS. Risks and consequences of childhood and adolescent obesity. Int J Obes Relat Metab Disord. 1999;23(Suppl 2):2–11.CrossRef
17.
go back to reference Bogt T ter, Vollebergh W, Dorsselaer S van, Engels R, Monshouwer K, Verdurmen J. Body mass index and body weight dissatisfaction as risk factors for internalizing and externalizing distress among adolescents. J Adolesc Health. 2006;39:27–23.CrossRef Bogt T ter, Vollebergh W, Dorsselaer S van, Engels R, Monshouwer K, Verdurmen J. Body mass index and body weight dissatisfaction as risk factors for internalizing and externalizing distress among adolescents. J Adolesc Health. 2006;39:27–23.CrossRef
18.
go back to reference Kaltala-Heino R, Sari F, Mauri M. Involvement in bullying and depression in a 2-year follow-up in middle adolescence. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010;19:45–55.CrossRef Kaltala-Heino R, Sari F, Mauri M. Involvement in bullying and depression in a 2-year follow-up in middle adolescence. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010;19:45–55.CrossRef
19.
go back to reference Kumpulainen K. Psychiatric conditions associated with bullying. Int J Adolesc Med Health. 2008;20:121–32.CrossRef Kumpulainen K. Psychiatric conditions associated with bullying. Int J Adolesc Med Health. 2008;20:121–32.CrossRef
20.
go back to reference Sourander A, Ronning J, Brunstein-Klomek A, et al. Childhood bullying behavior and later psychiatric hospital and psychopharmalogic treatment: findings from the Finnish 1981 birth cohort study. Arch Gen Psychiatry. 2009;66:1005–12.CrossRef Sourander A, Ronning J, Brunstein-Klomek A, et al. Childhood bullying behavior and later psychiatric hospital and psychopharmalogic treatment: findings from the Finnish 1981 birth cohort study. Arch Gen Psychiatry. 2009;66:1005–12.CrossRef
21.
go back to reference Dorsselaer S van, Looze M de, Vermeulen-Smit E, et al. HBSC 2009. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Dorsselaer S van, Looze M de, Vermeulen-Smit E, et al. HBSC 2009. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010.
Metagegevens
Titel
Inzet van video’s om gezond gedrag bij jongeren te bevorderen
Auteurs
B. P. Conijn
I. de Graaf
M. A. van Kessel, MSc
C. R. M. Baillieux, MSc
A. G. Korver, MSc
I. T. Schramel, Arts M&G
Publicatiedatum
17-01-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-019-00205-3

Andere artikelen Uitgave 1/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020 Naar de uitgave

Redactioneel

#Nurses2020