Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020

17-01-2020 | Onderzoeksartikel

Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals

Auteurs: E. van Meerten, J. Dierx, C. de Bot

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Bij Positieve Gezondheid ligt de focus op het versterken van veerkracht en het vermogen om regie over de eigen gezondheid te behouden. GGD GHOR Nederland heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmd. Dit praktijkgerichte onderzoek richt zich op de mening van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals over het concept ‘Positieve Gezondheid’ en de vraag in hoeverre de toepassing ervan al zichtbaar is in de dagelijks praktijk.
Methode: Beide doelstellingen werden respectievelijk door middel van een survey (n = 97) en semigestructureerde interviews (n = 12) nagestreefd.
Resultaten: Uit de schriftelijke bevraging blijkt dat JGZ-professionals het positief vinden dat het concept ‘Positieve Gezondheid’ de regie over de eigen gezondheid van het individu benadrukt. Ze vragen zich ook af of iedereen wel in staat is om de eigen regie te voeren. Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat de houding van JGZ-professionals tegenover het concept positief is. Bovendien wordt op vier van de zes dimensies (in het bijzonder Lichaamsfuncties, Kwaliteit van leven, Dagelijks leven en Meedoen) door de meeste respondenten daadwerkelijk ingezet tijdens een consult. De hoeveelheid aan bestaande methodieken, zoals de Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ)-methodiek, en tijdgebrek worden als belemmeringen genoemd.
Conclusie: De JGZ-professionals vinden alle dimensies van Positieve Gezondheid belangrijk. Ze hebben behoefte aan praktische handvatten om het concept te integreren in hun handelen en af te stemmen op hun doelgroep/taakuitvoering.
Literatuur
2.
go back to reference Walburg JA. Positieve Gezondheid: naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. Walburg JA. Positieve Gezondheid: naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
3.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AJ, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7. Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AJ, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.
8.
go back to reference Bakker-Camu B, Kuppeveld M van. Expertisegebied jeugdverpleegkundige. Utrecht: Verpleegkundigen & Verzorgenden; 2014. Bakker-Camu B, Kuppeveld M van. Expertisegebied jeugdverpleegkundige. Utrecht: Verpleegkundigen & Verzorgenden; 2014.
11.
go back to reference Backhaus M. Vraag naar gezondheid! Een onderzoek naar het draagvlak onder zorgprofessionals voor het concept Positieve Gezondheid. Enschede: Universiteit Twente; 2015. Backhaus M. Vraag naar gezondheid! Een onderzoek naar het draagvlak onder zorgprofessionals voor het concept Positieve Gezondheid. Enschede: Universiteit Twente; 2015.
12.
go back to reference Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health: ‘It’s operationalization and use in public healthcare and in evaluating effects of food’. Proefschrift. Maastricht: University of Maastricht; 2014. Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health: ‘It’s operationalization and use in public healthcare and in evaluating effects of food’. Proefschrift. Maastricht: University of Maastricht; 2014.
13.
go back to reference Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77–101.CrossRef Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77–101.CrossRef
14.
go back to reference Mul E de, Bot C de. Hoe denken HBO-docenten verpleegkunde over Positieve Gezondheid? Onderwijs Gezondheidsz. 2017;6:26–9. Mul E de, Bot C de. Hoe denken HBO-docenten verpleegkunde over Positieve Gezondheid? Onderwijs Gezondheidsz. 2017;6:26–9.
15.
go back to reference Erp M van, Bot CMA. De Positieve Gezondheid op een GGZ high intensive care. TVZ. 2017;5:20–3. Erp M van, Bot CMA. De Positieve Gezondheid op een GGZ high intensive care. TVZ. 2017;5:20–3.
16.
go back to reference Berkenbosch T. Positive health in Dutch public health services. Possibilities for integration of the concept positive health in work-related activities of professionals. Enschede: Universiteit Twente; 2016. Berkenbosch T. Positive health in Dutch public health services. Possibilities for integration of the concept positive health in work-related activities of professionals. Enschede: Universiteit Twente; 2016.
17.
go back to reference Meerten E van, Speijer S. Positieve Gezondheid voor professionals binnen de publieke gezondheid. Een inventarisatie van behoeften gericht op het bevorderen van het werken met het gedachtegoed Positieve Gezondheid voor professionals binnen de GGD. Den Bosch: Avans Hogeschool; 2018. Meerten E van, Speijer S. Positieve Gezondheid voor professionals binnen de publieke gezondheid. Een inventarisatie van behoeften gericht op het bevorderen van het werken met het gedachtegoed Positieve Gezondheid voor professionals binnen de GGD. Den Bosch: Avans Hogeschool; 2018.
Metagegevens
Titel
Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals
Auteurs
E. van Meerten
J. Dierx
C. de Bot
Publicatiedatum
17-01-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-019-00203-5

Andere artikelen Uitgave 1/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2020 Naar de uitgave

Redactioneel

#Nurses2020