Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2005

01-12-2005 | Artikelen

De vragenlijst Non-Productieve Denkprocessen voor Kinderen (npdk)

Piekeren en rumineren

Auteurs: Francine C. Jellesma, Mark Meerum Terwogt, Albert H. Reijntjes, Carolien J. Rieffe, Hedy Stegge

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2005

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de vragenlijst Non-Productieve Denkprocessen voor Kinderen (npdk). Met behulp van de npdk kunnen de circulaire denkprocessen piekeren en rumineren bij kinderen worden gemeten. De vragenlijst bestaat uit tien items die werden vastgesteld op basis van bestaande vragenlijsten naar piekeren en rumineren bij volwassenen. De interne betrouwbaarheid van de vragenlijst is goed. De validiteit van de vragenlijst vindt eveneens sterke ondersteuning in dit onderzoek. Ten eerste is er een positieve relatie tussen de npdk en cognitieve copingstrategieën waaraan eveneens circulaire denkprocessen ten grondslag liggen. Daarnaast hangt de lijst samen met negatief affect en het ervaren van weinig greep op situaties. Ten slotte blijkt er een relatie te zijn met emotionele problematiek zoals door ouders gerapporteerd.
Literatuur
go back to reference Borkovec, T. D. (1994). The nature, functions, and origins of worry. In G. C. L Davey, & F. Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives on theory, assesment and treatment (pp. 5-33). New York: John Wiley & Sons Ltd. Borkovec, T. D. (1994). The nature, functions, and origins of worry. In G. C. L Davey, & F. Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives on theory, assesment and treatment (pp. 5-33). New York: John Wiley & Sons Ltd.
go back to reference Cohen J., & Cohen P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Cohen J., & Cohen P. (1983). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
go back to reference Garnefski, N., Kraaij, V., & Van Spinhoven, P. (2002). cerq : Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp: datec. Garnefski, N., Kraaij, V., & Van Spinhoven, P. (2002). cerq : Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Leiderdorp: datec.
go back to reference Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesma, F. C., Meerum Terwogt, M., & Kraaij, V. (ter publicatie aangeboden). Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems in 9- to 11-year-old Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesma, F. C., Meerum Terwogt, M., & Kraaij, V. (ter publicatie aangeboden). Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Problems in 9- to 11-year-old Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry.
go back to reference Goedhart, A. W., Treffers, D. A., & Van Widenfelt, B. M. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: De Strenghts and Difficulties Questionnaire. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 58, 1018-1035. Goedhart, A. W., Treffers, D. A., & Van Widenfelt, B. M. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: De Strenghts and Difficulties Questionnaire. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 58, 1018-1035.
go back to reference Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1137-1145.CrossRef Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the Strenghts and Difficulties Questionnaire. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1137-1145.CrossRef
go back to reference Kovacs, M. (1992). Children’s Depression Inventory, cdi . Manual. Toronto (Ontario): Multi-Health Systems, Inc. Kovacs, M. (1992). Children’s Depression Inventory, cdi . Manual. Toronto (Ontario): Multi-Health Systems, Inc.
go back to reference Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28, 487-495.CrossRefPubMed Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28, 487-495.CrossRefPubMed
go back to reference Morrow, J., & Nolen-Hoeksema, S. (1990). Effects of responses to depression on the remediation of depressive affect. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 519-527.CrossRefPubMed Morrow, J., & Nolen-Hoeksema, S. (1990). Effects of responses to depression on the remediation of depressive affect. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 519-527.CrossRefPubMed
go back to reference Nolen-Hoeksema, S. (1998). Ruminative coping with depression. In J. Heckhausen, & C. S. Dweck (Eds.), Motivation and self-regulation across the life span (pp. 237-256). New York: Cambridge University Press. Nolen-Hoeksema, S. (1998). Ruminative coping with depression. In J. Heckhausen, & C. S. Dweck (Eds.), Motivation and self-regulation across the life span (pp. 237-256). New York: Cambridge University Press.
go back to reference Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symtoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta eartquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 115-121.CrossRefPubMed Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symtoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta eartquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 115-121.CrossRefPubMed
go back to reference Nolen-Hoeksema, S., Morrow, J., & Fredrickson, B. L. (1993). Response style and the duration of episodes of depressed mood. Journal of Abnormal Psychology, 102, 20-28.CrossRefPubMed Nolen-Hoeksema, S., Morrow, J., & Fredrickson, B. L. (1993). Response style and the duration of episodes of depressed mood. Journal of Abnormal Psychology, 102, 20-28.CrossRefPubMed
go back to reference Ollendick, T. H. (1983). Reliability and validity of the revised fear survey schedule for children (fssc-r). Behavior Research and Therapy, 21, 685-692.CrossRef Ollendick, T. H. (1983). Reliability and validity of the revised fear survey schedule for children (fssc-r). Behavior Research and Therapy, 21, 685-692.CrossRef
go back to reference Oosterlaan, J., Prins, P. J. M., & Sergeant, J. (1995). Vragenlijst voor angst bij kinderen (vak): Nederlandse bewerking van de revised Fear Survey Schedule for Children. Gedragstherapie, 28, 297-300. Oosterlaan, J., Prins, P. J. M., & Sergeant, J. (1995). Vragenlijst voor angst bij kinderen (vak): Nederlandse bewerking van de revised Fear Survey Schedule for Children. Gedragstherapie, 28, 297-300.
go back to reference Reas, F., Hermans, D., & Eelen, P. (2003). Rumineren bij depressie, of: hoe stilstaan bij depressie eigenlijk achteruitgaan is. Gedragstherapie, 36, 147-163. Reas, F., Hermans, D., & Eelen, P. (2003). Rumineren bij depressie, of: hoe stilstaan bij depressie eigenlijk achteruitgaan is. Gedragstherapie, 36, 147-163.
go back to reference Segerstrom, S. C., Tsao, J. C. I., Alden, L. E., & Craske, M. G. (2000). Worry and rumination: Repetitive thought as a concomitant and predictor of negative mood. Cognitive Therapy and Research, 24, 671-688.CrossRef Segerstrom, S. C., Tsao, J. C. I., Alden, L. E., & Craske, M. G. (2000). Worry and rumination: Repetitive thought as a concomitant and predictor of negative mood. Cognitive Therapy and Research, 24, 671-688.CrossRef
go back to reference Stegge, H., Meerum Terwogt, M., & Reijntjes, A. (1999). npd : Handleiding bij de (voorlopige versie van de) Vragenlijst Nonproductieve Denkprocessen. Interne uitgave. Amsterdam/Duivendrecht: Vrije Universiteit/Paedologisch Instituut. Stegge, H., Meerum Terwogt, M., & Reijntjes, A. (1999). npd : Handleiding bij de (voorlopige versie van de) Vragenlijst Nonproductieve Denkprocessen. Interne uitgave. Amsterdam/Duivendrecht: Vrije Universiteit/Paedologisch Instituut.
go back to reference Timbremont, B., & Braet, C. (2002). Children’s depression inventory: Handleiding Nederlandse versie. Lisse: Swets Test Publishers. Timbremont, B., & Braet, C. (2002). Children’s depression inventory: Handleiding Nederlandse versie. Lisse: Swets Test Publishers.
go back to reference Tolland, A., Rieffe, C., Oosterveld, P., & Meerum Terwogt, M. (2003, september). Emotion awareness and somatic complaints in children. Paper presented at the Developmental Psychology Conference, Coventry. Tolland, A., Rieffe, C., Oosterveld, P., & Meerum Terwogt, M. (2003, september). Emotion awareness and somatic complaints in children. Paper presented at the Developmental Psychology Conference, Coventry.
go back to reference Torsheim, T., Aaroe, L. E., & Wold, B. (2001). Sense of coherence and school-related stress as predictors of subjective health complaints in early adolescence: interactive, indirect or direct relationships? Social Science & Medicine, 53, 603–614.CrossRefPubMed Torsheim, T., Aaroe, L. E., & Wold, B. (2001). Sense of coherence and school-related stress as predictors of subjective health complaints in early adolescence: interactive, indirect or direct relationships? Social Science & Medicine, 53, 603–614.CrossRefPubMed
go back to reference Vasey, M. W., & Daleiden, E. L. (1994). Worry in children. In G. C. L Davey, & F. Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment (pp. 185-207). New York: John Wiley & Sons Ltd. Vasey, M. W., & Daleiden, E. L. (1994). Worry in children. In G. C. L Davey, & F. Tallis (Eds.), Worrying: Perspectives on theory, assessment and treatment (pp. 185-207). New York: John Wiley & Sons Ltd.
Metagegevens
Titel
De vragenlijst Non-Productieve Denkprocessen voor Kinderen (npdk)
Piekeren en rumineren
Auteurs
Francine C. Jellesma
Mark Meerum Terwogt
Albert H. Reijntjes
Carolien J. Rieffe
Hedy Stegge
Publicatiedatum
01-12-2005
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2005
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060964

Andere artikelen Uitgave 4/2005

Kind en adolescent 4/2005 Naar de uitgave