Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 6/2018

Uitgave 6/2018

Inhoudsopgave ( 26 Artikelen )

01-12-2018 | redactioneel | Uitgave 6/2018

Werkende armen

Maarten van de Beek

01-12-2018 | actueel | Uitgave 6/2018

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-12-2018 | armoedebestrijding | Uitgave 6/2018

Werkende armen en het gemeentelijk beleid

Stella Hoff, Lisa Putman

01-12-2018 | armoedebestrijding | Uitgave 6/2018

De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Keimpe Anema, Ymkje Woudstra

01-12-2018 | etnische diversiteit | Uitgave 6/2018

Verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst

Carl H. D. Steinmetz

01-12-2018 | cliëntencolumn | Uitgave 6/2018

Het sociaal domein nog verder van huis

Hans Alderkamp

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 6/2018

Hindernissen in de mantelzorgondersteuning

Alice de Boer, Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 6/2018

Gemeente Stichtse Vecht: ’Ga in gesprek met mantelzorgers!’

Yvette Bommeljé

01-12-2018 | participatie | Uitgave 6/2018

Duurzame integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Gemma Ruitenbeek, Brigitte van Lierop, Bruno Fermin, Saskia Andriessen

01-12-2018 | vakkundig aan het werk | Uitgave 6/2018

Effectieve dienstverlening en het handelen daarnaar

Hetty van Kempen, Maaike Huysmans

01-12-2018 | armoedebestrijding | Uitgave 6/2018

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Bohn Stafleu van Loghum

01-12-2018 | signalement van het cbs | Uitgave 6/2018

Hoge leeftijd belangrijkste reden om niet te willen of kunnen werken

Willem Gielen

01-12-2018 | inburgering | Uitgave 6/2018

Van een valse naar een vliegende start voor nieuwkomers

Marieke Ruitenberg, Ailie Tio

01-12-2018 | armoedebestrijding | Uitgave 6/2018

Kansen voor samenwerking op armoede en gezondheid

Marcel Uljee

01-12-2018 | binnenhof van buitenuit | Uitgave 6/2018

Hoe denken ouders over de kinderopvang?

Mark Geers

01-12-2018 | participatie | Uitgave 6/2018

Mens en technologie, een gouden combinatie voor passend werk

Bruno Fermin, Harry De Boer, Leendert Bos

01-12-2018 | arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 6/2018

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

Roelof van der Velde

01-12-2018 | armoedebestrijding | Uitgave 6/2018

Alle hens aan dek om zelfstandig ondernemers met schulden te helpen

Silvia Bunt

01-12-2018 | experimenten participatiewet: deventer | Uitgave 6/2018

Focus op uitstroom naar werk én op welzijn en sociale participatie

Eva Niens

01-12-2018 | wisselcolumn | Uitgave 6/2018

Wat weten we zelf eigenlijk?

János Betkó

01-12-2018 | armoedebestrijding | Uitgave 6/2018

Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek

Marleen Kruithof, Rosine van Dam, Roeland van Geuns

01-12-2018 | participatie | Uitgave 6/2018

Duurzaam werk voor hoog opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking

Wouter Kools

01-12-2018 | column beleid | Uitgave 6/2018

Transformeren is een zaak van lange adem

Mattias Gijsbertsen

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 6/2018

Rol buren voor mensen met psychische kwetsbaarheden belangrijk en veelbelovend

Saskia Andriessen, Petra van der Horst, Gerdien Rabbers

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 6/2018

Lokale ondersteuning van burgerinitiatieven in de zorg

Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

01-12-2018 | uitspraak onder de loep | Uitgave 6/2018

De gevolgen voor gemeenten die resultaatgericht indiceren

Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties