Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 3/2021

13-07-2021

De ouderlijke partnerrelatie: meta-analytische verbanden tussen maladaptief functioneren van kinderen en reacties op ouderlijk conflict

Auteurs: Willemijn M. van Eldik, Amaranta D. de Haan, Lucia Q. Parry, Patrick T. Davies, Maartje P. C. M. Luijk, Lidia R. Arends, Peter Prinzie

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 3/2021

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het belang van de ouderlijke partnerrelatie voor de ontwikkeling van het kind is al langer bekend. Het doel van deze meta-analyse was het samenvoegen van cross-sectioneel en longitudinaal empirisch onderzoek naar het verband tussen de ouderlijke partnerrelatie en het maladaptief functioneren van kinderen (d.w.z. externaliserende en internaliserende problemen) en de reacties van kinderen op ouderlijk conflict (d.w.z. emotioneel, gedragsmatig, cognitief en fysiologisch). Op basis van verschillende theoretische modellen maakten we daarbij een onderscheid tussen zes dimensies van de ouderlijke partnerrelatie: kwaliteit van de relatie, frequentie van conflicten, agressief conflictgedrag, teruggetrokken conflictgedrag, constructief conflictgedrag en kind-gerelateerd conflict. Uiteindelijk is in de meta-analyse een selectie van 169 studies opgenomen naar het maladaptief functioneren van kinderen en een selectie van 61 studies naar de reacties van kinderen op conflict. De bevindingen die uit deze meta-analyse naar voren kwamen, ondersteunden de theoretische hypotheses over de relatieve voorspellende waarde van de dimensies van de ouderlijke partnerrelatie voor het functioneren van kinderen, maar betwisten deze tegelijkertijd ook. Hoewel agressief conflictgedrag specifiek sterker samenhing met externaliserend gedrag en emotionele reacties op conflict van kinderen, bleken teruggetrokken- en niet-constructief conflictgedrag een even groot risico te vormen voor de andere functioneringsdomeinen van kinderen. Daarnaast zou er in de theoretische modellen meer aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van de ouderlijke parnerrelatie, de frequentie van de conflicten en kind-gerelateerd conflict; omdat deze dimensies dezelfde risico’s vormen voor het functioneren van kinderen als de drie soorten conflictgedraging. Bovendien bleven de meeste verbanden tussen de ouderlijke partnerrelatie en het functioneren van kinderen gelijk over langere tijd. Daarnaast bleken leeftijds- en genderverschillen af te hangen van de specifieke vormen van ouderlijk conflict en het functioneringsdomein van kinderen. Samenvattend ondersteunen de resultaten de groeiende consensus dat preventie- en interventieprogramma’s voor de geestelijke gezondheid van kinderen kunnen profiteren van meer of andersoortige aandacht voor de ouderlijke partnerrelatie.
Literatuur
go back to reference Bornovalova, M. A., Cummings, J. R., Hunt, E., Blazei, R., Malone, S., & Iacono, W. G. (2014). Understanding the relative contributions of direct environmental effects and passive genotype–environment correlations in the association between familial risk factors and child disruptive behavior disorders. Psychological Medicine, 44, 831–844. https://doi.org/10.1017/S0033291713001086.CrossRefPubMed Bornovalova, M. A., Cummings, J. R., Hunt, E., Blazei, R., Malone, S., & Iacono, W. G. (2014). Understanding the relative contributions of direct environmental effects and passive genotype–environment correlations in the association between familial risk factors and child disruptive behavior disorders. Psychological Medicine, 44, 831–844. https://​doi.​org/​10.​1017/​S003329171300108​6.CrossRefPubMed
go back to reference Brand, E., & Clingempeel, W. G. (1987). Interdependencies of marital and stepparent-stepchild relationships and children’s psychological adjustment: Research findings and clinical implications. Family Relations, 36, 140–145. https://doi.org/10.2307/583943.CrossRef Brand, E., & Clingempeel, W. G. (1987). Interdependencies of marital and stepparent-stepchild relationships and children’s psychological adjustment: Research findings and clinical implications. Family Relations, 36, 140–145. https://​doi.​org/​10.​2307/​583943.CrossRef
go back to reference Buehler, C., Krishnakumar, A., Stone, G., Anthony, C., Pemberton, S., Gerard, J., & Barber, B. K. (1998). Interparental conflict styles and youth problem behaviors: a two-sample replication study. Journal of Marriage and the Family, 60, 119–132. https://doi.org/10.2307/353446.CrossRef Buehler, C., Krishnakumar, A., Stone, G., Anthony, C., Pemberton, S., Gerard, J., & Barber, B. K. (1998). Interparental conflict styles and youth problem behaviors: a two-sample replication study. Journal of Marriage and the Family, 60, 119–132. https://​doi.​org/​10.​2307/​353446.CrossRef
go back to reference Burman, B., John, R. S., & Margolin, G. (1987). Effects of marital and parent-child relations on children’s adjustment. Journal of Family Psychology, 1, 91–108. Burman, B., John, R. S., & Margolin, G. (1987). Effects of marital and parent-child relations on children’s adjustment. Journal of Family Psychology, 1, 91–108.
go back to reference Crockenberg, S., & Forgays, D. K. (1996). The role of emotion in children’s understanding and emotional reactions to marital conflict. Merrill-Palmer Quarterly, 60, 22–47. Crockenberg, S., & Forgays, D. K. (1996). The role of emotion in children’s understanding and emotional reactions to marital conflict. Merrill-Palmer Quarterly, 60, 22–47.
go back to reference Davies, P. T., & Lindsay, L. L. (2001). Does gender moderate the effects of marital conflict on children. In J. H. Grych & F. D. Fincham (red.), Interparental conflict and child development: theory, research, and applications (pag. 64–97). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527838.005.CrossRef Davies, P. T., & Lindsay, L. L. (2001). Does gender moderate the effects of marital conflict on children. In J. H. Grych & F. D. Fincham (red.), Interparental conflict and child development: theory, research, and applications (pag. 64–97). Cambridge: Cambridge University Press. https://​doi.​org/​10.​1017/​CBO9780511527838​.​005.CrossRef
go back to reference Davies, P. T., & Sturge-Apple, M. L. (2007). Advances in the formulation of emotional security theory: An ethologically based perspective. In R. V. Kail (red.), Advances in child development and behavior. Advances in child development and behavior, (band 35, pag. 87–137). : Elsevier.CrossRef Davies, P. T., & Sturge-Apple, M. L. (2007). Advances in the formulation of emotional security theory: An ethologically based perspective. In R. V. Kail (red.), Advances in child development and behavior. Advances in child development and behavior, (band 35, pag. 87–137). : Elsevier.CrossRef
go back to reference Davies, P. T., Martin, M. J., & Sturge-Apple, M. L. (2016c). Emotional security theory and developmental psychopathology. In D. Cicchetti (red.), Developmental psychopathology (3e druk. pag. 199–264). New York: Wiley. Davies, P. T., Martin, M. J., & Sturge-Apple, M. L. (2016c). Emotional security theory and developmental psychopathology. In D. Cicchetti (red.), Developmental psychopathology (3e druk. pag. 199–264). New York: Wiley.
go back to reference Feinberg, M. E., Jones, D. E., Hostetler, M. L., Roettger, M. E., Paul, I. M., & Ehrenthal, D. B. (2016). Couple-focused prevention at the transition to parenthood, a randomized trial: effects on coparenting, parenting, family violence, and parent and child adjustment. Prevention Science, 17, 751–764. https://doi.org/10.1007/s11121-016-0674-z.CrossRefPubMed Feinberg, M. E., Jones, D. E., Hostetler, M. L., Roettger, M. E., Paul, I. M., & Ehrenthal, D. B. (2016). Couple-focused prevention at the transition to parenthood, a randomized trial: effects on coparenting, parenting, family violence, and parent and child adjustment. Prevention Science, 17, 751–764. https://​doi.​org/​10.​1007/​s11121-016-0674-z.CrossRefPubMed
go back to reference Frazier, S. L. (2001). Child and adolescent anxiety: longitudinal relations with family characteristics, peer social status, and social cognitions, and contrasts with aggressive children. Doctoral dissertation. Order No. 9981062 Frazier, S. L. (2001). Child and adolescent anxiety: longitudinal relations with family characteristics, peer social status, and social cognitions, and contrasts with aggressive children. Doctoral dissertation. Order No. 9981062
go back to reference Gleser, L. J., & Olkin, I. (1994). Stochastically dependent effect sizes. In H. Cooper & L. V. Hedges (red.), The handbook of research synthesis (pag. 339–355). New York: SAGE. Gleser, L. J., & Olkin, I. (1994). Stochastically dependent effect sizes. In H. Cooper & L. V. Hedges (red.), The handbook of research synthesis (pag. 339–355). New York: SAGE.
go back to reference Jouriles, E. N., Murphy, C. M., Farris, A. M., Smith, D. A., Richters, J. E., & Waters, E. (1991b). Marital adjustment, parental disagreements about child rearing, and behavior problems in boys: Increasing the specificity of the marital assessment. Child Development, 62, 1424–1433. https://doi.org/10.2307/1130816.CrossRefPubMed Jouriles, E. N., Murphy, C. M., Farris, A. M., Smith, D. A., Richters, J. E., & Waters, E. (1991b). Marital adjustment, parental disagreements about child rearing, and behavior problems in boys: Increasing the specificity of the marital assessment. Child Development, 62, 1424–1433. https://​doi.​org/​10.​2307/​1130816.CrossRefPubMed
go back to reference Kelley, M. L., White, T. D., Milletich, R. J., Hollis, B. F., Haislip, B. N., Heidt, E. K., Patterson, C. A., & Henson, J. M. (2016). Youth emotional reactivity, interparental conflict, parent hostility, and worrying among children with substance-abusing parents. Journal of Child and Family Studies, 25, 1024–1034. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0280-x.CrossRef Kelley, M. L., White, T. D., Milletich, R. J., Hollis, B. F., Haislip, B. N., Heidt, E. K., Patterson, C. A., & Henson, J. M. (2016). Youth emotional reactivity, interparental conflict, parent hostility, and worrying among children with substance-abusing parents. Journal of Child and Family Studies, 25, 1024–1034. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-015-0280-x.CrossRef
go back to reference Koss, K. J., George, M. R., Davies, P. T., Cicchetti, D., Cummings, E. M., & Sturge-Apple, M. L. (2013). Patterns of children’s adrenocortical reactivity to interparental conflict and associations with child adjustment: a growth mixture modeling approach. Developmental Psychology, 49, 317–326. https://doi.org/10.1037/a0028246.CrossRefPubMed Koss, K. J., George, M. R., Davies, P. T., Cicchetti, D., Cummings, E. M., & Sturge-Apple, M. L. (2013). Patterns of children’s adrenocortical reactivity to interparental conflict and associations with child adjustment: a growth mixture modeling approach. Developmental Psychology, 49, 317–326. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0028246.CrossRefPubMed
go back to reference McHale, J. P., & Sirotkin, Y. S. (2019). Coparenting in diverse family systems. In M. Bornstein (red.), Handbook of parenting (band 3, pag. 449–482). London: Routledge. McHale, J. P., & Sirotkin, Y. S. (2019). Coparenting in diverse family systems. In M. Bornstein (red.), Handbook of parenting (band 3, pag. 449–482). London: Routledge.
go back to reference McNaughton Reyes, H. L., Foshee, V. A., Fortson, B. L., Valle, L. A., Breiding, M. J., & Merrick, M. T. (2015). Longitudinal mediators of relations between family violence and adolescent dating aggression perpetration. Journal of Marriage and Family, 77, 1016–1030. https://doi.org/10.1111/jomf.12200.CrossRef McNaughton Reyes, H. L., Foshee, V. A., Fortson, B. L., Valle, L. A., Breiding, M. J., & Merrick, M. T. (2015). Longitudinal mediators of relations between family violence and adolescent dating aggression perpetration. Journal of Marriage and Family, 77, 1016–1030. https://​doi.​org/​10.​1111/​jomf.​12200.CrossRef
go back to reference Meyer, J. M., Rutter, M., Silberg, J. L., Maes, H. H., Simonoff, E., Shillady, L. L., Pickles, A., Hewitt, J. K., & Eaves, L. J. (2000). Familial aggregation for conduct disorder symptomatology: The role of genes, marital discord and family adaptability. Psychological Medicine, 30, 759–774. https://doi.org/10.1017/S0033291799002408.CrossRefPubMed Meyer, J. M., Rutter, M., Silberg, J. L., Maes, H. H., Simonoff, E., Shillady, L. L., Pickles, A., Hewitt, J. K., & Eaves, L. J. (2000). Familial aggregation for conduct disorder symptomatology: The role of genes, marital discord and family adaptability. Psychological Medicine, 30, 759–774. https://​doi.​org/​10.​1017/​S003329179900240​8.CrossRefPubMed
go back to reference Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press. Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press.
go back to reference Morris, A. S., Cui, L., Criss, M. M., & Simmons, W. K. (2018). Emotion regulation dynamics during parent–child interactions: Implications for research and practice. In P. M. Cole & T. Hollenstein (red.), Emotion regulation (1e druk. pag. 70–90). London: Routledge.CrossRef Morris, A. S., Cui, L., Criss, M. M., & Simmons, W. K. (2018). Emotion regulation dynamics during parent–child interactions: Implications for research and practice. In P. M. Cole & T. Hollenstein (red.), Emotion regulation (1e druk. pag. 70–90). London: Routledge.CrossRef
go back to reference Mosmann, C., Costa, C. B. D., Silva, A. G. M. D., & Luz, S. K. (2018). Children with clinical psychological symptoms: the discriminant role of conjugality, coparenting and parenting. Trends in Psychology, 26, 429–442. Mosmann, C., Costa, C. B. D., Silva, A. G. M. D., & Luz, S. K. (2018). Children with clinical psychological symptoms: the discriminant role of conjugality, coparenting and parenting. Trends in Psychology, 26, 429–442.
go back to reference Schlomer, G. L., Fosco, G. M., Cleveland, H. H., Vandenbergh, D. J., & Feinberg, M. E. (2015). Interparental relationship sensitivity leads to adolescent internalizing problems: different genotypes, different pathways. Journal of Marriage and Family, 77, 329–343. https://doi.org/10.1111/jomf.12168.CrossRefPubMed Schlomer, G. L., Fosco, G. M., Cleveland, H. H., Vandenbergh, D. J., & Feinberg, M. E. (2015). Interparental relationship sensitivity leads to adolescent internalizing problems: different genotypes, different pathways. Journal of Marriage and Family, 77, 329–343. https://​doi.​org/​10.​1111/​jomf.​12168.CrossRefPubMed
go back to reference Spence, S. H., Najman, J. M., Bor, W., O’Callaghan, M. J., & Williams, G. M. (2002). Maternal anxiety and depression, poverty and marital relationship factors during early childhood as predictors of anxiety and depressive symptoms in adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 457–469. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00037.CrossRefPubMed Spence, S. H., Najman, J. M., Bor, W., O’Callaghan, M. J., & Williams, G. M. (2002). Maternal anxiety and depression, poverty and marital relationship factors during early childhood as predictors of anxiety and depressive symptoms in adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 457–469. https://​doi.​org/​10.​1111/​1469-7610.​00037.CrossRefPubMed
go back to reference Stover, C. S., Zhou, Y., Kiselica, A., Leve, L. D., Neiderhiser, J. M., Shaw, D. S., Natsuaki, M. N., Scaramella, L. V., & Reiss, D. (2016). Marital hostility, hostile parenting, and child aggression: associations from toddlerhood to school age. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55, 235–242. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.12.008.CrossRef Stover, C. S., Zhou, Y., Kiselica, A., Leve, L. D., Neiderhiser, J. M., Shaw, D. S., Natsuaki, M. N., Scaramella, L. V., & Reiss, D. (2016). Marital hostility, hostile parenting, and child aggression: associations from toddlerhood to school age. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55, 235–242. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​jaac.​2015.​12.​008.CrossRef
go back to reference Sturge-Apple, M. L., Davies, P. T., Winter, M. A., Cummings, E. M., & Schermerhorn, A. (2008). Interparental conflict and children’s school adjustment: The explanatory role of children’s internal representations of interparental and parent-child relationships. Developmental Psychology, 44, 1678–1690. https://doi.org/10.1037/a0013857.CrossRefPubMedPubMedCentral Sturge-Apple, M. L., Davies, P. T., Winter, M. A., Cummings, E. M., & Schermerhorn, A. (2008). Interparental conflict and children’s school adjustment: The explanatory role of children’s internal representations of interparental and parent-child relationships. Developmental Psychology, 44, 1678–1690. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0013857.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Tein, J. Y., Mazza, G. L., Gunn, H. J., Kim, H., Stuart, E. A., Sandler, I. N., & Wolchik, S. A. (2018). Multigroup propensity score approach to evaluating an effectiveness trial of the New Beginnings Program. Evaluation & the Health Professions, 41, 290–320. https://doi.org/10.1177/0163278718763499.CrossRef Tein, J. Y., Mazza, G. L., Gunn, H. J., Kim, H., Stuart, E. A., Sandler, I. N., & Wolchik, S. A. (2018). Multigroup propensity score approach to evaluating an effectiveness trial of the New Beginnings Program. Evaluation & the Health Professions, 41, 290–320. https://​doi.​org/​10.​1177/​0163278718763499​.CrossRef
go back to reference Underwood, M. K., Beron, K. J., Gentsch, J. K., Galperin, M. B., & Risser, S. D. (2008). Family correlates of children’s social and physical aggression with peers: negative interparental conflict strategies and parenting styles. International Journal of Behavioral Development, 32, 549–562. https://doi.org/10.1177/0165025408097134.CrossRef Underwood, M. K., Beron, K. J., Gentsch, J. K., Galperin, M. B., & Risser, S. D. (2008). Family correlates of children’s social and physical aggression with peers: negative interparental conflict strategies and parenting styles. International Journal of Behavioral Development, 32, 549–562. https://​doi.​org/​10.​1177/​0165025408097134​.CrossRef
go back to reference Wibbelink, C., & Assink, M. (2015). Handleiding voor het uitvoeren van een drie-level meta-analyse in R [Manual for conducting a threelevel meta-analysis in R]. Amsterdam: Afdeling Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam. Wibbelink, C., & Assink, M. (2015). Handleiding voor het uitvoeren van een drie-level meta-analyse in R [Manual for conducting a threelevel meta-analysis in R]. Amsterdam: Afdeling Forensische Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Zarling, A. L., Taber-Thomas, S., Murray, A., Knuston, J. F., Lawrence, E., Valles, N. L., DeGarmo, D. W., & Bank, L. (2013). Internalizing and externalizing symptoms in young children exposed to intimate partner violence: examining intervening processes. Journal of Family Psychology, 27, 945–955. https://doi.org/10.1037/a0034804.CrossRefPubMedPubMedCentral Zarling, A. L., Taber-Thomas, S., Murray, A., Knuston, J. F., Lawrence, E., Valles, N. L., DeGarmo, D. W., & Bank, L. (2013). Internalizing and externalizing symptoms in young children exposed to intimate partner violence: examining intervening processes. Journal of Family Psychology, 27, 945–955. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0034804.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Davies, P. T., Sturge-Apple, M. L., Cicchetti, D., Manning, L. G., & Vonhold, S. E. (2012b). Pathways and processes of risk in associations among maternal antisocial personality symptoms, interparental aggression, and preschooler’s psychopathology. Development and Psychopathology, 24, 807–832. https://doi.org/10.1017/S0954579412000387.CrossRefPubMed Davies, P. T., Sturge-Apple, M. L., Cicchetti, D., Manning, L. G., & Vonhold, S. E. (2012b). Pathways and processes of risk in associations among maternal antisocial personality symptoms, interparental aggression, and preschooler’s psychopathology. Development and Psychopathology, 24, 807–832. https://​doi.​org/​10.​1017/​S095457941200038​7.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De ouderlijke partnerrelatie: meta-analytische verbanden tussen maladaptief functioneren van kinderen en reacties op ouderlijk conflict
Auteurs
Willemijn M. van Eldik
Amaranta D. de Haan
Lucia Q. Parry
Patrick T. Davies
Maartje P. C. M. Luijk
Lidia R. Arends
Peter Prinzie
Publicatiedatum
13-07-2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 3/2021
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-021-00155-9