Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2010 | Onderzoek | Uitgave 5/2010

TPO - De Praktijk 5/2010

De opmars van de POH-GGZ

Tijdschrift:
TPO - De Praktijk > Uitgave 5/2010
Auteurs:
Peter Verhaak, Ilse van Beljouw, Judy ten Have
Belangrijke opmerkingen
Auteursgegevens
NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht: prof.dr. P.F.M. Verhaak, programmaleider GGZ en eerste lijn en buitengewoon hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum Groningen met als leeropdracht GGZ in de huisartsvoorziening; I.M.J. van Beljouw, (ten tijde van het onderzoek) junior onderzoeker NIVEL. Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn: J.I.M. ten Have, beleidsmedewerker.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets gemeld.

Samenvatting

Verhaak P, Van Beljouw I, Ten Have J. De opmars van de POH-GGZ. Tijdschr praktijkonderst 2010;5:130-4.
Achtergrond Omdat huisartsen behoefte hadden aan ondersteuning bij signalering, vraagverheldering en eventuele doorgeleiding naar de meest aangewezen hulp van psychische problemen, is in 2008 de inzet mogelijk gemaakt van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). In dit onderzoek gaan we na hoe de POH-GGZ na twee jaar functioneert.
Methode Online enquête onder alle POH’s-GGZ waarvan de naam achterhaald kon worden via de ROS’en (Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn). Respons: 64%. De vragenlijst betreft de geografische spreiding over Nederland, inbedding van de POH-GGZ, opleiding en takenpakket, werkbelasting, knelpunten, en positieve punten of uitdagingen.
Resultaten Ongeveer een op de acht huisartsen in Nederland werkte eind 2009 samen met een POH-GGZ; daarnaast hadden ze veelal ook samenwerkingsafspraken met andere GGZ-functionarissen in de eerste lijn (algemeen maatschappelijk werkers, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en/of eerstelijnspsychologen). In ongeveer de helft van de gevallen is de POH-GGZ in dienst van huisartsen, in de andere helft van een tweedelijns-GGZ of een ondersteuningsorganisatie, of de POH-GGZ werkt als zelfstandige zonder personeel (ZZP). De belangrijkste knelpunten zijn tijdgebrek en het ontbreken van een sociale kaart. De belangrijkste positieve punten zijn het afwisselende werk, de zelfstandigheid en het directe cliëntencontact.
Discussie en conclusie Men vindt de aansturing vanuit de eerste lijn belangrijk voor een generalistische en kortdurende aanpak, maar dit leidt niet tot een kortere behandelduur of een andere taakvervulling.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

TPO De Praktijk

TPO De Praktijk is het tijdschrift voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die zich graag ontwikkelen in hun vak. In het tijdschrift vindt u casuïstiek, achtergrondartikelen over aandoeningen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook brengt de redactie actualiteiten, inspirerende interviews en reportages over interessante projecten.
Het tijdschrift wordt samengesteld door een vakkundige reactie, die bestaat uit praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die dagelijks in de praktijk werken.
TPO De Praktijk is een uitgave van het Nederlands Huisartsengenootschap en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, in samenwerking met de afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners van V&VN.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2010

TPO - De Praktijk 5/2010 Naar de uitgave

Journaal

In memoriam