Skip to main content
Top

2001 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Conversiestoornis

Auteurs : C.A.L. Hoogduin, F.C. Moene, K. Roelofs

Gepubliceerd in: Behandelingsstrategieën bij somatoforme stoornissen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onder de conversiestoornis worden pseudo-neurologische aandoeningen verstaan, die zich manifesteren op motorisch of zintuiglijk gebied. Pseudo-neurologisch, omdat de klacht een neurologische ziekte doet vermoeden, terwijl daar bij onderzoek geen aanwijzingen voor worden gevonden en het dus gaat om verschijnselen niet van organische maar van psychische oorsprong. De conversiestoornis is van oudsher bekend onder de naam hysterie of conversiehysterie (Charcot, 1991). Een ziektebeeld dat vroeger, en nog steeds, door vele artsen werd en wordt opgevat als een wat bijzondere vorm van aanstellerij. Ten onrechte: niet voor niets is in de dsm-iv (American Psychiatric Association (apa), 1994) het diagnostisch criterium ’de verschijnselen zijn niet opzettelijk opgewekt of geveinsd' opgenomen. Conversiepatiënten met een verlamming beleven hun verlamming niet anders dan neurologische patiënten: zij kunnen evenmin hun been in beweging brengen.
Literatuur
go back to reference Albach, (1993). Freuds verleidingstheorie: incest, trauma, hysterie. Middelburg. Albach, (1993). Freuds verleidingstheorie: incest, trauma, hysterie. Middelburg.
go back to reference Alper, K., Devinsky, O., Perrine, K., Vazques, B., & Luciano, D. (1993). Nonepileptic seizures and childhood sexual and physical abuse. Neurology, 43, 1950–1953. Alper, K., Devinsky, O., Perrine, K., Vazques, B., & Luciano, D. (1993). Nonepileptic seizures and childhood sexual and physical abuse. Neurology, 43, 1950–1953.
go back to reference American Psychiatric Association (apa) (1994). Diagnostic and statistic manual of mental disorders. Fourth edition. Washington DC: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (apa) (1994). Diagnostic and statistic manual of mental disorders. Fourth edition. Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference Binswanger, O. (1922). Die Kriegshysterie. In: O. von Schjerning (red.), Handbuch der ärtliehen Erfahrungen in Weltkrieg 1914/1918, Band IV (p. 45–68). Leipzig: Barth Verlag. Binswanger, O. (1922). Die Kriegshysterie. In: O. von Schjerning (red.), Handbuch der ärtliehen Erfahrungen in Weltkrieg 1914/1918, Band IV (p. 45–68). Leipzig: Barth Verlag.
go back to reference Bowman, E.S., & Markland, O.N. (1996). Psychodynamics and psychiatric diagnoses of pseudoseizure subjects. American Journal of Psychiatry, 153, 57–63. Bowman, E.S., & Markland, O.N. (1996). Psychodynamics and psychiatric diagnoses of pseudoseizure subjects. American Journal of Psychiatry, 153, 57–63.
go back to reference Carden, N.L., & Schramel, D.S. (1966). Observations of conversion reactions seen in troops involved in the Vietnam conflict. American Journal of Psychiatry, 123, 21–32. Carden, N.L., & Schramel, D.S. (1966). Observations of conversion reactions seen in troops involved in the Vietnam conflict. American Journal of Psychiatry, 123, 21–32.
go back to reference Charcot, J-M. (1991). Clinical lectures on diseases of the nervous system. (Translation and edition of the original lectures at La Salpetrière from 1882-1885). London/New York: Tavistock/ Routledge. Charcot, J-M. (1991). Clinical lectures on diseases of the nervous system. (Translation and edition of the original lectures at La Salpetrière from 1882-1885). London/New York: Tavistock/ Routledge.
go back to reference Crimlisk, H.L., & Ron, M.A. (1999). Conversion hysteria: History, diagnostic issues and clinical practice. Cognitive Neuropsychiatry, 4, 165–180. Crimlisk, H.L., & Ron, M.A. (1999). Conversion hysteria: History, diagnostic issues and clinical practice. Cognitive Neuropsychiatry, 4, 165–180.
go back to reference Drost, H.A. (1996). Stem- en spraakstoornissen. Woubrugge: Stichting Klinische Foniatrie. Drost, H.A. (1996). Stem- en spraakstoornissen. Woubrugge: Stichting Klinische Foniatrie.
go back to reference Folks, D.G., Ford, C.V., & Regan, W.M. (1984). Conversion symptoms in general hospital. Psychosomatics, 25, 285–295. Folks, D.G., Ford, C.V., & Regan, W.M. (1984). Conversion symptoms in general hospital. Psychosomatics, 25, 285–295.
go back to reference Frankel, F.H. (1978). Hypnosis and altered states of consciousness in treatment of patiënts with medical disorders. In: T.B. Karsau & R.I. Steinmuller (Eds.), Psychotherapeutics in medicine. New York: Grune & Stratton. Frankel, F.H. (1978). Hypnosis and altered states of consciousness in treatment of patiënts with medical disorders. In: T.B. Karsau & R.I. Steinmuller (Eds.), Psychotherapeutics in medicine. New York: Grune & Stratton.
go back to reference Gatfield, P.D., & Guze, S.B. (1962). Prognosis and differential diagnosis of conversion reactions. Diseases of the Nervous System, 11, 623–631. Gatfield, P.D., & Guze, S.B. (1962). Prognosis and differential diagnosis of conversion reactions. Diseases of the Nervous System, 11, 623–631.
go back to reference Hafeiz, H.B. (1980). Hysterical conversion: A prognostic study. British Journal of Psychiatry, 136, 548–515. Hafeiz, H.B. (1980). Hysterical conversion: A prognostic study. British Journal of Psychiatry, 136, 548–515.
go back to reference Halligan, P.W., Athwal, B.S., Oakley, D.A., & Frackowiak, R.S.J. (2000). Imaging hypnotic paralysis: implications for conversion hysteria. The Lancet, 355, 986–987. Halligan, P.W., Athwal, B.S., Oakley, D.A., & Frackowiak, R.S.J. (2000). Imaging hypnotic paralysis: implications for conversion hysteria. The Lancet, 355, 986–987.
go back to reference Hoogduin, C.A.L. (1995). Conversie. In: W.T.A.M. Everaerd e.a. (red.), Handboek Klinische Psychologie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Hoogduin, C.A.L. (1995). Conversie. In: W.T.A.M. Everaerd e.a. (red.), Handboek Klinische Psychologie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Hoogduin, C.A.L. (1987). De motivering voor psychotherapie bij patiënten met een somatoforme stoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 13, 15–19. Hoogduin, C.A.L. (1987). De motivering voor psychotherapie bij patiënten met een somatoforme stoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 13, 15–19.
go back to reference Hoogduin, C.A.L. (1988). Over hysterie en dwang. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Hoogduin, C.A.L. (1988). Over hysterie en dwang. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Hoogduin, C.A.L., Dyck, R. van, & Haan, E. de (1990). Behandeling van conversies met hypnose. Tijdschrift voor Psychiatrie, 32, 450–461. Hoogduin, C.A.L., Dyck, R. van, & Haan, E. de (1990). Behandeling van conversies met hypnose. Tijdschrift voor Psychiatrie, 32, 450–461.
go back to reference Hoogduin, C.A.L., Moene, F.C., Näring, G.W.B., Sonneveld, J., & Brans, H.C.M. (1996). Insult-provocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen. Directieve Therapie, 16, 371–385. Hoogduin, C.A.L., Moene, F.C., Näring, G.W.B., Sonneveld, J., & Brans, H.C.M. (1996). Insult-provocatie bij de diagnostiek van conversiestoornis met toevallen. Directieve Therapie, 16, 371–385.
go back to reference Hoogduin, C.A.L., Roelofs, K., & Moene, F.C. (1999). Over oorzaken en behandeling van conversieve fluisterspraak (afonie) (p. 22–27), In: G.J. Hendriks (red.), Een veilige plek voor angst; evidence-based behandeling voor angststoornissen. Zeist: Cure & Care Publishers. Hoogduin, C.A.L., Roelofs, K., & Moene, F.C. (1999). Over oorzaken en behandeling van conversieve fluisterspraak (afonie) (p. 22–27), In: G.J. Hendriks (red.), Een veilige plek voor angst; evidence-based behandeling voor angststoornissen. Zeist: Cure & Care Publishers.
go back to reference Janet, P. (1907). The major symptoms of hysteria. New York: MacMillan. Janet, P. (1907). The major symptoms of hysteria. New York: MacMillan.
go back to reference Keehn, J.D. (1986). Animal models for psychiatry. London/Boston/Henley: Routledge & Kegan Paul. Keehn, J.D. (1986). Animal models for psychiatry. London/Boston/Henley: Routledge & Kegan Paul.
go back to reference Kent, D.A., Tomassen, K., & Coryell, W. (1995). Course and outcome of conversion and somatisation disorders. Psychosomatics, 36, 138–144. Kent, D.A., Tomassen, K., & Coryell, W. (1995). Course and outcome of conversion and somatisation disorders. Psychosomatics, 36, 138–144.
go back to reference Kihlström, J.F. (1992). Dissociative and conversion disorders. In: D.J. Stein & J.E. Young (Eds.), Cognitive science and clinical disorders (p. 247–270). San Diego ca: Academic Press. Kihlström, J.F. (1992). Dissociative and conversion disorders. In: D.J. Stein & J.E. Young (Eds.), Cognitive science and clinical disorders (p. 247–270). San Diego ca: Academic Press.
go back to reference Kop, P.F.M., Heijden H.P. van der, Hoogduin, C.A.L., & Schaap, C.P.D.R. (1995). Operant procedures applied to a conversion disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 2, 59–66. Kop, P.F.M., Heijden H.P. van der, Hoogduin, C.A.L., & Schaap, C.P.D.R. (1995). Operant procedures applied to a conversion disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 2, 59–66.
go back to reference Kretschmer, E. (1948). Hysteria. Reflex and instinct (p. 13 e.v.). London: Peter Owen. Kretschmer, E. (1948). Hysteria. Reflex and instinct (p. 13 e.v.). London: Peter Owen.
go back to reference Mangold, E. (1914). Hypnose und Katalepsie bei Tiere. Jena: Gustav Fischer. Mangold, E. (1914). Hypnose und Katalepsie bei Tiere. Jena: Gustav Fischer.
go back to reference Marshall, J.C., Halligan, P.W., Fink, G.R., Wade, D.T., & Frackowiak, R.S.J. (1997). The functional anatomy of a hysterical paralysis. Cognition, 69, B1–B8. Marshall, J.C., Halligan, P.W., Fink, G.R., Wade, D.T., & Frackowiak, R.S.J. (1997). The functional anatomy of a hysterical paralysis. Cognition, 69, B1–B8.
go back to reference Moene, F.C., Landberg, E.H., Hoogduin, C.A.L., Spinhoven, Ph., Hertzberger, L.I., Kleyweg, R.P., & Weeda, J. (2000). Organic syndromes diagnosed as conversion disorder: identification and frequency in a study of 85 patiënts. Journal of Psychosomatic Research, 49, 7–12. Moene, F.C., Landberg, E.H., Hoogduin, C.A.L., Spinhoven, Ph., Hertzberger, L.I., Kleyweg, R.P., & Weeda, J. (2000). Organic syndromes diagnosed as conversion disorder: identification and frequency in a study of 85 patiënts. Journal of Psychosomatic Research, 49, 7–12.
go back to reference Moene, F.C., Spinhoven, Ph., Hoogduin, C.A.L., & Dyck, R. van. A randomized controlled clinical trial of hypnosis in patiënts with conversion disorder, motor type. (aangeboden, a). Moene, F.C., Spinhoven, Ph., Hoogduin, C.A.L., & Dyck, R. van. A randomized controlled clinical trial of hypnosis in patiënts with conversion disorder, motor type. (aangeboden, a).
go back to reference Moene, F.C., Spinhoven, Ph., Hoogduin, C.A.L., & Dyck, R. van. A randomized controlled clinical trial on the additive effect of hypnosis in a comprehensive program for patiënts with conversion disorder, motortype. (aangeboden, b). Moene, F.C., Spinhoven, Ph., Hoogduin, C.A.L., & Dyck, R. van. A randomized controlled clinical trial on the additive effect of hypnosis in a comprehensive program for patiënts with conversion disorder, motortype. (aangeboden, b).
go back to reference Oakley, D.A. (1999). Hypnosis and conversion hysteria: A unifying model. Cognitive Neuropsychiatry, 4, 243–265. Oakley, D.A. (1999). Hypnosis and conversion hysteria: A unifying model. Cognitive Neuropsychiatry, 4, 243–265.
go back to reference Putnam, F.W. (1992). Conversion symptoms (p. 430–437). In: A.B. Joseph & R.R. Young (Eds.), Movement disorders in neurology and neuropsychiatry. Boston: Blackwell Scientific Publications. Putnam, F.W. (1992). Conversion symptoms (p. 430–437). In: A.B. Joseph & R.R. Young (Eds.), Movement disorders in neurology and neuropsychiatry. Boston: Blackwell Scientific Publications.
go back to reference Roelofs, K., Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G.P.J., Moene, F.C., & Näring, G.W.B. Childhood abuse in conversion disorder: Prevalence and the relation to symptom severity. In voorbereiding. Roelofs, K., Hoogduin, C.A.L., Keijsers, G.P.J., Moene, F.C., & Näring, G.W.B. Childhood abuse in conversion disorder: Prevalence and the relation to symptom severity. In voorbereiding.
go back to reference Roelofs, K., Hoogduin, C.A.L., Näring, G.W.B., Moene, F.C., Keijsers, G.P.J. & Sandijck, P. (2001b). Hypnotic susceptibility and its relation with symptom severity in patiënts with conversion disorder (aangeboden). Roelofs, K., Hoogduin, C.A.L., Näring, G.W.B., Moene, F.C., Keijsers, G.P.J. & Sandijck, P. (2001b). Hypnotic susceptibility and its relation with symptom severity in patiënts with conversion disorder (aangeboden).
go back to reference Rogers, R. (l988). Clinical assessment of malingerving and deception. New York/London: The Guildford Press. Rogers, R. (l988). Clinical assessment of malingerving and deception. New York/London: The Guildford Press.
go back to reference Sacerdote, P. (1970). Theory and practice of pain control in malignancy and other protracted or recurring painfull illnesses. International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis, 18, 155–172. Sacerdote, P. (1970). Theory and practice of pain control in malignancy and other protracted or recurring painfull illnesses. International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis, 18, 155–172.
go back to reference Sacerdote, P. (1977). Application of hypnotically elicited mystical stated to treatment of physical and emotional pain. International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis, 25, 309–324. Sacerdote, P. (1977). Application of hypnotically elicited mystical stated to treatment of physical and emotional pain. International Journal of Clinical & Experimental Hypnosis, 25, 309–324.
go back to reference Taylor, D.C. (1986). Hysteria, play-acting and courage. British Journal of Psychiatry, 49, 37–41. Taylor, D.C. (1986). Hysteria, play-acting and courage. British Journal of Psychiatry, 49, 37–41.
go back to reference Tomassen, K., Kent, D., & Coryell, W. (1991). Somatisation and conversion disorders: Comorbidity and demographics at presentation. Acta Psychiatrica Scandivica, 84, 288–293. Tomassen, K., Kent, D., & Coryell, W. (1991). Somatisation and conversion disorders: Comorbidity and demographics at presentation. Acta Psychiatrica Scandivica, 84, 288–293.
go back to reference Udolf, R. (1987). Handbook of hypnosis for professionals. Second edititon (p. 103). New York: Van Nostrand Reinhold. Udolf, R. (1987). Handbook of hypnosis for professionals. Second edititon (p. 103). New York: Van Nostrand Reinhold.
go back to reference Volgyesi, F. (1938). Menschen- und Tierhypnose. Zfirich/Leipzig: Orell Ffissli Verlag. 1938. Volgyesi, F. (1938). Menschen- und Tierhypnose. Zfirich/Leipzig: Orell Ffissli Verlag. 1938.
go back to reference World Health Organization (who) (1992). The ICD 10 classification of mental and behavioral disorders: Clinical description and diagnostic guidelines. Geneve: World Health Organization. World Health Organization (who) (1992). The ICD 10 classification of mental and behavioral disorders: Clinical description and diagnostic guidelines. Geneve: World Health Organization.
Metagegevens
Titel
Conversiestoornis
Auteurs
C.A.L. Hoogduin
F.C. Moene
K. Roelofs
Copyright
2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9589-7_6