Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Context

Auteurs : MSc Rieke Hengelaar, MSc Annick Van Gils

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk biedt een oriëntatie op het brede en complexe begrip ‘context’ in relatie tot het dagelijks handelen van mensen en ergotherapie. Er wordt uitgegaan van een dynamische transactie tussen persoon, context en activiteiten. De context biedt diverse aangrijpingspunten voor ergotherapeuten om het dagelijks handelen van een persoon, systeem, organisatie of populatie te optimaliseren. De ergotherapeut kan de context doelgericht gebruiken of aanpassen om het dagelijks handelen te bevorderen of handelingsbeperkingen te voorkomen. Om bewuste, doelgerichte en contextgerichte ergotherapeutische interventies te ontwerpen wordt het veelomvattende begrip ‘context’ beschreven aan de hand van verschillende aspecten: fysieke omgeving; sociale omgeving; culturele context; temporele context; virtuele context. Diverse toepassingsgebieden binnen de ergotherapie worden aan de hand van voorbeelden toegelicht.
Literatuur
go back to reference AOTA. (2014). Occupational therapy practice framework: Domain and process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68(2), 1–48. AOTA. (2014). Occupational therapy practice framework: Domain and process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68(2), 1–48.
go back to reference Aubin, G., Béliveau, M., & Klinger, E. (2015). An exploration of the ecological validity of the virtual action planning-supermarket (VAP-S) with people with schizophrenia. Neuropsychological Rehabilitation, 28, 1–20. Aubin, G., Béliveau, M., & Klinger, E. (2015). An exploration of the ecological validity of the virtual action planning-supermarket (VAP-S) with people with schizophrenia. Neuropsychological Rehabilitation, 28, 1–20.
go back to reference Bossuyt, H., Damme, T. van, Vahedi, K., Bie, L. de, Billiet, L., Smet, M. de, et al. (2014). Cloudina: De invloed van digitale coaching aan de hand van apps op het functioneren en welbevinden van personen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. In Vlaams Ergotherapeutenverbond vzw & W. Handenhoven van (Ed.), Jaarboek ergotherapie (pag. 205–216). Leuven: Acco. ISBN 978-90-334-9567-0. Bossuyt, H., Damme, T. van, Vahedi, K., Bie, L. de, Billiet, L., Smet, M. de, et al. (2014). Cloudina: De invloed van digitale coaching aan de hand van apps op het functioneren en welbevinden van personen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. In Vlaams Ergotherapeutenverbond vzw & W. Handenhoven van (Ed.), Jaarboek ergotherapie (pag. 205–216). Leuven: Acco. ISBN 978-90-334-9567-0.
go back to reference Chapparro, C., & Ranka, J. (2005). Theoretical constructs. In G. Whiteford & V. Wright-St Claire (Eds.), Occupation & practice in context (pag. 51–71). Sydney: Elsevier Churchill Livingstone. Chapparro, C., & Ranka, J. (2005). Theoretical constructs. In G. Whiteford & V. Wright-St Claire (Eds.), Occupation & practice in context (pag. 51–71). Sydney: Elsevier Churchill Livingstone.
go back to reference Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Occupational therapy: Performance, participation and well-being (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack. Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Occupational therapy: Performance, participation and well-being (2nd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2006). Levelling up (part 2). Copenhagen: WHO. Dahlgren, G., & Whitehead, M. (2006). Levelling up (part 2). Copenhagen: WHO.
go back to reference Darrah, J., Law, M. C., Pollock, N., Wilson, B., Russell, D. J., Walter, S. D., et al. (2011). Context therapy: A new intervention approach for children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 53(7), 615–620. CrossRefPubMedPubMedCentral Darrah, J., Law, M. C., Pollock, N., Wilson, B., Russell, D. J., Walter, S. D., et al. (2011). Context therapy: A new intervention approach for children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 53(7), 615–620. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference DeGrace, B. W. (2003). Occupation-based and family-centered care: A challenge for current practice. American Journal of Occupational Therapy, 57(3), 347–350. CrossRefPubMed DeGrace, B. W. (2003). Occupation-based and family-centered care: A challenge for current practice. American Journal of Occupational Therapy, 57(3), 347–350. CrossRefPubMed
go back to reference Foster, L., Dunn, W., & Lawson, L. M. (2013). Coaching mothers of children with autism: A qualitative study for occupational therapy practice. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 33(2), 253–263. CrossRefPubMed Foster, L., Dunn, W., & Lawson, L. M. (2013). Coaching mothers of children with autism: A qualitative study for occupational therapy practice. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 33(2), 253–263. CrossRefPubMed
go back to reference George, S., Crotty, M., Gelinas, I., & Devos, H. (2014). Rehabilitation for improving automobile driving after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, CD008357. George, S., Crotty, M., Gelinas, I., & Devos, H. (2014). Rehabilitation for improving automobile driving after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, CD008357.
go back to reference Graff, M. J., Vernooij-Dassen, M. J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W. H., & Rikkert, M. G. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: Randomised controlled trial. British Medical Journal, 333(7580), 1196. CrossRefPubMed Graff, M. J., Vernooij-Dassen, M. J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W. H., & Rikkert, M. G. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: Randomised controlled trial. British Medical Journal, 333(7580), 1196. CrossRefPubMed
go back to reference Hamilton, T. B. (2011). Occupation and places. In Christiansen, H. C., & Townsens, E. (Eds.), Introduction to occupation: The art and science of living (pag. 251–279). Upper Sadle River, NJ: Pearson Prenctice Hall. Hamilton, T. B. (2011). Occupation and places. In Christiansen, H. C., & Townsens, E. (Eds.), Introduction to occupation: The art and science of living (pag. 251–279). Upper Sadle River, NJ: Pearson Prenctice Hall.
go back to reference Hammell, K. R. (2014). Belonging, occupation and human wellbeing: An exploration. Canadian Journal of Occupational Therapy, 81, 39–50. CrossRef Hammell, K. R. (2014). Belonging, occupation and human wellbeing: An exploration. Canadian Journal of Occupational Therapy, 81, 39–50. CrossRef
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Hartmann, M., Bäzner, E., Wild, B., Eisler, I., & Herzog, W. (2010). Effects of interventions involving the family in the treatment of adult patients with chronic physical diseases: A meta-analysis. Psychotherapy and Psychosomatics, 79(3), 136–148. CrossRefPubMed Hartmann, M., Bäzner, E., Wild, B., Eisler, I., & Herzog, W. (2010). Effects of interventions involving the family in the treatment of adult patients with chronic physical diseases: A meta-analysis. Psychotherapy and Psychosomatics, 79(3), 136–148. CrossRefPubMed
go back to reference Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland. Kaljouw, M., & Vliet, K. van. (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: De contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland.
go back to reference Kinébanian, A., & Stomph, M. (2009). Diversity matters: Guiding principles on diversity and culture (Bd. 61). Amsterdam: World Federation of Occupational Therapists. Kinébanian, A., & Stomph, M. (2009). Diversity matters: Guiding principles on diversity and culture (Bd. 61). Amsterdam: World Federation of Occupational Therapists.
go back to reference Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. (2015). Informele hulp: Wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: The Netherlands Institute for Social Research (SCP). Klerk, M. de, Boer, A. de, Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. (2015). Informele hulp: Wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: The Netherlands Institute for Social Research (SCP).
go back to reference Kroese, G., Meijenfeldt, F. von, & Moerbeek, S. (2011). Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden. Utrecht: Stichting Forum. Kroese, G., Meijenfeldt, F. von, & Moerbeek, S. (2011). Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden. Utrecht: Stichting Forum.
go back to reference Law, M., Cooper, B., Strong, S., Steward, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9–23. CrossRef Law, M., Cooper, B., Strong, S., Steward, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The person-environment-occupation model: A transactive approach to occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9–23. CrossRef
go back to reference Leclair, L. L. (2010). Re-examining concepts of occupation and occupation-based models: Occupational therapy and community development. Canadian Journal of Occupational Therapy, 77(1), 15–21. CrossRef Leclair, L. L. (2010). Re-examining concepts of occupation and occupation-based models: Occupational therapy and community development. Canadian Journal of Occupational Therapy, 77(1), 15–21. CrossRef
go back to reference Nackaerts, E., Nieuwboer, A., Broeder, S., Smits-Engelsman, B., Swinnen, S., Vandenberghe, W., et al. (2015). Opposite effects of visual cueing during writing-like movements of different amplitudes in Parkinson’s disease. Neurorehabilitation and Neural Repair, 30(5), 431–439. CrossRefPubMed Nackaerts, E., Nieuwboer, A., Broeder, S., Smits-Engelsman, B., Swinnen, S., Vandenberghe, W., et al. (2015). Opposite effects of visual cueing during writing-like movements of different amplitudes in Parkinson’s disease. Neurorehabilitation and Neural Repair, 30(5), 431–439. CrossRefPubMed
go back to reference Nes, F. van, & Heijsman, A. (2012). Context. In M. Granse le, M. J. Hartingsveldt van, & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (pag. 271–286). Amsterdam: Reed Business. Nes, F. van, & Heijsman, A. (2012). Context. In M. Granse le, M. J. Hartingsveldt van, & A. Kinébanian (Eds.), Grondslagen van de ergotherapie (pag. 271–286). Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Nes, F. van, Jonsson, H., Abma, T., & Deeg, D. (2013). Changing everyday activities of couples in late life: Converging and keeping up. Journal of aging studies, 27(1), 82–91. CrossRefPubMed Nes, F. van, Jonsson, H., Abma, T., & Deeg, D. (2013). Changing everyday activities of couples in late life: Converging and keeping up. Journal of aging studies, 27(1), 82–91. CrossRefPubMed
go back to reference Nes, F. van, Jonsson, H., Hirschler, S., Abma, T., & Deeg, D. (2012). Meanings created in co-occupation: Construction of a late-life couple’s photo story. Journal of Occupational Science, 19(4), 341–357. CrossRef Nes, F. van, Jonsson, H., Hirschler, S., Abma, T., & Deeg, D. (2012). Meanings created in co-occupation: Construction of a late-life couple’s photo story. Journal of Occupational Science, 19(4), 341–357. CrossRef
go back to reference Olson, L. (Ed.). (2006). Activity groups in family-centered treatment: Psychiatric occupational therapy approaches for parents and children. New York: Haworth. Olson, L. (Ed.). (2006). Activity groups in family-centered treatment: Psychiatric occupational therapy approaches for parents and children. New York: Haworth.
go back to reference Pemberton, S., & Cox, D. (2011). What happened to the time? The relationship of occupational therapy to time. British Journal of Occupational Therapy, 74(2), 78–85. CrossRef Pemberton, S., & Cox, D. (2011). What happened to the time? The relationship of occupational therapy to time. British Journal of Occupational Therapy, 74(2), 78–85. CrossRef
go back to reference Pierce, D. (2001). Occupation by design: Dimensions, therapeutic power, and creative process. American Journal of Occupational Therapy, 55, 249–259. CrossRefPubMed Pierce, D. (2001). Occupation by design: Dimensions, therapeutic power, and creative process. American Journal of Occupational Therapy, 55, 249–259. CrossRefPubMed
go back to reference Piškur, B. (2015). Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability: Actions, challenges and needs. Maastricht: Maastricht University. Piškur, B. (2015). Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability: Actions, challenges and needs. Maastricht: Maastricht University.
go back to reference Pirkis, J., San Too, L., Spittal, M., Krysinska, K., Robinson, J., & Cheung, Y. (2015). Interventions to reduce suicides at suicide hotspots: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 2(11), 994–1001. CrossRefPubMed Pirkis, J., San Too, L., Spittal, M., Krysinska, K., Robinson, J., & Cheung, Y. (2015). Interventions to reduce suicides at suicide hotspots: A systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry, 2(11), 994–1001. CrossRefPubMed
go back to reference Poerbodipoero, S. J., Sturkenboom, I. H., Hartingsveldt, M. J. van, Nijhuis-van der Sanden M. W. G., & Graff, M. J. (2015). The construct validity of the Dutch version of the activity card sort. Disability and Rehabilitation, 1–9. Poerbodipoero, S. J., Sturkenboom, I. H., Hartingsveldt, M. J. van, Nijhuis-van der Sanden M. W. G., & Graff, M. J. (2015). The construct validity of the Dutch version of the activity card sort. Disability and Rehabilitation, 1–9.
go back to reference Polatajko, H. J., Backman, C. L., Baptiste, S., Davis, J., Eftekhar, P., Harvey, A., et al. (2013). Human occupation in context. In E. A. Townsend, & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Backman, C. L., Baptiste, S., Davis, J., Eftekhar, P., Harvey, A., et al. (2013). Human occupation in context. In E. A. Townsend, & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Segal, R. (2004). Family routines and rituals: A context for occupational therapy interventions. American Journal of Occupational Therapy, 58(5), 499–508. CrossRefPubMed Segal, R. (2004). Family routines and rituals: A context for occupational therapy interventions. American Journal of Occupational Therapy, 58(5), 499–508. CrossRefPubMed
go back to reference Tonkens, E., Broeke, J. van den, & Hoijtink, M. (2008). Op zoek naar weerkaatst plezier: Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in een multiculturele stad. Report faculty of social and behavioural science (AISSR). NICIS Institute. ISBN: 9789077389577. Tonkens, E., Broeke, J. van den, & Hoijtink, M. (2008). Op zoek naar weerkaatst plezier: Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in een multiculturele stad. Report faculty of social and behavioural science (AISSR). NICIS Institute. ISBN: 9789077389577.
go back to reference Townsend, E. A., Cockburn, L., Letts, L., Thibeault, R., & Trentham, B. (2013a). Enabling social change. In E. A. Townsend, & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 153–176). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Cockburn, L., Letts, L., Thibeault, R., & Trentham, B. (2013a). Enabling social change. In E. A. Townsend, & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 153–176). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C., Pentland, W., Doble, S., et al. (2013b). Enabling individual change. In E. A. Townsend, & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., Trentham, B., Clark, J., Dubouloz-Wilner, C., Pentland, W., Doble, S., et al. (2013b). Enabling individual change. In E. A. Townsend, & H. J. Polatajko (Eds.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health well-being, & justice through occupation (2nd ed., pag. 135–152). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Vanderleyden, L., & Moos, D. (2015). Informele zorg in Vlaanderen opnieuw onderzocht. SVR-Rapport 2015/2014. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Vanderleyden, L., & Moos, D. (2015). Informele zorg in Vlaanderen opnieuw onderzocht. SVR-Rapport 2015/2014. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering.
go back to reference Warner, G., & Stadnyk, R. (2014). What is the evidence and context for implementing family-centered care for older adults. Physical and Occupational Therapy in Geriatrics, 32(3), 255–270. CrossRef Warner, G., & Stadnyk, R. (2014). What is the evidence and context for implementing family-centered care for older adults. Physical and Occupational Therapy in Geriatrics, 32(3), 255–270. CrossRef
go back to reference Wilcock, A. A., & Townsend, E. A. (2014). Occupational justice. In B. A. Boyt Schell, G. Gillen & M. Scaffa (Eds.), Willard and Spackman’s occupational therapy (12th ed., pag. 541–552). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Wilcock, A. A., & Townsend, E. A. (2014). Occupational justice. In B. A. Boyt Schell, G. Gillen & M. Scaffa (Eds.), Willard and Spackman’s occupational therapy (12th ed., pag. 541–552). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective on health (3rd ed.). Thorofare, NJ: Slack. Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). An occupational perspective on health (3rd ed.). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Yerden, I. (2013). Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland (proefschrift). Adam: Universiteit van Amsterdam. Yerden, I. (2013). Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland (proefschrift). Adam: Universiteit van Amsterdam.
Metagegevens
Titel
Context
Auteurs
MSc Rieke Hengelaar
MSc Annick Van Gils
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_10