Skip to main content
Top

2015 | Boek

Compendium dieetproducten en voedingssupplementen

Overzicht voor artsen, apothekers en diëtisten

Redacteur: Pauline Vermeer-Bruist

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het Compendium Dieetproducten en Voedingssupplementen is een naslagwerk. Het biedt informatie over voedingswaarde, samenstelling, eigenschappen en toepassing in voedings- en dieetadviezen van industrieel bereide dieetproducten en voedingssupplementen die in Nederland te koop zijn. Dieetproducten zijn geschikt voor een bijzonder voedingsdoel, bijvoorbeeld in een eiwitbeperkt of natriumbeperkt dieet.

De producten in het Compendium zijn in de volgende hoofdstukken verdeeld:

1 dieetproducten voor voedingsstofvrije of -beperkte diëten;

2 verrijkte voedingsmiddelen;

3 sonde- en drinkvoeding en voeding bij kauw- en slikstoornissen;

4 voedingssupplementen;

5 voeding voor zuigelingen en kinderen;

6 sportvoedingspreparaten;

7 vegetarische producten.

Het Compendium wordt jaarlijks geactualiseerd.

Inhoudsopgave

Voorwerk
A. Inleiding
Samenvatting
Het Compendium Dieetproducten en Voedingssupplementen is een naslagwerk. Het biedt informatie over de voedingswaarde, samenstelling, eigenschappen en toepassing in voedings- en dieetadviezen van industrieel bereide dieetproducten en voedingssupplementen die in Nederland te koop zijn. Dieetproducten zijn geschikt voor een bijzonder voedingsdoel, bijvoorbeeld in een eiwitbeperkt of natriumbeperkt dieet. Het Compendium wordt jaarlijks geactualiseerd.
Pauline Vermeer-Bruist
B. Aanduidingen op de verpakking
Samenvatting
Op voorverpakte producten is een etiket verplicht. Het geeft informatie die de consument kan helpen bij het inkopen en gebruiken van voedingsmiddelen. De consument wordt erdoor in staat gesteld producten te beoordelen en te vergelijken. Zo kan hij een bewuste keuze maken voor het product dat het beste voldoet aan zijn behoefte.
Pauline Vermeer-Bruist
C. Eetgewoonten in nederland en nieuwe voedingsnormen
Samenvatting
Eetgewoonten in Nederland laten te wensen over. Nederlanders gebruiken een voeding met de verkeerde samenstelling. Hierdoor leven we gemiddeld twee jaar korter. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport Ons eten gemeten. 1 Dit rapport geeft voor de eerste keer in Nederland een totaaloverzicht van de beschikbare kennis op het gebied van de voedselconsumptie, de voedselveiligheid, en de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn.
Pauline Vermeer-Bruist
D. Verwijzing naar de diëtist
Samenvatting
De diëtist werkt op verwijzing van een arts, specialist of tandarts. Hulpmiddel bij het verwijzen is de Artsenwijzer diëtetiek. Deze is uitgegeven in boekvorm en te raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Pauline Vermeer-Bruist
E. Dieetkostenvergoeding
Samenvatting
Omdat de kosten van dieetvoeding hoog kunnen zijn, is in veel gevallen een tegemoetkoming in of vergoeding van de gemaakte dieetkosten mogelijk. Via de Zorgverzekeringswet, fiscale aftrek en de Algemene Bijstandswet zijn regelingen hiervoor getroffen.
Pauline Vermeer-Bruist
F. Patiëntenverenigingen en organisaties
Samenvatting
In dit overzicht zijn adressen opgenomen van patiëntenverenigingen en diverse organisaties die voorlichting geven over voeding en/of diëten.
Pauline Vermeer-Bruist
1. Dieetproducten voor voedingsstofvrije of -beperkte diëten
Samenvatting
Fysieke, economische en sociaal-culturele omgevingsfactoren beïnvloeden ons eet- en bewegingspatroon zodanig dat het aantal personen met overgewicht, dat wil zeggen met een Body Mass Index (BMI) van 25-30, sterk is toegenomen. De laatste jaren is er een duidelijke toename van overgewicht bij kinderen, met name in de basisschoolleeftijd, en bij adolescenten.
Pauline Vermeer-Bruist
2. Verrijkte voedingsmiddelen
Samenvatting
Door verrijking van voedingsmiddelen kan de bevolking bij een ernstig tekort aan bepaalde vitamines of mineralen de aanbevolen hoeveelheden van deze voedingsstoffen halen. Voedingsmiddelen worden verrijkt met de bekende micro- en macrovoedingsstoffen, maar ook met stoffen die mogelijk een positief effect op de gezondheid hebben, zoals omega-3-vetzuren.
Pauline Vermeer-Bruist
3. Sonde- en drinkvoeding en voeding bij kauw- en slikstoornissen
Samenvatting
Wanneer voedselpassage door het maagdarmkanaal gestoord is of wanneer een patiënt problemen heeft met kauwen of slikken, kan het nodig zijn voedsel met een aangepaste consistentie te gebruiken. Er wordt in eerste instantie gekozen voor gemalen of vloeibare voeding per os.
Pauline Vermeer-Bruist
4. Voedingssupplementen
Samenvatting
Het Warenwetbesluit Toevoeging microvoedingsstoffen aan levensmiddelen (1996) staat gevitamineerde producten toe. Mensen die tot een risicogroep behoren, kunnen baat hebben bij extra vitaminen uit supplementen of verrijkte voedingsmiddelen.
Pauline Vermeer-Bruist
5. Voeding voor zuigelingen en kinderen
Samenvatting
De eerste maanden van zijn leven is een kind aangewezen op melkvoeding. De natuur heeft hier in de vorm van moedermelk op een voortreffelijke manier in voorzien. Goede begeleiding en eenduidige advisering van de moeder is essentieel voor het welslagen van de borstvoeding.
Pauline Vermeer-Bruist
6. Sportvoedingspreparaten
Samenvatting
Voor een sporter die zijn prestaties wil verbeteren en sneller wil herstellen na een intensieve training of wedstrijd is het belangrijk om een goede voeding te gebruiken.
Pauline Vermeer-Bruist
7. Vegetarische producten
Samenvatting
Vegetarisme, het niet eten van vlees, vis, schaaldieren, gevogelte en insecten, bestaat al eeuwenlang. Ongeveer 4,5 % van de Nederlandse bevolking eet volledig vegetarisch. Daarnaast kiest een groot aantal Nederlanders ervoor om meerdere keren per week vegetarisch te eten, de zogeheten parttime vegetariërs of vleesverminderaars.
Pauline Vermeer-Bruist
Nawerk
Meer informatie
Titel
Compendium dieetproducten en voedingssupplementen
Redacteur
Pauline Vermeer-Bruist
Copyright
2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0703-6
Print ISBN
978-90-368-0702-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0703-6