Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Cliënt

Auteurs : MSc Mieke le Granse, PhD Chris Kuiper

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In een dialooggestuurde zorg ligt de nadruk op een filosofie van respect voor en partner zijn met de cliënt die gebruik maakt van de diensten van de ergotherapeut. Cliëntgecentreerd werken benadrukt de autonomie van het individu, de organisatie en de populatie, de behoefte van de cliënt om zijn eigen keuzes te maken met betrekking tot zijn handelen en rekening te houden met de (on)mogelijkheden tijdens de interventie. Ergotherapeut en cliënt profiteren van een open cliënt-ergotherapeutrelatie en zorgen ervoor dat de diensten voor de cliënt toegankelijk zijn en passen binnen zijn context. Dit hoofdstuk over de cliënt wordt gevolgd door een hoofdstuk over de ergotherapeut, waar bij de zorg in dialoog verder expliciet gemaakt wordt vanuit het perspectief van de ergotherapeut, die zich samen met de cliënt (de persoon en zijn systeem, organisatie of populatie) richt op het mogelijk maken van het dagelijks handelen (enabling occupation).
Literatuur
go back to reference Baart, A. (2004). Een theorie van de presentie (3rd ed.). Utrecht: Lemma. Baart, A. (2004). Een theorie van de presentie (3rd ed.). Utrecht: Lemma.
go back to reference Barlow, J., Wright, C., Sheasby, J., Turner, A., & Hainsworth, J. (2002). Self-management approaches for people with chronic conditions: A review. Patient Education and Counseling, 48, 177–187. CrossRefPubMed Barlow, J., Wright, C., Sheasby, J., Turner, A., & Hainsworth, J. (2002). Self-management approaches for people with chronic conditions: A review. Patient Education and Counseling, 48, 177–187. CrossRefPubMed
go back to reference Brown, C., & Stoffel, V. C. (2011). Occupational therapy in mental health: A vison for participation (pag. 773–792). Philadelphia, PA: FA Davis. Brown, C., & Stoffel, V. C. (2011). Occupational therapy in mental health: A vison for participation (pag. 773–792). Philadelphia, PA: FA Davis.
go back to reference Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Occupational therapy: Performance, participation, and well-Being (4th ed.). Thorofare, NJ: Slack Books. Christiansen, C., Baum, C., & Bass, J. (2015). Occupational therapy: Performance, participation, and well-Being (4th ed.). Thorofare, NJ: Slack Books.
go back to reference Christiansen, C., & Townsend, E. (Eds.). (2010). Introduction to occupation: The art of science and living (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Christiansen, C., & Townsend, E. (Eds.). (2010). Introduction to occupation: The art of science and living (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
go back to reference Claassen, I. (2015). Andere aandacht: Ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, directie langdurige zorg. Ministerie van volksgezondheid. Claassen, I. (2015). Andere aandacht: Ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, directie langdurige zorg. Ministerie van volksgezondheid.
go back to reference Curtin, M., Molineux, M., & Supyk, J. (Eds.). (2010). Occupational therapy and physical dysfunction: Enabling occupation (6th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. Curtin, M., Molineux, M., & Supyk, J. (Eds.). (2010). Occupational therapy and physical dysfunction: Enabling occupation (6th ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone.
go back to reference Duncan, A. S. (2011). Foundations for practice in occupational therapy (5th ed.). Churchill Livingstone Elsevier. Duncan, A. S. (2011). Foundations for practice in occupational therapy (5th ed.). Churchill Livingstone Elsevier.
go back to reference Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27, 1361–1367. CrossRefPubMedPubMedCentral Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., et al. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27, 1361–1367. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Falardeau, M., & Durand, M. J. (2002). Negotiation centered versus client-centered: Which approach should be used? Canadian Journal of Occupational Therapy, 69(3), 135–142. CrossRef Falardeau, M., & Durand, M. J. (2002). Negotiation centered versus client-centered: Which approach should be used? Canadian Journal of Occupational Therapy, 69(3), 135–142. CrossRef
go back to reference Gage, M. (2006). Physical disabilities: Meeting the challenges of client-centered practice. In T. Sumsion (Ed.), Client-centered practice in occupational therapy a guide to implementation second edition (pag. 123–145). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. CrossRef Gage, M. (2006). Physical disabilities: Meeting the challenges of client-centered practice. In T. Sumsion (Ed.), Client-centered practice in occupational therapy a guide to implementation second edition (pag. 123–145). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. CrossRef
go back to reference Graff, M. J., Vernooij-Dassen, M. J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W. H., & Rikkert, M. G. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: Randomised controlled trial. British Medical Journal, 333(7580), 1196. CrossRefPubMed Graff, M. J., Vernooij-Dassen, M. J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W. H., & Rikkert, M. G. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: Randomised controlled trial. British Medical Journal, 333(7580), 1196. CrossRefPubMed
go back to reference Granse, M. le. (2002). Promoting autonomy of the long-term mentally ill client. Master thesis, European master of science in Occupational Therapy. Granse, M. le. (2002). Promoting autonomy of the long-term mentally ill client. Master thesis, European master of science in Occupational Therapy.
go back to reference Groen-van de ven, L., Jukema, J., Smits, C., & Span, M. (2016). Gezamenlijke besluitvorming. In C. Kuiper, J. Verhoef, & G. Munten, (Red.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom. Groen-van de ven, L., Jukema, J., Smits, C., & Span, M. (2016). Gezamenlijke besluitvorming. In C. Kuiper, J. Verhoef, & G. Munten, (Red.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom.
go back to reference Hammell, K. W. (2004). Dimensions of meaning in the occupations of everyday life. Canadian Journal of Occupational Therapy, 71(5), 296–305. CrossRef Hammell, K. W. (2004). Dimensions of meaning in the occupations of everyday life. Canadian Journal of Occupational Therapy, 71(5), 296–305. CrossRef
go back to reference Hammell, K. W. (2013). Client-centered practice in occupational therapy: Critical reflections. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, 174–181. CrossRefPubMed Hammell, K. W. (2013). Client-centered practice in occupational therapy: Critical reflections. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, 174–181. CrossRefPubMed
go back to reference Hammell, K. W. (2015). Client-centered practice in occupational therapy: The importance of critical perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22, 237–243. CrossRef Hammell, K. W. (2015). Client-centered practice in occupational therapy: The importance of critical perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22, 237–243. CrossRef
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Heijsman, A., Lemette, M., Veld, A. de, & Kuiper, C. (Red.). (2007). Adviseren als ergotherapeut: Competenties en verhalen uit de praktijk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Heijsman, A., Lemette, M., Veld, A. de, & Kuiper, C. (Red.). (2007). Adviseren als ergotherapeut: Competenties en verhalen uit de praktijk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Heijsman, A. M., Opstal, S. E. M. van, Daniëls, R., Nes, F. A. van, Leven, N. van’t, &. Kuiper, C. H. Z. (2011). Gezond actief ouder worden toepassing en evaluatie van een preventief groepsprogramma voor thuiswonende ouderen middels actieonderzoek: Leren in, van, met en door de praktijk. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, (4), 422–432. Heijsman, A. M., Opstal, S. E. M. van, Daniëls, R., Nes, F. A. van, Leven, N. van’t, &. Kuiper, C. H. Z. (2011). Gezond actief ouder worden toepassing en evaluatie van een preventief groepsprogramma voor thuiswonende ouderen middels actieonderzoek: Leren in, van, met en door de praktijk. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, (4), 422–432.
go back to reference Heijst, J. E. J. M. van. (2005). Menslievende zorg: Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Kok. Heijst, J. E. J. M. van. (2005). Menslievende zorg: Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen: Kok.
go back to reference Jedeloo, S., & Leenders, J. (2010). Zelfmanagement zorgbasics. Den Haag: Boom Uitgevers. Jedeloo, S., & Leenders, J. (2010). Zelfmanagement zorgbasics. Den Haag: Boom Uitgevers.
go back to reference Jukema, J. S. (2011). Bewarende zorg: Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Uitgeverij Boom | Lemma. Jukema, J. S. (2011). Bewarende zorg: Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Uitgeverij Boom | Lemma.
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation theory and application (4th ed.). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation theory and application (4th ed.). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice (4th ed.). Philadelphia: FA Davis. Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice (4th ed.). Philadelphia: FA Davis.
go back to reference Kool, J., Boumans, J., & Visse, M. (2013). Doorleefd verstehen. Ervaringskennis en wetenschappelijke kennis vanuit het perspectief van mensen met een ‘dubbele identiteit’. Utrecht/Amsterdam: Disability Studies in Nederland, Trimbosinstituut/VU medisch centrum. Kool, J., Boumans, J., & Visse, M. (2013). Doorleefd verstehen. Ervaringskennis en wetenschappelijke kennis vanuit het perspectief van mensen met een ‘dubbele identiteit’. Utrecht/Amsterdam: Disability Studies in Nederland, Trimbosinstituut/VU medisch centrum.
go back to reference Kool, J., & Bramsen, I. (2016). Ervaringskennis van cliënten en hun naasten. In C. Kuiper, J. Verhoef, & G. Munten, (Red.). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom. Kool, J., & Bramsen, I. (2016). Ervaringskennis van cliënten en hun naasten. In C. Kuiper, J. Verhoef, & G. Munten, (Red.). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom.
go back to reference Kuckert, A., & Stomph, M. (2011). Diversiteit zorgbasics. Den Haag: Boom Uitgevers. Kuckert, A., & Stomph, M. (2011). Diversiteit zorgbasics. Den Haag: Boom Uitgevers.
go back to reference Kuiper, C. (2007). The eventmaker the hybrid art of performing professionals, work-setting rehabilitation. Den Haag: Lemma. Kuiper, C. (2007). The eventmaker the hybrid art of performing professionals, work-setting rehabilitation. Den Haag: Lemma.
go back to reference Kuiper, C., & Oostendorp, R. (Red.). (2007). De gepassioneerde zorgprofessional bijdragen gebaseerd op het proefschrift the eventmaker van Chris Kuiper. Den Haag: Lemma. Kuiper, C., & Oostendorp, R. (Red.). (2007). De gepassioneerde zorgprofessional bijdragen gebaseerd op het proefschrift the eventmaker van Chris Kuiper. Den Haag: Lemma.
go back to reference Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Red.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom. Kuiper, C., Verhoef, J., & Munten, G. (Red.). (2016). Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom.
go back to reference Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. J., & Pollock, N. (2014). Canadian occupational performance measure (COPM). Ottawa: CAOT Publications ACE. Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. J., & Pollock, N. (2014). Canadian occupational performance measure (COPM). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Lee, F. (2009). Als disney de baas was in uw ziekenhuis 9½ dingen die u anders zou doen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Lee, F. (2009). Als disney de baas was in uw ziekenhuis 9½ dingen die u anders zou doen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Leeuw, M. de, Saenger, S., Vanlaerhoven, I., Vries-Uiterweerd, A. de. (2015). Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Leeuw, M. de, Saenger, S., Vanlaerhoven, I., Vries-Uiterweerd, A. de. (2015). Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Letiche, H. (2005). Ethics of recognition. I<> You(Thou)<> They. Paper UvH/Essex PhD/DBA workshop. Essex. Letiche, H. (2005). Ethics of recognition. I<> You(Thou)<> They. Paper UvH/Essex PhD/DBA workshop. Essex.
go back to reference Mroz, T. M., Pitonyak, J. S., Fogelberg, D., & Leland, N. E. (2015). Client centeredness and health reform: Key issues for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 69(5):6905090010p1-6905090010p8. CrossRefPubMed Mroz, T. M., Pitonyak, J. S., Fogelberg, D., & Leland, N. E. (2015). Client centeredness and health reform: Key issues for occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 69(5):6905090010p1-6905090010p8. CrossRefPubMed
go back to reference Ouwens, M., Burg, S. van der, Faber, M., Weijden, T. van der. (2012). Shared decision making & zelfmanagement: Literatuuronderzoek naar begripsbepaling. Scientific institute for quality of healthcare in opdracht van Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Ouwens, M., Burg, S. van der, Faber, M., Weijden, T. van der. (2012). Shared decision making & zelfmanagement: Literatuuronderzoek naar begripsbepaling. Scientific institute for quality of healthcare in opdracht van Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
go back to reference Polatajko, H. J., & Townsend, E. A. (2013). Enabling occupation 11: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT. Polatajko, H. J., & Townsend, E. A. (2013). Enabling occupation 11: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa: CAOT.
go back to reference Pool, A. (2001). Clientgericht communiceren en samenwerken. In C. Kuiper, & M. Balm (Red.), Paramedisch handelen, het ontwikkelen van beroepsattitudes (pag. 152–181). Utrecht: Lemma. Pool, A. (2001). Clientgericht communiceren en samenwerken. In C. Kuiper, & M. Balm (Red.), Paramedisch handelen, het ontwikkelen van beroepsattitudes (pag. 152–181). Utrecht: Lemma.
go back to reference Pool, A., Mostert, H., & Schumacher, J. (2003). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: Theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: NIZW. Pool, A., Mostert, H., & Schumacher, J. (2003). De kunst van het afstemmen. Belevingsgerichte zorg: Theorie en praktijk van een nieuw zorgconcept. Utrecht: NIZW.
go back to reference Ravelli, A., Doorn, L. van, & Wilken, J. P. (Red.). (2009). Werk(en) met betekenis. Dialooggestuurde hulp- en dienstverlening. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Ravelli, A., Doorn, L. van, & Wilken, J. P. (Red.). (2009). Werk(en) met betekenis. Dialooggestuurde hulp- en dienstverlening. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
go back to reference Regenmortel, T. van. (2004). Empowerment in de praktijk van het OCMW. Leuven: HIVA. Regenmortel, T. van. (2004). Empowerment in de praktijk van het OCMW. Leuven: HIVA.
go back to reference Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin.
go back to reference RVZ. (2003). Van patiënt tot klant advies uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Zoetermeer: RVZ. RVZ. (2003). Van patiënt tot klant advies uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference RVZ. (2007a). Goed patiëntschap meer verantwoordelijkheid voor de patiënt signalementen. Zoetermeer: RVZ. RVZ. (2007a). Goed patiëntschap meer verantwoordelijkheid voor de patiënt signalementen. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference RVZ. (2007b). Achtergrondstudies uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg bij het advies vertrouwen in de arts. Zoetermeer: RVZ. RVZ. (2007b). Achtergrondstudies uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg bij het advies vertrouwen in de arts. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference RVZ. (2010a). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening discussienota uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg. Zoetermeer: RVZ. RVZ. (2010a). Zorg voor je gezondheid! Gedrag en gezondheid: De nieuwe ordening discussienota uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference RVZ. (2010b). Gezondheid 2.0 u bent aan zet. advies uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Zoetermeer: RVZ. RVZ. (2010b). Gezondheid 2.0 u bent aan zet. advies uitgebracht door de raad voor de volksgezondheid en zorg aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Zoetermeer: RVZ.
go back to reference Stacey, D., Bennett, C. L., Barry, M. J., Col, N. F., Eden, K. B., Holmes-Rovner, M., et al. (2011). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD001431. Stacey, D., Bennett, C. L., Barry, M. J., Col, N. F., Eden, K. B., Holmes-Rovner, M., et al. (2011). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), CD001431.
go back to reference Steultjens, E., & Vermeulen, H. (2016). Richtlijnen. In C. Kuiper, J. Verhoef, & G. Munten (Red.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom. Steultjens, E., & Vermeulen, H. (2016). Richtlijnen. In C. Kuiper, J. Verhoef, & G. Munten (Red.), Evidence-based practice voor paramedici: Gezamenlijke, geïnformeerde besluitvorming (4e druk). Amsterdam: Boom.
go back to reference Sumsion, T. (Ed.). (2006). Client-centered practice in occupational therapy a guide to implementation (2nd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. Sumsion, T. (Ed.). (2006). Client-centered practice in occupational therapy a guide to implementation (2nd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
go back to reference Taylor, R. R. (2008). The intentional relationship: Occupational therapy and therapeutic use of self. Philadelphia: FA Davis. Taylor, R. R. (2008). The intentional relationship: Occupational therapy and therapeutic use of self. Philadelphia: FA Davis.
go back to reference Tonkens, E. (2003). Mondige burgers, getemde professionals: Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW. Tonkens, E. (2003). Mondige burgers, getemde professionals: Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW.
go back to reference Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy visions for health, well-being, & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa, ON: CAOT Publications ACE. Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy visions for health, well-being, & justice through occupation (2nd ed.). Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.
go back to reference Ven, L. van der., Post, M., Krumeich, A., Witte, L. de. (2006). Beter omgaan met perspectieven op revalidatie. Hoensbroek: iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Ven, L. van der., Post, M., Krumeich, A., Witte, L. de. (2006). Beter omgaan met perspectieven op revalidatie. Hoensbroek: iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap.
go back to reference Verhoef, J., Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie (2nd ed.). Een toekomstige beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom, Den Haag. Verhoef, J., Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties ergotherapie (2nd ed.). Een toekomstige beschrijving van het gewenste eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut. Boom, Den Haag.
go back to reference Weijden, T. van der, & Sanders-van Lennep, A. (2012). Keuzehulpen voor de patiënt. Huisarts & Wetenschap, 55, 516–521. Weijden, T. van der, & Sanders-van Lennep, A. (2012). Keuzehulpen voor de patiënt. Huisarts & Wetenschap, 55, 516–521.
go back to reference Womack, J. P., Jones, D. T. (2010). Handboek Lean Solutions. Amstel uitgevers. Womack, J. P., Jones, D. T. (2010). Handboek Lean Solutions. Amstel uitgevers.
Metagegevens
Titel
Cliënt
Auteurs
MSc Mieke le Granse
PhD Chris Kuiper
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_7