Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018

15-11-2018 | Praktijk

Beter Samen in Noord

Een integrale aanpak voor patiënten met meervoudige of complexe problemen

Auteur: Dr. Joost van Genabeek

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

‘Beter Samen in Noord’ (BSiN) is een veelbelovende integrale en methodische aanpak van multiproblematiek. De populatie bestaat uit bewoners van Amsterdam Noord van achttien jaar of ouder met complexe of meervoudige problemen op verschillende leefgebieden en een beperkte zelfredzaamheid. BSiN is uniek vanwege de samenwerking van aanbieders van zorg, welzijn en sociale zekerheid en hun financiers. In het BSiN-programma zijn een multidisciplinaire triagesystematiek, een programma voor casemanagement en een integrale bekostigingssystematiek op basis van reguliere financiering geïmplementeerd en geëvalueerd. De kern van de BSiN-interventie is dat iedere patiënt een casemanager toegewezen krijgt, die gedurende ten minste zes maanden op holistische wijze advies en ondersteuning levert. …
Literatuur
2.
go back to reference GGD Amsterdam. Gezondheid in Beeld. Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2016. GGD Amsterdam. Gezondheid in Beeld. Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2016.
3.
go back to reference Chorus AMJ, Perenboom RJM, Hoffstetter H, et al. Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen in Amsterdam. Leiden: TNO; 2013. Chorus AMJ, Perenboom RJM, Hoffstetter H, et al. Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen in Amsterdam. Leiden: TNO; 2013.
4.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Zorg voor je gezondheid. Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: RVZ; 2010. Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Zorg voor je gezondheid. Gedrag en gezondheid: de nieuwe ordening. Den Haag: RVZ; 2010.
6.
go back to reference Plochg T, Klazinga NS, Schönstein M, et al. Reconfiguring health professions in times of multi-morbidity: eight recommendations for change. Chapter 4. Paris: OECD; 2011. Plochg T, Klazinga NS, Schönstein M, et al. Reconfiguring health professions in times of multi-morbidity: eight recommendations for change. Chapter 4. Paris: OECD; 2011.
7.
go back to reference UvA. Benchmark Analyse Amsterdam. Amsterdam: UvA; 2014. UvA. Benchmark Analyse Amsterdam. Amsterdam: UvA; 2014.
9.
go back to reference Sinnema H, Franx G, Land LH van ’t. Multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ. Trendrapportage GGZ 2009. Utrecht: Trimbos Instituut; 2009. Sinnema H, Franx G, Land LH van ’t. Multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ. Trendrapportage GGZ 2009. Utrecht: Trimbos Instituut; 2009.
10.
go back to reference Fassaert T, Lauriks S, Weerd S van de, et al. Psychometric properties of the Dutch version of the Self-Sufficiency Matrix (SSM-D). Community Ment Health J. 2014;50(5):583–90. Fassaert T, Lauriks S, Weerd S van de, et al. Psychometric properties of the Dutch version of the Self-Sufficiency Matrix (SSM-D). Community Ment Health J. 2014;50(5):583–90.
11.
go back to reference Bouwman S, Welling AAE. Casemanagement: van idee naar model. Leeuwarden: Frieslab; 2011. Bouwman S, Welling AAE. Casemanagement: van idee naar model. Leeuwarden: Frieslab; 2011.
12.
go back to reference Bouwman S, Wellink AAE, Doornink H. Maatwerk in ondersteuning. Vervolgonderzoek naar het Frieslab model voor casemanagement in de praktijk. Leeuwarden: Frieslab; 2013. Bouwman S, Wellink AAE, Doornink H. Maatwerk in ondersteuning. Vervolgonderzoek naar het Frieslab model voor casemanagement in de praktijk. Leeuwarden: Frieslab; 2013.
13.
go back to reference Genabeek J van, Jansen YJFM, Rijken E, et al. Beter Samen in Noord: rapport procesevaluatie periode januari 2013 tot 1 september 2014. TNO rapport R10338. Leiden: TNO; 2015. Genabeek J van, Jansen YJFM, Rijken E, et al. Beter Samen in Noord: rapport procesevaluatie periode januari 2013 tot 1 september 2014. TNO rapport R10338. Leiden: TNO; 2015.
Metagegevens
Titel
Beter Samen in Noord
Een integrale aanpak voor patiënten met meervoudige of complexe problemen
Auteur
Dr. Joost van Genabeek
Publicatiedatum
15-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0204-4

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave