Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018

01-12-2018 | Redactioneel

De stand van het sociale domein: een perpetuum mobile

Auteurs: dr. Paul L. Kocken, dr. Mirjam M. Y. de Klerk, Matthea van Leeuwen, dr. A. J. J. (Toon) Voorham

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De zorg- en dienstverlening in het sociale domein is volop in beweging. We zijn alweer ruim drie jaar op weg na de decentralisatie van drie belangrijke wetten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Participatiewet. Het doel van deze wetten is het bevorderen van participatie van burgers in de samenleving. Bij de decentralisaties bestonden bij aanvang bedenkingen, die te maken hadden met de vraag of gemeenten deze omslag op zo’n korte termijn aankonden en of er voldoende financiële middelen beschikbaar waren. Voor een transformatie van de zorg- en dienstverlening in de welzijnssector bestond echter een breed draagvlak. Burgers zouden meer moeten vertrouwen op hun eigen vermogen en de mogelijkheden van steun uit de sociale omgeving. Professionele hulp wordt ingeschakeld als deze bronnen van zelf- en mantelzorg tekortschieten. We zetten in dit themanummer de veranderingen in de zorg in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet centraal, en leggen een relatie met aanpalende sectoren die werken onder de Wet publieke gezondheid en de Participatiewet. …
Literatuur
1.
go back to reference Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de Transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016. Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de Transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
2.
go back to reference Transitie Autoriteit Jeugd. Tussen droom en daad. Op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Vierde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd; 2018. Transitie Autoriteit Jeugd. Tussen droom en daad. Op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Vierde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd; 2018.
Metagegevens
Titel
De stand van het sociale domein: een perpetuum mobile
Auteurs
dr. Paul L. Kocken
dr. Mirjam M. Y. de Klerk
Matthea van Leeuwen
dr. A. J. J. (Toon) Voorham
Publicatiedatum
01-12-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0192-4

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave