Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

05-11-2018 | Praktijk

Meer preventie in de zorg: een narratief en uitnodiging vanuit de beleidspraktijk

Auteurs: Luc Hagenaars, Susan Potting

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De gezondheidszorg krijgt vaak de kritiek dat er te weinig nadruk ligt op preventie. Eind 2014 leidde dat tot een motie van toenmalig Kamerlid Agnes Wolbert, waarin zij de regering vroeg om een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden en de voor- en nadelen van een betaaltitel voor selectieve preventie in de Zorgverzekeringswet, inclusief de ervaringen van andere landen [1]. In reactie op deze motie stuurden de toenmalige minister en staatssecretaris van VWS in maart 2016 de brief ‘Preventie in het zorgstel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten’ naar de Tweede Kamer. Deze brief vormde het begin van het beleidsprogramma Preventie in het zorgstelsel [2]. In dit artikel zetten wij namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uiteen welke problemen met dit programma worden aangepakt, welke maatregelen van kracht zijn en welke resultaten het programma tot nu toe heeft opgeleverd. We sluiten af met een blik op de toekomst en een uitnodiging aan ‘preventie-innovatoren’. …
Voetnoten
1
De Wet publieke gezondheid (Wpg), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
 
Literatuur
2.
go back to reference Kamerstukken II 2015–2016, 32 793 nr. 213. Kamerstukken II 2015–2016, 32 793 nr. 213.
3.
go back to reference ZorgmarktAdvies. Financiering van preventie: analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen. Wassenaar: ZorgmarktAdvies; 2015. ZorgmarktAdvies. Financiering van preventie: analyse van knelpunten en inventarisatie van nieuwe oplossingen. Wassenaar: ZorgmarktAdvies; 2015.
4.
go back to reference Heijink R, Struijs J. Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? Bilthoven: RIVM; 2015. Heijink R, Struijs J. Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland? Bilthoven: RIVM; 2015.
5.
go back to reference Kroes M, Mastenbroek C, Couwenbergh B, et al. Van preventie verzekerd. Diemen: College voor Zorgverzekeringen; 2007. Kroes M, Mastenbroek C, Couwenbergh B, et al. Van preventie verzekerd. Diemen: College voor Zorgverzekeringen; 2007.
6.
go back to reference Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1051721-158512-PG, houdende regels voor subsidiëring van de procescoördinatie van preventiecoalities (subsidieregeling preventiecoalities). Staatscourant nr. 66742, 9 december 2016. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1051721-158512-PG, houdende regels voor subsidiëring van de procescoördinatie van preventiecoalities (subsidieregeling preventiecoalities). Staatscourant nr. 66742, 9 december 2016.
7.
go back to reference Lemmens L, Baan C, Drewes H, et al. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars bij het verbinden van preventie, zorg en welzijn en preventie voor risicogroepen. Bilthoven: RIVM; 2017. Lemmens L, Baan C, Drewes H, et al. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars bij het verbinden van preventie, zorg en welzijn en preventie voor risicogroepen. Bilthoven: RIVM; 2017.
8.
go back to reference Vooren N van, Dorst H van, Buist Y, et al. Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2017. Bilthoven: RIVM; 2018. Vooren N van, Dorst H van, Buist Y, et al. Evaluatie Preventie in het Zorgstelsel. Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars ten aanzien van preventie in 2017. Bilthoven: RIVM; 2018.
Metagegevens
Titel
Meer preventie in de zorg: een narratief en uitnodiging vanuit de beleidspraktijk
Auteurs
Luc Hagenaars
Susan Potting
Publicatiedatum
05-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0190-6

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave