Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

31-10-2018 | Forum

Transformatie van kennisinfrastructuur

De juiste kennis op de juiste plek

Auteur: Paul Poortvliet

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De transformatie in het sociale domein is een grote opgave en nog volop gaande. Doel van de decentralisaties is om zorg en ondersteuning effectiever en dichter bij inwoners te organiseren, om zo meer maatwerk te leveren en kosten te besparen. De domeinen van zorg, welzijn, participatie, jeugd, wonen en ruimtelijke ordening raken daarbij steeds meer met elkaar verbonden. Vraagstukken worden complexer en vragen om een integrale oplossing. Dit is een proces van proberen, onderzoeken, reflecteren, leren en doorontwikkelen. Een effectieve kennisinfrastructuur is nodig om dit proces te ondersteunen. …
Literatuur
1.
go back to reference Gezondheidsraad. Sociaal werk op solide basis. Den Haag: Gezondheidsraad; 2014. Gezondheidsraad. Sociaal werk op solide basis. Den Haag: Gezondheidsraad; 2014.
2.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2013. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2013.
3.
go back to reference Putters K. Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018. Putters K. Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden voor een inclusieve samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018.
4.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017.
5.
go back to reference Faasse P, Koens L. Gezond verstand. Publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg. Den Haag: Rathenau Instituut; 2017. Faasse P, Koens L. Gezond verstand. Publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg. Den Haag: Rathenau Instituut; 2017.
6.
go back to reference Veer K van der. Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs van de gemeente kennis? Utrecht: Integraal werken in de Wijk; 2017. Veer K van der. Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs van de gemeente kennis? Utrecht: Integraal werken in de Wijk; 2017.
7.
go back to reference Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Visiedocument Kennisinfrastructuur sociaal domein. Den Haag: VNG; 2016. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Visiedocument Kennisinfrastructuur sociaal domein. Den Haag: VNG; 2016.
8.
go back to reference Poortvliet EP, Lameris P, Pasman H. Evaluatie en impactanalyse academische werkplaatsen publieke gezondheid. Den Haag: Bosman & Vos; 2015. Poortvliet EP, Lameris P, Pasman H. Evaluatie en impactanalyse academische werkplaatsen publieke gezondheid. Den Haag: Bosman & Vos; 2015.
Metagegevens
Titel
Transformatie van kennisinfrastructuur
De juiste kennis op de juiste plek
Auteur
Paul Poortvliet
Publicatiedatum
31-10-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0200-8

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave