Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 2/2013

01-04-2013 | Beroep en Belang

Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken

Auteur: Drs. Miranda Franchimont

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 2/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Beschreven wordt het doel van benchmarken in de GGZ en de relatie met Routine Outcome Monitoring. Belangrijk is dat er appels met appels vergeleken kunnen worden, dat de gegevens betrouwbaar en valide zijn en de gegevens veilig zijn opgeslagen, zodat de privacy van patiënten is gewaarborgd. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en op termijn ook patiënten krijgen zicht op de effectiviteit van de GGZ. Het is een leerproces over hoe we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Literatuur
1.
go back to reference GGZ Nederland & Zorgverzekeraars Nederland (2010) Bestuurlijk akkoord d.d. 5 juli 2010 2 LPGGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP, NIP, LVG, LVE, MEER GGZ, NVVP en Ministerie van VWS (2012) Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013–2014 dd. 18 juni 2012 GGZ Nederland & Zorgverzekeraars Nederland (2010) Bestuurlijk akkoord d.d. 5 juli 2010 2 LPGGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP, NIP, LVG, LVE, MEER GGZ, NVVP en Ministerie van VWS (2012) Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013–2014 dd. 18 juni 2012
2.
go back to reference LPGGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP, NIP, LVG, LVE, MEER GGZ, NVVP en Ministerie van VWS (2012) Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014 dd. 18 juni 2012 LPGGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, NVvP, NIP, LVG, LVE, MEER GGZ, NVVP en Ministerie van VWS (2012) Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014 dd. 18 juni 2012
3.
go back to reference Nugter MA & Buwalda VJA (2012) Achtergronden en gebruiksmogelijkheden van ROM in de GGZ. Tijdschrift voor psychiatrie 2: 111–120 Nugter MA & Buwalda VJA (2012) Achtergronden en gebruiksmogelijkheden van ROM in de GGZ. Tijdschrift voor psychiatrie 2: 111–120
4.
go back to reference Stichting Benchmark GGZ (z.j.) Position paper. Bilthoven: SBG Stichting Benchmark GGZ (z.j.) Position paper. Bilthoven: SBG
5.
go back to reference Noom MJ ea (2012) Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor psychiatrie 2: 141–145 Noom MJ ea (2012) Routine outcome monitoring en benchmarking: hoe kunnen we behandelresultaten op een zorgvuldige manier vergelijken? Tijdschrift voor psychiatrie 2: 141–145
6.
go back to reference Een meetmarge is een periode rond het begin en einde van een DBC waarbinnen een meting moet hebben plaatsgevonden. Een meetmarge is een periode rond het begin en einde van een DBC waarbinnen een meting moet hebben plaatsgevonden.
7.
go back to reference Franchimont MA (2000) Meten = weten. Weten ≠ verbeteren. Het gebruik van uitkomstindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg. Kwaliteit in beeld 6: 12–15 Franchimont MA (2000) Meten = weten. Weten ≠ verbeteren. Het gebruik van uitkomstindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg. Kwaliteit in beeld 6: 12–15
8.
go back to reference Pronk J ea (2003) Arbocuratieve samenwerking: leren van implementeren. TSG 8: 505–509 Pronk J ea (2003) Arbocuratieve samenwerking: leren van implementeren. TSG 8: 505–509
9.
go back to reference Os J van ea (2012) ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor psychiatrie 3: 245–253 Os J van ea (2012) ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring. Tijdschrift voor psychiatrie 3: 245–253
10.
go back to reference Blijd-Hoogewys E ea (2012) Benchmarken is ‘werk in uitvoering’. Tijdschrift voor psychiatrie 12: 1031–1038 Blijd-Hoogewys E ea (2012) Benchmarken is ‘werk in uitvoering’. Tijdschrift voor psychiatrie 12: 1031–1038
11.
go back to reference Beljouw IMJ & Verhaak PFM (2010) Geschikte uitkomstmaten voor routinematige registratie door eerstelijnspsychologen. Utrecht: NIVEL Beljouw IMJ & Verhaak PFM (2010) Geschikte uitkomstmaten voor routinematige registratie door eerstelijnspsychologen. Utrecht: NIVEL
Metagegevens
Titel
Benchmarken in de GGZ: leren van betekenisvol vergelijken
Auteur
Drs. Miranda Franchimont
Publicatiedatum
01-04-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 2/2013
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-013-0025-8

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Psychopraktijk 2/2013 Naar de uitgave

Onze Correspondent

Paardjes van Troje