Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Psychopraktijk 2/2013

01-04-2013 | Forum

Inkoopbeleid zorgverzekeraars leidt tot duurdere en minder doelmatige GGZ

Auteur: Prof. dr. Marc Verbraak

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 2/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Verschillende zorgverzekeraars eisen dat met ingang van 2012 voortaan alleen psychiaters en klinisch psychologen hoofdbehandelaar zijn van cliënten in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Mogelijk willen zorgverzekeraars hiermee al vooruit lopen op de invoering van de basis GGZ. Maar die was er nog niet in 2012. En hoe die er uit gaat zien in de komende jaren moet echt nog ingevuld worden. Punt is dat als we niet uitkijken ruim 12.000 goed opgeleide, voor de taak toegeruste en vakbekwame Gezondheidszorgpsychologen op afstand worden gezet in de behandeling van honderdduizenden cliënten per jaar.
Literatuur
go back to reference Verbraak M ea (2011) Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Uitgeverij Boom Verbraak M ea (2011) Handboek voor gz-psychologen. Amsterdam: Uitgeverij Boom
go back to reference Verbraak M ea (2011) Competentieprofiel van de gezondheidszorgpsycholoog. In: M Verbraak ea, zie noot 1, p 37–50 Verbraak M ea (2011) Competentieprofiel van de gezondheidszorgpsycholoog. In: M Verbraak ea, zie noot 1, p 37–50
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (2012) Consultatiedocument ‘Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ’. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, november 2012 Inspectie voor de Gezondheidszorg (2012) Consultatiedocument ‘Hoofdbehandelaarschap in de tweedelijns GGZ’. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg, november 2012
go back to reference GGZ Nederland (2010) Zorg op waarde geschat. Update. Sectorrapport ggz 2010. Amersfoort: GGZ Nederland GGZ Nederland (2010) Zorg op waarde geschat. Update. Sectorrapport ggz 2010. Amersfoort: GGZ Nederland
go back to reference Keijsers G ea (2011) Toepassing van protocollaire behandelingen bij psychische stoornissen. In Keijsers G ea (red) Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten1 (p 13–34). Amsterdam: Uitgeverij Boom; Verbraak MJPM (2012) Illusies van de psycholoog. Gezondheidszorgpsychologie in tijden van doelmatigheid. Nijmegen: Inaugurele rede 7 juni 2012 Keijsers G ea (2011) Toepassing van protocollaire behandelingen bij psychische stoornissen. In Keijsers G ea (red) Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten1 (p 13–34). Amsterdam: Uitgeverij Boom; Verbraak MJPM (2012) Illusies van de psycholoog. Gezondheidszorgpsychologie in tijden van doelmatigheid. Nijmegen: Inaugurele rede 7 juni 2012
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit (2012). Marktscan geestelijke gezondheidszorg. Weergave van de markt 2008–2011. Utrecht: NZA Nederlandse Zorgautoriteit (2012). Marktscan geestelijke gezondheidszorg. Weergave van de markt 2008–2011. Utrecht: NZA
Metagegevens
Titel
Inkoopbeleid zorgverzekeraars leidt tot duurdere en minder doelmatige GGZ
Auteur
Prof. dr. Marc Verbraak
Publicatiedatum
01-04-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 2/2013
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-013-0024-9

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Psychopraktijk 2/2013 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel