Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

28. Assessments in de ergotherapie

Auteurs : Ergotherapeut Margo van Hartingsveldt, Renate Meijers, Sanne Ras, Ergotherapeut Roos Stal, MSc Marjon ten Velden

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het gebruik van assessments in het ergotherapeutisch proces kan veel meerwaarde hebben: het geeft inzicht aan de cliënt en de therapeut, zorgverleners krijgen meer inzicht in het effect van interventies, collega’s en verwijzers verbeteren en standaardiseren hun communicatie en zorgverzekeraars krijgen inzichten in de resultaten. Bij het gebruik van assessments is het van belang om de keuze voor het assessment bewust te maken. Drie vragen staan hierbij centraal: bij wie wil ik informatie verzamelen, wat wil ik aan informatie verzamelen, en met welk doel wil ik informatie verzamelen? Met het PEOP Occupational Therapy (PEOP OT)-procesmodel wordt duidelijk in welke fasen van de ergotherapeutische interventie assessments gebruikt worden. Assessments worden voornamelijk gebruikt in de inventarisatiefase en in de evaluatiefase, maar informatie verzamelen met behulp van assessments is een proces dat gedurende de gehele ergotherapeutische interventie doorloopt. Het is makkelijker een goede keuze te maken als er meer informatie beschikbaar is over het assessment. Daarom zijn in dit hoofdstuk tabellen opgenomen met assessments voor alle cliëntperspectieven binnen de ergotherapie. De tabellen voor het cliëntperspectief ‘de persoon en zijn systeem’ bestaan uit assessments voor kinderen, volwassenen en kinderen/volwassenen. De tabel voor de cliëntperspectieven ‘organisatie’ en ‘populatie’ is onder andere gericht op wijkgericht werken. De klinimetrische eigenschappen van de opgenomen meetinstrumenten zijn te vinden op www.​meetinstrumenten​zorg.​nl, een website van Zuyd Hogeschool.
Literatuur
go back to reference Alsaker, S., Bongaardt, R., & Josephsson, S. (2009). Studying narrative-in-action in women with chronic rheumatic conditions. Qualitative Health Research, 19(8), 1154–1161. CrossRefPubMed Alsaker, S., Bongaardt, R., & Josephsson, S. (2009). Studying narrative-in-action in women with chronic rheumatic conditions. Qualitative Health Research, 19(8), 1154–1161. CrossRefPubMed
go back to reference Bass, J. D., Baum, C., & Christiansen, C. A. (2015). Interventions and outcomes The Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) occupational therapy process. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Ed.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare, NJ: Slack. Bass, J. D., Baum, C., & Christiansen, C. A. (2015). Interventions and outcomes The Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) occupational therapy process. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Ed.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Baum, C., Christiansen, C. A., & Bass, J. D. (2015). The Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) model. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Ed.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare, NJ: Slack. Baum, C., Christiansen, C. A., & Bass, J. D. (2015). The Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) model. In C. Christiansen, C. Baum & J. Bass (Ed.), Occupational therapy: Performance, participation and well-being. Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Beurskens, S., Peppen, R. van, Stutterheim, E., Swinkels, R., & Wittink, H. (2012a). Hanteerbaarheid van een meetinstrument. In S. Beurskens, R. Peppen, E. Stutterheim van, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum. Beurskens, S., Peppen, R. van, Stutterheim, E., Swinkels, R., & Wittink, H. (2012a). Hanteerbaarheid van een meetinstrument. In S. Beurskens, R. Peppen, E. Stutterheim van, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.
go back to reference Beurskens, S., Peppen, R. van, Stutterheim, E., Swinkels, R., & Wittink, H. (2012b). Meten als onderdeel van het klinisch redeneren. In S. Beurskens, R. Peppen van, E. Stutterheim, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum. Beurskens, S., Peppen, R. van, Stutterheim, E., Swinkels, R., & Wittink, H. (2012b). Meten als onderdeel van het klinisch redeneren. In S. Beurskens, R. Peppen van, E. Stutterheim, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.
go back to reference Beurskens, S., Peppen, R. van, Stutterheim, E., Swinkels, R., & Wittink, H. (2012c). Methodologische eigenschappen van meetinstrumenten. In S. Beurskens, R. Peppen van, E. Stutterheim, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum. Beurskens, S., Peppen, R. van, Stutterheim, E., Swinkels, R., & Wittink, H. (2012c). Methodologische eigenschappen van meetinstrumenten. In S. Beurskens, R. Peppen van, E. Stutterheim, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.
go back to reference Beurskens, S., Swinkels, R., Stutterheim, E., & Peppen, R. van. (2012d). Meten met behulp van het stappenplan. In S. Beurskens, R. Peppen, E. Stutterheim van, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum. Beurskens, S., Swinkels, R., Stutterheim, E., & Peppen, R. van. (2012d). Meten met behulp van het stappenplan. In S. Beurskens, R. Peppen, E. Stutterheim van, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.
go back to reference Bohlmeijer, E., Mies, L., & Westerhof, G. (2006). De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum. Bohlmeijer, E., Mies, L., & Westerhof, G. (2006). De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum.
go back to reference Brown, T., & Chien, C. (2010). Occupation-centered assessment with children. In S. Rodger (Ed.), Occupation-centered practice with children – a practical guide for occupational therapists (pag. 135–159). Oxford: Wiley-Blackwell. Brown, T., & Chien, C. (2010). Occupation-centered assessment with children. In S. Rodger (Ed.), Occupation-centered practice with children – a practical guide for occupational therapists (pag. 135–159). Oxford: Wiley-Blackwell.
go back to reference Chapparo, C., & Ranka, J. (2008). The PRPP system of task analysis: User’s training manual Sydney: OP Network. Chapparo, C., & Ranka, J. (2008). The PRPP system of task analysis: User’s training manual Sydney: OP Network.
go back to reference Christiansen, C. A., & Baum, C. (1992). Occupational therapy: Overcoming human performance deficits. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated. Christiansen, C. A., & Baum, C. (1992). Occupational therapy: Overcoming human performance deficits. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated.
go back to reference Darrah, J., Law, M. C., Pollock, N., Wilson, B., Russell, D. J., Walter, S. D., et al. (2011). Context therapy: A new intervention approach for children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 53(7):615–620. CrossRef Darrah, J., Law, M. C., Pollock, N., Wilson, B., Russell, D. J., Walter, S. D., et al. (2011). Context therapy: A new intervention approach for children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 53(7):615–620. CrossRef
go back to reference Dunn, W. (2000). Best practice occupational therapy in community service with children and families. SLACK: Thorofare, NJ. Dunn, W. (2000). Best practice occupational therapy in community service with children and families. SLACK: Thorofare, NJ.
go back to reference Dunn, W. (2005). Measurement issues and practices. In M. Law, C. Baum, & W. Dunn (Red.), Measuringoccupational performance supporting best practice in occupational therapy (pag. 21–32). Thorfare: Slach Incorporated. Dunn, W. (2005). Measurement issues and practices. In M. Law, C. Baum, & W. Dunn (Red.), Measuringoccupational performance supporting best practice in occupational therapy (pag. 21–32). Thorfare: Slach Incorporated.
go back to reference Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs abd the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. CrossRef Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs abd the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. CrossRef
go back to reference Duijse, M. van, Hoogerwerf, E., & Hoop, A. de. (2009). Wat wil ik nou zelf verbeteren? Foto-Interview helpt kinderen bij de keuze van de eigen hulpvraag. Nederlands Tijdschrift Voor Ergotherapie, 37(4), 25–27. Duijse, M. van, Hoogerwerf, E., & Hoop, A. de. (2009). Wat wil ik nou zelf verbeteren? Foto-Interview helpt kinderen bij de keuze van de eigen hulpvraag. Nederlands Tijdschrift Voor Ergotherapie, 37(4), 25–27.
go back to reference Fisher, A. G., & Jones, K. B. (2011). Assessment of motor and process skills, Vol. 1: Development, standardization, and administration manual, (7th ed.). Ft. Collins, CO: Three Star Press. Fisher, A. G., & Jones, K. B. (2011). Assessment of motor and process skills, Vol. 1: Development, standardization, and administration manual, (7th ed.). Ft. Collins, CO: Three Star Press.
go back to reference Fisher, A. G., Bryze, K., Hume, V., & Griswold, L. (2005). School version of the assessment of motor and process skills. Fort collins, CO: Three Star Press. Fisher, A. G., Bryze, K., Hume, V., & Griswold, L. (2005). School version of the assessment of motor and process skills. Fort collins, CO: Three Star Press.
go back to reference Granse, M. le, & Kuiper, C. (2012). Cliënt. In M. le Granse, M. J. van Hartingsveldt & A. Kinébanian (Ed.), Grondslagen van de ergotherapie. Amsterdam: Reed Business. Granse, M. le, & Kuiper, C. (2012). Cliënt. In M. le Granse, M. J. van Hartingsveldt & A. Kinébanian (Ed.), Grondslagen van de ergotherapie. Amsterdam: Reed Business.
go back to reference Helfrich, C., Kielhofner, G., & Mattingly, C. (1994). Volition as narrative: Understanding motivation in chronic illness. American Journal of Occupational Therapy, 48(4), 311–317. CrossRefPubMed Helfrich, C., Kielhofner, G., & Mattingly, C. (1994). Volition as narrative: Understanding motivation in chronic illness. American Journal of Occupational Therapy, 48(4), 311–317. CrossRefPubMed
go back to reference Heras, C. G. de las, Geist, R., Kielhofner, G., & Li, Y. (2007). The Volitional Questionnaire (VQ) Version 4.1. Chicago: University of Illinois. Heras, C. G. de las, Geist, R., Kielhofner, G., & Li, Y. (2007). The Volitional Questionnaire (VQ) Version 4.1. Chicago: University of Illinois.
go back to reference Hammell, K. R. (2013). Client-centered practice in occupational therapy: Critical reflections. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(3), 174–181. CrossRefPubMed Hammell, K. R. (2013). Client-centered practice in occupational therapy: Critical reflections. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20(3), 174–181. CrossRefPubMed
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, M. I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel Ergotherapeut. Utrecht: EN. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, M. I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel Ergotherapeut. Utrecht: EN.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Cup, E. H. C., Groot, I. J. M. de & Nijhuis‐van der Sanden, M. W. G. (2014). Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC): Reliability and convergent validity. Australian Occupational Therapy Journal, 61(2), 102–109. Hartingsveldt, M. J. van, Cup, E. H. C., Groot, I. J. M. de & Nijhuis‐van der Sanden, M. W. G. (2014). Writing Readiness Inventory Tool in Context (WRITIC): Reliability and convergent validity. Australian Occupational Therapy Journal, 61(2), 102–109.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Cup, E. H. C., Hendriks, J. C. M., Vries, L. de, Groot, I. J. M. de, & Nijhuis-van der Sanden, M. W. G. (2015). Predictive validity of kindergarten assessments on handwriting readiness. Research in Developmental Disabilities, 36, 114–124. CrossRef Hartingsveldt, M. J. van, Cup, E. H. C., Hendriks, J. C. M., Vries, L. de, Groot, I. J. M. de, & Nijhuis-van der Sanden, M. W. G. (2015). Predictive validity of kindergarten assessments on handwriting readiness. Research in Developmental Disabilities, 36, 114–124. CrossRef
go back to reference Herten, V. van, Hoes, R., ven, M. van de, Ven-Stevens, L. van de, Lancée, J., & Daniëls, R. (2015). Welke meetinstrumenten gebruiken ergotherapeuten in de praktijk? Ergotherapie Wetenschap, 43(4), 26–37. Herten, V. van, Hoes, R., ven, M. van de, Ven-Stevens, L. van de, Lancée, J., & Daniëls, R. (2015). Welke meetinstrumenten gebruiken ergotherapeuten in de praktijk? Ergotherapie Wetenschap, 43(4), 26–37.
go back to reference Hergenrather, K. C., Rhodes, S. D., Cowan, C. A., Bardhoshi, G., & Pula, S. (2009). Photovoice as community-based participatory research: A qualitative review. American Journal of Health Behavior, 33(6), 686–698. CrossRefPubMed Hergenrather, K. C., Rhodes, S. D., Cowan, C. A., Bardhoshi, G., & Pula, S. (2009). Photovoice as community-based participatory research: A qualitative review. American Journal of Health Behavior, 33(6), 686–698. CrossRefPubMed
go back to reference Hinojosa, J., & Kramer, P. (2009). Frames of reference for pediatric occupational therapy (3 ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins. Hinojosa, J., & Kramer, P. (2009). Frames of reference for pediatric occupational therapy (3 ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins.
go back to reference Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed Hocking, C. (2001). Implementing occupation-based assessment. American Journal of Occupational Therapy, 55(4), 463–469. CrossRefPubMed
go back to reference Horner, D., & Larmer, P. J. (2006). Health outcome measures. New Zealand Journal of Physiotherapy, 34(1), 17. Horner, D., & Larmer, P. J. (2006). Health outcome measures. New Zealand Journal of Physiotherapy, 34(1), 17.
go back to reference Kennedy, J., Brown, T., & Stagnitti, K. (2013). Top-down and bottom-up approaches to motor skill assessment of children: are child-report and parent-report perceptions predictive of children’s performance-based assessment results? Scand Journal of Occupational Therapy, 20(1), 45–53. CrossRef Kennedy, J., Brown, T., & Stagnitti, K. (2013). Top-down and bottom-up approaches to motor skill assessment of children: are child-report and parent-report perceptions predictive of children’s performance-based assessment results? Scand Journal of Occupational Therapy, 20(1), 45–53. CrossRef
go back to reference Kielhofner, G. (2008). Model Of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins. Kielhofner, G. (2008). Model Of human occupation: Theory and application (4th ed.). Philadelphia: Lippingcot, Williams & Wilkins.
go back to reference Kramer, J., & Velden, M. ten. (2015). Facilitating youth rights: using the child occupational self assessment. In A. Poulsen, J. Ziviani & M. Cuskelly (Ed.), Goal setting and motivation in therapy: Engaging children and parents, (pag. 172–181). London: Jessica Kingsley Publishers. Kramer, J., & Velden, M. ten. (2015). Facilitating youth rights: using the child occupational self assessment. In A. Poulsen, J. Ziviani & M. Cuskelly (Ed.), Goal setting and motivation in therapy: Engaging children and parents, (pag. 172–181). London: Jessica Kingsley Publishers.
go back to reference Kramer, J., Velden, M. ten, Kafkes, A., Basu, S., Federico, J., & Kielhofner, G. (2014). Child Occupational Self-Assessment (COSA) Version 2.2. Chicago: University of Illinois. Kramer, J., Velden, M. ten, Kafkes, A., Basu, S., Federico, J., & Kielhofner, G. (2014). Child Occupational Self-Assessment (COSA) Version 2.2. Chicago: University of Illinois.
go back to reference Law, M., King, G., & Russell, D. (2005). Guiding therapists decisions about measuring outcomes in occupational therapy. In M. Law, C. Baum & W. Dunn (Ed.), Measuring occupational performance supporting best practice in occupational Therapy (pag. 33–44). Thorofare, NJ: Slack. Law, M., King, G., & Russell, D. (2005). Guiding therapists decisions about measuring outcomes in occupational therapy. In M. Law, C. Baum & W. Dunn (Ed.), Measuring occupational performance supporting best practice in occupational Therapy (pag. 33–44). Thorofare, NJ: Slack.
go back to reference Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. J., & Pollock, N. (2014). Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Ottawa: CAOT Publications ACE. Law, M., Baptiste, S., Carswell, A., McColl, M. A., Polatajko, H. J., & Pollock, N. (2014). Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Mattingly, C., & Fleming, M. (1994). Clinical reasoning: forms of inquiring in the therapeutic practice. Philadelphia: F.A. Davies. Mattingly, C., & Fleming, M. (1994). Clinical reasoning: forms of inquiring in the therapeutic practice. Philadelphia: F.A. Davies.
go back to reference O’Brien, J. C., Bergeron, A., Duprey, H., Olver, C., & Onge, H. S. (2009). Children with disabilities and their parents’ views of occupational participation needs. Occupational Therapy in Mental Health, 25(2), 164–180. CrossRef O’Brien, J. C., Bergeron, A., Duprey, H., Olver, C., & Onge, H. S. (2009). Children with disabilities and their parents’ views of occupational participation needs. Occupational Therapy in Mental Health, 25(2), 164–180. CrossRef
go back to reference Pierce, D. (2001). Untangling occupation and activity. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 138–146. CrossRefPubMed Pierce, D. (2001). Untangling occupation and activity. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 138–146. CrossRefPubMed
go back to reference Piernik-Yoder, B., & Beck, A. (2012). The use of standardized assessments in occupational therapy in the United States. Occupational Therapy in Health Care, 26(2–3), 97–108. CrossRefPubMed Piernik-Yoder, B., & Beck, A. (2012). The use of standardized assessments in occupational therapy in the United States. Occupational Therapy in Health Care, 26(2–3), 97–108. CrossRefPubMed
go back to reference Poerbodipoero, S. J., Sturkenboom, I. H., Hartingsveldt, M. J. van, Nijhuis-van der Sanden, M. W. G., & Graff, M. J. (2015). The construct validity of the Dutch version of the activity card sort. Disability and Rehabilitation, 1–9. Poerbodipoero, S. J., Sturkenboom, I. H., Hartingsveldt, M. J. van, Nijhuis-van der Sanden, M. W. G., & Graff, M. J. (2015). The construct validity of the Dutch version of the activity card sort. Disability and Rehabilitation, 1–9.
go back to reference Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie, L. (2013). Specifying the domain of concern: occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Ed.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2nd ed., pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE. Polatajko, H. J., Davis, J., Stewart, D., Cantin, N., Amoroso, B., & Purdie, L. (2013). Specifying the domain of concern: occupation as core. In E. A. Townsend & H. J. Polatajko (Ed.), Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation (2nd ed., pag. 13–36). Ottawa: CAOT Publications ACE.
go back to reference Satink, T., Josephsson, S., Zajec, J., Cup, E. H. C., Swart, B. J. M. de, & Nijhuis-Van Der Sanden, M. W. G. (2016). Self-management develops through doing of everyday activities – a longitudinal qualitative study of stroke survivors during two years post-stroke. BMC Neurology. Satink, T., Josephsson, S., Zajec, J., Cup, E. H. C., Swart, B. J. M. de, & Nijhuis-Van Der Sanden, M. W. G. (2016). Self-management develops through doing of everyday activities – a longitudinal qualitative study of stroke survivors during two years post-stroke. BMC Neurology.
go back to reference Swinkels, R., Peppen, R. van, & Wolters, P. (2012). Zoeken naar een meetinstrument. In S. Beurskens, R. Peppen van, E. Stutterheim, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk, (pag. 50–75). Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum. CrossRef Swinkels, R., Peppen, R. van, & Wolters, P. (2012). Zoeken naar een meetinstrument. In S. Beurskens, R. Peppen van, E. Stutterheim, R. Swinkels & H. Wittink (Ed.), Meten in de praktijk, (pag. 50–75). Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum. CrossRef
go back to reference Terwee, C. B., Bot, S. D., Boer, M. R. de, Windt, D. A. van der, Knol, D. L., Dekker, J., et al. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. Journal of Clinical Epidemiology, 60(1), 34–42. CrossRefPubMed Terwee, C. B., Bot, S. D., Boer, M. R. de, Windt, D. A. van der, Knol, D. L., Dekker, J., et al. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. Journal of Clinical Epidemiology, 60(1), 34–42. CrossRefPubMed
go back to reference UNICEF. (2007). Promoting the Rights of Children with Disabilities. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre. UNICEF. (2007). Promoting the Rights of Children with Disabilities. Florence, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
go back to reference WHO. (2011). World report on disability. Geneva: World Health Organization. WHO. (2011). World report on disability. Geneva: World Health Organization.
go back to reference Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). AWorld report on disabilityn occupational perspective on health. (3rd ed.) Thorofare Slack. Wilcock, A. A., & Hocking, C. (2015). AWorld report on disabilityn occupational perspective on health. (3rd ed.) Thorofare Slack.
Metagegevens
Titel
Assessments in de ergotherapie
Auteurs
Ergotherapeut Margo van Hartingsveldt
Renate Meijers
Sanne Ras
Ergotherapeut Roos Stal
MSc Marjon ten Velden
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_28