Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29. Kwaliteitszorg

Auteurs : MSc Paul van der Hulst, MSc Aline Ollevier, Pieter Wouda

Gepubliceerd in: Grondslagen van de ergotherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het systematisch werken aan kwaliteit is een voortdurende uitdaging voor alle partijen op micro-, meso- en macroniveau. De overheid heeft door wetgeving de kaders aangegeven en bepaalt in overleg met de zorgverzekeraars en zorginstellingen de financiële speelruimte. Naast economische motieven, objectieve gegevens uit onderzoek, staan de mening en de ervaring van de cliënt centraal, verwoord door cliëntenorganisaties, als het gaat om het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening. Er ligt een levenslange uitdaging voor de ergotherapeut om door onder andere scholing, intervisie en supervisie te werken aan professionele deskundigheid en zo zijn kwaliteit optimaal te houden. Door opname in het kwaliteitsregister kunnen ergotherapeuten deze deskundigheid ook aan derden aantonen. Werken aan kwaliteit is een uitdaging voor afdelingen en teams. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van diverse methodieken. Op instellingsniveau wordt steeds meer door kwaliteitsmedewerkers gewerkt met integrale kwaliteitssystemen om alle facetten van de zorgverlening goed aan te sturen. Door externe toetsing en certificering kunnen instellingen ook aantonen dat bij hen de kwaliteit van zorg op orde is. Het is tevens een uitdaging voor een beroepsvereniging als Ergotherapie Nederland en het Vlaams Ergotherapieverbond en de opleidingen Ergotherapie om onderzoek te stimuleren en uit te voeren, beroepsbeoefenaars te stimuleren, evidence-based te werken, internationale kennis- en ervaringsuitwisseling te stimuleren, scholing te geven en samen te werken met cliëntenorganisaties.
Literatuur
go back to reference Bekker, J. de (Red.). (2010). Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. Dwingeloo: Kavanah. Bekker, J. de (Red.). (2010). Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. Dwingeloo: Kavanah.
go back to reference Bouwman, R., Reitsma, M., & Friele, R. (2015). Burgerparticipatie bij het toezicht op de kwaliteit van Zorg. NIVEL: Utrecht. Bouwman, R., Reitsma, M., & Friele, R. (2015). Burgerparticipatie bij het toezicht op de kwaliteit van Zorg. NIVEL: Utrecht.
go back to reference Foendoe Aubèl, G. (2014). Kwaliteitszorg (2e druk). Den Haag: Lemma. Foendoe Aubèl, G. (2014). Kwaliteitszorg (2e druk). Den Haag: Lemma.
go back to reference Geusenbroek-Oskam, T. (2011). Cliënten ervaren ergotherapie: Ontwikkeling van een kwali-teitsprocedure. Afstudeerproject. Amsterdam: Opleiding Ergotherapie ASHP. Geusenbroek-Oskam, T. (2011). Cliënten ervaren ergotherapie: Ontwikkeling van een kwali-teitsprocedure. Afstudeerproject. Amsterdam: Opleiding Ergotherapie ASHP.
go back to reference Grol, R., & Wensing, M. (2011). Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Amsterdam: Reed Business Information. Grol, R., & Wensing, M. (2011). Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Amsterdam: Reed Business Information.
go back to reference Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma. Hartingsveldt, M. J. van, Logister-Proost, I., & Kinébanian, A. (2010). Beroepsprofiel ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland/Boom Lemma.
go back to reference Hollands, L. (2003). Elementen van kwaliteitszorg. Utrecht: Lemma. Hollands, L. (2003). Elementen van kwaliteitszorg. Utrecht: Lemma.
go back to reference Koornneef, S. (2011). Kwaliteitshandboek: Een format voor vrijgevestigde ergotherapiepraktij- ken. Ergotherapie, 39(5), 30–32. Koornneef, S. (2011). Kwaliteitshandboek: Een format voor vrijgevestigde ergotherapiepraktij- ken. Ergotherapie, 39(5), 30–32.
go back to reference Kuiper, C., Verhoef, J., Louw, D. de, & Cox, K. (Red.) (2008). Evidence-based practice voor paramedici: Methodiek en toepassing. Den Haag: Lemma. Kuiper, C., Verhoef, J., Louw, D. de, & Cox, K. (Red.) (2008). Evidence-based practice voor paramedici: Methodiek en toepassing. Den Haag: Lemma.
go back to reference Leeuw, M. de, Saenger, S., Vanlaerhoven, I., Vries-Uiterweerd, A. (2015). De Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland. Leeuw, M. de, Saenger, S., Vanlaerhoven, I., Vries-Uiterweerd, A. (2015). De Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut. Utrecht: Ergotherapie Nederland.
go back to reference Nathans, H. (2015). Adviseur als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur. Alphen a/d Rijn: Kluwer. Nathans, H. (2015). Adviseur als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur. Alphen a/d Rijn: Kluwer.
go back to reference NRV. (1986). Discussienota begrippenkader kwaliteit van beroepsuitoefening. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid. NRV. (1986). Discussienota begrippenkader kwaliteit van beroepsuitoefening. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
go back to reference Rubrech, J., & Stuyling de Lange, G. S. (2010). Kwaliteit verbeteren in de zorg. Pearson Education. Rubrech, J., & Stuyling de Lange, G. S. (2010). Kwaliteit verbeteren in de zorg. Pearson Education.
go back to reference Swinkels, J. A. (2004). Doel van richtlijnontwikkeling. In W. J. J. Everdingen van et al. (Red.), Evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Swinkels, J. A. (2004). Doel van richtlijnontwikkeling. In W. J. J. Everdingen van et al. (Red.), Evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Verbeek, G. (2004). Het spel van kwaliteit en zorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. Verbeek, G. (2004). Het spel van kwaliteit en zorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
go back to reference Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie (2e druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Verhoef, J., & Zalmstra, A. (2013). Beroepscompetenties Ergotherapie (2e druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
go back to reference Vries, de E. N., Ramrattan, M. A., Smorenburg, S. M., Gouma, D. J., & Boermeester, M. A. (2008). The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Quality & Safety in Health Care; 17(3): 216–223. Vries, de E. N., Ramrattan, M. A., Smorenburg, S. M., Gouma, D. J., & Boermeester, M. A. (2008). The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Quality & Safety in Health Care; 17(3): 216–223.
go back to reference Wagner, C. (2011). Patiëntveiligheid. In H. Wollersheim (Red.), Kwaliteit en veiligheid in patiëntzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wagner, C. (2011). Patiëntveiligheid. In H. Wollersheim (Red.), Kwaliteit en veiligheid in patiëntzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Wollersheim, H. (Red.). (2011). Kwaliteit en veiligheid in patiëntzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Wollersheim, H. (Red.). (2011). Kwaliteit en veiligheid in patiëntzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Metagegevens
Titel
Kwaliteitszorg
Auteurs
MSc Paul van der Hulst
MSc Aline Ollevier
Pieter Wouda
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1704-2_29