Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 2/2019

15-05-2019

Alliantie in ontwikkeling

Nog volop uitdagingen in de transformatie van de jeugdhulp

Auteur: Dr. Christa Nieuwboer

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In februari presenteerde dr. Christa Nieuwboer in haar lectorale rede het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool. Zij betoogde daarin dat jeugdprofessionals eigenlijk een heel creatief beroep hebben. Ze hebben als taak om steeds de beste match te maken tussen de unieke gezinssituatie en een enorm repertoire aan kennis, interventies, professionele steun en hulpmiddelen. Het is een uitdaging om alle mogelijkheden te kennen, op tijd en passend door te schakelen, en dan ook nog goed te blijven aansluiten bij wat nodig is voor een kind of een gezin. Gemeenten en opdrachtgevers sturen bovendien ook nog in welke hulp beschikbaar gesteld wordt en op welke manier gewerkt wordt aan preventie.
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving doet onderzoek samen met jeugd, ouders én professionals. Dit onderzoek bestaat uit (meng)vormen van ontwerponderzoek, participatief actieonderzoek en actieleren. Het lectoraat gaat de komende vijf jaar werken aan projecten die kennis opleveren over persoonlijke alliantie, collectieve alliantie en taakalliantie. Daarmee wordt de opleiding van (nieuwe) professionals versterkt. Professionals sluiten vroeg aan bij jeugd en ouders en hun alledaagse verhalen over opgroeien en opvoeden. Professionals maken deel uit van lerende netwerken, waarin hun rol en taak dienstbaar is aan wat jeugd en ouders echt nodig hebben. Professionals zijn vindingrijk en nieuwsgierig naar wat misschien wel heel anders kan dan voorheen, door de inzet van passende tools.
Literatuur
go back to reference Nieuwboer, C., & Rood, R. A. (2018). Groepsgewijs uitdagen. In C. Nieuwboer en M. Reijners (red.), Verandering begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Nieuwboer, C., & Rood, R. A. (2018). Groepsgewijs uitdagen. In C. Nieuwboer en M. Reijners (red.), Verandering begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
go back to reference Turnbull, A. P., Turbiville, V., & Turnbull, H. R. (2000). Evolution of family-professional partnerships: Collective empowerment as the model for the early twenty-first century. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (red.), Handbook of early childhood intervention (2e druk. pag. 630–649). New York: Cambridge University Press.CrossRef Turnbull, A. P., Turbiville, V., & Turnbull, H. R. (2000). Evolution of family-professional partnerships: Collective empowerment as the model for the early twenty-first century. In J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (red.), Handbook of early childhood intervention (2e druk. pag. 630–649). New York: Cambridge University Press.CrossRef
Metagegevens
Titel
Alliantie in ontwikkeling
Nog volop uitdagingen in de transformatie van de jeugdhulp
Auteur
Dr. Christa Nieuwboer
Publicatiedatum
15-05-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00207-w

Andere artikelen Uitgave 2/2019

Jeugdbeleid 2/2019 Naar de uitgave

OriginalPaper

Luisteren is EHBO