Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

09-04-2019

Greep op de jeugdhulp: handreikingen voor gemeentelijke regievoering

Auteurs: Dr. Bert Bröcking, Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met de invoering van de Jeugdwet werden in 2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hierdoor zou het allemaal beter worden in de jeugdzorg. Zo zouden de gemeenten de hulp dichter bij de cliënt organiseren, meer aandacht besteden aan preventie, het beroep op de dure specialistisch hulp terugdringen, meer ambulante hulp bieden, enzovoort. Ook zou de jeugdzorg goedkoper worden. Vooruitlopend op deze (wens)droom werd alvast bezuinigd op het budget voor de gemeenten. Inmiddels zijn we in 2019 en volgens berichten in de vakbladen en vele onderzoeken blijkt de jeugdhulp toch minder fraai te werken dan voorspeld.
Veel gemeenten hebben problemen met de uitvoering van de Jeugdwet. In dit artikel geven de auteurs de gemeente handreikingen om de problemen aan te pakken. Deze beginnen met het nemen van de regie over het systeem van de jeugdhulp. Zij omschrijven allereerst wat ze onder regie verstaan. Daarna geven zij suggesties voor de uitvoering van de regie. Dat doen de auteurs door aan de hand van de bestaande situatie van de jeugdhulp te benoemen wat belangrijke onderdelen van het jeugdhulpsysteem zijn voor regievoering in het jeugdhulpdomein.
Literatuur
go back to reference Baecke, J. A. H., Boer, R. de, Bremmer, P. J. J., Duenk, M., Kroon, D. J. J., Loeffen, M. M., Schuyt, M., et al. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Amersfoort: BMC Advies. Baecke, J. A. H., Boer, R. de, Bremmer, P. J. J., Duenk, M., Kroon, D. J. J., Loeffen, M. M., Schuyt, M., et al. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Amersfoort: BMC Advies.
go back to reference Bakker, R. (2018). Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet: Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011–2016. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. Bakker, R. (2018). Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet: Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011–2016. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
go back to reference Bloupot, H., Brinke, H. ten, & Werff, M. van der (2018). Decentralisatie zorg naar gemeenten: benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen. Groningen: Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Bloupot, H., Brinke, H. ten, & Werff, M. van der (2018). Decentralisatie zorg naar gemeenten: benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen. Groningen: Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.
go back to reference Boerma, N., & Bröcking, B. C. (2019). Van transitie naar transformatie van de jeugdhulp: Biedt de transactiekosten-theorie aanknopingspunten voor meer kwaliteit, minder uitvoeringskosten en lagere administratieve lasten? Bestuurswetenschappen (in press). Boerma, N., & Bröcking, B. C. (2019). Van transitie naar transformatie van de jeugdhulp: Biedt de transactiekosten-theorie aanknopingspunten voor meer kwaliteit, minder uitvoeringskosten en lagere administratieve lasten? Bestuurswetenschappen (in press).
go back to reference Bröcking, B. C. (2016). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRef Bröcking, B. C. (2016). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRef
go back to reference Butter, F. A. G. den, & Wolde,  S. A. ten (2014). The institutional economics of stakeholder consultation; how experts can contribute to reduce the costs of reaching compromise agreements. In C. Martini & M. Boumans (red.), Experts and consensus in social sciences. Ethical Economy, (band 50, pag. 17–48). New York: Springer. Butter, F. A. G. den, & Wolde,  S. A. ten (2014). The institutional economics of stakeholder consultation; how experts can contribute to reduce the costs of reaching compromise agreements. In C. Martini & M. Boumans (red.), Experts and consensus in social sciences. Ethical Economy, (band 50, pag. 17–48). New York: Springer.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Jeugdhulp 2017. Den Haag: CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Jeugdhulp 2017. Den Haag: CBS.
go back to reference Deming, W. E. (1986). The Deming management method. New York: Dodd. Deming, W. E. (1986). The Deming management method. New York: Dodd.
go back to reference Friele, R. D., Bruning, M. R., Bastiaanssen, I. L. W., Boer, R. de, Bucx, A. J. E. H., Groot, J. F. de, Hageraats, R., et al. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet: Na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw. Friele, R. D., Bruning, M. R., Bastiaanssen, I. L. W., Boer, R. de, Bucx, A. J. E. H., Groot, J. F. de, Hageraats, R., et al. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet: Na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Greif, A. (2000). The fundamental problem of exchange: a research agenda in historical institutional analysis. European Review of Economic History, 4(3), 251–284.CrossRef Greif, A. (2000). The fundamental problem of exchange: a research agenda in historical institutional analysis. European Review of Economic History, 4(3), 251–284.CrossRef
go back to reference Helm, P. van der (2018). Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12(1), 31–61.CrossRef Helm, P. van der (2018). Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Jeugdbeleid, 12(1), 31–61.CrossRef
go back to reference Leemrijse, C., Bakker, D. de, & Schoenmakers, T. (2016). Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak ‘krachtige basiszorg’ in de Utrechtse wijk Overvecht. Utrecht: Nivel. Leemrijse, C., Bakker, D. de, & Schoenmakers, T. (2016). Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak ‘krachtige basiszorg’ in de Utrechtse wijk Overvecht. Utrecht: Nivel.
go back to reference Montfoort, A. van, Verhagen, A., Sondorp, J. E., & Torregrosa, L. D. R. (2018). Samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen: Onderzoeksrapport Midden- en West-Brabant. Woerden: Van Montfoort. Montfoort, A. van, Verhagen, A., Sondorp, J. E., & Torregrosa, L. D. R. (2018). Samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen: Onderzoeksrapport Midden- en West-Brabant. Woerden: Van Montfoort.
go back to reference Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2016). Een gedurfde ambitie: Veelzijdig samenwerken met kind en gezin. Den Haag: RVS. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2016). Een gedurfde ambitie: Veelzijdig samenwerken met kind en gezin. Den Haag: RVS.
go back to reference Rekenkamer Rotterdam (2018). Het komt niet in de buurt: Onderzoek naar aanpak knelpunten in functioneren wijkteams. Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam. Rekenkamer Rotterdam (2018). Het komt niet in de buurt: Onderzoek naar aanpak knelpunten in functioneren wijkteams. Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.
go back to reference Sanden, J. van der, Feringa, D., Peels, F., & Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond: Een onderzoek naar de transformatie binnen het jeugdwelzijn, de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. Sanden, J. van der, Feringa, D., Peels, F., & Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond: Een onderzoek naar de transformatie binnen het jeugdwelzijn, de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.
go back to reference Seddon, J. (2008). Systems Thinking in the Public Sector: The failure of the reform regime … and a manifesto for a better way. Charmouth: Triarchy Press. Seddon, J. (2008). Systems Thinking in the Public Sector: The failure of the reform regime … and a manifesto for a better way. Charmouth: Triarchy Press.
go back to reference Smeets, E., & Veen, D. van (2018). Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden. Nijmegen: KBA. Smeets, E., & Veen, D. van (2018). Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden. Nijmegen: KBA.
go back to reference Tuzgöl-Broekhoven, A., Stam, J., & Atalikyayi, R. (2018). Zorgen voor burgers: Onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg. Den Haag: De Nationale Ombudsman. Tuzgöl-Broekhoven, A., Stam, J., & Atalikyayi, R. (2018). Zorgen voor burgers: Onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg. Den Haag: De Nationale Ombudsman.
go back to reference Verdonck, E., Jaspaert, E., Vervaeke, G., & Bogaerts, S. (2009). Motivatie voor gedragsinterventies bij jeugdige justitiabelen. Leuven: Leuvens Instituut voor Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Verdonck, E., Jaspaert, E., Vervaeke, G., & Bogaerts, S. (2009). Motivatie voor gedragsinterventies bij jeugdige justitiabelen. Leuven: Leuvens Instituut voor Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven.
Metagegevens
Titel
Greep op de jeugdhulp: handreikingen voor gemeentelijke regievoering
Auteurs
Dr. Bert Bröcking
Prof. mr. Paul Vlaardingerbroek
Publicatiedatum
09-04-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00201-2

Andere artikelen Uitgave 2/2019

Jeugdbeleid 2/2019 Naar de uitgave

OriginalPaper

Luisteren is EHBO