Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

09-04-2019

Voortgezet onderwijs en jongerenwerk: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

Auteurs: Dr. Asia Sarti, Dr. Willeke Manders, Dr. Judith Metz

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerking is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, en wat de succesfactoren in de samenwerking zijn. Samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs maakt een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk om gebroken schoolcarrières te voorkomen.
Er zijn twee samenwerkingstypen te onderscheiden: 1) een samenwerkingstype waarbij jongerenwerkers vanuit hun werk in de wijk en de jongerenwerkaccommodatie het werk van scholen ondersteunen, en 2) een samenwerkingstype waarbij jongerenwerkers in de school werkzaam zijn. De twee typen samenwerking verschillen op de volgende dimensies: activiteiten en hun functies, het aantal mensen waarmee het jongerenwerk contact heeft op school en de aard van de samenwerking.
Succesfactoren voor een goede samenwerking zijn inzet van voldoende jongerenwerkers, jongerenwerkers die een verbinding kunnen maken tussen school en de wijk, een vast aanspreekpunt vanuit school, bekendheid met het schooljongerenwerk onder schoolpersoneel en leerlingen, en continuïteit van de samenwerking en de activiteiten. Verder geldt specifiek voor de samenwerking waarbij jongerenwerkers in de school werken dat een eigen, centraal gelegen ruimte een succesfactor is.
Literatuur
go back to reference De Baat, M., Messing, C., & Prins, D. (2014). Wat werkt bij schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. De Baat, M., Messing, C., & Prins, D. (2014). Wat werkt bij schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt: Denken vanuit de pedagogische driehoek van thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Utrecht: APS. El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt: Denken vanuit de pedagogische driehoek van thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Utrecht: APS.
go back to reference Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2013). Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’: Onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Portfolio Jongerenwerk Aflevering 2.. Amsterdam: Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam. Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2013). Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan’: Onderzoeksrapport Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Portfolio Jongerenwerk Aflevering 2.. Amsterdam: Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Meij, H., & Ince, D. (2013). De ontwikkeling van kinderen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Meij, H., & Ince, D. (2013). De ontwikkeling van kinderen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Metz, J. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen:Jongerenwerk: historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP. Metz, J. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen:Jongerenwerk: historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP.
go back to reference Metz, J. (2013). De waarde(n) van het jongerenwerk. Lectorale rede. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdam. Metz, J. (2013). De waarde(n) van het jongerenwerk. Lectorale rede. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdam.
go back to reference Metz, J. (2017). The professionalism of youth work and the role of values. Social Work & Society, 2, 1–16. Metz, J. (2017). The professionalism of youth work and the role of values. Social Work & Society, 2, 1–16.
go back to reference Wilson, S. J., & Tanner-Smith, E. E. (2013). Dropout prevention and intervention programs for improving school completion among school-aged children and youth: A systematic review. Journal of the Society for Social Work, 4, 357–372.CrossRef Wilson, S. J., & Tanner-Smith, E. E. (2013). Dropout prevention and intervention programs for improving school completion among school-aged children and youth: A systematic review. Journal of the Society for Social Work, 4, 357–372.CrossRef
Metagegevens
Titel
Voortgezet onderwijs en jongerenwerk: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren
Auteurs
Dr. Asia Sarti
Dr. Willeke Manders
Dr. Judith Metz
Publicatiedatum
09-04-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00200-3

Andere artikelen Uitgave 2/2019

Jeugdbeleid 2/2019 Naar de uitgave

OriginalPaper

Luisteren is EHBO