Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Aan het werk blijven

Auteurs : Marcel Balm, André Bieleman, Ad Bergsma, Wilmar Schaufeli, Marc de Vries

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • Werkgevers hebben een arbowettelijke zorgplicht voor hun werknemers. Zij zijn verplicht zorg te dragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Uit de verantwoordelijkheden van werkgevers vloeien allerlei rechten voort van werknemers.
 • Werkenden zijn verplicht zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid, en voor die van de anderen.
 • In het algemeen zijn werkgevers en werkenden gemotiveerd om aandacht te geven aan veilig en gezond werken, want iedereen wil wel fluitend naar het werk, aan het einde van de werkdag met voldoening en heelhuids naar huis en zo prettig en gezond mogelijk genieten van het pensioen.
 • Aandacht voor veilig en gezond werken staat in de praktijk dikwijls op gespannen voet met andere aandachtsgebieden, zoals arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van het werk. Soms lijkt het dan dat werkgevers en werkenden veiligheid en gezondheid onbelangrijk vinden – maar dat is doorgaans een misverstand. Meestal wil men wel, maar men weet niet hoe.
 • De arbowettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het vertrekpunt voor veilig en gezond werken.
 • Bij het oplossen van concrete arboknelpunten verlangt de Arbowet dat maatregelen in een vaste volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de grondoorzaken van de problemen wordt gekeken. Dit wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd. Deze strategie is oorspronkelijk door arbeidshygiënisten ontwikkeld en is later vertaald naar onder andere de arbothema’s arbeidsveiligheid, fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
 • Beheersing van veiligheids- en gezondheidsrisico’s vereist een combinatie van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen en aandacht voor de ontwikkeling van de organisatiecultuur.
 • Arbeidsorganisaties besteden in toenemende mate aandacht aan werkgeluk, vitaliteit en leefstijl.
 • Aanvullend op curatie en preventie is er steeds meer aandacht voor amplitie – het versterken van hetgeen er al is.
 • Professionals die succesvolle maatregelen en interventies willen ontwikkelen en implementeren, dienen te beschikken over voldoende inzicht en vaardigheden op het gebied van gedragsbeïnvloeding, educatie en communicatie.
 • Een interprofessioneel arboteam kan veel meerwaarde hebben voor het bewaken van de samenhang tussen de arbeidshygiënische strategie, de organisatorische, technische en gedragsmaatregelen, de kwaliteit van de educatie en communicatie en het ontwikkelen van de organisatiecultuur.
Voetnoten
1
Synoniem: lichamelijke.
 
2
Synoniem: psychische.
 
3
MET = metabolic equivalent of task. De MET is een meeteenheid voor de hoeveelheid energie die een bepaalde inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust.
 
4
Dit motiverende proces is relevant in elke verbeteraanpak voor elk arbothema, dus ook bijvoorbeeld voor arbeidsveiligheid (zie par. 6.3) en fysieke belasting (zie par. 6.4).
 
Literatuur
go back to reference Aspinwall LG, Tedeschi RG. Of babies and bathwater: a reply to Coyne and Tennen’s views on positive psychology and health. Ann Behav Med. 2010;39(1):27–34.PubMedCrossRef Aspinwall LG, Tedeschi RG. Of babies and bathwater: a reply to Coyne and Tennen’s views on positive psychology and health. Ann Behav Med. 2010;39(1):27–34.PubMedCrossRef
go back to reference Aspinwall LG, Richter L, Hoffman RR. Understanding how optimism works. In: Chang EC, redactie. Optimism and pessimism: implications for theory, research, and practice. Washington D.C.: American Psychological Association; 2001. pp. 217–38. Aspinwall LG, Richter L, Hoffman RR. Understanding how optimism works. In: Chang EC, redactie. Optimism and pessimism: implications for theory, research, and practice. Washington D.C.: American Psychological Association; 2001. pp. 217–38.
go back to reference Bakker AB, Daniels K, redactie. A day in the life of a happy worker. London: Psychology Press; 2013. Bakker AB, Daniels K, redactie. A day in the life of a happy worker. London: Psychology Press; 2013.
go back to reference Bakker AB, Demerouti E. Job demands–resources theory: taking stock and looking forward. J Occup Health Psychol. 2017;22(3):273.PubMedCrossRef Bakker AB, Demerouti E. Job demands–resources theory: taking stock and looking forward. J Occup Health Psychol. 2017;22(3):273.PubMedCrossRef
go back to reference Balm M. Eerst vonken, dan vinken. Zijn gedragsmaatregelen tweederangsmaatregelen? In: Vakblad ARBO. Vakmedianet. September 2017. Balm M. Eerst vonken, dan vinken. Zijn gedragsmaatregelen tweederangsmaatregelen? In: Vakblad ARBO. Vakmedianet. September 2017.
go back to reference Balm M. Hoe aandacht voor arbeidsveiligheid? In: NVVK-congresbundel. Uitgave Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde; 2019a. Balm M. Hoe aandacht voor arbeidsveiligheid? In: NVVK-congresbundel. Uitgave Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde; 2019a.
go back to reference Balm R. Een voorbeeld bij uitstek. In: NVVK-congresbundel. Uitgave Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde; 2019b. Balm R. Een voorbeeld bij uitstek. In: NVVK-congresbundel. Uitgave Nederlandse vereniging voor Veiligheidskunde; 2019b.
go back to reference Balm R, Balm M. Het belang van gezondheidsvaardigheden. In: Vakblad ARBO. Vakmedianet; 2020a. Balm R, Balm M. Het belang van gezondheidsvaardigheden. In: Vakblad ARBO. Vakmedianet; 2020a.
go back to reference Balm R, Balm M. Gezondheidsvaardigheden aanleren. In: Vakblad ARBO. Vakmedianet; 2020b. Balm R, Balm M. Gezondheidsvaardigheden aanleren. In: Vakblad ARBO. Vakmedianet; 2020b.
go back to reference Balm R, Balm M. Leertraject gezondheidsvaardigheden. In: Vakblad ARBO. Vakmedianet; 2020c. Balm R, Balm M. Leertraject gezondheidsvaardigheden. In: Vakblad ARBO. Vakmedianet; 2020c.
go back to reference Balm R. Mijn Mammoet. Een methode voor gedragsverandering. Balm academie; 2023. Balm R. Mijn Mammoet. Een methode voor gedragsverandering. Balm academie; 2023.
go back to reference Bannink RJ. De boodschap goed overbrengen. Effectief aanspreken op de werkvloer. NVVK-info. Vakblad voor veiligheidsprofessionals. 2018;27:19–21. Bannink RJ. De boodschap goed overbrengen. Effectief aanspreken op de werkvloer. NVVK-info. Vakblad voor veiligheidsprofessionals. 2018;27:19–21.
go back to reference Bergsma A. Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit. Psychologie En Gezondheid. 2010;38(4):171–6.CrossRef Bergsma A. Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit. Psychologie En Gezondheid. 2010;38(4):171–6.CrossRef
go back to reference Bergsma A. Ontwikkel je innerlijke kompas. Coachlink Magazine; 2021. Bergsma A. Ontwikkel je innerlijke kompas. Coachlink Magazine; 2021.
go back to reference Bergsma A, Boelhouwer J. De overheid is een geluksmachine. Bestuurskunde. 2013;22(3):75–85.CrossRef Bergsma A, Boelhouwer J. De overheid is een geluksmachine. Bestuurskunde. 2013;22(3):75–85.CrossRef
go back to reference Bergsma A, Veenhoven R, Commandeur H. Ten geleide bij themanummer ‘Welbevinden op het werk’. M&O. 2015;(2/3):3–14. Bergsma A, Veenhoven R, Commandeur H. Ten geleide bij themanummer ‘Welbevinden op het werk’. M&O. 2015;(2/3):3–14.
go back to reference Bergsma A, Hamburger O, Klappa E. Handboek Werkgeluk. Amsterdam: Boom; 2020. Bergsma A, Hamburger O, Klappa E. Handboek Werkgeluk. Amsterdam: Boom; 2020.
go back to reference Bergsma A, Buijt I, Veenhoven R. Will happiness-trainings make us happier? An updated research synthesis using an online findings-archive. In: Paul Raj, redactie. Prime Archives in Psychology: 2nd Edition. Hyderabad; 2022. Bergsma A, Buijt I, Veenhoven R. Will happiness-trainings make us happier? An updated research synthesis using an online findings-archive. In: Paul Raj, redactie. Prime Archives in Psychology: 2nd Edition. Hyderabad; 2022.
go back to reference Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2006. Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2006.
go back to reference Boerefijn J, Bergsma A. Geluksles verbetert schoolprestaties. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 2011;50:110–21. Boerefijn J, Bergsma A. Geluksles verbetert schoolprestaties. Tijdschrift voor orthopedagogiek. 2011;50:110–21.
go back to reference Boerefijn J, Bergsma A. Gelukkig voor de klas. Houten: LannooCampus; 2014. Boerefijn J, Bergsma A. Gelukkig voor de klas. Houten: LannooCampus; 2014.
go back to reference Bruel M, Colson C. De geluksfabriek. Over het binden en boeien van mensen in organisaties. Schiedam: Scriptum Books; 1998. Bruel M, Colson C. De geluksfabriek. Over het binden en boeien van mensen in organisaties. Schiedam: Scriptum Books; 1998.
go back to reference Christian MS, Garza AS, Slaughter JE. Work engagement: a qualitative review and test of its relations with task and contextual performance. Pers Psychol. 2011;64:89–136.CrossRef Christian MS, Garza AS, Slaughter JE. Work engagement: a qualitative review and test of its relations with task and contextual performance. Pers Psychol. 2011;64:89–136.CrossRef
go back to reference Deci EL, Ryan RM. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11:319–38.CrossRef Deci EL, Ryan RM. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11:319–38.CrossRef
go back to reference Derveaux G, De Sadeleer R. Een gesprek over communicatie. GO Nieuws. 1993;16(48):3–4. Derveaux G, De Sadeleer R. Een gesprek over communicatie. GO Nieuws. 1993;16(48):3–4.
go back to reference Donaldson SI, Ko I. Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: a review of the emerging literature and evidence base. J Posit Psychol. 2010;5:177–91.CrossRef Donaldson SI, Ko I. Positive organizational psychology, behavior, and scholarship: a review of the emerging literature and evidence base. J Posit Psychol. 2010;5:177–91.CrossRef
go back to reference Dutton JE, Ragins BR, redactie. Exploring positive relationships at work: building a theoretical and research foundation. Psychology Press; 2017. Dutton JE, Ragins BR, redactie. Exploring positive relationships at work: building a theoretical and research foundation. Psychology Press; 2017.
go back to reference Edmondson AC, Lei Z. Psychological safety: the history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annu Rev Organ Psych Organ Behav. 2014;1(1):23–43.CrossRef Edmondson AC, Lei Z. Psychological safety: the history, renaissance, and future of an interpersonal construct. Annu Rev Organ Psych Organ Behav. 2014;1(1):23–43.CrossRef
go back to reference Engbersen G, Kremer M, Went R, Boot A. Het betere werk; de nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR-rapport 102. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2020. Engbersen G, Kremer M, Went R, Boot A. Het betere werk; de nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR-rapport 102. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2020.
go back to reference Es A. Misstanden bij spinnerijen H&M. De Volkskrant, 28 oktober; 2014. Es A. Misstanden bij spinnerijen H&M. De Volkskrant, 28 oktober; 2014.
go back to reference Frijda N. De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker; 2005. Frijda N. De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker; 2005.
go back to reference Guldenmund F, redactie. Gedrag en Veiligheid. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2018. Guldenmund F, redactie. Gedrag en Veiligheid. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2018.
go back to reference Guldenmund F, Balm M, Bus J, Heerkens Y, Langenhuysen K, Vessies P. SER-handreiking Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2021. Guldenmund F, Balm M, Bus J, Heerkens Y, Langenhuysen K, Vessies P. SER-handreiking Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2021.
go back to reference Guldenmund F, Bus J, Balm M, Heerkens Y. Samenvatting handreiking Groeien in arbeidsveiligheid. Zeven stappen voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2022. Guldenmund F, Bus J, Balm M, Heerkens Y. Samenvatting handreiking Groeien in arbeidsveiligheid. Zeven stappen voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2022.
go back to reference Hakanen JJ, Schaufeli WB. Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. J Affect Disord. 2012;142:415–24.CrossRef Hakanen JJ, Schaufeli WB. Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. J Affect Disord. 2012;142:415–24.CrossRef
go back to reference Halbesleben JRB. A meta-analysis of work engagement: relationships with burnout, demands, resources, and consequences. In: Bakker AB, Leiter MP, redactie. Work engagement: a handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press; 2010:102–17. Halbesleben JRB. A meta-analysis of work engagement: relationships with burnout, demands, resources, and consequences. In: Bakker AB, Leiter MP, redactie. Work engagement: a handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press; 2010:102–17.
go back to reference Hamburger O, Bergsma A. Gelukkig werken. Amsterdam: Boom/Nelissen; 2011. Hamburger O, Bergsma A. Gelukkig werken. Amsterdam: Boom/Nelissen; 2011.
go back to reference Held BS. The tyranny of the positive attitude in America: observation and speculation. J Clin Psychol. 2002;58:965–92.PubMedCrossRef Held BS. The tyranny of the positive attitude in America: observation and speculation. J Clin Psychol. 2002;58:965–92.PubMedCrossRef
go back to reference Held BS. The negative side of positive psychology. J Humanist Psychol. 2004;44:9–46.CrossRef Held BS. The negative side of positive psychology. J Humanist Psychol. 2004;44:9–46.CrossRef
go back to reference Heijink J, Oomens S. De werking van arbocatalogi. Evaluatie van het project arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen; 2011. Heijink J, Oomens S. De werking van arbocatalogi. Evaluatie van het project arbocatalogi van de Stichting van de Arbeid. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen; 2011.
go back to reference Houtman I. De epidemie van werkgerelateerde psychische aandoeningen. In: Bakker AB, Schaufeli WB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. Houtman I. De epidemie van werkgerelateerde psychische aandoeningen. In: Bakker AB, Schaufeli WB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020.
go back to reference Hsieh T. Delivering happiness. A path to profits, passion and purpose. USA: Hachette; 2011. Hsieh T. Delivering happiness. A path to profits, passion and purpose. USA: Hachette; 2011.
go back to reference Janssen M. Improving mental health of Dutch teachers by mindfulness-based stress reduction and an organizational health intervention. PhD thesis. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2023. Janssen M. Improving mental health of Dutch teachers by mindfulness-based stress reduction and an organizational health intervention. PhD thesis. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2023.
go back to reference Kashdan T, Biswas-Diener R. The upside of your dark side. [s.l.]: Brilliance Audio; 2014. Kashdan T, Biswas-Diener R. The upside of your dark side. [s.l.]: Brilliance Audio; 2014.
go back to reference Keyes CL. Flourishing. [s.l.]: John Wiley & Sons, Inc.; 2010. Keyes CL. Flourishing. [s.l.]: John Wiley & Sons, Inc.; 2010.
go back to reference Luthans F, Youssef-Morgan C. Psychlogical capital: an evidence-based positive appraoch. Ann Rev Organ Psycholog Organ Behavior. 2018;4:339–66.CrossRef Luthans F, Youssef-Morgan C. Psychlogical capital: an evidence-based positive appraoch. Ann Rev Organ Psycholog Organ Behavior. 2018;4:339–66.CrossRef
go back to reference Marquardt MK, Oettingen G, Gollwitzer PM, Sheeran P, Liepert J. Mental contrasting with implementation intentions (MCII) improves physical activity and weight loss among stroke survivors over one year. Rehabil Psychol. 2017;62(4):580.PubMedCrossRef Marquardt MK, Oettingen G, Gollwitzer PM, Sheeran P, Liepert J. Mental contrasting with implementation intentions (MCII) improves physical activity and weight loss among stroke survivors over one year. Rehabil Psychol. 2017;62(4):580.PubMedCrossRef
go back to reference Maslow AH. Motivation and personality. New York: Harper & Brothers; 1954. Maslow AH. Motivation and personality. New York: Harper & Brothers; 1954.
go back to reference Mojsa-Kaja J, Golonka K, Marek T. Job burnout and engagement among teachers-worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. Int J Occup Med Environ Health. 2015;28(1):102–19.PubMedCrossRef Mojsa-Kaja J, Golonka K, Marek T. Job burnout and engagement among teachers-worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work. Int J Occup Med Environ Health. 2015;28(1):102–19.PubMedCrossRef
go back to reference Nauta A. Werk met liefde. Leiden: Universiteit Leiden; 2018. Nauta A. Werk met liefde. Leiden: Universiteit Leiden; 2018.
go back to reference Nikolova I, Caniëls M, Schaufeli WB, Semeijn J. Disengaging Leadership Scale (DLS): initial validity evidence. Int J Environ Res Public Health. 2021;18:2824.PubMedPubMedCentralCrossRef Nikolova I, Caniëls M, Schaufeli WB, Semeijn J. Disengaging Leadership Scale (DLS): initial validity evidence. Int J Environ Res Public Health. 2021;18:2824.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Oatley K. Best laid schemes: the psychology of the emotions. Cambridge: Cambridge University Press; 1992. Oatley K. Best laid schemes: the psychology of the emotions. Cambridge: Cambridge University Press; 1992.
go back to reference Oettingen G. Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation. New York, Current; 2015. Oettingen G. Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation. New York, Current; 2015.
go back to reference Oettingen G, Reininger KM. The power of prospection: mental contrasting and behavior change. Soc Pers Psychol Compass. 2016;10(11):591–604.CrossRef Oettingen G, Reininger KM. The power of prospection: mental contrasting and behavior change. Soc Pers Psychol Compass. 2016;10(11):591–604.CrossRef
go back to reference Ouweneel E, Schaufeli WB, Le Blanc P. Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Gedrag & Organisatie. 2009;22:118–35.CrossRef Ouweneel E, Schaufeli WB, Le Blanc P. Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Gedrag & Organisatie. 2009;22:118–35.CrossRef
go back to reference Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek Fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015. Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek Fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015.
go back to reference Peterson C. A primer in positive psychology. Oxford: Oxford University Press; 2006. Peterson C. A primer in positive psychology. Oxford: Oxford University Press; 2006.
go back to reference Pouwels ME, Hooft, J, Bergsma A. Schoenverkoper wijst gezondheidszorg de weg. M & O. 2015;(2/3):94–104. Pouwels ME, Hooft, J, Bergsma A. Schoenverkoper wijst gezondheidszorg de weg. M & O. 2015;(2/3):94–104.
go back to reference Rich BL, Lepine JA, et al. Job Engagement: antecedents and effects on job performance. Acad Manag J. 2010;55:617–35.CrossRef Rich BL, Lepine JA, et al. Job Engagement: antecedents and effects on job performance. Acad Manag J. 2010;55:617–35.CrossRef
go back to reference Schaufeli WB. Van burnout naar bevlogenheid; werk en welbevinden in Nederland. M & O. 2015;69:15–31. Schaufeli WB. Van burnout naar bevlogenheid; werk en welbevinden in Nederland. M & O. 2015;69:15–31.
go back to reference Schaufeli WB. The job-demands-resources model: A ‘how to’ guide to increase work engagement and prevent burnout. Organ Dyn. 2017;46:120–32. Schaufeli WB. The job-demands-resources model: A ‘how to’ guide to increase work engagement and prevent burnout. Organ Dyn. 2017;46:120–32.
go back to reference Schaufeli WB. Bevlogen leiderschap: Hoe leidinggevenden bevlogenheid kunnen bevorderen. De Psycholoog. 2022;57:10–22. Schaufeli WB. Bevlogen leiderschap: Hoe leidinggevenden bevlogenheid kunnen bevorderen. De Psycholoog. 2022;57:10–22.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. Schaufeli WB, Bakker AB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB. Work engagement: a critical assessment of concept and measurement. In: Tuch WR, Bakker AB, Tay L, Gander F, redactie. Handbook of positive psychology assessment. Göttingen: Hogrefe; ter perse. Schaufeli WB, Bakker AB. Work engagement: a critical assessment of concept and measurement. In: Tuch WR, Bakker AB, Tay L, Gander F, redactie. Handbook of positive psychology assessment. Göttingen: Hogrefe; ter perse.
go back to reference Schaufeli WB, Dijkstra P. Bevlogen aan het werk. Zaltbommel: Thema; 2010. Schaufeli WB, Dijkstra P. Bevlogen aan het werk. Zaltbommel: Thema; 2010.
go back to reference Schaufeli WB, Salanova M. Enhancing work engagement through the management of human resources. In: Näswall K, Sverke M, Hellgren J, redactie. The individual in the changing working life. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. pp. 380–404. Schaufeli WB, Salanova M. Enhancing work engagement through the management of human resources. In: Näswall K, Sverke M, Hellgren J, redactie. The individual in the changing working life. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. pp. 380–404.
go back to reference Schaufeli W, Verolme JJ. De Burnout-bubbel: het echte verhaal. Houten: BSL; 2022. Schaufeli W, Verolme JJ. De Burnout-bubbel: het echte verhaal. Houten: BSL; 2022.
go back to reference Schneider B, Yost AB, Kropp A, Kind C, Lam H. Workforce engagement: what it is, what drives it, and why it matters for organizational performance. J Organ Behav. 2018;39:462–80.CrossRef Schneider B, Yost AB, Kropp A, Kind C, Lam H. Workforce engagement: what it is, what drives it, and why it matters for organizational performance. J Organ Behav. 2018;39:462–80.CrossRef
go back to reference Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press; 2002. Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press; 2002.
go back to reference Seligman MEP. Gelukkig zijn kun je leren. Utrecht: Het Spectrum; 2002. Seligman MEP. Gelukkig zijn kun je leren. Utrecht: Het Spectrum; 2002.
go back to reference Seligman ME. Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon and Schuster; 2012. Seligman ME. Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Simon and Schuster; 2012.
go back to reference Sevincer AT, Plakides A, Oettingen G. Mental contrasting and energization transfer to low-expectancy tasks. Motivation and Emotion. 2022;47(1):1–15. Sevincer AT, Plakides A, Oettingen G. Mental contrasting and energization transfer to low-expectancy tasks. Motivation and Emotion. 2022;47(1):1–15.
go back to reference Sitskoorn M. IK2 De beste versie van jezelf. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2014. Sitskoorn M. IK2 De beste versie van jezelf. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2014.
go back to reference Spikmans FJM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Heerkens YF. Bespreekbaar maken van overgewicht op de werkplek; kan dat en wie moet het doen? Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen. 2011;89:114–21.CrossRef Spikmans FJM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Heerkens YF. Bespreekbaar maken van overgewicht op de werkplek; kan dat en wie moet het doen? Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen. 2011;89:114–21.CrossRef
go back to reference Stoeber J, Damian LE. Perfectionism in employees: work engagement, workaholism, and burnout. In: Sirois FM, Molnar DS, editors. Perfectionism, health, and well-being. New York: Springer; 2016. pp. 265–83. Stoeber J, Damian LE. Perfectionism in employees: work engagement, workaholism, and burnout. In: Sirois FM, Molnar DS, editors. Perfectionism, health, and well-being. New York: Springer; 2016. pp. 265–83.
go back to reference Taris TW, Schaufeli WB. The Job Demands-Resources model. In: Clarke S, Probst TM, Guldenmund F, Passmore J, editors. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Chichester: John Wiley; 2016. pp. 157–80. Taris TW, Schaufeli WB. The Job Demands-Resources model. In: Clarke S, Probst TM, Guldenmund F, Passmore J, editors. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Chichester: John Wiley; 2016. pp. 157–80.
go back to reference Taris TW, Schaufeli WB. Werkverslaving. In: Schaufeli WB, Bakker AB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. pag. 335–68. Taris TW, Schaufeli WB. Werkverslaving. In: Schaufeli WB, Bakker AB, redactie. De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. pag. 335–68.
go back to reference Tims M, Oerlemans WGM, Plomp J. De rol van job crafting bij welbevinden. M&O. 2015;(2/3):32–49. Tims M, Oerlemans WGM, Plomp J. De rol van job crafting bij welbevinden. M&O. 2015;(2/3):32–49.
go back to reference Toniolo-Barrios M, Pitt L. Mindfulness and the challenges of working from home in times of crisis. Bus Horiz. 2021;64(2):189–97.PubMedCrossRef Toniolo-Barrios M, Pitt L. Mindfulness and the challenges of working from home in times of crisis. Bus Horiz. 2021;64(2):189–97.PubMedCrossRef
go back to reference Van de Wijdeven B. Duurzaam Fysiek Werk. Een concept voor een verantwoorde omgang met fysieke arbeid. Buro Voor Fysieke Arbeid; 2019. Van de Wijdeven B. Duurzaam Fysiek Werk. Een concept voor een verantwoorde omgang met fysieke arbeid. Buro Voor Fysieke Arbeid; 2019.
go back to reference Van de Wijdeven B, Visser B, Daams J, Kuijer PPFM. A first step towards a framework for interventions for individual working practice to prevent work-related musculoskeletal disorders: a scoping review. BMC Musculoskelet Disord. 2023;24(1):87.PubMedPubMedCentralCrossRef Van de Wijdeven B, Visser B, Daams J, Kuijer PPFM. A first step towards a framework for interventions for individual working practice to prevent work-related musculoskeletal disorders: a scoping review. BMC Musculoskelet Disord. 2023;24(1):87.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Van der Klink JJL. De weg van participatie. Oratie. Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen; 2007. Van der Klink JJL. De weg van participatie. Oratie. Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen; 2007.
go back to reference Van Gelder L. Didactische analyse: werk- en studieboek. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1971. Van Gelder L. Didactische analyse: werk- en studieboek. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1971.
go back to reference Van der Loo H, Beks J. Veldgids Psychologische veiligheid. Werkvormen, voorbeelden en tools om samen onbevreesd te presteren. Amsterdam: Boom; 2021. Van der Loo H, Beks J. Veldgids Psychologische veiligheid. Werkvormen, voorbeelden en tools om samen onbevreesd te presteren. Amsterdam: Boom; 2021.
go back to reference Van Rhenen W, Schaufeli WB. Positieve bedrijfsgezondheidszorg. Een nieuw domein voor de moderne bedrijfsarts? TBV. 2010;18:413–7. Van Rhenen W, Schaufeli WB. Positieve bedrijfsgezondheidszorg. Een nieuw domein voor de moderne bedrijfsarts? TBV. 2010;18:413–7.
go back to reference Van Vugt M, Wildschut M. Gezag: de wetenschap van macht, gezag en leiderschap. Amsterdam: Bruna Uitgevers B.V., A.W., 2e, herziene, editie; 2022. Van Vugt M, Wildschut M. Gezag: de wetenschap van macht, gezag en leiderschap. Amsterdam: Bruna Uitgevers B.V., A.W., 2e, herziene, editie; 2022.
go back to reference Van Wingerden J, Kraus-Hoogeveen S. Grip op een positief werkklimaat. Zaltbommel: Thema; 2018. Van Wingerden J, Kraus-Hoogeveen S. Grip op een positief werkklimaat. Zaltbommel: Thema; 2018.
go back to reference Verdonk P, Slenter L, Meershoek A. Bemoei je met je eigen zaken? Opvattingen over leefstijlbeïnvloeding door werkgevers in het MKB. Tijdschr Gezondheidswet. 2010;88:25–31.12. Verdonk P, Slenter L, Meershoek A. Bemoei je met je eigen zaken? Opvattingen over leefstijlbeïnvloeding door werkgevers in het MKB. Tijdschr Gezondheidswet. 2010;88:25–31.12.
go back to reference Vinkers C. In de ban van burnout; over de grenzen van stress. Amsterdam: Prometheus; 2022. Vinkers C. In de ban van burnout; over de grenzen van stress. Amsterdam: Prometheus; 2022.
go back to reference Walburg JA. Mentaal vermogen. Investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2008. Walburg JA. Mentaal vermogen. Investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2008.
go back to reference Watzlawick P. The situation is hopeless, but not serious: the pursuit of unhappiness. New York: WW Norton & Company; 1983. Watzlawick P. The situation is hopeless, but not serious: the pursuit of unhappiness. New York: WW Norton & Company; 1983.
go back to reference Waddell A, Kunstler B, Lennox A, Pattuwage L, Grundy EAC, Tsering D, Olivier P, Bragge P. How effective are interventions in optimizing workplace mental health and well-being? A scoping review of reviews and evidence map. Scand J Work Environ Health. 2023;49(4):235–48.PubMedPubMedCentralCrossRef Waddell A, Kunstler B, Lennox A, Pattuwage L, Grundy EAC, Tsering D, Olivier P, Bragge P. How effective are interventions in optimizing workplace mental health and well-being? A scoping review of reviews and evidence map. Scand J Work Environ Health. 2023;49(4):235–48.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Weehuizen R. Mental capital: the economic significance of mental health. Academisch proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2008. Weehuizen R. Mental capital: the economic significance of mental health. Academisch proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2008.
go back to reference Zhang D, Lee EK, Mak EC, Ho CY, Wong SY. Mindfulness-based interventions: an overall review. Br Med Bull. 2021;138(1):41–57.PubMedCrossRef Zhang D, Lee EK, Mak EC, Ho CY, Wong SY. Mindfulness-based interventions: an overall review. Br Med Bull. 2021;138(1):41–57.PubMedCrossRef
56.
go back to reference fysiekebelasting.tno.nl; geraadpleegd d.d. 08/06/2023. fysiekebelasting.tno.nl; geraadpleegd d.d. 08/06/2023.
Metagegevens
Titel
Aan het werk blijven
Auteurs
Marcel Balm
André Bieleman
Ad Bergsma
Wilmar Schaufeli
Marc de Vries
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2974-8_6