Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Veiligheid in de praktijk

Auteurs : Karien den Ridder, Yvonne Tuitert-van Asten, Yvonne van der Tuijn, Annelies van Bon

Gepubliceerd in: Patiëntveiligheid in de verpleegkunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Is patiëntveiligheid anders in een ggz-instelling dan op een afdeling Spoedeisende Hulp? In grote lijnen niet, maar er zijn wel specifieke risico’s die te maken hebben met de zorg die men verleent. In dit hoofdstuk vertellen verschillende auteurs waar de patiëntveiligheidsrisico’s liggen in hun specialisme. Het vertrekpunt daarbij is hun specialisme en een aantal keren hun eigen afdeling. Hiervoor is casuïstiek gebruikt als voorbeeld. Al deze casuïstiek is een bewerking van situaties die gebeurd zijn op soortgelijke afdelingen in Nederland en België. Ook hebben Belgische auteurs in enkele paragrafen een toelichting gegeven op de situatie in België voor het desbetreffende specialisme.
Literatuur
go back to reference Boer, J. de (2006). Fout gemaakt? Herstel en vertel. Nursing, 12(4), 31. Boer, J. de (2006). Fout gemaakt? Herstel en vertel. Nursing, 12(4), 31.
go back to reference Boer, J. de (2006). Fout in de uitvoering. Nursing, 12(3), 23. Boer, J. de (2006). Fout in de uitvoering. Nursing, 12(3), 23.
go back to reference Boer, J. de (2006). Vallen, een geval apart. Nursing, 21(5), 39. Boer, J. de (2006). Vallen, een geval apart. Nursing, 21(5), 39.
go back to reference Cronin, C.M.G. (2006). Five years of learning from analysis of clinical occurrences in pediatric care using the London Protocol. Healthcare Quarterly, 9(special), 16-21.CrossRefPubMed Cronin, C.M.G. (2006). Five years of learning from analysis of clinical occurrences in pediatric care using the London Protocol. Healthcare Quarterly, 9(special), 16-21.CrossRefPubMed
go back to reference Croskerry, P., Cosby, K.S., Schenkel, S.M., & Wears, R.L. (red.) (2009). Patient safety in emergency medicine. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Croskerry, P., Cosby, K.S., Schenkel, S.M., & Wears, R.L. (red.) (2009). Patient safety in emergency medicine. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.
go back to reference Draycott, T., Sibanda, T., Owen, L., Akande, V., Winter, C., Reading, S., e.a. (2006). Does training in obstetric emergencies improve neonatal outcome? BJOG, 113(2), 177-182.CrossRefPubMed Draycott, T., Sibanda, T., Owen, L., Akande, V., Winter, C., Reading, S., e.a. (2006). Does training in obstetric emergencies improve neonatal outcome? BJOG, 113(2), 177-182.CrossRefPubMed
go back to reference Ellis, D., Crofts, J.F., Hunt, L.P., Read, M., Fox, R., & James, M. (2008). Hospital, simulation center, and team work training for eclampsia management: a randomized controlled trial. Obstetrics and Gynecology, 111(3), 723-731.CrossRefPubMed Ellis, D., Crofts, J.F., Hunt, L.P., Read, M., Fox, R., & James, M. (2008). Hospital, simulation center, and team work training for eclampsia management: a randomized controlled trial. Obstetrics and Gynecology, 111(3), 723-731.CrossRefPubMed
go back to reference Eulderink, F., Heeren, T.J., Knook, D.L., & Lighthart, G.J. (2004). Inleiding gerontologie en geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Eulderink, F., Heeren, T.J., Knook, D.L., & Lighthart, G.J. (2004). Inleiding gerontologie en geriatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference GGZ Nederland (2004). De krachten gebundeld (visiedocument). Amersfoort: GGZ Nederland. GGZ Nederland (2004). De krachten gebundeld (visiedocument). Amersfoort: GGZ Nederland.
go back to reference Grasso, B.C., Genest, R., Jordan, C.W., & Bates, D.W. (2003). Use of chart and record reviews to detect medication errors in a state psychiatric hospital. Psychiatric Services, 54(5), 677-681.CrossRefPubMed Grasso, B.C., Genest, R., Jordan, C.W., & Bates, D.W. (2003). Use of chart and record reviews to detect medication errors in a state psychiatric hospital. Psychiatric Services, 54(5), 677-681.CrossRefPubMed
go back to reference Hanrath, C. (2006). Van FONA naar VIM. Nursing, 12(9), 20-23. Hanrath, C. (2006). Van FONA naar VIM. Nursing, 12(9), 20-23.
go back to reference Harmsen, M., Giesen, P., Martijn, L., Mettes, Th., Verstappen, W., Nijhuis-van der Sanden, R., e.a. (2009). Patiëntveiligheid in de Nederlandse eerstelijnszorg anno 2009. Nijmegen: IQ healthcare. Te downloaden via www.iqhealthcare.nl. Harmsen, M., Giesen, P., Martijn, L., Mettes, Th., Verstappen, W., Nijhuis-van der Sanden, R., e.a. (2009). Patiëntveiligheid in de Nederlandse eerstelijnszorg anno 2009. Nijmegen: IQ healthcare. Te downloaden via www.​iqhealthcare.​nl.
go back to reference Hughes, R.G. (red.) (2008). Patient safety and quality: an evidence-based handbook for nurses (AHRQ Publication No. 08-0043). Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (www.ahrq.gov/qual/nurseshdbk). Hughes, R.G. (red.) (2008). Patient safety and quality: an evidence-based handbook for nurses (AHRQ Publication No. 08-0043). Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (www.​ahrq.​gov/​qual/​nurseshdbk).
go back to reference Kaushal, R., Bates, D.W., Landrigan, C., McKenna, K.J., Clapp, M.D., Federico, F., e.a. (2001). Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA, 285(16), 2114-2120.CrossRefPubMed Kaushal, R., Bates, D.W., Landrigan, C., McKenna, K.J., Clapp, M.D., Federico, F., e.a. (2001). Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA, 285(16), 2114-2120.CrossRefPubMed
go back to reference Kluijver, B. (2005). Patiënt verwisseld. Nursing, 12(12), 37. Kluijver, B. (2005). Patiënt verwisseld. Nursing, 12(12), 37.
go back to reference Kluijver, B. (2006). Fout met morfine. Nursing, 12(1), 37. Kluijver, B. (2006). Fout met morfine. Nursing, 12(1), 37.
go back to reference Korne, D. (2009). Operatie in beeld. Medisch Contact, 64(2), 72-75. Korne, D. (2009). Operatie in beeld. Medisch Contact, 64(2), 72-75.
go back to reference Landelijke Huisartsen Vereniging (2009). Handreiking patiëntveiligheid. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging. Landelijke Huisartsen Vereniging (2009). Handreiking patiëntveiligheid. Utrecht: Landelijke Huisartsen Vereniging.
go back to reference Limburg, L.C.M., & Berg, M.J. van den (2009). Hoe staat het met de patiëntveiligheid? Conclusie. Zorgbalans 2008. Bilthoven: RIVM. Limburg, L.C.M., & Berg, M.J. van den (2009). Hoe staat het met de patiëntveiligheid? Conclusie. Zorgbalans 2008. Bilthoven: RIVM.
go back to reference Maslovitz, S., Barkai, G., Lessing, J.B., Ziv, A., & Many, A. (2007). Recurrent obstetric management mistakes identified by simulation. Obstetrics and Gynecology, 109(6), 1295-1300.CrossRefPubMed Maslovitz, S., Barkai, G., Lessing, J.B., Ziv, A., & Many, A. (2007). Recurrent obstetric management mistakes identified by simulation. Obstetrics and Gynecology, 109(6), 1295-1300.CrossRefPubMed
go back to reference Pediatric patient safety: keeping children safe in the hospital (2007). New Haven, CT: Yale-New Haven Hospital. Pediatric patient safety: keeping children safe in the hospital (2007). New Haven, CT: Yale-New Haven Hospital.
go back to reference Peeters, M., Langelaan, M., Kok, I., & Wagner, C. (2009). Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade. Utrecht: Trimbos-instituut/NIVEL. Peeters, M., Langelaan, M., Kok, I., & Wagner, C. (2009). Patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Een eerste verkenning naar zorggerelateerde onbedoelde schade. Utrecht: Trimbos-instituut/NIVEL.
go back to reference Sexton, J.B., Holzmueller, C.G., Pronovost, P.J., Thomas, E.J., McFerran, S., Nunes, J., e.a. (2006). Variation in caregiver perceptions of teamwork climate in labor and delivery units. Journal of Perinatology, 26(8), 463-470.CrossRefPubMed Sexton, J.B., Holzmueller, C.G., Pronovost, P.J., Thomas, E.J., McFerran, S., Nunes, J., e.a. (2006). Variation in caregiver perceptions of teamwork climate in labor and delivery units. Journal of Perinatology, 26(8), 463-470.CrossRefPubMed
go back to reference Simpson, K.R., James, D.C., & Knox, G.E. (2006). Nurse-physician communication during labor and birth: implications for patient safety. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 35(4), 547-556.CrossRefPubMed Simpson, K.R., James, D.C., & Knox, G.E. (2006). Nurse-physician communication during labor and birth: implications for patient safety. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 35(4), 547-556.CrossRefPubMed
go back to reference Spieker, P. (2009). De vitaal bedreigde patiënt. Bijzijn, 4(3). Spieker, P. (2009). De vitaal bedreigde patiënt. Bijzijn, 4(3).
go back to reference Starre, C. van der, Bos-Boon, A. van den, Tuijn, Y. van der, Maas, I., Molendijk, A.H., Offringa, M., e.a. (2009). Multidisciplinaire aanpak van patiëntveiligheid op de kinder-intensive care. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 153(8), 334-339.PubMed Starre, C. van der, Bos-Boon, A. van den, Tuijn, Y. van der, Maas, I., Molendijk, A.H., Offringa, M., e.a. (2009). Multidisciplinaire aanpak van patiëntveiligheid op de kinder-intensive care. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 153(8), 334-339.PubMed
go back to reference The Joint Commission (2004). Preventing infant death and injury during delivery (Sentinel Event Alert, nr. 30). Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission. The Joint Commission (2004). Preventing infant death and injury during delivery (Sentinel Event Alert, nr. 30). Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission.
go back to reference Velde, N. van der, Stricker, B.H.Ch., Pols, H.A.P., e.a. (2006). Effect van medicatie reductie op het valrisico van geriatrische patiënten. Rotterdam: Erasmus MC, afdeling Interne Geneeskunde, sectie Geriatrie. Velde, N. van der, Stricker, B.H.Ch., Pols, H.A.P., e.a. (2006). Effect van medicatie reductie op het valrisico van geriatrische patiënten. Rotterdam: Erasmus MC, afdeling Interne Geneeskunde, sectie Geriatrie.
go back to reference Verbetertraject halveert medicatie-incidenten (2007). TvV online, 13 december. Verbetertraject halveert medicatie-incidenten (2007). TvV online, 13 december.
go back to reference Wiemann, L., Mevius, R., & Zeeman, G.G. (2007). Veilig incident melden in de obstetrie. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie, 120, 34-38. Wiemann, L., Mevius, R., & Zeeman, G.G. (2007). Veilig incident melden in de obstetrie. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie, 120, 34-38.
go back to reference Zeeman, G.G. (2006). Patient safety in obstetrics. European Clinics in Obstetrics and Gynaecology, 2(2), 51-61.CrossRef Zeeman, G.G. (2006). Patient safety in obstetrics. European Clinics in Obstetrics and Gynaecology, 2(2), 51-61.CrossRef
go back to reference Zwart, D.L., Steerneman, A.H., Rensen, E.L. van, Kalkman, C.J., & Verheij, T.J. (2011). Feasibility of centre-based incident reporting in primary healthcare: the SPIEGEL study. BMJ Quality & Safety, 20(2), 121-127.CrossRef Zwart, D.L., Steerneman, A.H., Rensen, E.L. van, Kalkman, C.J., & Verheij, T.J. (2011). Feasibility of centre-based incident reporting in primary healthcare: the SPIEGEL study. BMJ Quality & Safety, 20(2), 121-127.CrossRef
go back to reference Carayon, P., & Gürses, A.P. (2005). A human factors engineering conceptual framework of nursing workload and patient safety in intensive care units. Intensive and Critical Care Nursing, 21, 284-301.CrossRefPubMed Carayon, P., & Gürses, A.P. (2005). A human factors engineering conceptual framework of nursing workload and patient safety in intensive care units. Intensive and Critical Care Nursing, 21, 284-301.CrossRefPubMed
go back to reference Boer, M. de, Brandon Bravo Bruinsma, G., Nierich, A., & Hoogendoorn, M.E. (2013). Vinken en communiceren houdt het team scherp. Medisch Contact, 27, 1454-1456. Boer, M. de, Brandon Bravo Bruinsma, G., Nierich, A., & Hoogendoorn, M.E. (2013). Vinken en communiceren houdt het team scherp. Medisch Contact, 27, 1454-1456.
go back to reference Gawande, A. (2010). Het checklist-manifest–over de juiste manier van werken. Amsterdam: Nieuwezijds. Gawande, A. (2010). Het checklist-manifest–over de juiste manier van werken. Amsterdam: Nieuwezijds.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidzorg (2008). Toezicht Operatief Proces: onderzoek naar het peroperatieve traject van het operatief proces in algemene en academische ziekenhuizen. Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in het operatief proces. Inspectie voor de Gezondheidzorg (2008). Toezicht Operatief Proces: onderzoek naar het peroperatieve traject van het operatief proces in algemene en academische ziekenhuizen. Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in het operatief proces.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidzorg (2009). Toezicht Operatief Proces: onderzoek naar het peroperatieve traject van het operatief proces in algemene en academische ziekenhuizen. Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog te veel risico’s. Inspectie voor de Gezondheidzorg (2009). Toezicht Operatief Proces: onderzoek naar het peroperatieve traject van het operatief proces in algemene en academische ziekenhuizen. Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog te veel risico’s.
go back to reference Lange, J. (2013). In de OK moet iedereen zich vrij voelen om te spreken. NRC Reader, 20 november 2013. Lange, J. (2013). In de OK moet iedereen zich vrij voelen om te spreken. NRC Reader, 20 november 2013.
go back to reference Langelaan, M., Baines, R.J., Broekens, M.A., Siemerink, K.M., Steeg, L. van de, Asscheman, H., e.a. (2010). Monitor zorggerelateerde schade 2008. Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht/ Amsterdam: NIVEL/EMGO+ Instituut. Langelaan, M., Baines, R.J., Broekens, M.A., Siemerink, K.M., Steeg, L. van de, Asscheman, H., e.a. (2010). Monitor zorggerelateerde schade 2008. Dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht/ Amsterdam: NIVEL/EMGO+ Instituut.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, & Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2010). Richtlijn Het Preoperatieve Traject. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, & Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2010). Richtlijn Het Preoperatieve Traject.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, & Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2011). Richtlijn Het Peroperatieve Traject. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, & Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (2011). Richtlijn Het Peroperatieve Traject.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, & Nederlandse Orthopaedische Vereniging (2012). Richtlijn Postoperatief Traject. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, & Nederlandse Orthopaedische Vereniging (2012). Richtlijn Postoperatief Traject.
go back to reference Wolff, A.P. (2011). Surpass-checklijst opgenomen in landelijke richtlijnen perioperatief traject. Medisch Contact, online. Wolff, A.P. (2011). Surpass-checklijst opgenomen in landelijke richtlijnen perioperatief traject. Medisch Contact, online.
go back to reference Wolff, A.P., Boermeester, M., Janssen, I., Pols, M., & Damen, J. (2010). Preoperatief proces met tussenstops. Medisch Contact, 18, 812-816. Wolff, A.P., Boermeester, M., Janssen, I., Pols, M., & Damen, J. (2010). Preoperatief proces met tussenstops. Medisch Contact, 18, 812-816.
go back to reference Delfos, M.F. (2009). Ontwikkeling in vogelvlucht. Deel 1 (5e, herziene druk). Amsterdam: Pearson. Delfos, M.F. (2009). Ontwikkeling in vogelvlucht. Deel 1 (5e, herziene druk). Amsterdam: Pearson.
go back to reference Kaushal, R., Bates, D.W., Landrigan, C., McKenna, K.J., Clapp, M.D., Federico, F., e.a. (2001). Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA, 285(16), 2114-2120.CrossRefPubMed Kaushal, R., Bates, D.W., Landrigan, C., McKenna, K.J., Clapp, M.D., Federico, F., e.a. (2001). Medication errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAMA, 285(16), 2114-2120.CrossRefPubMed
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (2007). Richtlijn pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (2007). Richtlijn pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen.
go back to reference NVZA/V&VN (2009). Richtlijn voor toediening gereed maken van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen. NVZA/V&VN (2009). Richtlijn voor toediening gereed maken van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen.
go back to reference Ulijn, R. (2013). Leerboek kinderverpleegkunde (3e, herziene druk). Amsterdam: Reed Business Education. Ulijn, R. (2013). Leerboek kinderverpleegkunde (3e, herziene druk). Amsterdam: Reed Business Education.
go back to reference VMS Veiligheidsprogramma (2011). Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen. VMS Veiligheidsprogramma (2011). Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen.
go back to reference V&VN Kinderverpleegkunde (2012). Praktijkdocument Pijn bij kinderen. Vroege herkenning en verpleegkundige interventies in de behandeling van pijn bij kinderen. V&VN Kinderverpleegkunde (2012). Praktijkdocument Pijn bij kinderen. Vroege herkenning en verpleegkundige interventies in de behandeling van pijn bij kinderen.
go back to reference Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (2004). Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (2004).
go back to reference Janssen, P.A., Klein, M.C., Harris, S.J., Soolsma, J., & Seymour, L.C. (2000). Single room maternity care and client satisfaction. Birth, 27(4), 235-243.CrossRefPubMed Janssen, P.A., Klein, M.C., Harris, S.J., Soolsma, J., & Seymour, L.C. (2000). Single room maternity care and client satisfaction. Birth, 27(4), 235-243.CrossRefPubMed
go back to reference Zwelling, E., & Phillips, C.R. (2001). Family-centered maternity care in the new millennium: is it real or is it imagined? Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 15(3), 1-12.CrossRef Zwelling, E., & Phillips, C.R. (2001). Family-centered maternity care in the new millennium: is it real or is it imagined? Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 15(3), 1-12.CrossRef
go back to reference Werkgroep Kwaliteitsindeling Spoedeisende Hulp (2009). Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: vanuit een stevige basis. Beschikbaar op www.veiligezorgiederszorg.nl/scrivo/asset.php?id=496020. Werkgroep Kwaliteitsindeling Spoedeisende Hulp (2009). Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: vanuit een stevige basis. Beschikbaar op www.veiligezorgiederszorg.nl/scrivo/asset.php?id=496020.
go back to reference Alewijnse-Spierings, C., & Verlangen, R. (2015). Van out- naar in-hospital reanimatiezorg. Cordiaal, 1, 10-12. Alewijnse-Spierings, C., & Verlangen, R. (2015). Van out- naar in-hospital reanimatiezorg. Cordiaal, 1, 10-12.
go back to reference Baggen, V.J.M., Exter, P. van, & Steeg, G.J. van der (2013). Gestructureerde overdrachtsmethoden voor ambulancezorgverleners, Ambulancezorg, 3, 30-33. Baggen, V.J.M., Exter, P. van, & Steeg, G.J. van der (2013). Gestructureerde overdrachtsmethoden voor ambulancezorgverleners, Ambulancezorg, 3, 30-33.
go back to reference Bakker, M., & Heycop ten Ham, C. van (2010/2014). Proactive Nursing. Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma. Bakker, M., & Heycop ten Ham, C. van (2010/2014). Proactive Nursing. Klinisch redeneren in zes stappen. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Gaba, D.M., Howard, S.K., & Small, S.D. (1995). Situation awareness in anesthesiology. Human Factors, 37, 20-31.CrossRefPubMed Gaba, D.M., Howard, S.K., & Small, S.D. (1995). Situation awareness in anesthesiology. Human Factors, 37, 20-31.CrossRefPubMed
go back to reference Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press. Kohn, L.T., Corrigan, J.M., & Donaldson, M.S. (red.) (1999). To err is human. Building a safer health system. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press.
go back to reference Kwant, L. de (2014). ‘We werken samen aan het beste voor de patiënt’. Medisch Contact, 3, 70-74. Kwant, L. de (2014). ‘We werken samen aan het beste voor de patiënt’. Medisch Contact, 3, 70-74.
go back to reference Rall, M., & Dieckmann, P. (2005). Errors in medicine, patient safety and human factors; human performance and patient safety. In: R.D. Miller (red.), Miller’s anesthesia (6e druk). Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone. Rall, M., & Dieckmann, P. (2005). Errors in medicine, patient safety and human factors; human performance and patient safety. In: R.D. Miller (red.), Miller’s anesthesia (6e druk). Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone.
go back to reference Veld, C. in ‘t, Exter, P. van, Rombouts, M., Visser, M. de, Vos, R. de, Lelieveld, K., e.a. (2014). Landelijk Protocol Ambulancezorg. Versie 8. Ambulancezorg Nederland/Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg/V&VN Ambulancezorg. Veld, C. in ‘t, Exter, P. van, Rombouts, M., Visser, M. de, Vos, R. de, Lelieveld, K., e.a. (2014). Landelijk Protocol Ambulancezorg. Versie 8. Ambulancezorg Nederland/Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg/V&VN Ambulancezorg.
go back to reference Verlangen, R., Alewijnse-Spierings, C., & Horsting, M. (2014). Samenvatting Grenzeloos simulatieonderwijs. Uniek samenwerkingsproject UMC Utrecht, RAVU en METS Center. Critical Care, 3. Verlangen, R., Alewijnse-Spierings, C., & Horsting, M. (2014). Samenvatting Grenzeloos simulatieonderwijs. Uniek samenwerkingsproject UMC Utrecht, RAVU en METS Center. Critical Care, 3.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2004). Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (2004). Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications.
go back to reference Oliver, D., Britton, M., Seed, P., Martin, F.C., & Hopper, A.H. (1997). Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. British Medical Journal, 315, 1049-1053.CrossRefPubMedPubMedCentral Oliver, D., Britton, M., Seed, P., Martin, F.C., & Hopper, A.H. (1997). Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: case-control and cohort studies. British Medical Journal, 315, 1049-1053.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Oliver, D., Papaioannou, A., Giangregorio, L., Thabane, L., Reizgys, K., & Foster, GA. (2008). A systematic review and meta-analysis of studies using the STRATIFY tool for prediction of falls in hospital patients: how well does it work? Age and Ageing, 37, 621-627.CrossRefPubMedPubMedCentral Oliver, D., Papaioannou, A., Giangregorio, L., Thabane, L., Reizgys, K., & Foster, GA. (2008). A systematic review and meta-analysis of studies using the STRATIFY tool for prediction of falls in hospital patients: how well does it work? Age and Ageing, 37, 621-627.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Conradi, M. (1995). Fouten van huisartsen. Groningen: s.n. Conradi, M. (1995). Fouten van huisartsen. Groningen: s.n.
go back to reference Harmsen, M., Giesen, P., Martijn, L., Mettes, Th., Verstappen, W., Nijhuis-van der Sanden, R., e.a. (2009). Patiëntveiligheid in de Nederlandse eerstelijnszorg anno 2009. Nijmegen: IQ healthcare. Te downloaden via www.iqhealthcare.nl. Harmsen, M., Giesen, P., Martijn, L., Mettes, Th., Verstappen, W., Nijhuis-van der Sanden, R., e.a. (2009). Patiëntveiligheid in de Nederlandse eerstelijnszorg anno 2009. Nijmegen: IQ healthcare. Te downloaden via www.​iqhealthcare.​nl.
go back to reference Fransen, M.P., Stronks, K., & Essink-Bot, M.L. (2011). Gezondheidsvaardigheden: stand van zaken. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, afdeling Sociale Geneeskunde. Fransen, M.P., Stronks, K., & Essink-Bot, M.L. (2011). Gezondheidsvaardigheden: stand van zaken. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, afdeling Sociale Geneeskunde.
Metagegevens
Titel
9 Veiligheid in de praktijk
Auteurs
Karien den Ridder
Yvonne Tuitert-van Asten
Yvonne van der Tuijn
Annelies van Bon
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1113-2_9